Malta dibattiti tal-kamra tad-deputati (Rapport Uffiċjali u Rivedut)Yüklə 0,5 Mb.
səhifə7/9
tarix18.01.2019
ölçüsü0,5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

36543. L-ONOR. JOSEPH M. SAMMUT staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Peress li Transport Malta għandha fi ħdanha impjegati li jaħdmu bħala skrivani minn kumpanija privata, kif ukoll skrivani oħrajn li qegħdin jesegwixxu xogħolhom b'kuntratt, jista' l-Ministru jgħid kemm huwa n-numru ta' skrivani minn din il-kumpanija u kemm hemm impjegati li jesegwixxu xogħolhom b’kuntratt? Jista' jindika min hija l-kumpanija u jgħid jekk hemmx pjanat li xi wħud minn dawn isiru tal-post?

ONOR. AUSTIN GATT: Ninsab infurmat li n-numru ta’ skrivani li għandha Transport Malta minn kumpanija privata huwa ta’ 37. Transport Malta m’għandhiex skrivani li qegħdin jesegwixxu xogħolhom b'kuntratt. Il-kumpanija privata li tipprovdi dan is-servizz hija Secretarial Services Limited. Il-proċess ta’ impjieg ta’ Transport Malta huwa regolat mill-Employment and Training Corporation Act u għalhekk impjiegi diretti mhumiex possibli.
MARITIME AFFAIRS COMMITTEE
36544. L-ONOR. JOSEPH M. SAMMUT staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid jekk għadux fis-seħħ l-Maritime Affairs Committee fi ħdan Transport Malta? Jekk fl-affermattiv, jista' jindika min huma l-membri ta' dan il-kumitat?
ONOR. AUSTIN GATT: Nitlob lill-Onor. Interpellant jirreferri għar-risposta li ngħatat għall-mistoqsija parlamentari 34129.

NURSES BARRANIN - EŻAMI TA' KWALIFIKA
36581. L-ONOR. CHARLES BUHAGIAR staqsa lill-Ministru tas-Saħħa, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità: Jista' l-Ministru jgħid jekk in-nurses barranin li qegħdin jinġiebu jaħdmu f'Malta huwiex isirilhom xi tip ta' eżami sabiex jikkwalifikaw bħala state regulated nurses?
ONOR. JOSEPH CASSAR: Infurmat li l-persuni kollha, kemm Maltin kif ukoll barranin, li jaħdmu mal-Ministeru għas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità huma kollha reġistrati mal-Kunsill ta’ Malta għall-Infermiera u Qwiebel, u li sabiex jingħataw din ir-reġistrazzjoni jgħaddu minn proċess ta’ skrutinju.

IMTARFA - FRENCH DRAINS
36582. L-ONOR. CHARLES BUHAGIAR staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid f'liema stadju wasal ix-xogħol fil-bini tal-French drains li kellu jinbena matul il-bypass tal-Imtarfa?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninforma lill-Onor. Interpellant li r-risposta tingħata f'xi seduta oħra.

Ħ'ATTARD - TRIQ ŻAGĦFRAN - ĊAQLIQ TA' PELICAN LIGHTS
36583. L-ONOR. CHARLES BUHAGIAR staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jara li l-pelican lights li hemm fi Triq Żagħfran, Ħ'Attard jitressqu 'l isfel, qabel Triq Ħal Warda għax b'hekk il-vetturi li jkunu ħerġin minn Triq Ħal Warda fir-rush hour ikollhom aktar faċilità joħorġu mit-triq meta l-lights jippermettu?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninsab infurmat li l-post fejn saret il-pelican crossing fil-fatt huwa l-aħjar wieħed għax huwa minn hemm li jaqsmu l-aktar nies.
SKART ORGANIKU TRATTAT
36584. L-ONOR. CHARLES BUHAGIAR staqsa lill-Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali: Jista' l-Ministru jgħid x'inhu l-persentaġġ ta' skart organiku li qiegħed jiġi trattat fil-composting plant bħalissa?

ONOR. GEORGE PULLICINO: Nitlob lill-Onor. Interpellant jiċċara l-mistoqsija tiegħu ġaladarba l-impjant ta’ Sant’ Antnin mhuwiex composting plant.

TA’ QALI - CRAFTS VILLAGE - UPGRADING
36585. L-ONOR. CHARLES BUHAGIAR staqsa lill-Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment: Jista' l-Ministru jgħid x'sar mill-proġett ta' upgrading tal-Crafts Village f'Ta’ Qali?
ONOR. TONIO FENECH: Ngħarraf lill-Onor. Interpellant illi r-risposta se tingħata f’seduta oħra.

BINI TA' TOROQ RESIDENZJALI
36586. L-ONOR. CHARLES BUHAGIAR staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid liema toroq residenzjali ġodda nbnew matul din is-sena s'issa u kemm kienet in-nefqa għal kull triq?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninforma lill-Onor Interpellant li r-risposta tingħata f'xi seduta oħra.

TECHNICAL STAFF FL-ISKEJJEL TA' MALTA U GĦAWDEX
36609. L-ONOR. JUSTYNE CARUANA staqsiet lill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol: Tista' l-Ministru tgħid kemm hemm technical staff f'kull skola ta' Malta u Għawdex u tgħid kemm suppost ikun dan l-istaff tekniku sabiex ikun jista' jaqdi l-bżonnijiet skont it-tibdil li sar fil-kurrikulu għal kull skola rispettivament u f'liema qasam tekniku?
ONOR. DOLORES CRISTINA: Nitlob lill-Onor. Interpellant tiċċara x’qed tifhem b’technical staff peress li fl-iskejjel hemm diversi ħaddiema b’funzjonijiet tekniċi.

SPTAR ĠENERALI T'GĦAWDEX - CHEMOTHERAPY - SALA TAT-TFAL
36618. L-ONOR. JUSTYNE CARUANA staqsiet lill-Ministru għal Għawdex: Tista' l-Ministru tgħid jekk hux minnu li ġiet identifikata parti mis-sala tat-tfal fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex biex tibda tingħata l-chemotherapy? Jekk fl-affermattiv, tista' tgħid xi studji saru in partikolari dwar il-health and safety tal-pazjenti l-oħra f'din is-sala li huma tfal, f'każ li t-trattament jibda jingħata hemm hekk?
ONOR. GIOVANNA DEBONO: Ninsab infurmata li parti mis-sala tat-tfal ġiet identifikata bħala waħda mill-postijiet fejn possibilment tista' tingħata l-chemotherapy. Deċiżjoni aħħarija tittieħed meta jiġu konklużi diskussjonijiet li qed isiru mal-professjonisti kkonċernati wara li jkunu ġew ikkunsidrati l-aspetti kollha inklużi s-saħħa u sigurtà tal-pazjenti u tal-istaff.

GĦAWDEX - QALA - TRIQ MONS. ĠUŻEPPI VELLA - ASFALTAR TA' TRIQ
36619. L-ONOR. JUSTYNE CARUANA staqsiet lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jgħid meta se tiġi asfaltata Triq Mons. Ġużeppi Vella, fil-Qala Għawdex peress li r-residenti ilhom snin twal jistennew li din it-triq issir?
ONOR. AUSTIN GATT: Nitlob lill-Onor. Interpellant jirreferi l-mistoqsija tiegħu lill-Ministru konċernat.

SKEJJEL SPEĊJALI - STAFF
36627. L-ONOR. JUSTYNE CARUANA staqsiet lill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol: Tista' l-Ministru tgħid kemm hi l-istaff ratio f'kull skola speċjali li għandna f'Għawdex u f'Malta rispettivament?
ONOR. DOLORES CRISTINA: L-informazzjoni mitluba tpoġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra waqt il-ħin tat-Tqegħid ta’ Karti.

DIRETTORAT GĦAL SERVIZZI EDUKATTIVI - KWALIFIKA TA' SUPPLY LEARNING SUPPORT ASSISTANT
36630. L-ONOR. STEFAN BUONTEMPO staqsa lill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol: Tista' l-Ministru tgħid għaliex il-persuna li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament li applikat bħala supply learning support assistant fi ħdan id-Direttorat għal Servizzi Edukattivi u ftit taż-żmien ippruvat tissottometti aktar kwalifikazzjonijiet mal-istess direttorat, dawn naqsu milli jirrikonxu dan it-taħriġ tal-MCAST?
ONOR. DOLORES CRISTINA: Il-kors provdut mill-MCAST Working with children with additional needs irid ikun rikonoxxut mill-Kunsill Malti ġħall-Kwalifiki.
Il-persuna indikata fil-mistoqsija attendiet għall-interview u r-riżultat ta’ Frar ġie ppubblikat.

BENEFIĊĊJU SOĊJALI
36631. L-ONOR. STEFAN BUONTEMPO staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja: Jista' l-Ministru jgħid għaliex il-persuna li d-dettalji dwarha qed jintbagħtu separatament qed tieħu daqshekk benefiċċji soċjali meta din suppost għandha ieħor aktar?
ONOR. CHRIS SAID: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-persuna indikata minnu ġiet infurmata bil-miktub dwar il-każ tagħha.

BEJJIEGĦA TAL-FJURI FIL-PARKEĠĠ TAĊ-ĊIMITERJU TAL-ADDOLORATA
36644. L-ONOR. HELENA DALLI staqsiet lill-Ministru għall-Kompetizzjoni Ġusta, Negozji Żgħar u Konsumatur: Jista' l-Ministru jgħid x'se jsir mill-bejjiegħa tal-fjuri li jbiegħu mill-parkeġġ taċ-Ċimiterju tal-Addolorata?
ONOR. JASON AZZOPARDI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li r-risposta se tingħata f’xi seduta oħra.

FREEPORT - ACCOUNTS
36645. L-ONOR. LUCIANO BUSUTTIL staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jippreżenta l-accounts tal-Malta Freeport ta' dawn l-aħħar ħames snin?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-accounts tal-Malta Freeport Corporation jitpoġġew fuq il-Mejda tal-Kamra regolarment. Barra minn hekk l-accounts qiegħdin ukoll fuq il-website tal-Malta Freeport.

PANCREX - MEDIĊINA OUT OF STOCK
36646. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Ministru tas-Saħħa, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità: Jista' l-Ministru jgħid meta se jerġa' jkun in stock il-prodott Pancrex li ma jinstabx fis-suq?
ONOR. JOSEPH CASSAR: Infurmat li din il-mediċina mistennija tasal Malta lejn l-aħħar ta’ Novembru 2012.

GĦAJNUNA LILL-BANDS MUŻIKALI LOKALI
36647. L-ONOR. JEAN PIERRE FARRUGIA staqsa lill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol: Tista' l-Ministru tgħid mil-liema tip ta' għajnuna jistgħu jibbenefikaw bands mużikali lokali sabiex ikollhom l-opportunità ta' esperjenza barra minn Malta?
ONOR. DOLORES CRISTINA: Nitlob lill-Onor. Interpellant jagħmel il-mistoqsija lill-Ministru kkonċernat.

KWESTJONI DWAR MIN GĦANDU ŻEWĠ PENSJONIJIET
36652. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja: Jista' l-Ministru jgħid jekk il-gvern hux se jagħti pensjoni sħiħa lil dawk il-pensjonanti li jieħdu kemm pensjoni minn Malta u fl-istess waqt jirċievu pensjoni tas-servizzi Ingliżi mingħajr ma jibqa' jkollhom tnaqqis fil-pensjoni li jirċievu minn Malta?
ONOR. CHRIS SAID: Ninfirma lill-Onor. Interpellent li fis-sena 2008 il-gvern beda proċess sabiex fuq medda ta’ snin jibda jonqos l-ammont li ma jiġix meqjus minn pensjoni tas-servizz li toriġina kemm minn Malta kif ukoll minn pajjiż barrani fil-kalkolu ta’ pensjoni kontributorja.

Fil-fatt l-ammont li fis-sena li qegħdin fiha li mhux jiġi meqjus hu ta’ €1,066 u l-ħsieb hu li dan l-ammont jibqa jiżdied skont ir-ritmu ekonomiku tal-pajjiż.ĊENTRI TAL-ADULTI GĦAL PERSUNI B'DIŻABILITÀ
36653. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja: Jista' l-Ministru jgħid kemm hawn ċentri tal-adulti għal persuni b'diżabilità? Fejn qegħdin u kemm hemm persuni f'kull ċentru? Jista' jgħid x'inhi l-waiting list għad-dħul f'dawn iċ-ċentri?
ONOR. CHRIS SAID: Ninforma lill-Onor. Interpellant li bħalissa l-Aġenzija Sapport għandha fi ħdana disa’ ċentri tal-adulti għall-persuni b’diżabilità. Dawn huma :-
Ċentru ta’ Ħal Far li fih jattendu 82 klijent;

Ċentru tas-Swatar li fih jattendu 17-il klijent;

Ċentru ta’ Paola li fih jattendu 24 klijent;

Ċentru ta’ Marsascala li fih jattendu 63 klijent;

Ċentru ta’ Fleur de Lys li fih jattendu 64 klijent;

Ċentru tal-Imtarfa li fih jattendu 88 klijent;

Ċentru tal-Imtarfa Resource li fih jattendu 21 klijent;

Ċentru ta’ Cottonera li fih jattendu 16-il klijent; uĊentru ta’ Santa Venera li fih jattendu 19-il klijent.

AĠENZIJA SAPPORT - PERSUNA LI TMEXXI
36654. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja: Jista' l-Ministru jgħid min qed imexxi l-Aġenzija Sapport issa li l-persuna li kienet qed tmexxi irtirat bl-età?
ONOR. CHRIS SAID: Ninforma lill-Onor. Interpellant li għalkemm il-persuna li tmexxi l-Aġenzija Sapport laħqet l-età tal-irtirar, din il-persuna aċċettat li tkompli tmexxi l-aġenzija għal perjodu flimkien mal-persuna appuntata wara sejħa publika u b’hekk ġie assikurat kontinwità fil-ħidma tal-aġenzija.

ĊENTRI TAR-RIŻORSI - STUDENTI B'DIŻABILITÀ
36655. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol: Tista' l-Ministru tgħid hemm studenti b'diżabilità li għandhom aktar minn 16-il sena li jinsabu fl-iskejjel sekondarji jew fl-iskejjel speċjali li llum qed jissejħu ċentri tar-riżorsi?
ONOR. DOLORES CRISTINA: L-informazzjoni mitluba tpoġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra waqt ilħin tat-Tqegħid ta’ Karti.

AWTORITÀ TAD-DJAR - RRANĠAR TA' GALLARIJA
36659. L-ONOR. STEFAN BUONTEMPO staqsa lill-Ministru tal-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja: Jista' l-Ministru jgħid għaliex l-Awtorità tad-Djar ma ħaditx il-passi neċessarji biex il-fond tal-gvern li d-dettalji dwaru qed jingħataw separatament u li għandu l-gallarija f'periklu, tiġi rranġata?
ONOR. CHRIS SAID: Ninforma lill-Onor. Interpellant illi l-Awtorità tad-Djar ħadet nota ta’ din l-interpellenza u inkludiet din it-talba fil-programm ta’ manutenzjoni tagħha.

ŻEJTUN - MISRAĦ KARMENU GRIMA - TARMAK
36666. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 36526 u jgħid Misraħ Karmenu Grima fiż-Żejtun li jaqa’ taħt ir-responsabilità ta’ Transport Malta meta se jiġi rranġat u jingħata t-tarmak wara numru ta’ snin mitluq?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninsab infurmat li din it-triq tinsab fil-lista tat-toroq residenzjali li għandhom jiġu asfaltati minn Transport Malta fix-xhur li ġejjin.

TQASSIM TAL-FROTT FL-ISKEJJEL
36667. L-ONOR. CARMELO ABELA staqsa lill-Ministru għar-Riżorsi u Affarijiet Rurali: Jista' l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 36273 li oriġinarjament saret lill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol u li issa ġiet riferuta lilu u jgħid jekk hemmx kuntratt jew le għat-tqassim tal-frott fl-iskejjel? Jekk fl-affermattiv għalkemm żmien huwa t-terminu ta' dan il-kuntratt, mingħandu dan il-kuntratt u kemm hu l-prezz tiegħu? Liema huma l-iskejjel li qed jibbenefikaw minn dan u x'obbligu għandu l-kuntrattur bħal kemm-il darba jrid iqassam frott u jekk dan jistax iġib frott minn barra jew inkella minn Malta biss jew taħlita tat-tnejn?
ONOR. GEORGE PULLICINO: Ninsab infurmat li hemm kuntratt ta’ tliet snin (2011/12; 2012/13; 2013/14) mal-kuntrattur Frott Artna bil-prezz ta’ €0.30 għal kull tazza bil-frott jew ħaxix. It-tqassim ta’ dawn il-porzjonijiet isir fl-iskejjel kollha primarji tal-istat, tal-Knisja kif ukoll dawk privati għall-istudenti tal-etajiet bejn it-tliet snin u l-għaxar snin (jiġifieri minn Kindergarten sa Year 6). It-tqassim huwa ta’ porzjon għal kull student kull ġimgħa matul is-sena skolastika, kif ukoll matul SkolaSajf. Il-kuntrattur huwa obbligat li jqassam darba porzjon ħaxix ma’ kull tliet darbiet frott. Il-kuntrattur jista’ jġib frott minn barra jekk kemm-il darba ma jkunx hemm biżżejjed provista ta’ frott lokali wara li jkun ġab l-approvazzjoni meħtieġa mill-Aġenzija għall-Pagamenti li tamministra din l-iskema.

GĦASSES TAL-PULIZIJA MINGĦAJR SISTEMA TA' PIRS II
36668. L-ONOR. MICHAEL FALZON staqsa lill-Ministru tal-Intern: Jista' l-Prim Ministru jinforma lil din il-Kamra jekk għadx fadal għasses tal-pulizija mingħajr sistema ta' PIRS II fit-30 ta' Settembru 2012? Jekk iva, liema huma dawn l-għasses tal-pulizija?
ONOR. LAWRENCE GONZI: insab infurmat illi fil-preżent l-għasses f’dawn il-lokalitajiet għadhom mingħajr is-sistema kompjuterizzata PIRS II:


Tarxien

Mqabba

Birgu

Qrendi

Isla

Safi

Kalkara

Kirkop

Xgħajra

Sta. Venera

Għaxaq

Dingli

Gudja

Mdina

Marsaxlokk

Attard

Għargħur

Għarb
Mġarr

M’Forn
Għadira

Żebbuġ
Ċirkewwa

Sannat
Xagħra

Qala
Nadur

Għajnsielem
Xewkija

Xlendi
Kemmuna

Kerċem
Għasri
San Lawrenz
Fontana
Munxar
Minn żmien għal żmien dawn il-lokalitajiet jiġu evalwati a bażi tad-demografija, it-topografija kif ukoll punti oħra. Fil-fatt f’dawn l-aħħar erba’ snin din is-sistema ġiet introdotta għall-ewwel darba fil-lokalitajiet tal-Furjana, Siġġiewi, Sta Luċia, Marsa, Imtarfa, Ħal Balzan u San Pawl il-Baħar. Barra minn hekk qed isiru l-arranġamenti meħtieġa sabiex is-sistema tal-PIRS tkun introdotta wkoll għall-ewwel darba f’dawn il-lokalitajiet – Ċirkewwa (ferry terminal), Kalkara (Smart City) u Mġarr (ferry terminal).KORP TAL-PULIZIJA - FIXED POINTS
36669. L-ONOR. MICHAEL FALZON staqsa lill-Ministru tal-Intern: Jista' l-Prim Ministru jinforma lil din il-Kamra kemm attwalment qed isiru fixed points fuq bażi ta' kuljum mill-membri tal-Korp tal-Pulizija?
ONOR. LAWRENCE GONZI: Ninsab infurmat illi bħalissa hemm 19-il point fejn issir għassa statika mill-Pulizija. Uħud minn dawn huma fuq bażi ta’ 24x7, oħrajn matul il-lejl u xi wħud matul il-ġurnata.

LAQGĦAT UFFIĊJALI BEJN IL-MINISTERU TAL-INTERN U L-ASSOĊJAZZJONI TAL-PULIZIJA
36670. L-ONOR. MICHAEL FALZON staqsa lill-Ministru tal-Intern: Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm-il laqgħa uffiċjali saret bejn il-Ministeru tal-Intern u l-Assoċjazzjoni tal-Pulizija bejn id-dati l-1 ta' Jannar 2008 u 30 ta' Settembru 2012? X'kienu d-dati ta' dawn il-laqgħat uffiċjali?
ONOR. LAWRENCE GONZI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li tweġiba tingħata f’xi seduta oħra.

PULIZIJA RE-INSTATED
36671. L-ONOR. MICHAEL FALZON staqsa lill-Ministru tal-Intern: Jista' l-Prim Ministru jgħid kemm ġew re-instated pulizija f'dawn l-aħħar erba' xhur sat-30 ta' Settembru 2012, xahar b'xahar? F'liema grad huma dawn il-pulizija? Kemm minn dawn il-pulizija re-instated kienu nisa u kemm minnhom kienu rġiel?
ONOR. LAWRENCE GONZI: Ninsab infurmat illi l-ewwel ta’ Ġunju u l-aħħar ta’ Settembru ta’ din is-sena kien hemm erba’ membri tal-Korp tal-Pulizija li ġew reinstated, kollha f’Ġunju. Dawn kienu surġent mara u 3 kuntisabbli rġiel.

REKWIŻITI BIEX TIDĦOL FIL-KORP TAL-PULIZIJA
36672. L-ONOR. MICHAEL FALZON staqsa lill-Ministru tal-Intern: Jista' l-Prim Ministru jgħarraf lil din il-Kamra x'kienu r-rekwiżiti sabiex persuna, kemm raġel u kemm mara, setgħet tidħol fil-Korp tal-Pulizija, fl-aħħar ħames intakes?
ONOR. LAWRENCE GONZI: Ninsab infurmat illi r-rekwiżiti sabiex persuni, kemm irġiel kif ukoll nisa, setgħu japplikaw għall ingaġġ bħala kuntistabbli fil-Korp tal-Pulizija kienu dawk kif pubblikati fil-Gażżetti tal-Gvern kif ġej: 7 ta’ Settembru 2007, paġna 8281; 10 ta’ Marzu 2009, paġna 2179; 18 ta’ Mejju 2010, paġna 4282; 8 ta’ April 2011, paġna 2807; 8 ta’ Mejju 2012, paġna 7191. Il-kopji rispettivi ta’ dawn is-sejħiet tpoġġew fuq il-Mejda tal-Kamra waqt il-ħin tat-Tqegħid ta’ Karti.

INMATES ESKORTATI L-QORTI
36673. L-ONOR. MICHAEL FALZON staqsa lill-Ministru tal-Intern: Jista' l-Prim Ministru jinforma lil din il-Kamra kemm kien hemm inmates li riedu jiġu eskortati l-Qorti nhar it-28 ta' Ġunju 2012? Kemm kien hemm pulizija xogħol bħala skorta ma' dawn l-inmates fl-istess ġurnata?
ONOR. LAWRENCE GONZI: Ninsab infurmat li nhar it-28 ta’ Ġunju 2012 kien hemm 39 inmate li ġew skortati l-Qorti. Għal raġuni ta’ sigurtà ma jkunx prudenti li tingħata informazzjoni dwar skorta li tintuża f’dawn iċ-ċirkostanzi.

SERVIZZ TAT-TRASPORT PUBBLIKU - ROTTA 24
36701. L-ONOR. LEO BRINCAT staqsa lill-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni: Jista' l-Ministru jara li Transport Malta tinvestiga rapporti li waslu li bejn il-weekend li għadda u l-bieraħ fejn kien hemm każijiet fejn ir-rotta 24 mill-Belt għal Ta' Giorni ġieli ma ħadmitx f’ċerti ħinijiet minħabba nuqqas ta’sewwieqa?
ONOR. AUSTIN GATT: Ninsab infurmat illi minn stħarrig li għamlet Transport Malta fuq ir-rotta 24, jirriżulta illi bejn id-29 ta' Settembru u l-1 ta' Ottubru 2012 kull vjaġġ skedat twettaq. Madanakollu, jirriżulta wkoll illi 11% tal-vjaġġi ttardjaw sa ħames minuti, 6% tal-vjaġġi ttardjaw bejn sitta u għaxar minuti, 9% tal-vjaġġi ttardjaw bejn ħdax u għoxrin minuta, filwaqt li 9% tal-vjaġġi ttardjaw b'aktar minn 21 minuta fit-tluq tagħhom mill-venda tal-Belt.
Fin-nuqqasijiet imsemmija, Transport Malta tapplika il-penalitajiet lil Arriva Malta Ltd skont kif hemm stipulat fil-kuntratt.


KUNSILLI LOKALI - NIES LI JAGĦMLU XOGĦOL TA' AVUKAT
36736. L-ONOR. HELENA DALLI staqsiet lill-Ministru tal-Intern: Jista' l-Prim Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 35236 u jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra lista tal-persuni li jagħmlu xogħol ta’ avukat mal-Kunsilli Lokali ta’ Birkirkara, is-Swieqi, Sta Venera, il-Belt Valletta, Ħal-Lija, tas-Sliema, l-Imtarfa, Ħal-Kirkop u San Pawl il-Baħar u l-kuntratti tagħhom? Jekk m’hemm l-ebda kuntratt, jista' jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra xi kitba oħra li jista’ jkun hemm u jgħid il-kriterija li ntużaw biex tintgħażlet il-persuna kkonċernata u kemm dawn jitħallsu fis-sena?
ONOR. LAWRENCE GONZI: Nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġiba li tajt għall-mistoqsija parlamentari 35236. Kopja tal-kuntratti eżistenti jew xorta oħra ta’ dokumentazzjoni dwar is-servizzi professjonali li qed tirreferi għalihom l-Onor. Interpellant, hekk kif provduti mill-kunsilli lokali nfushom tpoġġiet fuq il-Mejda tal-Kamra waqt il-ħin tat-Tqegħid ta’ Karti.

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə