Menecmentin əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə2/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

E) 3976
41.
Panel nəyə deyilir?
A) Müxtəlif müddətlərdə respondentlər qrupundan məlumat yığması.

B) Müxtəlif sorğu anketləri doldurmaqdan , həzz almaq xəstəliyidir.

C) sorğu anketlərə cavab vermək qorxusu ilə , müşəidə olunan xəstəlikdir.

D) ticarət avtomatlar vasitəsilə əmtəə , xidmətlərin satış üsulu.

E) Reklam əsasında yox, malın və təcrübənin bir distribüterdən o birisinə çatdırmaq əsasında qurulmuş marketinq.
42.
Praım taym (prime time) nəyə deyilir?
A) gün ərzində dinləyicilərin ən çox cəlb olunan vaxtı.

B) elektron , kommersiya mühidə

C) satıcıları , vasitəçiləri stimmullaşdırma vasitəsilə əmtəənin irəliləmə planı

D) istehlakçıları maraqlandırma vasitəsilə , əmtəənin irəliləmə planı

E) yeni əmtəənin ilkin mərhələsində yüksək qiymət strategiası. Satışın az həcmilə , yüksək gəlirlə fərqlənir.
43.
Virtual bazar (marketspace) nəyə deyilir?
A) gün ərzində ,dinləyicilərin ən çox cəlb olunan vaxtı.

B) elektron kommersiya mühidə

C) satıcıları , vasitəçiləri stimmullaşdırma vasitəsilə əmtəənin irəliləmə planı

D) istehlakçıları maraqlandırma vasitəsilə , əmtəənin irəliləmə planı

E) yeni əmtəənin ilkin mərhələsində yüksək qiymət strategiası. Satışın az həcmilə , yüksək gəlirlə fərqlənir.
44.
«itələmə» strategiyası (push strategy)  nəyə deyilir?
A) gün ərzində , dinləyicilərin ən çox cəlb olunan vaxtı.

B) satıcıları və vasitəçiləri stimmullaşdırma vasitəsilə əmtəənin irəliləmə planı

C) elektron , kommersiya mühidə

D) istehlakçıları maraqlandırma vasitəsilə , əmtəənin irəliləmə planı

E) yeni əmtəənin ilkin mərhələsində yüksək qiymət strategiası. Satışın az həcmilə , yüksək gəlirlə fərqlənir.
45.
MİSAL- 3710 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 145 ədəd - İxrac 58 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 263 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 434 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 434

B) 3768

C) 3710

D) 145

E) 3968
46.
«dartma» strategiyası (pull strategy)  nəyə deyilir?
A) elektron , kommersiya mühidə

B) satıcıları , vasitəçiləri stimmullaşdırma vasitəsilə əmtəənin irəliləmə planı

C) gün ərzində , dinləyicilərin ən çox cəlb olunan vaxtı

D) istehlakçıları maraqlandırma vasitəsilə əmtəənin irəliləmə planı

E) yeni əmtəənin ilkin mərhələsində yüksək qiymət strategiası. Satışın az həcmilə , yüksək gəlirlə fərqlənir.
47.
«qaymağ yığma» strategiyası (skimming) nəyə deyilir?
A) yeni əmtəənin ilkin mərhələsində yüksək qiymət strategiası. Satışın az həcmilə , yüksək gəlirlə fərqlənir.

B) gün ərzində dinləyicilərin ən çox cəlb olunan vaxtı.

C) elektron kommersiya mühidə

D) satıcıları və vasitəçiləri stimmullaşdırma vasitəsilə əmtəənin irəliləmə planı

E) istehlakçıları maraqlandırma vasitəsilə əmtəənin irəliləmə planı
48.
Səmplinq (sampling) nəyə deyilir?
A) əmtəəilə tanışdıq məqsıdilə alıcılara əmtəənin nümunələrini, kiçik qablarını palamaqla satışın stimullaşdırılması.

B) reklam şitlərinin sunəsində kürəyində və əlində gəzdirən adam.

C) müəyyən sosial qrupun nümunəsi simvolu olan əmtəələr.

D) müxtəlif sahələrdən mütəxəssisləri cəlb etmək vasitəsilə kefiyyət tədqiqatı.

E) daha ucuz qiymət səbəbinə görə bir malların o birilərini bazardan çıxarılması.
49.
Sendvic-men (sandwich man), insan-reklam kim adlanır?
A)əmtəəilə tanışdıq məqsıdilə alıcılara əmtəənin nümunələrini, kiçik qablarını palamaqla satışın stimullaşdırılması.

B) reklam şitlərinin sunəsində, kürəyində və əlində gəzdirən adam

C) müəyyən sosial qrupun nümunəsi simvolu olan əmtəələr.

D) müxtəlif sahələrdən mütəxəssisləri cəlb etmək vasitəsilə kefiyyət tədqiqatı.

E) daha ucuz qiymət səbəbinə görə bir malların o birilərini bazardan çıxarılması.
50.
MİSAL- 3700 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 150 ədəd - İxrac 60 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 260 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 430 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 430

B) 3760

C) 3700

D) 150

E) 3960

51.
Status simvolu (status symbols) nəyə deyilir?


A) müəyyən sosial qrupun nümunəsi simvolu olan əmtəələr.

B) əmtəəilə tanışdıq məqsıdilə alıcılara əmtəənin nümunələrini, kiçik qablarını palamaqla satışın stimullaşdırılması.

C) reklam şitlərinin sunəsində, kürəyində və əlində gəzdirən adam.

D) müxtəlif sahələrdən , mütəxəssisləri cəlb etmək vasitəsilə kefiyyət tədqiqatı.

E) daha ucuz qiymət səbəbinə görə , bir malların o birilərini bazardan çıxarılması.
52.
Sinektika (sinektika) nəyə deyilir?
A) müəyyən sosial qrupun nümunəsi , simvolu olan əmtəələr.

B) əmtəəilə tanışdıq məqsıdilə alıcılara əmtəənin nümunələrini, kiçik qablarını palamaqla satışın stimullaşdırılması.

C) reklam şitlərinin sunəsində, kürəyində və əlində gəzdirən adam.

D) müxtəlif sahələrdən mütəxəssisləri cəlb etmək vasitəsilə kefiyyət tədqiqatı.

E) daha ucuz qiymət səbəbinə görə , bir malların o birilərini bazardan çıxarılması.
53.
Əvəzləmə effekti (substitution effect) nəyə deyilir?
A) müxtəlif sahələrdən , mütəxəssisləri cəlb etmək vasitəsilə kefiyyət tədqiqatı.

B) əmtəəilə tanışdıq məqsıd ilə alıcılara , əmtəənin nümunələrini, kiçik qablarını palamaqla satışın stimullaşdırılması.

C) reklam şitlərinin sunəsində, kürəyində və əlində gəzdirən adam.

D) müəyyən sosial qrupun nümunəsi , simvolu olan əmtəələr.

E) daha ucuz qiymət səbəbinə görə bir malların o birilərini bazardan çıxarılması.
54.
Qənaət effekti (frugality effect) nəyə deyilir?
A) gəlirin artımı nəticəsundə qənaətin arması və istehlakın azalması effekti.

B) reklam şitlərinin sunəsində, kürəyində və əlində gəzdirən adam.

C) müəyyən sosial qrupun nümunəsi simvolu olan əmtəələr.

D) müxtəlif sahələrdən mütəxəssisləri cəlb etmək vasitəsilə kefiyyət tədqiqatı.

E) daha ucuz qiymət səbəbinə görə bir malların o birilərini bazardan çıxarılması.
55.
MİSAL- 3690 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 155 ədəd - İxrac 62 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 257 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 426 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 426

B) 3752

C) 3690

D) 155

E) 3952

56.
Etiyacları və tələbatları ödəməyə və diqqətin cəlb edilməsi, alınması, istifadəsi yaxud istehlak edilməsi üçün təklif olunan hər bir şey nəyə deyilir?
A) Qadjet

B) Ərzaq

C) Əmdəə

D) Ehtiyac

E) Tələbə
57.
Şirkətlərin bazarda ən uğurlu biznes aparma üsulları təhlil edən strateji marketinq üsulu nejə adlanır?


A) Audimetr

B) Blokbaster

C) Bençmarkinq

D) Autosoring

E) Banner şəbəkəsi
58.
Əmtəənin qeyri adi satışına nail olan reklam kampaniyası necə adlanır?


A) Audimetr

B) Bençmarkinq

C) Blokbaşter

D) Autosoring

E) Banner şəbəkəsi
59.
Neçə fayız stehlakçı bazarın neçə fayızını əhatə edir? (Pareto qanunu)


A) 40-60

B)10- 90

C) 30- 70

D) 20- 80r

E) 20- 8560.
MİSAL- 3680 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 160 ədəd - İxrac 64 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 254 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 422 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın
A) 3944

B) 3744

C) 3680

D) 160

E) 422
61.
Televizora birləşən və kanalların köçürmələrini qeyd edən cihaznecə adlanır?


A) Bençmarkinq

B) Blokbaster

C) Audimətr

D) Autosoring

E) Banner şəbəkəsi
62.
Biznesin bəzi qeyri vacib fəaliyyətlərini subpodyadçı olan xüsusiyyətləşdirilmiş təşkilattara tapşırmaq üsulu necə adlanır?


A) Audimetr

B) Blokbaster

C) Autosorimg

D) Bençmarkinq

E) Banner şəbəkəsi
63.
İnternetin müxtəlif resurslarında bannerlərin mübadiləsnin təşkili necə adlanır?


A) Audimetr

B) Blokbaster

C) Banner şəbəkesi

D) Autosoring

E) Bençmarkinq
64.
İstehlakçının yaddaşında brendin konkret insanla əlagələndirilmə üsulu necə adlanır?


A) Bilbord

B) «Bazarın lideri» strategiyası

C) Personlaşdirilmiş Brend

E) Brend

E) Çətir brendi
65.
MİSAL- 3670 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 165 ədəd - İxrac 66 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 251 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 418 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3936

B) 3736

C) 3670

D) 165

E) 418
66.
Əsas seqmenti öz əlində saxlamaq niyyətində olan bazarın əsas hissəsini əldə edən şirkətin planı necə adlanır?


A) «Bazarın lideri» strateguyası

B) Personlaşdirilmiş Brend

C) Bilbord

E) Brend

E) Çətir brendi
67.
Reklam vasitəsi - panellərdə elanların yerləşdirilməsi necə adlanır?


A) Personlaşdirilmiş Brend

B) «Bazarın lideri» strategiyası

C) Bilbort

D) Brend

E) Çətir brendi
68.
Ticarət nişanı, ticarət markası – istenilən marketinq obyekti haqqında məlumat kompleksi necə adlanır?


A) Bilbord

B) «Bazarın lideri» strategiyası

C) Brend

D) Personlaşdirilmiş Brend

E) Çətir brendi
69.
Bir brend vasitəsilə əmtəələrin qrupunu əhatə etmək taktiki yanaşma istehlakçının yaddaşında brendin konkret insanla əlagələndirilmə üsulu necə adlanır?


A) Bilbord

B) «Bazarın lideri» strategiyası

C) Çətir brenti Brend

D) Brend

E) Personlaşdirilmiş
70.
MİSAL- 3660 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 170 ədəd - İxrac 68 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 248 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 414 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3728

B) 3928

C) 3660

D) 170

E) 414
71.
Brendi alış-satış qeyri maddi obyekt kimi təsəvvür yanaşması necə adlanır?


A) Brend Kapital şekilində (Brand equity)

B) Dempinq

C) Diversifikasiya

D) Dekompozisiya

E) İmij72.

Rəqibləri bazardan çıxardmaq və öz yerini bərkitmək məqsədiylə malları aşağı qiymətlə satmaq strategiyası necə adlanır?A) Divərsifikasiya

B) Brend Kapital şəkilində (Brand equity)

C) Dempinq

D) Dekompozisiya

E) İmij
73.
Biznesin inkişafı və gəlirin təmin etmək məqsədilə malları çox aşağı qiymətlə satılması necə adlanır?


A) Divərsifikasiya

B) Dempinq

C) Dekompozisiya

D) Brend Kapital şəkilində (Brand equity)

E) İmij
74.
Əmtəənin hər atributu istehlakçının məhsul haqqında ümumi mövqeyinıə əsasən təyin edilmə yanaşması necə adlanır?
A) Dəkompozisiya B) Dempinq

C) Brend Kapital şəkilində (Brand equity) D) Diversifikasiya

E) İmij
75.
MİSAL- 3650 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 175 ədəd - İxrac 70 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 245 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 410 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 410

B) 3720

C) 3650

D) 175

E) 3920

76
Nəyinsə yaxud kiminsə emosional təsuratı necə adlanır? Kütləvi şuurda formalaşır və stereotip kimi qəbul olunur.


A) Dempinq B) Brend Kapital şəkilində (Brand equity)

C) İməj D) DiversifikasiyaE)Dekompozisiya
77.
Şirkətin qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi (məsələn hörməti, texniki kompetentliyi, iş əlaqələri, marketinq üsulları, istehlakçıların loyallığı və s.) necə adlanır?


A) Kvestomaniya

B) Şəbəkə marketinqi

C) Qudvil

D) Kvestofobiya

E) Vendinq
78.
Reklam əsasında yox, malın və təcrübənin bir distribüterdən o birisinə çatdırmaq əsasında qurulmuş marketinq necə adlanır?


A) Şəbəkə marketinki

B) Qudvil

C) Kvestomaniya

D) Kvestofobiya

E) Vendinq
79.
Müxtəlif sorğu anketləri doldurmaqdan həzz almaq xəstəliyi necə adlanır?


A) Şəbəkə marketinqi

B) Kvəstomaniya

C) Qudvil

D) Kvestofobiya

E) Vendinq
80.
MİSAL- 3640 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 180 ədəd - İxrac 72 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 242 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 406 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 406

B) 3712

C) 3640

D) 180

E) 3912
81.
Sorğu anketlərə cavab vermək qorxusu ilə müşəidə olunan xəstəlik necə adlanır?


A) Kvestomaniya

B) Şəbəkə marketinqi

C) Kvəstofobiya

D) Qudvil

E) Vendinq
82.
Ticarət avtomatlar vasitəsilə əmtəə və xidmətlərin satış üsulu necə adlanır?


A) Kvestomaniya

B) Şəbəkə marketinqi

C) Vəndinq

D) Kvestofobiya

E) Qudvil
83.
Müxtəlif müddətlərdə respondentlər qrupundan məlumat yığması necə adlanır?


A) Panəl

B) Praym taym

C) Vuirtual bazar

D) İrəliləmə strategiyası

E) Dartma strategiyası
84.
Gün ərzində dinləyicilərin ən çox cəlb olunan vaxtı necə adlanır?


A) Vuirtual bazar

B) Panel

C) Praym tayim

D) İrəliləmə strategiyası

E) Dartma strategiyası
85.
MİSAL- 3630 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 185 ədəd - İxrac 74 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 239 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 402 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 402

B) 3704

C) 3630

E) 185

D) 3904
86.
Elektron kommersiya mühidə nə deyilir?


A) Praym taym

B) Panel

C) Vuirtual bazar

D) İrəliləmə strategiyası

E) Dartma strategiyası
87.
Satıcıları və vasitəçiləri stimmullaşdırma vasitəsilə əmtəənin irəliləmə planı necə adlanır?


A) İrəliləmə strotegiyası

B) Panel

C) Praym taym

D) Vuirtual bazar

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə