Marketinq tədqiqatları" fənnindən test tapşırıqları Düzgün cavab "A" bəndidirYüklə 0,7 Mb.
səhifə7/7
tarix14.07.2018
ölçüsü0,7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

B) reklam və satışın həvəsləndirilməsi sisteminin təşkilidir

C) firma və onun məhsulu haqqında müsbət ictimai rəyin formalaşdırılmasıdır

D)məhsulların alışı və satışının həvəsləndirilməsidir

E)marketinq büdcəsinin hazırlanması və təsdiqidir


483.Firmanın marketinq kommunikasiyası dedikdə nə başa düşülür?

A)bazarda sabit mənfəət əldə etmək məqsədilə daxili və xarici mühitə firmanın kompleks təsiri

B)firmanın informasiya – kommunikasiya texnologiyalarının məcmusu

C)reklam və satışın həvəsləndirilməsi sisteminin təşkili

D)məhsulların alışı və satışının həvəsləndirilməsi forması

E)firma və onun məhsulu haqqında müsbət ictimai rəyin formalaşdırılması


484.Marketinq kommunikasiya kanallarının növləri hansılardır?

A)şəxsi və qeyri-şəxsi kommunikasiya

B)reklam və təbliğat

C)ictimaiyyətlə əlaqə və satışın həvəsləndirilməsi

D)məhsul və təşkilatın reklamı

E)düzgün cavab yoxdur


485.Marketinq kommunikasiyası sistemində reklamın əsas məqsədi nədir?

A)tələbin formalaşdırılması və satışın həvəsləndirilməsidir

B)istehlakçılara məhsulun kəmiyyət və keyfiyyəti haqqında məlumat verməkdir

C)minimum məsrəflərlə maksimum nəticəyə nail olmaqdır

D)ictimaiyyətlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə nail olmaqdır

E)satışın həvəsləndirilməsi sisteminin təşkilidir


486.Ərazini əhatə səviyyəsinə və ya coğrafi əlamətlərə görə reklamın növləri hansılardır?

A)xarici, ümummilli, regional və yerli reklam

B)kommersiya və qeyri-kommersiya reklamı

C)məhsul və təşkilat reklamı

D)KİV, poçt və küçə reklamı

E)nəqliyyat və tikinti reklamı


487.Məlumatların verilmə və yayılma vasitələrinə görə reklamın növləri hansılardır?

A)qazet, jurnal,televiziya,poçt reklamı

B)xarici, regional və yerli reklam

C)nəqliyyat, tikinti və internet reklamı

D)məhsulun və təşkilatın reklamı

E)kommersiya və qeyri-kommersiya reklamı


488.Məqsədli auditoriya tipinə görə reklamın növləri hansılardır?

A)istehlak reklamı, işgüzar reklam

B)xarici, ümummilli və regional reklam

C)qazet, jurnal, televiziya, poçt reklamı

D)nəqliyyat və rabitə reklamı

E)kommersiya və qeyri-kommersiya reklamı


489.Alıcılara təsir dərəcəsinə görə reklam necə təsnifləşdirilir?

A)informasiyaverici, həyəcanlandırıcı və xatırlayıcı

B)təsiredici və həvəsləndirici

C)xarici, regional və yerli

D)məhsulun və təşkilatın reklamı

E)nəqliyyat, tikinti və internet reklamı


490.Reklamın əsas vəzifəsi nədir?

A)alıcını məhsul haqqında məlumatlandırmaq, inandırmaq və xatırlatmaq

B)məhsulların satışını sürətləndirmək

C)məqsədli auditoriyanın müəyyən edilməsi və təhlili

D)istehlakçılartın davranışını müəyyən etmək

E)düzgün cavab yoxdur


491.Müəssisənin istifadə edə biləcəyi reklam tədqiqatlarınıln quruluşu və ya

təsnifatı necədir?

A)ilkin tədqiqat, monitorinq, yekun tədqiqat

B)kommunikasiya tədqiqatı və mümkün nəticələrin qiymətləndirilməsi

C)yalnız ilkin və yekun tədqiqatı

D)yalnız istehsal və satış tədqiqatı

E)reklam tədbirlərinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi
492.Müəssisədə marketinq tədqiqatlarının əsas istiqamətlərindən biri kimi reklamın tədqiqinin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A)reklamın təsirindən alınan mümkün nəticələrin qiymətləndirilməsi və reklamın tətbiqindən alınan yekun səmərənin müəyyən edilməsi

B)reklamın büdcəsi və xərcləri

C)reklam resursları və əldə edilən səmərə

düzgün cavab yoxdur

E)bütün cavablar düzdür


493.Bazar şəraitində kommunikasiya və şəbəkə mühitinin ən geniş yayılmış forması hansıdır?

A)internet

B)elektron kommunikasiya

C)şəbəkə marketinqi

D)bütün cavablar düzdür

E)düzgün cavab yoxdur


494.Dünyada kommersiya və ticarət əməliyyatlarının çoxu elektron formada, əsasən internet vasitəsilə həyata keçirilməsi nəyin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir?

A)daxili və xarici ticarətin inkişafı

B)daxili və regional ticarətin inkişafı

C)yerli ticarətin inkişafı

D)xarici ticarətin inkişafı

E)düzgün cavab yoxdur


495.Ekspert qiymətləndirmə proqnozlaşdırmanın hansı metodlar qrupuna aiddir?

A)keyfiyyət

B)kəmiyyət

C)riyazi-statistik

D)düzgün cavab yoxdur

E)bütün cavablar düzdür


496.Marketinq rədqiqatlarında proqnozlaşdırma metodları necə qruplaşdırılır?

A)kəmiyyət və keyfiyyət metodu

B)normativ və analoq metodu

C)ekstrapolyasıua və modelləşdirmə metodu

D)ekspert qiymətləndirmə və şəbəkə planlaşdırılması metodu

E)düzgün cavab yoxdur


497.İqtisadi- riyazi metodlar riyazi statistika metodlarına əsaslanaraq hansı metodları əks etdirir?

A)ekstrapolyasiya və modelləşdirmə metodunu

B)kəmiyyət və keyfiyyət metodunu

C)normativ və analoq metodunu

D)ekspert qiymətləndirmə və şəbəkə planlaşdırılması metoduni

E)düzgün cavab yoxdur


498.Mahiyyət əlamətinə görə proqnozlaşdırma üçün tətbiq edilən metodlar hansılar hesab edilir?

A)ekstrapolyasiya, riyazi modelləşdirmə, normayiv, ekspert qiymətləndirmə, analoq

B)kəmiyyət və keyfiyyət

C)ssenari və delfi metodu, ekspert qiymətləndirmə metodu

D)analoq və ekspertiza metodu

E)normativ və şəbəkə planlaşdırılması metodu


499.”Delfi” və ssenari metodu marketinq tədqiqatlarında tətbiq edilən proqnozlaşdırmanın hansı metoduna aiddir?

A)keyfiyyət metoduna

B)kəmiyyət metoduna

C)statistik metoduna

D)normativ metoduna

E)düzgün cavab yoxdur


500.Elektron marketinq dedikdə nə başa düşülür?

A)elektron bazarda marketinq fəaliyyəti subyektlərinin məcmusu

B)bazarda alqı-satqı proseslərinin elektron şəbəkə sistemi

C)marketinq fəaliyyətinin intensiv inkişafı

D)qlobal informasiya texnologiyaları

E)düzgün cavab yoxdur

Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə