Menecmentin əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə1/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
#102128
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Marketinqin əsasları
1.
Hüquqşunas yaxud vergi müfəttişi nöqteyi nəzərdən şirkət nəyə deyilir?
A). Bir məsulun müəyyən yolla əldə edən bir müəssisədir

B) Müxtəlif bazarın hədəflərinə nail olmaq məqsədilə kolletivdir

C) Hakimiyyətlə, partnyorlarla, sahibkarlarla, işçilərlə və o biri tərəfmüqabillərlə ünsiyyətlə olan qeydiyyatdan keçmiş təşkilatır

D) Bazarın hansısa bir seqmentini tutan (artıran yaxud itirən) bir institutdur

E) Brendə yaxud ticarət markasına malik olan təşkilatdır

2.
Rəhbər, yaxud kadrlar şöhbəsinin müdiri nöqteyi nəzərdən şirkət nəyə deyilir?


A). Hakimiyyətlə, partnyorlarla, sahibkarlarla, işçilərlə və o biri tərəfmüqabillərlə ünsiyyətlə olan qeydiyyatdan keçmiş təşkilatır

B) Müxtəlif bazarın hədəflərinə nail olmaq məqsədilə kolletivdir

C) Bir məsulun müəyyən yolla ,əldə edən bir müəssisədir

D) Bazarın hansısa bir seqmentini tutan (artıran ,yaxud itirən) bir institutdur

E) Brendə ,yaxud ticarət markasına malik olan təşkilatdır
3.
Alıcı nöqteyi nəzərdən şirkət nəyə deyilir?
A) Bir məsulun müəyyən yolla əldə edən bir müəssisədir.

B) Müxtəlif bazarın hədəflərinə ,nail olmaq məqsədilə kolletivdir

C) Hakimiyyətlə, partnyorlarla, sahibkarlarla, işçilərlə və o biri tərəfmüqabillərlə ünsiyyətlə olan qeydiyyatdan keçmiş təşkilatır

D) Bazarın hansısa bir seqmentini tutan (artıran ,yaxud itirən) bir institutdur

E) Brendə ,yaxud ticarət markasına malik olan təşkilatdır
4.
Marketoloq nöqteyi nəzərdən şirkət nəyə deyilir?
A) Bazarın hansısa bir seqmentini tutan (artıran yaxud itirən) bir institutdur.

B) Bir məsulun müəyyən yolla əldə edən ,bir müəssisədir

C) Müxtəlif bazarın hədəflərinə ,nail olmaq məqsədilə kolletivdir

D) Hakimiyyətlə, partnyorlarla, sahibkarlarla, işçilərlə və o biri tərəfmüqabillərlə ünsiyyətlə olan qeydiyyatdan keçmiş təşkilatır

E) Brendə ,yaxud ticarət markasına malik olan təşkilatdır
5.
MİSAL- 3790 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 105 ədəd - İxrac 42 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 287 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 466 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın
A) 466 B) 4832

C) 3790 D) 105

E) 4032
6
Hakimiyyətlə, partnyorlarla, sahibkarlarla, işçilərlə və o biri tərəfmüqabillərlə ünsiyyətlə olan qeydiyyatdan keçmiş təşkilat kimi şirkəti kim tərif edir?
A) Gömrük işçisi

B) Rəhbər, yaxud kadrlar şöbəsinin müdiri

C) Hüquqşunas yaXüd vergi müfəttişi.

D) Marketoloq

E) Alıcı

7.
Müxtəlif bazarın hədəflərinə nail olmaq məqsədilə kolletiv kimi şirkəti kim tərif edir?


A) Alıcı

B) Hüquqşunas yaxud vergi müfəttişi

C) Rəhbər, yaxud kadrlar şöhbəsinin müdiri.

D) Marketoloq

E) Gömrük işçisi
8.
Bir məsulun müəyyən yolla əldə edən bir müəssisə kimi şirkəti kim tərif edir?
A) Rəhbər, yaxud kadrlar

şöhbəsinin müdiri

B) Hüquqşunas yaxud vergi müfəttişi

C) Alıçı


D) Marketoloq

E) Gömrük işçisi


9.
Bazarın hansısa bir seqmentini tutan (artıran yaxud itirən) bir institut kimi şirkəti kim tərif edir?


A) Alıcı

B) Hüquqşunas yaxud vergi müfəttişi

C) Marketoloq

D) Rəhbər, yaxud kadrlar şöhbəsinin müdiri

E) Gömrük işçisi

10.

Şirkətin əsl mahiyyətini özündə əks etdirən tərif hansıdır?
A) Sirkət səhmlərinin sahibkarlarına gəlir gətirmək məqsədilə yaradılmış institutdur

B) Hakimiyyətlə, partnyorlarla, sahibkarlarla, işçilərlə və o biri tərəfmüqabillərlə ünsiyyətlə olan qeydiyyatdan keçmiş təşkilatır

C) Müxtəlif bazarın hədəflərinə nail olmaq məqsədilə kolletivdir

D) Bir məsulun müəyyən yolla əldə edən bir müəssisədir

E) Bazarın hansısa bir seqmentini tutan (artıran yaxud itirən) bir institutdur

11.
MİSAL- 3780 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 110 ədəd - İxrac 44 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 284 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 462 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın
A) 462

B) 4824

C) 3780

D) 110

E) 4024
12.
Mübadilə nəyə deyilir?
A) İstənilən obyektinin əvəzinə ayrı obyektin təklif aktı

B) Etiyacları və tələbatları ödəməyə və diqqətin cəlb edilməsi, alınması, istifadəsi yaxud istehlak edilməsi üçün təklif olunan hər bir şeydir

C) Alıcılıq qabiliyyəti ilə əsaslandırılmış əmtəə və xidmətə olan ehtiyacdır Bir məsulun müəyyən yolla əldə edən bir müəssisədir

D) Strateji marketinq üsuludur. Burada şirkətlərin bazarda ən uğurlu biznes aparma üsulları təhlil olunur

E) Əmtəənin qeyri adi satışına nail olan reklam kampaniyası (yaxşı satılan filmi də belə adlandırırlar
13.
Əmtəə nəyə deyilir?
A) İstənilən obyektinin əvəzinə ayrı obyektin təklif aktı

B) Etiyacları və tələbatları ödəməyə və diqqətin cəlb edilməsi, alınması, istifadəsi yaxud istehlak edilməsi üçün təklif olunan hər bir şeydir.

C) Alıcılıq qabiliyyəti ilə əsaslandırılmış əmtəə və xidmətə olan ehtiyacdır Bir məsulun müəyyən yolla əldə edən bir müəssisədir

D) Strateji marketinq üsuludur. Burada şirkətlərin bazarda ən uğurlu biznes aparma üsulları təhlil olunur

E) Əmtəənin qeyri adi satışına nail olan reklam kampaniyası (yaxşı satılan filmi də belə adlandırırlar
14.
Bençmarkinq (benchmarking) nəyə deyilir?
A) Strateji marketinq üsuludur. Burada şirkətlərin bazarda ən uğurlu biznes aparma üsulları təhlil olunur

B) Alıcılıq qabiliyyəti ilə əsaslandırılmış ,əmtəə və xidmətə olan ehtiyacdır Bir məsulun müəyyən yolla əldə edən bir müəssisədir

C) Etiyacları və tələbatları ödəməyə , diqqətin cəlb edilməsi, alınması, istifadəsi yaxud istehlak edilməsi üçün təklif olunan hər bir şeydir

D) İstənilən obyektinin əvəzinə ,ayrı obyektin təklif aktı.

E) Əmtəənin qeyri adi satışına nail olan ,reklam kampaniyası (yaxşı satılan filmi də belə adlandırırlar
15.
MİSAL- 3770 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 115 ədəd - İxrac 46 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 281 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 458 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 458

B) 4816

C) 3770

D) 115

E) 4016

16.
Blokbaster (blockbuster) nəyə deyilir?


A) Əmtəənin qeyri adi satışına nail olan reklam kampaniyası (yaxşı satılan filmi də belə adlandırırlar

B) Alıcılıq qabiliyyəti ilə əsaslandırılmış ,əmtəə və xidmətə olan ehtiyacdır Bir məsulun müəyyən yolla əldə edən bir müəssisədir

C) Etiyacları və tələbatları ödəməyə və diqqətin cəlb edilməsi, alınması, istifadəsi yaxud istehlak edilməsi üçün təklif olunan hər bir şeydir

D) İstənilən obyektinin əvəzinə ,ayrı obyektin təklif aktı.

E) Strateji marketinq üsuludur. Burada şirkətlərin ,bazarda ən uğurlu biznes aparma üsulları təhlil olunur

17.
Audimetr (peoplemetr)  nəyə deyilir?


A) televizora birləşən və kanalların köçürmələrini qeyd edən cihazdır

B) Alıcılıq qabiliyyəti ilə əsaslandırılmış əmtəə , xidmətə olan ehtiyacdır Bir məsulun müəyyən yolla əldə edən bir müəssisədir

C) Etiyacları və tələbatları ödəməyə , diqqətin cəlb edilməsi, alınması, istifadəsi yaxud istehlak edilməsi üçün təklif olunan hər bir şeydir

D) İstənilən obyektinin əvəzinə ,ayrı obyektin təklif aktı.

E) Strateji marketinq üsuludur. Burada şirkətlərin ,bazarda ən uğurlu biznes aparma üsulları təhlil olunur
18.
Pareto qanunu.


A) 40% istehlakçı 60% satışını təmin edirlər

B) 10% istehlakçı 90% satışını təmin edirlər

C) 30% istehlakçı 70% satışını təmin edirlər

D) 20% istehlakçı 80% satışını təmin ədirlər

E) 15% istehlakçı 85% satışını təmin edirlər
19.
Autosorinq (outsourcing) nəyə deyilir ?


A) Biznesin bəzi qeyri vacib fəakiyyətlərini subpodyadçı olan xüsusiyyətləşdirilmiş təşkilattara tapşırmaq üsuludur

B) İnternetin müxtəlif resurslarında ,bannerlərin mübadiləsnin təşkilidir.

C) Əsas seqmenti öz əlində saxlamaq niyyətində olan bazarın ,əsas hissəsini əldə edən şirkətin planı

D) Reklam vasitəsi - panellərdə ,elanların yerləşdirilməsi

E) Ticarət nişanı, ticarət markası – istenilən marketinq obyekti haqqında məlumat kompleksi; hüquqi cahətdən müdafiyə olunmuş produktun simvolikası
20.
MİSAL- 3760 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 120 ədəd - İxrac 48 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 278 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 454 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 454

B) 4808

C) 3760

D) 120

E) 4008

21.
Banner şəbəkəsi (banner network) nəyə deyilir ?


A) Ticarət nişanı, ticarət markası – istenilən marketinq obyekti haqqında məlumat kompleksi; hüquqi cahətdən müdafiyə olunmuş produktun simvolikası

B) əsas seqmenti öz əlində saxlamaq niyyətində olan bazarın ,əsas hissəsini əldə edən şirkətin planı

C) Reklam vasitəsi - panellərdə ,elanların yerləşdirilməsi

D) İnternetin müxtəlif resurslarında bannerlərin mübadiləsnin təşkilidir

E) Biznesin bəzi qeyri vacib fəakiyyətlərini subpodyadçı olan xüsusiyyətləşdirilmiş ,təşkilattara tapşırmaq üsuludur
22.
«Bazarın lideri» strategiyası(market leader strategy)  nəyə deyilir ?

A) Biznesin bəzi qeyri vacib fəakiyyətlərini ,subpodyadçı olan xüsusiyyətləşdirilmiş təşkilattara tapşırmaq üsuludur

B) Reklam vasitəsi - panellərdə elanların yerləşdirilməsi

C) Ticarət nişanı, ticarət markası – istenilən marketinq obyekti haqqında məlumat kompleksi; hüquqi cahətdən müdafiyə olunmuş produktun simvolikası

D) Əsas seqmenti öz əlində saxlamaq niyyətində olan bazarın əsas hissəsini əldə edən şirkətin planı

E) İnternetin müxtəlif resurslarında ,bannerlərin mübadiləsnin təşkilidir.

23.
Bilbord (billboard)  nəyə deyilir ?
A) Reklam vasitəsi - panellərdə elanların yerləşdirilməsi

B) Ticarət nişanı, ticarət markası – istenilən marketinq obyekti haqqında məlumat kompleksi; hüquqi cahətdən müdafiyə olunmuş produktun simvolikası

C) Biznesin bəzi qeyri vacib fəakiyyətlərini ,subpodyadçı olan xüsusiyyətləşdirilmiş təşkilattara tapşırmaq üsuludur

D) İnternetin müxtəlif resurslarında ,bannerlərin mübadiləsnin təşkilidir

E) Əsas seqmenti öz əlində saxlamaq ,niyyətində olan bazarın əsas hissəsini əldə edən şirkətin planı
24.
Brend (brand)  nəyə deyilir ?
A) Biznesin bəzi qeyri vacib fəakiyyətlərini subpodyadçı olan xüsusiyyətləşdirilmiş təşkilattara tapşırmaq üsuludur

B) Ticarət nişanı, ticarət markası – istenilən marketinq obyekti haqqında məlumat kompleksi; hüquqi cahətdən müdafiyə olunmuş produktun simvolikası

C) İnternetin müxtəlif resurslarında bannerlərin mübadiləsnin təşkilidir

D) Əsas seqmenti öz əlində saxlamaq niyyətində olan bazarın əsas hissəsini əldə edən şirkətin planı

E) Reklam vasitəsi - panellərdə elanların yerləşdirilməsi
25.
MİSAL- 3750 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 125 ədəd - İxrac 50 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 275 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 450 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın

A) 450

B) 4800

C) 3750

D) 125

E) 4000

26.
Çətir brendi (umbrella brand) nəyə deyilir ?


A) Əsas seqmenti öz əlində saxlamaq niyyətində olan , bazarın əsas hissəsini əldə edən şirkətin planı

B) istehlakçının yaddaşında brendin konkret ,insanla əlagələndirilmə üsulu

C) Reklam vasitəsi - panellərdə , elanların yerləşdirilməsi

D) bir brend vasitəsilə əmtəələrin qrupunu əhatə etmək taktiki yanaşma.

E) brendi alış-satış ,qeyri maddi obyekt kimi təsəvvür yanaşması
27.
Personlaşdirilmiş Brend (brand personality, brand individuality) nəyə deyilir?
A) istehlakçının yaddaşında brendin konkret insanla əlagələndirilmə üsulu.

B) Əsas seqmenti öz əlində saxlamaq niyyətində olan bazarın əsas hissəsini əldə edən şirkətin planı

C) brendi alış-satış qeyri maddi obyekt kimi təsəvvür yanaşması

D) bir brend vasitəsilə əmtəələrin qrupunu əhatə etmək taktiki yanaşma.

E) Reklam vasitəsi - panellərdə elanların yerləşdirilməsi
28.
Brend Kapital şəkilində (Brand equity) nəyə deyilir?
A) Əsas seqmenti öz əlində saxlamaq niyyətində olan bazarın əsas hissəsini əldə edən şirkətin planı

B) istehlakçının yaddaşında brendin konkret insanla əlagələndirilmə üsulu

C) brendi alış-satış qeyri maddi obyekt kimi , təsəvvür yanaşması.

D) bir brend vasitəsilə əmtəələrin qrupunu əhatə etmək taktiki yanaşma.

E) Reklam vasitəsi - panellərdə elanların yerləşdirilməsi
29.
Dempinq (dumping) nəyə deyilir?
A) rəqibləri bazrdan çıxardmaq və öz yerini bərkidmək məqsədilə malları aşağı qiymətlə satmaq strategiyası.

B) biznesin inkişafı və gəlirin təmin etmək məqsədilə , malları çox aşağı qiymətlə satılması

C) əmtəənin , hər atributu istehlakçının məhsul haqqında ümumi mövqeyinı əsasən təyin edilmə yanaşması

D) Nəyinsə ,yaxud kiminsə emosional təsuratı. Kütləvi şuurda formalaşır və stereotip kimi qəbul olunur

E) şirkətin qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi (məsələn hörməti, texniki kompetentliyi, iş əlaqələri, marketinq üsulları, istehlakçıların loyallığı və s.)
30.
MİSAL- 3740 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 130 ədəd - İxrac 52 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 272 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 446 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın

A) 446

B) 3792

C) 3740

D) 130

E) 3992
31.
Diversifikasiya (diversification)  nəyə deyilir?
A) biznesin inkişafı və gəlirin təmin etmək məqsədilə malları çox aşağı qiymətlə satılması

B) rəqibləri bazardan çıxardmaq ,öz yerini bərkidmək məqsədilə malları aşağı qiymətlə satmaq strategiyası.

C) əmtəənin hər atributu istehlakçının məhsul haqqında ümumi mövqeyinı ,əsasən təyin edilmə yanaşması

D) Nəyinsə ,yaxud kiminsə emosional təsuratı. Kütləvi şuurda formalaşır və stereotip kimi qəbul olunur

E) şirkətin qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi (məsələn hörməti, texniki kompetentliyi, iş əlaqələri, marketinq üsulları, istehlakçıların loyallığı və s.)
32.
Dekompozisiya yanaşması (decompositional approach) nəyə deyilir?
A) rəqibləri bazardan çıxardmaq , öz yerini bərkidmək məqsədilə malları aşağı qiymətlə satmaq strategiyası.

B) biznesin inkişafı , gəlirin təmin etmək məqsədilə malları çox aşağı qiymətlə satılması

C) əmtəənin hər atributu istehlakçının məhsul haqqında ümumi mövqeyinı əsasən təyin edilmə yanaşması

D) Nəyinsə ,yaxud kiminsə emosional təsuratı. Kütləvi şuurda formalaşır və stereotip kimi qəbul olunur

E) şirkətin qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi (məsələn hörməti, texniki kompetentliyi, iş əlaqələri, marketinq üsulları, istehlakçıların loyallığı və s.)
33.
İmij (image)  nəyə deyilir?
A) əmtəənin hər atributu istehlakçının məhsul haqqında ümumi mövqeyinı ,əsasən təyin edilmə yanaşması

B) biznesin inkişafı , gəlirin təmin etmək məqsədilə malları çox aşağı qiymətlə satılması

C) rəqibləri bazrdan çıxardmaq , öz yerini bərkidmək məqsədilə malları aşağı qiymətlə satmaq strategiyası.

D) Nəyinsə yaxud kiminsə emosional təsuratı. Kütləvi şuurda formalaşır və stereotip kimi qəbul olunur

E) şirkətin qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi (məsələn hörməti, texniki kompetentliyi, iş əlaqələri, marketinq üsulları, istehlakçıların loyallığı və s.)
34.
Qudvil (goodwill) nəyə deyilir?
A) Nəyinsə yaxud kiminsə emosional təsuratı. Kütləvi şuurda formalaşır və stereotip kimi qəbul olunur

B) biznesin inkişafı və gəlirin təmin etmək məqsədilə malları çox aşağı qiymətlə satılması

C) rəqibləri bazrdan çıxardmaq və öz yerini bərkidmək məqsədilə malları aşağı qiymətlə satmaq strategiyası.

D) əmtəənin hər atributu istehlakçının məhsul haqqında ümumi mövqeyinı əsasən təyin edilmə yanaşması

E) şirkətin qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi (məsələn hörməti, texniki kompetentliyi, iş əlaqələri, marketinq üsulları, istehlakçıların loyallığı və s.)
35.
MİSAL- 3730 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 135 ədəd - İxrac 54 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 269 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 442 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın

A) 442


B) 3784

C) 3730

D) 135

E) 3984
36.
Şəbəkə marketinqi (multilevel marketing, MLM) nəyə deyilir?
A) Reklam əsasında yox, malın və təcrübənin bir distribüterdən o birisinə çatdırmaq əsasında qurulmuş marketinq.

B) müxtəlif sorğu anketləri doldurmaqdan həzz almaq xəstəliyidir.

C) sorğu anketlərə cavab vermək qorxusu ilə müşəidə olunan xəstəlikdir.

D) ticarət avtomatlar vasitəsilə əmtəə və xidmətlərin satış üsulu.

E) müxtəlif müddətlərdə respondentlər qrupundan məlumat yığması.
37.
Kvestomaniya (Questomania) nəyə deyilir?
A) müxtəlif müddətlərdə respondentlər , qrupundan məlumat yığması.

B) sorğu anketlərə cavab vermək qorxusu ilə ,müşəidə olunan xəstəlikdir.

C) ticarət avtomatlar vasitəsilə əmtəə , xidmətlərin satış üsulu.

D) müxtəlif sorğu anketləri doldurmaqdan həzz almaq xəstəliyidir.

E) Reklam əsasında yox, malın və təcrübənin bir distribüterdən o birisinə çatdırmaq əsasında qurulmuş marketinq.
38.
Kvestofobiya (Questophobia) nəyə deyilir?
A) sorğu anketlərə cavab vermək qorxusu ilə müşəidə olunan xəstəlikdir.

B) müxtəlif sorğu anketləri doldurmaqdan , həzz almaq xəstəliyidir.

C) ticarət avtomatlar vasitəsilə əmtəə , xidmətlərin satış üsulu.

D) müxtəlif müddətlərdə respondentlər ,qrupundan məlumat yığması.

E) Reklam əsasında yox, malın və təcrübənin bir distribüterdən o birisinə çatdırmaq əsasında qurulmuş marketinq.
39.
Vendinq (vending) nəyə deyilir?
A) müxtəlif müddətlərdə respondentlər , qrupundan məlumat yığması.

B) müxtəlif sorğu anketləri doldurmaqdan , həzz almaq xəstəliyidir.

C) sorğu anketlərə cavab vermək qorxusu ilə , müşəidə olunan xəstəlikdir.

D) ticarət avtomatlar vasitəsilə əmtəə və xidmətlərin satış üsulu.

E) Reklam əsasında yox, malın və təcrübənin bir distribüterdən o birisinə çatdırmaq əsasında qurulmuş marketinq.
40.
MİSAL- 3720 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 140 ədəd - İxrac 56 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 266 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 438 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın

A) 438

B) 3776

C) 3720

D) 140


Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə