Malatya anadolu lisesi MÜDÜRLÜĞÜ


-KURTARMA SERVİSİ VASITA, MALZEME VE TEÇHİZATI LİSTESİYüklə 468,52 Kb.
səhifə5/5
tarix30.12.2018
ölçüsü468,52 Kb.
#88291
1   2   3   4   5

2-KURTARMA SERVİSİ VASITA, MALZEME VE TEÇHİZATI LİSTESİ


Adeti

Cinsi

Mevcut

Yok

Düşünceler
ÖZEL ŞAHSİ TEÇHİZAT

1 İş Elbisesi
*

Ödenek İstenecektir

1 Baltalı Kazma
*1 İzci İpi (5 Metrelik)
*1 Kauçuk Eldiven (Çift)
*1 İzci Çakısı
*1 Malzeme Torbası (Komple)
*1 İlk Yardım Torbası
*1 Arka Çantası (Komple)
*


HİZMET MALZEME VE TEÇHİZATI


1 Geçme Merdiven
*1 Varyoz
*6 Kürek

22 Küskü Demiri

11 Dozimetre
*3-Malzemenin Saklama Yeri ve Sorumlusu

Servisinin kullanacağı malzemeler Ek-B kat planında belirtilen yangın köşelerine koyulan çelik dolapta muhafaza edilmekte ve Müdürlüğümüz Hizmetlisi …………………………………………sorumluluğunda bakım ve temizlikleri yapılmaktadır.

4- Servis Amirinin Görevi

a-Servis personelinin eğitilmesi ve görevlerinin tebliğ ve tespiti.

b- Değişikliklerin tespiti.

c- İş Bölümü.

d- Eğitim ve donatım gibi hususlarla ilgili olarak verilen görevler.

e- Diğer servis amirleri ile barışta ve olağanüstü hallerde sürekli karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak.5- Servisin Görevleri

a) Olağanüstü durumlar ve diğer tehlikeli durumlarda (doğal afetler, vs.) Müdürlüğümüz binasında ve çevresinde yıkıntı ve enkaz altında kalanları kurtarmak,

b) Tehlikeye maruz kalan ve enkaz altından kurtarılan yaralılara acil ilk yardımda bulunmak.

c) Binada meydana gelmiş basit bozuklukları onarmak,

d)Yıkılmak üzere olan yerleri yıkmak, kullanılabilir durumda olan basit yıkıntıları destekleyerek tehlikeden kurtarmak.

e)Can kurtarma faaliyetlerine yardım etmek ve enkazların kaldırılmasına yangın önleyici tedbirler almak.

Okul Müdürü
İLKYARDIM SERVİSİ
EK-İ

1-SERVİS PERSONELİ

Planda Belirtilmiştir.
2- Görev ve Toplanma Yeri

Ek-B de bina kat planlarında belirtilen yerler.3-Malzeme ve Teçhizatı

Adeti

Cinsi

Mevcut

Yok

Düşünceler
ÖZEL ŞAHSİ TEÇHİZAT

1 İş Elbisesi
*

Ödenek İstenecektir

1 İlkyardım Çantası

(İçerisinde)

2 turnike ağacı 1 matara

20 çengelli iğne 20 yaralı etiketi

6 üçgen, 3 büyük 3 küçük sargı bezi,1 çepire, 1 makas1 flaster, 1 paket gazlı bez, 1 şişe amonyak ruhu, 3 tüp kortizan merhemi 3 tüp sülfamit merhemi, 3 şişe kardiyazol veya koramin muadilli kordiyoronnkler

*HİZMET MALZEME VE TEÇHİZATI


1 Adet Sedye
*8 Adet Battaniye
*2 Adet Halat (12 M.)
*2 Adet İlkyardım çantası
*1 Adet Dozimetre
*1 Adet Ambulans veya bu hizmeti yapacak bir motorlu araç
*
4-Malzemenin Saklama Yeri ve Sorumlusu

İlkyardım Servisinin kullanacağı malzemeler Ek-B kat planında belirtilen yangın köşelerine koyulan çelik dolapta muhafaza edilmekte ve Müdürlüğümüz Hizmetlisi Sonay GÜL’dür. sorumluluğunda bakım ve temizlikleri yapılmaktadır.

5- Servis Amirinin Görevi

a) Servis personelinin eğitilmesi ve görevlerinin tebliğ ve tespiti.

b) Değişikliklerin tespiti.

c) İş Bölümü.

d) Eğitim ve donatım gibi hususlarla ilgili olarak verilen görevler.

e) Diğer servis amirleri ile barışta ve olağanüstü hallerde sürekli karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak.6- Servisin Görevleri

a) Olağanüstü durumlar ve diğer tehlikeli durumlarda (doğal afetler, vs.) Müdürlüğümüz binasında ve çevresinde taarruzların veya doğal afetlerin tesiri ile yaralanan veya hastalananlara ilk sıhhi yardımda bulunmak.

b) Ölen varsa bunların kimliklerinin tespit edilerek sahiplerine teslimi veya gömülmelerinin sağlanması.


 1. Ölülerin üzerlerinden çıkan eşyaların tespit edilerek ilgili kişi yada kurumlara teslim edilmesi.

Okul MüdürüEK-G

DONATIM VE İKMAL

 1. ÖDENEK DURUMU


S.NO
YILI

TUTARI (YTL)

1


CARİ YIL BÜTÇESİNE ALINAN PARA MİKTARI

200

………….. YTL

2

GELECEK SENELER İÇİN KONULMASI VEYA ÜST MAKAMLARDAN İSTENİLMESİ DÜŞÜNÜLEN PARA MİKTARI

200-200

…………..YTL.


2- HAZIRLIK, TESİS, TEDBİR VE ARAÇLARI:


FAALİYETLER

Nevi

Miktarı

Tahmini

Tutarı


(BİN YTL)

Her yıl yapılacak harcamalar

BİN YTL. olarak (5 yıla göre)200

200

200

200

200

Sığınak yerleri inşaa ve takviyesi


EK – C’ DE BELİRTİLENLERSığınak donatım malzemesi noksanların tamamlanması

EK – C’ DE BELİRTİLENLERYangın söndürme tesis ve araçlarının tamamlanması

EK – D ’ DE BELİRTİLENLERKORUMA servisinin noksan malzemesinin tamamlanması

EK – G’ DE BELİRTİLENLERİlkyardım servisinin noksan malzemesinin tamamlanması

EK – G’ DE BELİRTİLENLERKurtarma servisinin noksan malzemesinin tamamlanması

EK – G’ DE BELİRTİLENLERİtfaiye servisinin noksan malzemesinin tamamlanması

EK – G’ DE BELİRTİLENLER


GENEL TOPLAM

KARŞILIKLI YARDIM VE İŞBİRLİĞİ P R O T O K O L U


     1. Müesseseler arasında mevcut araç ve imkanlarına göre, birbirlerine yapabilecekleri veya alabilecekleri barıştan tespit olunan yardımlaşma şekilleri. Okulumuzda en yakın ..... bulunmaktadır ............. ile belirlenen yardımlaşma şekilleri bir protokolle imza altına alınmıştır

     2. Sığınaklar konusunda: Okul binasında sığınak olarak belirlenen sığınma yerleri okul ve personeline yeterlidir.

3- Yangınlara karşı korunma ve söndürme tedbirleri: Yangınların söndürülmesinde ....... yardım istenildiğinde,

malzemeleri ile birlikte yardım ve işbirliği yapılacaktır. Önemli malzeme ve evrak ........ emin bir yere taşınacaktır 1. Makine, malzeme ve malların korunması veya yedeklenmesi konularında: Makine, malzeme ve malların korunması veya yedeklenmesi konularında ...............ile işbirliği yapılacaktır.

 2. İzleme, gömme, yedekleme konularında : Gizleme, gömme, yedekleme malzemelerinde yetersiz olanlar ......işbirliği ile karşılanacaktır.

 3. Alarm ve irtibat konusunda :İkaz ve Alarm işaretlerini verecek çevrede başka yer olmadığındında ikaz ve alarm işaretleri okulumuzca verilecektir. (Şeklinde yazılabilir.)

 4. Sağlık ve sosyal yardım konularında : Okulumuza yakın olan kurum ve kuruluşların reviri ve ilkyardım personeli bulunmadığından en yakın sağlık kuruluşlarından faydalanılacaktır. (Revir ve ilkyardım personeli varsa bu şekilde yazılmaz.)

 5. Diğer servis hizmetlerinde : Diğer servis hizmetlerinde ..............personelinden faydanılacaktır.

 6. Tahliye ve seyrekleştirme konularında:Tahliye edilecek öğrenci, personel ve eşya ile malzemeler işbirliği yapılarak en yakın yere taşınacaktır.

 7. Herhangi bir taarruzdan sonra meydana gelecek durum ve ihtiyaca göre karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğinde bulunacak bölge ve müesseseler. : Okulumuzun civarında... bulunmaktadır. İşbirliği yaptığımız ............ca herhangi bir taarruzdan sonra meydana gelecek durum ve ihtiyaca göre karşılıklı yardım yapılacaktır.

 8. Yardımlaşma ve işbirliği protokol ve emirleri.: Yukarıdaki karşılıklı yardım ve işbirliği hususlarına ait esaslar okulumuz ile .............yapılan protokolle belirlenmiştir.

 9. Müdürlüğümüz kurumlarınıza yakın olması itibariyle olağanüstü hallerde ve savaş zamanında aşağıda gösterildiği şekilde müşterek olarak karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği konusunda tanzim olunan protokoldür.

 10. Olağanüstü hallerde, doğal afet(sel, deprem,yangın gibi ) olduğu zamanlarda yukarıda yazılı müesseseler ihtiyaç durumuna göre birbirlerine araç ve taşıt yardımında bulunacaklardır.

 11. Bu müesseseler birbirine yakın olması sebebi ile ikaz alarm hususunda da sıkı bir işbirliği yaparak almış oldukları haberleri birbirlerine muntazam ulaştıracaklardır.

 12. Yangın başlangıcını haber alan protokole dahil herhangi bir dairede yangın çıkmışsa, diğeri bir teklif beklemeden bütün yangın söndürme malzeme ve personeli ile yangın yerine yardım için gideceklerdir.

 13. İlk yardım bakımından hangi taraf sıkışık ve daha evvel yardımı icap ettiriyorsa, diğer müessese ellerindeki ilkyardım malzeme ve personelleri ile birbirlerine yardım edeceklerdir.

 14. Olağanüstü zamanlarda barınak, yemek ve haberleşme gibi hallerde müesseseler o günkü durumlarına göre yukarıdaki hususlardan herhangi birinde birbirlerine yardım etmek durumunda iseler bu yardımları karşılıklı olarak yerine getireceklerdir.

 15. Müesseseler felaket sonunda kurtarma işlerinde ellerindeki mevcut imkânlarla birbirlerinin yardımına koşacaklardır.

 16. Bu protokolü tanzim eden müesseselere ait yetkili kişiler zaman zaman toplanarak gelecekte alınması gereken kararları alacaklardır. Bu yardımlar yeterli gelmediği takdirde mahalli sivil savunma kuvvetlerinden yardım yapılması için İl Makamına başvurulacaktır. Gereken tedbirlerin zamanında ve yeterli olarak sağlanması konusunda çalışma yapacaklardır. Birbirlerine yakın ve komşu bulunan müesseselerimizin aralarında yapacakları işbirliği ile ilgili …..nüsha olarak tanzim olunan iş bu protokol okunarak imza edilmiştir.

 Karşılıklı Yardım ve İşbirliğinde esaslar:

Yetki ve Sorumluluk:

İş bu protokolün uygulanmasından bizzat tarafların Okul müdürleri sorumludur. Bunların bulunmaması halinde, bu kurumların Sivil Savunma İşlerinden Sorumlu Md.Yrd sorumludur.


………………….. Müdürü ………………… Müdürü


Adı Soyadı Adı Soyadı

(İmza Mühür) (İmza Mühür)


GİZLİ


Yüklə 468,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə