Malkara belediyesi 5 yillik imar programiYüklə 275,07 Kb.
səhifə5/16
tarix17.08.2018
ölçüsü275,07 Kb.
#71311
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   1612-) İlçemizde Uygun Bir Alanda Et Kombine Tesisi (Mezbaha) Yapılması (2014-2018)

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca; Avrupa Birliği’ne uyum çabaları çerçevesinde hazırlanarak uygulamaya konulan ‘ Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ‘ ile ‘Gıda Hijyen Yönetmelikleri’ gereğince ; mezbahaların modernize edilmesi gerekmektedir.

*İlçemiz, Tekirdağ Çevre Düzeni Planı Raporunda; kırsal merkez özelliği taşımakta olup; tarımsal niteliğin desteklendiği ve tarrımsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik fonksiyonları barındıracağı ifade edilmiştir.Ayrıca ilçenin hayvancılık potansiyeline de vurgu yapılmıştır.İstihdamın kırsal odaklı olması ve hayvancılık potansiyeli mezbaha alanine zorunlu hale getirmiştir.Sahip olunan bu potansiyelin değerlendirilmesi, mevcut mezbaha alanının yerleşim alanının içinde kalmış olması, Avrupa Birliği uyum kriterlerini taşımaması, anayol güzergahlarına uzak olması, arıtma tesisinin uzak olması, kırsal yerleşimlere uzak olması,görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle yeni bir mezbaha yapımı zorunlu hale gelmiştir.Mevcut mezbaha alanının mezbaha yer seçim kriterlerini uygun olmamasından dolayı yeni yer ihtiyacı dolmuştur.

*1.Sınıf Et Kombine Tesisi yapılmak üzere ; İlçemiz Çavuşköy Mahallesi, parsel:554 noda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsisi gerekmekte olup; konuyla ilgili 24.06.2014 tarih ve 1262 sayılı yazı ile Encümen Kararı alınmıştır.27.06.2014 tarih ve 1081 sayılı İlçe Mal Müdürlüğü yazısı ile ilgili parselin tahsis edilmesi istenilmiştir.

*Et Kombine Tesisi ile ilgili konu; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Haziran ayı Meclis toplantısında yatırım programına alınmış ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür. Malkara Belediye Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 108 sayılı kararı ile Et Kombine Tesisi için kamu yatırımı kararı alınmıştır.

*Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; 09.07.2014 tarih ve 125 Sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına göre ; bölgemiz hayvancılığı için taşıdığı önem dikkate alınarak Malkara İlçesi sınırları dahilinde günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçek ve teknik donanıma sahip bir Et Kombine Tesisine ihtitaç duyulmaktadır.

*Et Kombine Tesisi Yapım İşi ile ilgili;2014 yılı Temmuz Ayı içerisinde; Edirne Teiaş 20. İletişim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Çorlu İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı,Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Demiryolu Limanlar Hava Meydanlar İnşaat Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Kadastro Müdürlüğü, Tekirdağ Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Edirne DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Teski Genel Müdürlüğü,Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ Milli Emlak Müdürlüğü, Tredaş Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Gelibolu Ant Batı Bölge 5. İşletme Grup Müdürlüğü, Kırklareli BotaşŞube Müdürlüğü,Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü,Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl

Müdürlüğü, Tekirdağ Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Tekirdağ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü,Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü,Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Malkara Toplum Sağlığı Merkezi,Malkara Orman İşletme Müdürlüğü, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,

*Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme 1. Bölge Müdürlüğü, Gazdaş Genel Müdürlüğü,Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı,Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi


Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı,Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na konu ile ilgili toplam 32 kuruma görüş yazıları yazışmıştır.Tüm Kurumlardan olumlu cevap gelmiştir.

*Malkara Belediyesi , İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2014 tarih ve 1582 sayılı yazısı ile Tekirdağ Valiliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Et Kombine Tesisi Kamu Yararı Kararı Alınması Hakkında görüş sorulmuştur. Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Kamu Yararı Kararı alınmıştır.Ancak ilk etapta 3 parsel ( 457,460 ve 554 parseller) Et Kombine Tesisi yapmak amacıyla yazışmaları yapılmıştır.Bu üç parselle ilgili yapılan Kamu Yararı Kararı ile taşınmazların Malkara Belediyesi’nin söz konusu taşınmaz arazilerle ilgili herhangi bir hak sahipliği olmadığı, kamulaştırma yapılmaya başlamadığı,Et Kombine Tesisinin Mevzii İmar Planı bulunmadığından; eksikliklerin değerlendirilmesi gerekmekte olduğundan; Kamu Yararı Kararı çıkartılamamıştır.Daha sonra şahıslara ait iki parselin kamulaştırmasını Tekirdağ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktı.Ancak ; kamulaştırma çok büyük maliyet doğuracağından ve işlemler çok uzun süreceğinden;

457 ve 460 parsellerden vazgeçilmiştir.Sadece 554 parselde yapılması kararlaştırılmıştır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; 11.11.2015 tarih ve 1219 sayı ile Meclis Kararı alınmıştır.Alınan Meclis Kararına göre; ilçemiz Çavuşköy Mahallesinde Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiş olan 554 parsel numaralı taşınmazda Mezbaha Et Kombine Tesisi yapılması planlandığından; uygun İmar Planlarının yapılması talep edilmektedir.Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili taşınmaz Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış olup; kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.Taşınmazın İmar Planı ile ilgili 1 ay süre ile askı ilanı ve Büyükşehir resmi internet sitesinde ilan edilmiştir . 23.12.2015 tarihinde ilan süresi bitmiştir.

Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 02.03.2015 tarih ve 4759 sayı ile Çavuşköy Mahallesi, 554 parselin tahsisi ; 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Madedsinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. Maddesi uyarınca ‘ mezbaha ve soğuk hava tesisleri yapılmak üzere’ Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına 2 yıl süreyle ön tahsisi uygun görülmüştür.Söz konusu taşınmazın 2 yıl süre içerisinde yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/bina inşaatına başlanılması halinde ön tahsisin hizmet süresince devamı için kesin tahsise dönüştürülmesi yönünde talepte bulunulacaktır. Aksi halde tahsis işlemi herhangi bir işleme ve yazışmaya gerek olmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılacaktır’ denilmektedir.

*Söz konusu parsele mezbaha ve soğuk hava tesisleri yapılacağından; ruhsat işlemlerinin yürütülebilmesi için imar uygulamasının yapılması gerekmektedir.İmar Uygulaması(Yola terk folyesi); Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı,Harita Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup; işlemlere devam edebilmek için Encümen Kararının alınması gerekmekte olup; Malkara Kaymakamlığı, Mal Müdürlüğü aracılığıyla 26.01.2016 tarih ve 38 sayı ile Belediyemize gönderilmiştir.

02.02.2016 tarih ve 214 sayılı Encümen Kararıyla hazırlanan folyenin ifrazı yapılmıştır.Folye; Ilçe Mal Müdürlüğüne 22.02.2016 tarih ve 462 sayı ile bilgi verilmiş ve 22.02.2016 tarih ve 467 sayı ile encümen kararı ve folyeler teslim edilmiştir.Yola terk işleminim onayından sonra son tapu çıkacaktır.Daha sonra Et Kombine Tesisinin Proje işine başlanılacaktır.25.02.2016.Tapu çıktıktan sonra İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca yol kotu ve aplikasyon krokisi hazırlanacaktır.Daha sonra;Etüd ve Proje Daire Başkanlığınca evraklar hazırlanıp proje yapım işine , ardından inşaat yapım işine geçilecektir.Et Kombine Tesisi 01.01.2018 yılında faaliyete geçecektir.

i:\neslihan\plan-proje\projeler\mezbaha\resim2\100_6375.jpgYüklə 275,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə