Meb okul öncesi EĞİTİm programi nisan ayi aylik eğİTİm planiYüklə 0,57 Mb.
səhifə1/7
tarix11.09.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#80447
  1   2   3   4   5   6   7

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI


OKUL ADI:

TARİH: NİSAN

YAŞ GRUBU: 36-48 Ay

ÖĞRETMEN ADI:

AYLAR

NİSAN

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.)

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

(Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.)

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, miktarını, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, kokusunu, tadını, kullanım amaçlarını, sesini, yapıldığı malzemeyi söyler.)

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir. Eş nesne, varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları rengine, uzunluğuna, miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.)

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

(Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline, sesine göre gruplar.)

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

(Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, uzunluğunu, kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)

Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular.

(Göstergeleri: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.)

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

(Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

(Göstergeleri: Parçaları birleştirerek bütün elde eder.)

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

(Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.)

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

(Göstergeleri: Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.)

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

(Göstergeleri: Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.)

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

(Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, birleşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.)

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin nedenlerini söyler.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun olarak kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli sözcükleri kullanır.)

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

(Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

(Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.)

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

(Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.)

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

(Göstergeleri: Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.)

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

(Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vs. ye dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/ kapar. Nesneleri döndürür. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)

Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

(Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

(Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer, düğme açar/kapar, ayakkabı bağcıklarını çözer/bağlar.)

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

(Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.)

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.)

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. (Göstergeleri: Anne ve babasının adını, soyadını söyler. Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler. Teyze ve amca gibi yakın akrabalarının isimlerini söyler.)

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

(Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.)

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

(Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.)

Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

(Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.)

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

(Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

(Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

(Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

(Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.)

Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.

(Göstergeleri: Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.)

Kazanım 15. Kendine güvenir.

(Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.)

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

(Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.)

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

(Göstergeleri: Başkalarıyla sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.)

KAVRAMLAR
RENK: Sarı, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu, Mor

GEOMETRİK ŞEKİL: Daire, Üçgen, Kare

SAYI/SAYMA: 5

DUYGU: Üzgün, Mutlu

ZIT: Düzenli-Dağınık, İçinde-Dışında, Uzun-Kısa, Boş-Dolu, Aynı-Farklı

ZAMAN: Mevsim (İlkbahar)

EKLENEN KAVRAMLAR: Baştaki-Sondaki, Meslek, Aşçı, Kütüphane


BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

ALAN GEZİLERİ

AİLE KATILIMI

 • Dünya Kitap Günü

 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 • Kütüphaneye gezi düzenlenir.

 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine katılma/izleme gerçekleştirilir.

 • Sınıfta kurabiye yapılır.

 • Meslek tanıtımı için velilerin davet edilir.

DEĞERLENDİRME:TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:

Tarih: 01.04.2015

Yaş Grubu (Ay): 36-48 Ay

Öğretmen Adı: • Güne Başlama Zamanı
 • Oyun Zamanı • Kahvaltı, Temizlik • Etkinlik Zamanı

“Şekillerden Resimlerim” isimli bütünleştirilmiş okuma yazmaya hazırlık, sanat bireysel etkinlik


 • Öğle Yemeği, Temizlik
 • Dinlenme
 • Etkinlik Zamanı

“Renkler Karışırsa Ne olur?” isimli okuma yazmaya hazırlık bireysel etkinlik


 • Oyun Zamanı • Günü Değerlendirme Zamanı • Eve Gidiş


 • Genel Değerlendirme:

ŞEKİLLERDEN RESİMLERİM

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK-SANAT (Bireysel Etkinlik) 01.04.2015

YAŞ GRUBU: 36-48 ay


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini söyler.)

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)

ÖĞRENME SÜRECİ

Mor renkte fon kartonlarına A3 üzerine çalışılabilecek büyüklükte daire, üçgen ve kareler çizilir. Çizilen şekiller öğrencilerin kesmesi için ayrılır.

Öğrenciler kesmek istedikleri şekli seçip makaslarını alarak masaya geçerler.

Şekillerini kesip istedikleri kompozisyonu oluşturarak A3 kâğıdına yapıştırırlar. İstedikleri kısımları boyama ile tamamlarlar.

Faaliyet bitimde her öğrenci resmini arkadaşlarına göstererek hangi şekilleri kullandığını, nasıl bir resim yaptığını arkadaşlarına anlatır. Faaliyet sonrası toplanma temizlik yapılır ve Minik Kuzucuklar 5, 12. sayfa açılarak etkinlik sayfası yönergeler doğrultusunda tamamlanır.

(Sadece mor krepon kâğıtları ile yuvarlama yapılarak üç geometrik şeklin üzerine yapıştırılabilir. Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)MATERYALLER:

Daire, üçgen ve kare şekli çizilmiş fon kartonları, boya, yapıştırıcı, makas, Minik Kuzucuklar 5, DVD.SÖZCÜK:

KAVRAMLAR:

Geometrik Şekil: Daire, Üçgen, Kare

Renk: Mor

AİLE KATILIMI:

Evdeki mor renkli eşyaları bulmaları tavsiye edilir.UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Hangi şekilleri kestik?

 • Bu şekiller ne renkti?

 • Sen etkinliğinde hangi şekilleri kullandın?

 • Evinde olan mor renkli eşyaları hatırlıyor musun?
RENKLER KARIŞIRSA NE OLUR?

ETKNLİK ÇEŞİDİ: OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK (Bireysel Etkinlik) 01.04.2015

YAŞ GRUBU: 36-48 ay


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.)

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)


ÖĞRENME SÜRECİ

Renk karışımının gözlemleneceği deney öğrencilerle birlikte yapılır.

Gerekli Malzemeler:

Renkli çikolatalı şeker(Bonibon)

Beyaz küçük boy plastik tabak

Su bardağı ve çay kaşığı

Her öğrenciye sarı, kırmızı ve mavi renkli şekerler verilir. Şekerler tabağın orta kısmına üçgen oluşturacak şekilde yerleştirilir. Daha sonra öğrencilere bu malzemelerle ne yapacağımız sorulur. Öğrencilerin tahminleri bir kâğıda not edilir. Deneye devam edilir.

Tabağa koyulan şekerlerin renkleri söylenir.

Daha sonra her öğrenci önündeki su bardağından çay kaşığı ile her şekerin üzerine 1 kez su damlatır. Birkaç dakika sonra şeker rengini suyla birlikte akıtır ve yanındaki şekerin rengiyle karışarak ara renkleri oluşturur. İstenirse her renk karışımlarını daha rahat görmek için deney üç kez karışım olacak renklerle tekrarlanır.

Deney sonucunda neler olduğu ile ilgili sohbet edilir. Öğrencilerin etkinlik başındaki tahminleri öğretmen tarafından okunur. Kimlerin doğru tahmin ettiği belirlenir ve öğrenciler isterlerse deneyin resmini yapabilirler.

(Parmak boyası ile renk karışımları yapılabilir. Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)


MATERYALLER:

Renkli çikolatalı şeker (Bonibon), beyaz küçük boy plastik tabak, su bardağı ve çay kaşığı, DVD.
SÖZCÜK: Ara renkler, karışım

KAVRAMLAR:

Renk: Sarı, kırmızı, mavi, turuncu, yeşil, mor

AİLE KATILIMI:

Yapılan deney haber mektubuyla velilere açıklanır. Evde de bu konu hakkında sohbet etmeleri istenir.UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Oyundan hoşlandın mı?

 • Tek başına mı yakalamak kolaydı yoksa el ele koşarak yakalamak mı?

 • El ele tutuşup yakalarken en çok nerde zorlandın?

 • Birlikte aynı anda hareket etmek zor mu?TAM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:

Tarih: 02.04.2015

Yaş Grubu(Ay): 36-48 Ay

Öğretmen Adı: • Güne Başlama Zamanı
 • Oyun Zamanı • Kahvaltı, Temizlik
 • Etkinlik Zamanı

“Evde Baba, Dışarıda İşçi” isimli Türkçe büyük grup etkinliği


 • Öğle Yemeği, Temizlik
 • Dinlenme
 • Etkinlik Zamanı

“Bil Bakalım Ne İş Yapıyorum?” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, drama büyük grup etkinliği


 • Oyun Zamanı • Günü Değerlendirme Zamanı • Eve Gidiş


 • Genel Değerlendirme:


EVDE BABA, DIŞARIDA İŞÇİ

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği) 02.04.2015

YAŞ GRUBU: 36-48 ay


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun olarak kullanır.)

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. (Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.)


ÖĞRENME SÜRECİ

Çocuklar sırayla anne ve babalarının ne iş yaptıklarını arkadaşlarına söylerler. Tüm sınıf konuştuktan sonra öğretmen “Nasıl yani sizin anneniz/babanız hem baba hem de başka işi mi var?” diye şaşırmış bir şekilde sorar. Daha sonra çocukların cevaplarını alır. “Aslında doğru söylüyorsunuz. Hatırladım da benim de babamın bir işi var. Ben de evde anneyim/babayım.” diyerek mesleklerin para kazanmak ve hayatımızı sürdürmek için yapılan iş olduğu vurgulanır. İnsanların farklı yerlerde farklı görevleri olabileceği belirtilir. Minik Kuzucuklar 5, 13. sayfa açılarak resimler incelenir. Tek tek her resimdeki kişinin mesleği ve bu mesleğin görevleriyle ilgili konuşulur. Daha sonra bu mesleklerdeki kişilerin başka ne görevleri olabileceği konuşulur. Ortadaki boş alana ise çocuklar büyüyünce olmak istedikleri mesleği çizerler.

(Mesleklerle ilgili boyama sayfaları verilebilir. Meslek oyun kartlarıyla oynanabilir.)


MATERYALLER:

Minik Kuzucuklar 5, oyun kartı.
SÖZCÜK: Meslek, görev

KAVRAMLAR:AİLE KATILIMI:

Çocuğunuzu iş yerinize götürerek yaptığınız işi ayrıntılarıyla anlatabilirsiniz.UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Bu etkinlikten keyif aldın mı?

 • Bana bildiğin meslekleri söyleyebilir misin?

 • Büyüdüğünde hangi işi yapmak istersin?

 • Yapacağın meslekle beraber hangi rollerin/ görevlerin olabilir?


Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə