Menecmentin əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə10/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
#102128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

C)    10 gün    D)    Hesabat müddəti
E)    1 ay

437.   


effektiv satışın təşkili üçün nə lazımdır?

A)    satış bazarlarının düzgün seçimi lazımdır


B)    satış müvəffəqiyyətlə gemək üçün ,heyyəti nəticəyə görə marağlandırmaq lazımdır 
C)     təklif edilən malların rəqabətə davamlılığı lazımdır
D)     Satıcıların düzgün seçimi lazımdır
E)     Yaxşı reklam lazımdır

438.


    satış müvəffəqiyyətlə gemək üçün heyyəti nəticəyə görə marağlandırmaq hansı prinsip adlanır?

A)    Qənaətli satış    B)    Yaxşı menecment


C)    effektif satış.       D)    Sosial sığorta
E)    Xeyirxaqlıq

439.   
Faktura qiymətində "SİF"   nəyi bildirir?

A)    satıcı gəmiyə yüklənməsinə qədər yükün çatdırılmasının bütün nəqliyyat, sığorta və gömrük xərclərini ödəyir, alıcı isə gəmini kirə edir, yükü sığorta edir və onun həlak olmasının və ya zədənin riskini daşıyır
B)    satıcı gəmini tutmağı, daşınmanın dəyərini ödəməyi və gömrük xərclərini ödəməyi həlak olmanın riskini və ya malın zədələnməsini öz üzərinə götürür  alıcı isı boşaldılma vaxtı bortun xəttinin kəsişməsindən sonra həlak olmanın və ya zədələmə riskini öz üzərinə götürür.  
C)    alıcı satış yerindən malın istifadə olunası yerinə qədər daşınmasının məsuliyyəti ,ödəməsini öz üzərinə alır
D)    satıcı öz hesabına , öz riskinə dəmir yolu stansiyasına gədər yükü göndərir
E)    satıcı öz hesabına ,müəyyən yerə malı çatdırmağı öz öhdəsinə götürür

440.   


Faktura qiymətində "FOB"  nəyi bildirir?

A)    satıcı öz hesabına , öz riskinə dəmir yolu stansiyasına gədər yükü göndərir


B)    daşıyırsatıcı gəmini tutmağı, daşınmanın dəyərini ödəməyi, gömrük xərclərini ödəməyi, həlak olmanın riskini və ya malın zədələnməsini öz üzərinə götürür,  alıcı isı boşaldılma vaxtı bortun xəttinin kəsişməsindən sonra həlak olmanın və ya zədələmə riskini öz üzərinə götürür
C)    satıcı müəyyən yerə malı öz hesabına və öz riskinə çatdırmağı öhdəsinə götürür, malın qiymətinə nəqliyyat, sığorta və gömrük xərcləri qoşulur
D)    satıcı gəmiyə yüklənməsinə qədər yükün çatdırılmasının bütün nəqliyyat sığorta və gömrük xərclərini ödəyir alıcı isə gəmini kirə edir və yükü sığorta edir və onun həlak olmasının və ya zədənin riskini.  
E)    satıcı öz hesabına ,müəyyən yerə malı çatdırmağı öz öhdəsinə götürür

441.   


daşıyırsatıcı gəmini tutmağı, daşınmanın dəyərini ödəməyi, gömrük xərclərini ödəməyi, həlak olmanın riskini və ya malın zədələnməsini öz üzərinə götürən,  alıcı isı boşaldılma vaxtı bortun xəttinin kəsişməsindən sonra həlak olmanın və ya zədələmə riskini öz üzərinə götürən halda qiymət fakturada necə işarə olunur?

A)    SİF.     B)    OFERTA


C)    FOB    D)    FOS
E)    FOV

442.     


satıcı gəmiyə yüklənməsinə qədər yükün çatdırılmasının bütün nəqliyyat, sığorta və gömrük xərclərini ödəyın, alıcı isə gəmini kirə edir, yükü sığorta edir və onun həlak olmasının və ya zədənin riskini daşıyan halda qiymət fakturada necə işarə olunur?

A)    FOB.    B)    OFERTA


C)    SİF    D)    FOS
E)    FOV

443.   


Faktura qiymətində "franko" nəyi bildirir? 

A)    satıcı müəyyən yerə malı öz hesabına və öz riskinə çatdırmağı öhdəsinə götürür malın qiymətinə nəqliyyat sığorta və gömrük xərcləri qoşulur. 


B)    daşıyırsatıcı gəmini tutmağı, daşınmanın dəyərini ödəməyi, gömrük xərclərini ödəməyi, həlak olmanın riskini və ya malın zədələnməsini öz üzərinə götürür,  alıcı isı boşaldılma vaxtı bortun xəttinin kəsişməsindən sonra həlak olmanın və ya zədələmə riskini öz üzərinə götürür
C)    satıcı gəmiyə yüklənməsinə qədər yükün çatdırılmasının bütün nəqliyyat, sığorta və gömrük xərclərini ödəyir, alıcı isə gəmini kirə edir, yükü sığorta edir və onun həlak olmasının və ya zədənin riskini
D)    satıcı öz hesabına ,öz riskinə dəmir yolu stansiyasına gədər yükü göndərir
E)    satıcı öz hesabına ,müəyyən yerə malı çatdırmağı öz öhdəsinə götürür

444.   
satıcı müəyyən yerə malı öz hesabına və öz riskinə çatdırmağı öhdəsinə götürüən halda qiymət fakturada necə işarə olunur?

A)    SİF    B)    OFERTA
C)    FRANCO.     D)    FOB
E)    FOV

445.   


Hansı endirimlər "bonus" adlandırlır?

A)    firma-istehsalçı firma-vasitəçiyə sistemlərin  ayrı-ayrılıqda endirimləri edərək müxtəlif elementlərini satır, vasitəçi isı bu sistemin komplektləşdirir və alıcıya çatdırır.


B)    Satış və servis xərclərini bağlayan , müəyyən gəliri təmin edən endirimlər
C)    firma xüsusilə maraqlı olan alıcılar üçün (iri topdan satıcılar, və s.) endirimlər
D)    müəyyən dövrdə malın müəyyən  miqdarını əldə edəm daimi alıcılara verilən endirimlər. 
E)    firma-istehsalçı ,vasitəçiyə satmaq üçün malları çatdırır

446.   


Hansı endirimlər "diler" adlandırılır?

A)    firma xüsusilə maraqlı olan alıcılar üçün (iri topdan satıcılar, və s,) endirimlər


B)    müəyyən dövrdə malın müəyyən  miqdarını əldə edən, daimi alıcılara verilən endirimlər
C)    Satış və servis xərclərini bağlayan və müəyyən gəliri təmin edən endirimlər. 
D)    firma-istehsalçı firma-vasitəçiyə sistemlərin  ayrı-ayrılıqda endirimləri edərək müxtəlif elementlərini satır, vasitəçi isı bu sistemin komplektləşdirir və alıcıya çatdırır
E)    firma-istehsalçı ,vasitəçiyə satmaq üçün malları çatdırır

447.   


Hansı endirimlər xüsusi adlandırılır? 

A)    firma xüsusilə maraqlı olan alıcılar üçün (iri topdan satıcılar və s.) endirimlər. 


B)    Satış ,servis xərclərini bağlayan və müəyyən gəliri təmin edən endirimlər
C)    müəyyən dövrdə malın müəyyən  miqdarını əldə edən ,daimi alıcılara verilən endirimlər
D)    firma-istehsalçı firma-vasitəçiyə sistemlərin  ayrı-ayrılıqda endirimləri edərək müxtəlif elementlərini satır, vasitəçi isı bu sistemin komplektləşdirir və alıcıya çatdırır
E)    firma-istehsalçı ,vasitəçiyə satmaq üçün malları çatdırır

448.   


Avadanlığın avtonom çatdırmasına endirim nə deməkdir? 

A)    firma-istehsalçı firma-vasitəçiyə sistemlərin  ayrı-ayrılıqda endirimləri edərək müxtəlif elementlərini satır vasitəçi isı bu sistemin komplektləşdirir və alıcıya çatdırır. 


B)    Satış və servis xərclərini bağlayan , müəyyən gəliri təmin edən endirimlər
C)    firma xüsusilə maraqlı olan alıcılar üçün (iri topdan satıcılar, və s.) endirimlər
D)    müəyyən dövrdə malın müəyyən  miqdarını əldə edən , daimi alıcılara verilən endirimlər
E)    firma-istehsalçı ,vasitəçiyə satmaq üçün malları çatdırır

449.   


müəyyən dövrdə malın müəyyən  miqdarını əldə edəm daimi alıcılara verilən endirimlər necə adlanır?

A)    Xüsusi endirimlər    B)    Diler endirimlər


C)    Bönus endirimlər.     D)    Avtonom Satışı
E)    Fəsil endirimləri

450.
MİSAL-   3020 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 490 ədəd -  İxrac 196 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 56 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  158 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    156 B)    3516


C)    490    D)    3020
E)    3416   

451.   


Satış və servis xərclərini bağlayan və müəyyən gəliri təmin edən endirimlər necə adlanır?

A)    Xüsusi endirimlər    B)    Bonus endirimlər


C)    Dilər endirimlər.      D)    Avtonom Satışı
E)    Fəsil endirimləri

452.   


firma xüsusilə maraqlı olan alıcılar üçün (iri topdan satıcılar, və s.) endirimlər necə adlanır?

A)    Bonus endirimlər    B)    Diler endirimlər


C)    Xüsusi endirmlər.    D)    Avtonom Satışı
E)    Fəsil endirimləri

453.   


firma-istehsalçı firma-vasitəçiyə sistemlərin  ayrı-ayrılıqda endirimləri edərək müxtəlif elementlərini satır, vasitəçi isı bu sistemin komplektləşdirir və alıcıya çatdılması necə adlanır?

A)    Xüsusi endirimlər    B)    Diler endirimlər


C)    Avtonom şatışı.     D)    Bonus endirimlər
E)    Fəsil endirimləri

454.   


"barter" nədir? 

A)    iqtisadiyyatın durumlarını, bazarın, vasitəçilərin və alıcıların şəraitlərini, valyutaların dəyişən mübadilə məzənnəsini nəzərə alaraq beynəlxalq ticarətdə qiymətin təyini


B)    nağd ödənişlərin olmaması məqsədi ilə ,tərəflərin qarşılıqlı hesablamalar sistemi
C)    reklam kimi istifadə olunan firma, onun tarixi fəaliyyəti və müvəffəqiyyətləri haqqında qısa məlumat
D)    Bir malın müəyyən miqdarının başqa malın müəyyən miqdarınıilə mübadiləsinə dair  xarici ticarət sazişi. 
E)    bəzi mallara ,imtiyazlı qiymətlərin təyini

455.


    "klirinq" nədir? 

A)    Bir malın müəyyən miqdarının ,başqa malın müəyyən miqdarınıilə mübadiləsinə dair  xarici ticarət sazişi


B)    nağd ödənişlərin olmaması məqsədi ilə tərəflərin qarşılıqlı hesablamalar sistemi. 
C)    reklam kimi istifadə olunan firma, onun tarixi fəaliyyəti və müvəffəqiyyətləri haqqında qısa məlumat
D)    iqtisadiyyatın durumlarını, bazarın, vasitəçilərin və alıcıların şəraitlərini, valyutaların dəyişən mübadilə məzənnəsini nəzərə alaraq beynəlxalq ticarətdə qiymətin təyini
E)    bəzi mallara ,imtiyazlı qiymətlərin təyini

456.   


Press-reliz nədir? 

A)    reklam kimi istifadə olunan firma onun tarixi fəaliyyəti və müvəffəqiyyətləri haqqında qısa məlumat. 


B)    nağd ödənişlərin olmaması məqsədi ilə ,tərəflərin qarşılıqlı hesablamalar sistemi
C)    Bir malın müəyyən miqdarının ,başqa malın müəyyən miqdarı ilə mübadiləsinə dair  xarici ticarət sazişi
D)    iqtisadiyyatın durumlarını, bazarın, vasitəçilərin və alıcıların şəraitlərini, valyutaların dəyişən mübadilə məzənnəsini nəzərə alaraq beynəlxalq ticarətdə qiymətin təyini
E)    bəzi mallara ,imtiyazlı qiymətlərin təyini

457.   


"qiymət siyasəti" nədir? 

A)    iqtisadiyyatın durumlarını, bazarın, vasitəçilərin və alıcıların şəraitlərini, valyutaların dəyişən mübadilə məzənnəsini nəzərə alaraq beynəlxalq ticarətdə qiymətin təyini. 


B)    nağd ödənişlərin olmaması məqsədi ilə tərəflərin qarşılıqlı hesablamalar sistemi
C)    reklam kimi istifadə olunan firma onun tarixi fəaliyyəti və müvəffəqiyyətləri haqqında qısa məlumat
D)    Bir malın müəyyən miqdarının başqa malın müəyyən miqdarınıilə mübadiləsinə dair  xarici ticarət sazişi
E)    bəzi mallara imtiyazlı qiymətlərin təyini

458.   


Bir malın müəyyən miqdarının başqa malın müəyyən miqdarınıilə mübadiləsinə dair  xarici ticarət sazişi necə adlanır?

A)    Press reliz    B)    Klirinq


C)    Bartər.     D)    Qiymət siyasəti
E)    Sloqan

459.   


Nəğd ödənişlərin olmaması məqsədi ilə tərəflərin qarşılıqlı hesablamalar sistemi necı adlanır?

A)    Press reliz    B)    Barter


C)    Klirink.      D)    Qiymət siyasəti
E)    Sloqan

460.   


reklam kimi istifadə olunan firma, onun tarixi fəaliyyəti və müvəffəqiyyətləri haqqında qısa məlumat necə adlanır?

A)    Klirinq B)    Prezs reliz.     


C)    Barter    D)    Qiymət siyasəti
E)    Sloqan

461.   


iqtisadiyyatın durumlarını, bazarın, vasitəçilərin və alıcıların şəraitlərini, valyutaların dəyişən mübadilə məzənnəsini nəzərə alaraq beynəlxalq ticarətdə qiymətin təyini necə adlanır?

A)    Qiymət siyəsəti.     B)    Klirinq


C)    Press reliz    D)    Barter
E)    Sloqan

462.   


İxrac edilən məhsulun patent təmizliyi nə deməkdir?

A)    Patent axtarıçı aparılıb


B)    Bütün ideyalar patentləşdirilib
C)    Patentin müddəti halı qurtarmatlb
D)    o biri patentlərun hüquqlarının pozulmadan  bazarda satışın imkanı. 
E)    Ixrac edilən məhsulun patenti olmaması

 
463.   


o biri patentlərun hüquqlarının pozulmadan  bazarda satışın imkanı necə adlanır?

A)    Press reliz    B)    Klirinq


C)    Patent temizlyi.      D)    Barter
E)    Sloqan

464.   


Reklam nə cür olmalıdır?

A)    Əmtəəyə məxsus olan xüsusiyyətləri bir az şişirdməlidir


B)    Əmtəəyə məxsus olan xüsusiyyətləri çox şişirdməlidir
C)    Əmtəəyə məxsus olmayan xüsusiyyətləri haqqında məlumat verməlidir
D)    Əmtəəyə məxsus olmayan xüsusiyyətləri bir az şişirdməlidir
E)    Əmtəəyə həqiqətən ,məxsus olan xüsusiyyətlərini geyd etməlidir. 

465.   


İnvestisiyaların müdafiəsi haqqında razılaşma nədir?

A)    Bolonya prosesi


B)    iki ölkə arasında imzalanan ,kapital qoyuluşlarının qarşılıqlı müdafiəsi haqqında müqavilə. 
C)    Cenevre konvensiyası
D)    Avropa birliyi üzv olan ölkələr arasında imzalanan kapital qoyuluşlarının qarşılıqlı müdafiəsi haqqında müqavilə
E)    MDB ölkələri arasında imzalanan kapital qoyuluşlarının qarşılıqlı müdafiəsi haqqında müqavilə

466.   


iki ölkə arasında imzalanan kapital qoyuluşlarının qarşılıqlı müdafiəsi haqqında müqavilə necə adlanır?

A)    Patent təmizliyi B)    Klirinq


C)    Press reliz    D)    Barter
E)    İnvestisiyeların müdafiesi haqqında razılaşma.    

467.   


Hansı firmalar autsayder adlanır? 

A)   inhisarçı ittifaqlara daxil olmayanlar. 


B)    inhisarçı ittifaqlara daxil olanlar
C)    Bucədən maliyyələşdirən şirkəti olmayan
D)    Bucədən maliyyələşdirən şirkəti olanlar
E)    Bank sisteminə daxil olan

468.   


inhisarçı ittifaqlara daxil olmayan firma necə adlanır?

A)    Press reliz    B)    Klirinq


C)    autsaydər.       D)    Barter
E)    Patent təmizliyi

469.   


Valyuta qismən konversiya olunan nə vaxt adlanır?

A)    tələb və təklif əsasən təbii surətdə formalaşan və konversiya olunan valyutayla məlum sabit məzənnəyə malik olan valyuta.


B)    bir ölkənin və ya ölkələr qrupun ərazisində dövriyyədə olan valyuta
C)    Valyutanın böyük məbləğinin satış və ya alınması yolu ilə valyuta bazarına dövlətin müdaxiləsi
D)    təxminən sabit məzənnəilə istənilən ölkənin puluna azad mübadilə edilən valyuta
E)    valyutayla xarici hesablamaların və əməliyyatların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

470.   


tələb və təklif əsasən təbii surətdə formalaşan və konversiya olunan valyutayla məlum sabit məzənnəyə malik olan valyuta necə adlanır?

A)    konversiya olunan    B)    Milli


C)    qismən konvərsiya olunan.      D)    Millətlərarası
E)    Sərbəst

471.   


Sərbəsr konversiya edilən valyutanın dəyərini necə müəyyən etmək olar?

A)    Nüfuzuna görə


B)    Tarixina görə
C)    alıcılıq qabiliyyetinə görə.  
D)    xarici valyutayla əməliyyatda dövlətin müstəsna hüququ
E)    valyutayla xarici hesablamaların və əməliyyatların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

472.   


riskin diversifikasiyasını hansı ifadə əks etdirir?

A)    Soğan olsun nəgd olsun


B)    Risk etməyən şampan içməz
C)    bütün yumurtaları bir səbətə koymaq olmaz.  
D)    Risk etmək dələduzluğun növüdür
E)    Risk varsa qazanc var

473.   


"bütün yumurtaları bir səbətə qoymaq olmaz" hansı prinsipi təsvir edir?

A)    riskin diversifkasiyası.       B)    Klirinq


C)    Gəlirin artımı    D)    Barter
E)    Patent təmizliyi

474.   


"investisiya" nədir?

A)    Yeni texnologiyalara və texnikaya kapital goyulişu


B)    ölkənin daxlində və xaricində iqtisadiyyatın sahələrinə uzunmüddətli kapital qoyuluşu.  
C)    Qızıl məmulatlara kapital  goyulişu
D)    Qiymətli kağızlara kapital goyulişu
E)    Müxtəlif sahələrə qısamüddətli kapital goyulişu

475.   


ölkənin daxilində və xaricində iqtisadiyyatın sahələrinə uzunmüddətli kapital qoyuluşu necə adlanır?

A)    İnnovasiya  B)    Klirinq


C)    İnvəstisiya.       D)    Barter
E)    Patent təmizliyi

476.   


Hansı istehsallar hal-hazırda ən perspektivdir?

A)    Nəqliyyat


B)    Kənd təsərrüfat: heyvandarlıq
C)    Kənd təsərrüfat: əkinçilik
D)    Sənaye: iri maşınqayırma
E)    Elmi istehsalar: informatika, biotexnologiya, mikroelektronika.  

477.   


Hansı obyektlərə müəllif hüquqları tətbiq olunur?

A)    Kənd təsərrüfat: əkinçilik


B)    Elmi istehsallar: informatika, biotexnologiya, mikroelektronika.
C)    Kənd təsərrüfat: heyvandarlıq
D)    yaradıcılıq əsərlərinə, onların formasından, təyinatdan və üstünlüklərdən asılı olmayaraq.  
E)    Sənaye: iri maşınqayırma

478.   


"müəllif hüququ" anlayışı nəyi bildirir?

A)    müəllifin və ya onun qanuni varislərinin razılığı olmadan qorunan obyektləri heç kim heç bir formada çoxalda və istifadə edə bilməz.  


B)    ixtiralar, patentlər, sənaye nümunələri (dizayn), ticarət markaları və s.
C)    öz ölkəsində qeyd edilmiş ticarət markası Cenevrə Konvensiyasına qoşulan bütün ölkələrdə qüvvədədir
D)    ixtiralar, patentlər, sənaye nümunələri (dizayn), ticarət markaları və s.
E)    yaradıcılıq əsərlərinə, onların formasından, təyinatdan və üstünlüklərdən asılı olmayaraq

479.   


müəllifin və ya onun qanuni varislərinin razılığı olmadan qorunan obyektləri heç kim heç bir formada çoxalda və istifadə edə bilməz hansı hüququ təsvir edir?

A)    Maliyyə    B)    Mülki


C)    Məllif.       D)    Beynəlxalq
E)    Cinayyət

480.   


sənaye mülkiyyətinə nə aiddir?

A)    müəllifin və ya onun qanuni varislərinin razılığı olmadan qorunan obyektləri heç kim heç bir formada çoxalda və istifadə edə bilməz


B)    öz ölkəsində qeyd edilmiş ticarət markası Cenevrə Konvensiyasına qoşulan bütün ölkələrdə qüvvədədir
C)    ixtiralar, patentlər, sənaye nümunələri (dizayn), ticarət markaları və s.
D)    ixtiralar, patentlər, sənaye nümunələri (dizayn), ticarət markaları və s.  
E)    yaradıcılıq əsərlərinə, onların formasından, təyinatdan və üstünlüklərdən asılı olmayaraq

481.   


ticarət markalarının hüquqi müdafiəsi necə həyata keçirilir?

A)    yaradıcılıq əsərlərinə, onların formasından, təyinatdan və üstünlüklərdən asılı olmayaraq


B)    ixtiralar, patentlər, sənaye nümunələri (dizayn), ticarət markaları və s.
C)    müəllifin və ya onun qanuni varislərinin razılığı olmadan, qorunan obyektləri heç kim heç bir formada çoxalda və istifadə edə bilməz
D)    öz ölkəsində qeyd edilmiş ticarət markası Cenevrə Konvensiyasına qoşulan bütün ölkələrdə qüvvədədir.  
E)    bankirlərin iddiası "bütün yumurtalar ,bir səbətə qoymaq olmaz"

482.   


Müəllif hüquqa aid olan Konvensiya necə adlanır?

A)    Bonn   B)    Vyana


C)    Cenavrə.       D)    Paris
E)    Bolonya

483.   


intellektual mülkiyyətə hüquqların (haqların) müdafiəsi necə həyata keçirilir?

A)    müəllifin və ya onun qanuni varislərinin razılığı olmadan qorunan obyektləri heç kim heç bir formada çoxalda və istifadə edə bilməz


B)    öz ölkəsində qeyd edilmiş ticarət markası Cenevrə Konvensiyasına qoşulan bütün ölkələrdə qüvvədədir
C)    eksportçu müassisə özü onun hüquqlarının pozmalarını və pozanları təqib etməyə səyləri izləməlidir və uyğun olan ölkənin məhkəməsinə zərərlərin alması haqqında iş qaldırmalıdır.  
D)    yaradıcılıq əsərlərinə, onların formasından, təyinatdan və üstünlüklərdən asılı olmayaraq
E)    bankirlərin iddiası "bütün yumurtalar bir səbətə qoymaq olmaz"

484.   


Ölkələrin inteqrasiyası nə deməkdir?

A)    Gömrüyün olmaması


B)    Biri birindən asıllığı
C)    Vahid idarəetmə
D)    Vahid parlament
E)    müsteqil, suveren dövlətlərin birleşməsidir.  

485.   


müstəqil, suveren dövlətlərin birləşməsi necə adlanır?

A)    Federasiya B)    Klirinq


C)    Blok     D)    Barter
E)    İnteqrəsiya.      

486.   


Ən əhəmiyyətli dəstək rejimi nə deməkdir?

A)    razılaşan tərəflər bir-birinə yanacaqla təmin edirlər


B)    razılaşan tərəflər bir-birinə avadanlıq ötürürlır
C)    razılaşan tərəflər bir-birinə xammalın
D)    mübadiləsində şərait yaradırlar
E)    razılaşan tərəflər bir-birinə bütün mümkün olan hüquqlar, üstünlüklər və güzəştlər verirlər.  

487.   
razılaşan tərəflər bir-birinə bütün mümkün olan hüquqlar, üstünlüklər və güzəştlər verirlmə prinsipi necə adlanır?

A)    Suverenlik B)    Vassallıq
C)    Müstəqillik    D)    Respublika
E)    Ən əhamiyyətli dəstək.      

488.   
Ən əhəmiyyətli dəstək  prinsipi nəyə tətbiq olunur?

A)    Yanacaq və yağlara
B)    Avadanlığa
C)    Xammala
D)    malların idxalına və ixracına, gömrük rüsumlara, sənəye, dənizçilik, hüquqi və fikizi şəxslərin hüquqlara.  
E)    Ərzaqa

489.   


orta hesabla firmalar nə qədər marketinqə xərcləyir?

A)    illik satış həcminin təxminen 20%.  


B)    illik satış həcminin təxminən 10%
C)    illik satış həcminin təxminən 40%
D)    illik satış həcminin təxminən 60%
E)    illik satış həcminin təxminən 80%

490.   
"alıcıların bir firmaya sədiqliyi" hətta obyektiv səbəblərdən istehsalçı qiymətləri artırmağa məcburiyyətində olsa hansı nəticələri əldə etmək imkan verir?

A)    sabit alış həcmleri.  
B)    Yüksık giymətlər
C)    Aşağı qiymətlər
D)    Yaxşı servis
E)    Pis servis

491.   
"təchizatçının etibarlılığı" hansı nəticələri əldə etmək imkan verir?

A)    eksportçu müəssisə özü onun hüquqlarının pozmalarını və pozanları təqib etməyə səyləri izləməlidir və uyğun olan ölkənin məhkəməsinə zərərlərin alması haqqında iş qaldırmalıdır
B)     minimal xərclərlə çatdırılmanı təşkil
C)    nəql etmənin ən əlverişli üsullarını təmin etməsinı
D)    alıcının əminliyinə: bu təchizatçıya sifariş edilmiş mal lazımlı keyfiyyatdə olacaq və dəqiq vaxtında çatdırılacaq.  
E)    malların idxalına və ixracına, gömrük rüsumlara, sənaye, dənizçilik, hüquqi və fikizi şəxslərin hüquqlarin hüququnun artmasına

492.     


“Əmtəənin şleyfi" nə deməkdir?

A)    malla bağlı olan bütün əlavələr; məsələn, xüsusi avadanlıq,  hayyətin təlimi və s.  


B)    Malin qutusu
C)    Mal haqqında təlimat
D)    Malın sertifikatı
E)    Xüsusi dükan

493.   
malla bağlı olan bütün əlavəlır; məsələn, xüsusi avadanlıq,  heyyətin təlimi və s. necə adlanır?

A)    Əmtaənin şleyfi.      B)    Servis
C)    Sığorta    D)    Əlavələr
E)    Təminat

494.   
malı harayacan çatdırmaq lazımdır?

A)    topdansatış ambarlara
B)     minimal xərclərlə çatdırılmanı təşkil etmək olan yerə
C)    nəql etmənin ən əlverişli üsullarını təmin etmək olan yerə
D)    istehlakçıya almaqa rahat olması yerə.  
E)    şirkətin ofisinə

 
495.   


  MİSAL-  3000 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 500 ədəd -  İxrac 200 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 50 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 150 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın
A)     550 B)    3450
C)    3500    D)    3000
E)    3400 

496.
Şəbəkə marketinqin üsünlüklərinə aşağıdakından hansı ifadə daxil deyil?


A) birbaşa satışlar reklamda , satışda qənaət əldə etməyə imkan verir

B) şəbəkə marketinqi dələduzduq maliyyə piramidalarının sxemləriylə oxşarlığı

C) malın istisnalığının reklamına əsaslanan , satış daha effektiv ola bilər, nəinki analojı malların geniş çeşidi təqdim edilmiş mağazalar vasitəsilə

D) şirkət yalnız tanış insanlardan almağa üstünlük verən , loyal müştəriləri əhatə edə bilər

E) şirkət satış həcmlərinin artımaq məqsədilə , distribüterlərin stimullaşdırmağını yüksək bonusların ödəmələriylə təmin edir
497.
Şəbəkə marketinqin tənqid edilən müddeanı seçin
A) iştirakçıların azarkeşliyinin və öz şirkətinə sadiq hissiyətlərinin saxlanmasına dair olan spesifik mərasimlərdən istifadəsi (psixoloji təsir).

B) birbaşa satışlar reklamda , satışda qənaət əldə etməyə imkan verir;

C) malın istisnalığının reklamına əsaslanan satış daha effektiv ola bilər, nəinki analojı malların geniş çeşidi təqdim edilmiş mağazalar vasitəsilə;

D) şirkət yalnız tanış insanlardan almağa üstünlük verən loyal müştəriləri əhatə edə bilər;

E) şirkət satış həcmlərinin artımaq məqsədilə distribüterlərin stimullaşdırmağını yüksək bonusların ödəmələriylə təmin edir.
498.
Şəbəkə marketinqin üstün cahətini seçin
A) həddindən artıq çətinləşdirilmiş , kompensasiya sxemlərinin tətbiqi;

B) başlanğıc mərhələdə (öyrədən seminarlarda, təlimlərdə və başqa tədbirlərdə iştirak, tədris materiallarının əldə etməsi və s.) başlayan distribüterlərin qeyri-məhsuldar xərclərə faktiki məcburiyyəti;

C) şəxsi istifadə üçün MLM-şirkətin məhsulunun distribüterlər tərəfindən alınmasının dəstək (bəzən, hətta məcbur) təcrübələri;

D) şəbəkənin yeni iştirakçılarının cəlb edilmə məksədilə , şəxsi münasibətlərin istismarı;

E) birbaşa satışlar reklamda və satışda qənaət əldə etməyə imkan verir
499.
Hansı müddea Şəbəkə marketinqin mənfi cahətdərə daxil deyil?
A) şəbəkə marketinqi , dələduzduq maliyyə piramidalarının sxemləriylə oxşarlığı;

B) satış həcmlərinin artımaq məqsədilə distribüterlərin stimullaşdırmağını yüksək bonusların ödəmələriylə təmin edir şirkət

C) qiymət sözləşmələrində rəqabətin olmaması ittihamlar (təklif edilən məhsula qiymətlərin təsbit etməsi,)

D) başlanğıc mərhələdə (öyrədən seminarlarda, təlimlərdə və başqa tədbirlərdə iştirak, tədris materiallarının əldə etməsi və s.) başlayan distribüterlərin qeyri-məhsuldar xərclərə faktiki məcburiyyəti;

E) şəxsi istifadə üçün MLM-şirkətin məhsulunun distribüterlər tərəfindən alınmasının dəstək (bəzən hətta məcbur) təcrübələri;
500.
Distribüterlərin hər biri, məhsulun satışından başqa, həmçinin analojı hüquqlara malik olan partnyorların cəlb etməsinə hüquqa malik olan sxemi necə adlanır?
A) Dolayı marketinq B) Birbaşa marketinq

C) Şəbəkə markətinqi C) Topdan satışE) Perəkəndə satış
Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə