Marti koleji Sayın VelimizYüklə 30,34 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü30,34 Kb.
#17861

marti logo 1.png

MARTI KOLEJİSayın Velimiz,

Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun “Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi” size gönderilmiştir.

Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup imzalamanızı ve en geç 7 Ekim 2016 Cuma gününe kadar öğrencimizin sınıf/ şube rehber öğretmenine teslim etmesini önemle rica ederiz.

Öğrencilerimizin bu davranışları kazanmalarında velilerimizin, okul ile işbirliği içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.

Saygılarımla,
Nevzat KARAKÖSE

Martı Koleji Anadolu Lisesi Müdürü

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----/----/2016

Martı Koleji Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne,

Öğrenci Veli Okul Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.

--------------------- (imza) --------------------- (ımza)

Öğrencinin Adı Soyadı Velinin Adı SoyadıMARTI KOLEJİ

ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ

Eğitim kurumlarının ve burada eğitim alan öğrencilerin başarısını üç temel tarafın sağlıklı bileşkesi oluşturur: okul, öğrenci ve veli. Üçlü saç ayağı da diyebileceğimiz bu örgütlenmenin sağlıklı yapılanması ve iletişimin etkili sürdürülebilmesi, • tarafların hak ve sorumluluklarının net ve anlaşılabilir tanımlanmasına,

 • eksiksiz anlaşılmasına,

 • katılımcı ve yapıcı bir şeklide uygulanmasına bağlıdır.

hands.png

Bu sözleşme, eğitim öğretim sürecinin amaçlarına uygun ve etkin bir şeklide yönetilmesinde okula, öğrenciye ve veliye düşen hak ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI

HAKLAR:

 • Okul kamuoyundan (okul çalışanları, öğrenci ve veli) eğitim felsefesine saygı ve destek görmek,

 • Eğitim felsefesi doğrultusunda oluşturulan hedeflere ulaşmada güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmak,

 • Güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışma sürecinde okulda alınan tüm kararlara ve kurallara uyulmasını beklemek,

 • Alınan kararlara ve kurallara uyulması aşamasında öğrenci ve veliden yapıcı eleştiri görmek.

SORUMLULUKLAR:

 • Öğrencilerin eğitim öğretim hayatını (akademik ve sosyal yönleriyle) şekillendiren tüm donanımı tedarik etmek,

 • Okulda öğrenim görmeye uygun bir iklim yaratmak,

 • Okul kamuoyuna eşit yaklaşımcı davranış ortamı oluşturmak,

 • Eğitim öğretim sürecini okul içi / okul dışı ayrımı yapmadan planlamak,

 • Okul kamuoyunun kendini rahatça ifade edebileceği fırsatlar sunmak,

 • Güvenilir ve sağlıklı fiziki altyapı yaratmak,

 • Gereksinimler doğrultusunda kendini sürekli yenilemek / geliştirmek,

 • Okulun işleyişine ait karar ve kuralların uygulanmasını takip etmek,

 • Okul – toplum bağlantısını oluşturmak,

 • Okul – veli iletişimini / etkileşimini sağlam temeller üzerine oturtmak,

 • Okul çalışanlarının ruhsal ve fiziksel gereksinimlerine ve isteklerine yanıt verecek uygulamaları devreye sokmak,

 • Okulun işleyişi ve idaresi konusunda okul kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmek,

 • Okul içi ve çevresinin şiddetten arındırılmış bölge olmasını sağlamak,

 • Öğrenci ve veliyi tanımak ve onlarla ilgili verilerin gizliliğine saygı duymak,

 • Öğrencinin bireysel farklılıklarını keşfetmek ve gereksinimleri doğrultusunda rehberlik etmek,

 • Öğrenciler arasında sağlıklı öğrenme ve iletişim ortamı oluşturmak,

 • Öğrencinin sportif ve sosyal yönünü geliştirecek etkinlikler organize etmek ve/veya bu tür etkinliklere katılmak,

 • Öğrencilerini sadece öğrenen değil öğrendiğini uygulayan bireyler yapmak.

VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

HAKLAR:

 • Öğrenci ile ilgili tüm konular hakkında (akademik, sosyal, davranışsal, vb.) tam, gerçekçi ve zamanında bilgilendirilmek,

 • Tarafsız, adil ve dürüst tavır görmek,

 • Alınan / değişen kararlar ve kurallar hakkında paylaşımda bulunulmak,

 • Belirlenen kısıtlamalar doğrultusunda okul yönetimine katılmak,

 • Eğitim ortamının güvenli, sağlıklı ve huzurlu olduğunu bilmek,

 • Düşüncelerini ifade edebileceği bir ortama sahip olmak,

 • Veliler için düzenlenen etkinliklerden yararlanmak.

SORUMLULUKLAR:

 • Öğrencinin her gün okula zamanında ve belirtilen kurallara (kılık-kıyafet, eğitim malzemesi, vb.) uygun gitmesini sağlamak / gözlemlemek / yardımcı olmak,

 • Okul yönetimi tarafından yapılan duyuruları / bilgilendirme notlarını / yayınları takip etmek,

 • Okul işleyişinin sağlıklı ve etkin sürmesini sağlamada yardımcı olacak her türlü anket ve formu zamanında ve tam doldurarak ilgili birimlere göndermek,

 • Öğrenciye verilen ödevlerin yapılmasında üzerine düşen görevi (sorgulamak, takip etmek, öğretmen ile verileri paylaşmak, vb.) yerine getirmek,

 • Öğrencinin evdeki zamanını düzenleme konusunda okul yönetimiyle işbirliği yapmak,

 • Okul tarafından veliler için düzenlenen seminer ve etkinliklere katılmak,

 • Evdeki hayat akışında öğrenciye verilecek görevler konusunda okul yönetiminden destek almak ve bunun uygulanmasını sağlamak,

 • Öğrencinin okul kurallarına uyması konusunda okul yönetimine destek olmak ve okul yönetimiyle işbirliği içinde olmak,

 • Öğrencinin okul dışında geçirdiği zaman ve yaptığı etkinlikler hakkında okul yönetimiyle bilgi paylaşımında bulunmak,

 • Okul kamuoyunu oluşturan diğer bireylere saygılı ve yapıcı davranmak,

 • “Veli El Kitabını” okumak ve içindeki bilgiler çerçevesinde takip / uyarı / bilgi paylaşım görevlerini yerine getirmek,

 • Öğrencinin okul ile ilgili şikayetleri doğrultusunda düşünce oluşturmadan önce okul çalışanlarının da düşüncelerini dinlemek,

 • Öğrencinin hazır bulunduğu ortamlarda okul hakkında olumsuz beyanlar dile getirmemek,

 • Kişisel bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri okul yönetimine en kısa sürede bildirmek, güncellemeleri zamanında yapmak,

 • Öğrencinin özel ve resmi gün ve bayramlara katılmasını sağlamak,

 • Sosyal etkinliklere ve toplum hizmeti çalışmalarına katılmasında öğrenciye önderlik etmek,

 • İlgili kurumlardan alınan resmi evrakı (rapor, dilekçe, izin belgesi, vb.) en geç 3 iş günü içinde okul yönetimine ulaştırmak.


ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

HAKLAR:

 • Düşüncelerini (özgürlük tanımı çerçevesinde) özgürce ifade etmek,

 • Güvenli ve sağlıklı bir öğrenme ortamında eğitim almak,

 • Kişilik hakları ve öğrenme farklılıkları konusunda saygı görmek,

 • Okulun işleyiş kuralları hakkında eksiksiz bilgilendirilmek,

 • Okulu oluşturan birim ve kurumlardan diğer öğrencilerle eşit haklar almak,

 • Akademik birikimini oluşturacak ve kişiliğini şekillendirecek her etkinlikten adil pay almak,

 • Kurallar çerçevesinde okul yönetiminde söz sahibi olmak,

 • Okul kamuoyunda yaşadığı sorunların çözümünde hızlı ve yapıcı çözüm / sonuç almak,

 • İyileştirme ihtiyacı duyduğu ve geliştirmek istediği alanlarda kişisel yönlendirme yardımı almak,

 • Okulun revir hizmetlerinden tam, hızlı ve etkin fayda sağlamak,

 • Sosyal etkinlikler ve toplum hizmetleri kapsamında yapılan tüm etkinliklerden ruhsal ve fiziksel özellikleri doğrultusunda yararlanmak,

 • Kendisine ait bilgilerin gizliliğine saygı duyulmasını beklemek,

 • Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer plânlama, karar verme ve benzer konularda PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) biriminden danışmanlık almak.

SORUMLULUKLAR:

 • Zaman çizelgesine uymak ve bu konuda hiçbir mazeretin kabul edilmeyeceğinin bilincinde olmak,

 • Okuldaki her bireyin (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve görevli) haklarına ve farklılıklarına saygı göstermek,

 • Ders süreci içinde diğer öğrencilerin konuyu dinleme / anlama / öğrenme haklarına saygı göstermek ve bu hakları sabote etmemek,

 • Okulun ve diğer öğrencilerin eşya ve malzemelerine zarar vermemek, zarar verilirse her türlü sonuca ( maddi tazmin, idari yaptırım, vb.) katlanacağına söz vermek,

 • Sınıf ve okul kurallarına uymak,

 • Öğretmen / Yönetici ve arkadaşlarıyla yaşanabilecek olası sorunlarda yapıcı yaklaşımı tercih etmek ve olaylara çözüm odaklı yaklaşmak,

 • Hiçbir koşul ve durum altında ve hiçbir sebeple sözlü ve fiziki kuvvete başvurmamak,

 • Dersi ve konuları işleme konusundaki tüm görevleri (defter kitap getirmek, kalem silgi bulundurmak, ödevlerini yapmak, vb.) yerine getirmek ve getirilen malzemeleri amacına uygun kullanmak,

 • Veli El Kitabında tarifini bulduğu şekilde kılık kıyafet kurallarına uymak,

 • Okul sınırları içinde tütün ve tütün ürünlerini kullanmamak, üzerinde bulundurmamak,

 • Proje, performans ödevi ve pano hazırlamak gibi ders konularını tamamlayıcı çalışmalara konunun istediği özeni ( zaman, emek, ilgi, vb.) göstermek,

 • Devamsızlık yaptığı gün(ler) içinde oluşacak akademik eksiklikleri için arkadaş ve öğretmenleriyle gerekli diyaloğu sağlamak ve bunun şartlarını yerine getirmek,

 • Sınıfı ve okulu temiz tutmak ve bu konuda diğer öğrencilere örnek olmak,

 • Okul sınırları içinde olduğu gibi okul dışında da MARTI KOLEJİ öğrencisi olmanın sorumluluğunu duyumsamak,

 • Sınıfı ne olursa olsun okulun yeni öğrencilerinin uyum sürecine yardımcı olmak,

 • Okul gezilerinin okulun eğitim öğretim etkinliklerinin bir parçası olduğunu bilmek ve bu bilinç doğrultusunda davranmak,

 • Özel ve resmi gün ve bayramlara katılmak,

 • Okula getirilmesi yasaklanmış madde, teknolojik cihaz, yayın ve eşya getirmemek,

 • Sorumluluk kapsamında sıralanan maddelere uyulmaması durumunda Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 163 ve 164. Maddeleri gereği disiplin cezaları (Kınama, Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma, Okul Değiştirme ve Örgün Eğitim Dışına Çıkarma) uygulanacağını bilmek.

Sözleşmede Esas Alınan Yasal Düzenlemeler

1 -    1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2 -    VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı

3 -    21.10. 2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilköğretim Kurumları Yönetmeliği

4 -    17.02. 2004 tarihli ve B.08.0.TTK.0.01.01.02/1558 sayılı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi konulu Genelge(2004/10)

5 -    İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

6 -    Çocuk Hakları Sözleşmesi


Çelebi Mah. 281 Sokak No: 14-16-18-20 Güzelbahçe / İZMİR

Telefon : 0 (232) 2343353 - 2347600 Fax: 0 (232 2347980
Yüklə 30,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə