Mecl I skararidir karar No : 2010/133 Karar Tarihi : 06. 10. 2010Yüklə 16,91 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü16,91 Kb.
#16550

T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
2. TOPLANTI YILI

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2010/133
Karar Tarihi : 06.10.2010KARARIN ÖZÜ :
Kartal, 179 pafta, 5588 ada, 359 parsel.

TEKLİF :
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.07.2010 tarih, 2010/362 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA: İLGİ : 18.06.2010 gün ve D-5144 sayılı dilekçe. Başkanlık olarak 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı kapsamında farklı konulara yapılan itirazlar, 03.10.2007 gün ve 2007/331 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararı ile karar altına alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.03.2010 tarihinde onanmıştır. Bahse konu itirazlara ilişkin planlar 16.06.2010 – 16.07.2010 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içinde ilgi dilekçe ile ilgilisi 5588 ada, 359 parsele ilişkin plan değişikliğine itirazda bulunmuştur. İlgi dilekçe ile ilgilisi; “maliki olduğu parseli Kartal Uygulama İmar Plan’ında Konut Alanı’nda kaldığından dolayı 27.05.2005 tarihinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu ihaleye inşaat yapmak amacıyla girerek ve bu ihalede en yüksek peyi sürerek satın aldığını, tapunun devrinden sonra ruhsat ve izinler için İmar durumu, aplikasyon krokisi, Harita Plan örneği aldığını ve bu belgelerde parselin konut alanında kaldığının tarafına bildirildiği bahisle, 14.03.2010 onanlı plan değişikliğinin parsel bazında iptal edilmesi söz konusu parselin eski durumu olan Konut Alanı’na alınması ile mağduriyetinin giderilmesini” talep edilmektedir.
5588 ada, 359 parsel; iptal edilen 23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı’nda K3 yoğunluklu Konut Alanı’nda, 19.09.2006 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi İmar Planı’nda 5/A/3, 020-0.40/ 1.75 yapılanma şartlarında Konut Alanı’nda kaldığı, çok az da satınalma çıktığı, 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı’nda K3 yoğunluğunda Konut Alanı’nda kaldığı görülmüştür. 23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar plan doğrultusunda hazırlanıp, 19.09.2006 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde başkanlıkça birden çok konuya itiraz edilmiş ve itirazlara ilişkin 1/1000 ölçekli teklif planlar oluşturularak tablo haline getirilmiştir. Bahse konu parsele ilişkin, Maliye Hazine’sine ait olduğu ve kamu yararı gözetilerek Park Alanı’na alınması uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.03.2010 tarihinde onanmıştır. Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hazırlanan tabloda bahse konu parselin Mülkiyetinin Maliye Hazinesi’ne kayıtlı olduğu, Park Alanı’na alınmasıyla kamu yararı sağlandığı ifade edildiği görülmüştür. Ancak ilgi dilekçe eki olan 5588 ada, 359 parsele ilişkin 2006 yılına ait tapu senedinde parselin el değiştirip, Giray Yapı İnşaat Taahhüt Onarım Yatcılık ve Turizm İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Lim.Şti. adına kayıtlara geçtiği anlaşılmaktadır. Konunun incelenerek 5216 sayılı Kanun’un 7b ve 14. ve 3194/8 maddelerine göre karar alınmak üzere meclise havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı)

RAPOR :
İmar Komisyonu'nun 23.09.2010 tarih 101 sayılı raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 14.03.2010 t.t. Uygulama İmar Plan Değişikliğine itiraz. Kartal, 179 pafta, 5588 ada, 359 parsel.
KONUNUN İNCELENMESİ: Başkanlık olarak 19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı kapsamında farklı konulara yapılan itirazlar, 03.10.2007 gün ve 2007/331 sayılı Kartal Belediye Meclis Kararı ile karar altına alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.03.2010 tarihinde onanmıştır. Bahse konu itirazlara ilişkin planlar 16.06.2010 – 16.07.2010 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içinde ilgi dilekçe ile ilgilisi 5588 ada, 359 parsele ilişkin plan değişikliğine itirazda bulunmuştur.
İlgi dilekçe ile ilgilisi; “maliki olduğu parseli Kartal Uygulama İmar Plan’ında Konut Alanı’nda kaldığından dolayı 27.05.2005 tarihinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu ihaleye inşaat yapmak amacıyla girerek ve bu ihalede en yüksek peyi sürerek satın aldığını, tapunun devrinden sonra ruhsat ve izinler için İmar durumu, aplikasyon krokisi, Harita Plan örneği aldığını ve bu belgelerde parselin konut alanında kaldığının tarafına bildirildiği bahisle, 14.03.2010 onanlı plan değişikliğinin parsel bazında iptal edilmesi söz konusu parselin eski durumu olan Konut Alanı’na alınması ile mağduriyetinin giderilmesini” talep edilmektedir.
5588 ada, 359 parsel; iptal edilen 23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı’nda K3 yoğunluklu Konut Alanı’nda, 19.09.2006 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi İmar Planı’nda 5/A/3, 020-0.40/ 1.75 yapılanma şartlarında Konut Alanı’nda kaldığı, çok az da satınalma çıktığı, 04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı’nda K3 yoğunluğunda Konut Alanı’nda kaldığı görülmüştür.
23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar plan doğrultusunda hazırlanıp, 19.09.2006 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde başkanlıkça birden çok konuya itiraz edilmiş ve itirazlara ilişkin 1/1000 ölçekli teklif planlar oluşturularak tablo haline getirilmiştir. Bahse konu parsele ilişkin, Maliye Hazine’sine ait olduğu ve kamu yararı gözetilerek Park Alanı’na alınması uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.03.2010 tarihinde onanmıştır. Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hazırlanan tabloda bahse konu parselin Mülkiyetinin Maliye Hazinesi’ne kayıtlı olduğu, Park Alanı’na alınmasıyla kamu yararı sağlandığı ifade edildiği görülmüştür. Ancak ilgi dilekçe eki olan 5588 ada, 359 parsele ilişkin 2006 yılına ait tapu senedinde parselin el değiştirip, Giray Yapı İnşaat Taahhüt Onarım Yatcılık ve Turizm İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Lim.Şti. adına kayıtlara geçtiği anlaşılmaktadır.
Konunun incelenerek 5216 sayılı Kanun’un 7b ve 14. ve 3194/8 maddelerine göre karar alınmak üzere meclise havale edilmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal, 179 pafta, 5588 ada, 359 parsel Maliye Hazinesine ait olup 25.02.1972 tarihli planda çocuk bahçesi iken yapılan 1/5000’lik planda (23.05.2005) konut alanına alınmıştır. Daha sonra yapılan Kartal Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da konut alanına alınmıştır (19.09.2006). Ancak 03.10.2007-331 sayılı Kartal Belediye Meclisi’nce söz konusu parselin Maliye Hazinesi Mülkiyetinde olduğu görülerek park alanına alınmıştır. 14.03.2010 tarihinde onaylanan plana bu parseli 06.09.2006 tarihinde hazineden satın alan mülkiyet sahibinin itirazı doğrultusunda 1/5000’lik (23.06.2005) onanlı plan da konut alanı olarak görülen alan 1/1000’lik 19.09.2006 tarihli Uygulama İmar Planında da konut alanında kaldığından itiraz talebi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler)

Belediye Meclis Üyesi Osman GÜDÜ; İmar Komisyonunun 101 Nolu Raporunun MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİNİ teklif ediyorum.

SONUÇ :
Kartal, 179 pafta, 5588 ada, 359 parsel ile ilgili teklifin Belediye Meclis Üyesi Osman GÜDÜ tarafından verilen teklif doğrultusunda MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2010/ EKİM AYI TOPLANTISININ 06.10.2010 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


AV.KAMER GÖK
BELEDİYE MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİAHU ZENGİN KAYGUSUZ
MECLİS KATİBİ

AV.HATİCE ALBAYRAK
MECLİS KATİBİGÖRÜLDÜ

...../...../20...Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye Başkanı

Yüklə 16,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə