Menecmentin əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə3/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
#102128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

E) Dartma strategiyası
88.
İstehlakçıları maraqlandırma vasitəsilə əmtəənin irəliləmə planı necə adlanır?


A)Dartma strotegiyası

B) Panel

C) Praym taym

D) Vuirtual bazar

E) İrəliləmə strategiyası
89.
Yeni əmtəənin ilkin mərhələsində yüksək qiymət strategiası necə adlanır?


A) Qaymaq yığma strotegiyası

B) Semplinq

C) Sendvic-men

D) Status simvolu

E) Sinektika
90.
MİSAL- 3620 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 190 ədəd - İxrac 76 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 236 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 398 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3896

B) 3696

C) 3620

D) 190

E) 398
91.
Əmtəəilə tanışdıq məqsıdilə alıcılara əmtəənin nümunələrini, kiçik qablarını palamaqla satışın stimullaşdırılması necə adlanır?


A) Sendvic-men

B) Qaymaq yığma strategiyası

C) Səmplink

D) Status simvolu

E) Sinektika
92.
Reklam şitlərinin sunəsində, kürəyində və əlində gəzdirən adam necə adlanır?


A) Səndvic-men

B) Semplinq

C) Qaymaq yığma strategiyası

D) Status simvolu

E) Sinektika
93.
Müəyyən sosial qrupun nümunəsi simvolu olan əmtəələr necə adlanır?


A) Sendvic-men

B) Semplinq

C) Status simvolu

D) Qaymaq yığma strategiyası

E) Sinektika
94.
Müxtəlif sahələrdən mütəxəssisləri cəlb etmək vasitəsilə kefiyyət tədqiqatı necə adlanır?


A) Status simvolu

B) Semplinq

C) Sendvic-men

D) Sinəktika ı

E) Qaymaq yığma strategiyas
95.
MİSAL- 3610 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 195 ədəd - İxrac 78 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 233 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 394 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 394

B) 3688

C) 3610

D) 195

E) 3888
96.
Daha ucuz qiymət səbəbinə görə bir malların o birilərini bazardan çıxarılması necə adlanır?


A) Status simvolu

B) Semplinq

C) Qaymaq yığma strategiyası

D) Əvezləmə efvekti

E) Sinektika
97.
Gəlirin artımı nəticəsundə qənaətin arması və istehlakın azalması necə adlanır?


A) Qaymaq yığma strategiyası

B) Semplinq

C) Qənaət efvekti

D) Status simvolu

E) Sinektika
98.
Differensasiya olunmamış marketinq nəyə deyilir?
A) fəaliyyət və vasitələr ən az öyrənilmiş , tutulmuş seqmentdə yaxşı alıcılıq qabiliyyətinə malik olan (" ağ ləkə")-yə yönələn tədqiqat

B) seqmentlərə bazarın bölmələrini nəzərdə tutmayan növünə.

C) ərazi, əmtəə və istehlaka görə qruplara bölməklə bazarın tədqiqi

D) məhsulun dəyişikliyi, qiymətin və daha effektiv onun irəliləyişinin azalmaları yolu ilə hansısa bir məhsula mənfi münasibətin müsbətə dəyişikliyinə istehlakçıları yönəldən marketinq növü

E) bazarın ən böyük seqmentlərində , istehlakçılarda marağın inkişafı üzrə tədbirin keçirməsini nəzərdə tutan marketinq növü
99.
Differensasiya olunmamış marketinq hansı sferaya görə seçilir?


A) Tətbiq sferası üzrə

B) Ərazinin əhatə olunması

C) Gəlirin alınmaşı

D) Fəaliyyətinə görə

E) Başqa hədəflər
100.
MİSAL- 3600 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 200 ədəd - İxrac 80 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 230 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 390 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 390

B) 3680

C) 3600

D) 200

E) 3880
101.
Differensasiya olunmuş marketinq nəyə deyilir?
A) ərazi, əmtəə və istehlaka görə qruplara bölməklə bazarın tədqiqi.

B) seqmentlərə bazarın bölmələrini nəzərdə tutmayan növünə

C) fəaliyyət və vasitələr ən az öyrənilmiş və tutulmuş seqmentdə yaxşı alıcılıq qabiliyyətinə malik olan (" ağ ləkə")-yə yönələn tədqiqat

D) məhsulun dəyişikliyi qiymətin və daha effektiv onun irəliləyişinin azalmaları yolu ilə hansısa bir məhsula mənfi münasibətin müsbətə dəyişikliyinə istehlakçıları yönəldən marketinq növü

E) bazarın ən böyük seqmentlərində istehlakçılarda marağın inkişafı üzrə tədbirin keçirməsini nəzərdə tutan marketinq növü
102.
Differensasiya olunmuş marketinq hansı sferaya görə seçilir?


A) Tətbiq sferası üzrə

B) Gəlirin alınması

C) Ərazinin əhatə olunması

D) Fəaliyyətinə görə

E) Başqa hədəflər
103.
Cəmlənmiş marketinq nəyə deyilir?
A) bazarın ən böyük seqmentlərində , istehlakçılarda marağın inkişafı üzrə tədbirin keçirməsini nəzərdə tutan marketinq növü

B) seqmentlərə , bazarın bölmələrini nəzərdə tutmayan növünə

C) ərazi, əmtəə və istehlaka görə qruplara bölməklə bazarın tədqiqi

D) fəaliyyət və vasitələr ən az öyrənilmiş və tutulmuş seqmentdə yaxşı alıcılıq qabiliyyətinə malik olan (" ağ ləkə")-yə yönələn tədqiqat.E) məhsulun dəyişikliyi, qiymətin və daha effektiv onun irəliləyişinin azalmaları yolu ilə hansısa bir məhsula mənfi münasibətin müsbətə dəyişikliyinə istehlakçıları yönəldən marketinq növü
104.
Cəmlənmiş marketinq hansı sferaya görə seçilir?


A) Gəlirin alınması

B) Ərazinin əhatə olunması

C) Tetbiq sferası üzrə

D) Fəaliyyətinə görə

E) Başqa hədəflər
105.
MİSAL- 3590 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 205 ədəd - İxrac 82 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 227 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 386 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 386

B) 3672

C) 3590

D) 3872

E) 205
106.
Aşağıdakı ammillərdən hansı əsas marketinq kompleksinə daxil deyil?


A) Gelir

B) Yer

C) Əmtəə

D) İrəliləmə

E) Qiymət
107.
Bunların hansı marketinq əsas kompleksinə daxil etmirlər?


A) Satıçı

B) Yer

C) Əmtəə

D) İrəliləmə

E) Qiymət
108.
Marketinq kompleksinə aid olmayan amili qeyd edin.


A) Alıçı

B) Yer

C) Əmtəə

D) İrəliləmə

E) Qiymət
109.
Marketinq kompleksi hansı amillərdən ibarətdir?


A) Satıcı, Qiymət, Yer , İrəliləmə

B) Alıcı, Qiymət, Yer , İrəliləmə

C) Əmtəə, Qiymət, Yər , İrelilemə

D) Qiymət, Yer , Mədaxil, İrəliləmə

E) Qiymət, Gəlir, Yer , İrəliləmə
110.
MİSAL- 3580 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 210 ədəd - İxrac 84 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 224 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 382 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 382

B) 3664

C) 3580

D) 210

E) 3864
111.
Qarşılıqlı əlaqəli marketinq nəyə deyilir?
A) Bütün münasibetləri, əlaqələri və koomunikasiyaları əhatə edən marketinq.

B) Şirkətlərin marketinqi

C) Yerli istehlakçılar qrupların təlabatını nəzərə alan marketinnq

D) Ölkə öüsusiyyətlərini nəzərə alan marketinq

E) Tədbiq yerindən asılı olmayan marketinq yanaşması
112.
Konversiya marketinqi nə deməkdir?
A) məhsulun dəyişikliyi, qiymətin və daha effektiv onun irəliləyişinin azalmaları yolu ilə hansısa bir məhsula mənfi münasibətin müsbətə dəyişikliyinə istehlakçıları yönəldən marketinq növü.

B) seqmentlərə bazarın bölmələrini nəzərdə tutmayan növünə

C) ərazi əmtəə və istehlaka görə qruplara bölməklə bazarın tədqiqi

D) fəaliyyət və vasitələr ən az öyrənilmiş və tutulmuş seqmentdə yaxşı alıcılıq qabiliyyətinə malik olan (" ağ ləkə")-yə yönələn tədqiqat

E) bazarın ən böyük seqmentlərində istehlakçılarda marağın inkişafı üzrə tədbirin keçirməsini nəzərdə tutan marketinq növü
113.
Konversiya marketinqi nə vaxt həyata keçirilir?


A) Təlabatın yoxluğunda

B) Gizli təlabat olduqda

C) Bazarda mənfi telabat olanda

D) Təlabatın azalması hallarda

E) Tələbatın mövsümi, gündəlik və ya saat tərəddüdləri olduğu halda
114.
Konversiya marketinqi hansı sferaya görə seçilir?


A) Ərazinin əhatə olunması

B) Gelirin alınmaşı

C) Tətbiq sferası üzrə

D) Fəaliyyətinə görə

E) Başqa hədəflər
115.
MİSAL- 3570 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 215 ədəd - İxrac 86 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 221 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 378 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 378

B) 3656

C) 3570

D) 215

E) 3856
116.
Konversiya marketinqi hansı tələbatın növünü əks etdirir?


A) Həddən artıq

B) Gizli

C) Aşağı düşən

D) Qeyri müntəzəm

E) Menfi
117.
Stimullaşdıran marketinqdən nə vaxt həyata keçirilir?


A) Telabatın yoxluğumda

B) Bazarda mənfi təlabat olanda

C) Gizli təlabat olduqda

D) Təlabatın azalması hallarda

E) Tələbatın mövsümi, gündəlik və ya saat tərəddüdləri olduğu halda
118.
Stimullaşdıran marketinqi nə deməkdir?
A) bazarın ən böyük seqmentlərində istehlakçılarda marağın inkişafı üzrə tədbirin keçirməsini nəzərdə tutan marketinq növü.

B) məhsulun dəyişikliyi, qiymətin və daha effektiv onun irəliləyişinin azalmaları yolu ilə hansısa bir məhsula mənfi münasibətin müsbətə dəyişikliyinə istehlakçıları yönəldən marketinq növü

C) seqmentlərə bazarın bölmələrini nəzərdə tutmayan növünə

D) ərazi, əmtəə və istehlaka görə qruplara bölməklə bazarın tədqiqi

E) fəaliyyət və vasitələr ən az öyrənilmiş və tutulmuş seqmentdə yaxşı alıcılıq qabiliyyətinə malik olan (" ağ ləkə")-yə yönələn tədqiqat
119.
Stimullaşdıran marketinqi hansı sferaya görə seçilir?


A) Başqa hədeflər

B) Gəlirin alınması

C) Tətbiq sferası üzrə

D) Fəaliyyətinə görə

E) Ərazinin əhatə olunması
120.
MİSAL- 3560 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 220 ədəd - İxrac 88 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 218 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 374 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3848

B) 3648

C) 3560

D) 220

E) 374
121.
Stimullaşdıran marketinqi hansı tələbatın növünü əks etdirir?


A) Aşağı düşən

B) Gizli

C) Olnadığı

D) Qeyri müntəzəm

E) Həddən artıq
122.
İnkişaf etdirən marketinq nə vaxt həyata keçirilir?


A) Təlabatın yoxluğunda

B) Bazarda mənfi təlabat olanda

C) Gizli təlabat oldukda

D) Təlabatın azalması hallarda

E) Tələbatın mövsümi, gündəlik və ya saat tərəddüdləri olduğu halda
123.
İnkişaf etdirən marketinqi nə deməkdir?
A) Potensial tələbatını reala çevirən tədbirlər.

B) yeni bazarlara keçmənin köməyi ilə, tələbatın bərpası

C) Tələbatın mövsümi, gündəlik və ya saat tərəddüdləri dəyişməsinin neqativ təsirini azaldan tədbirlər

D) istehlakçıların və rəqabət mühitinin üstün tutmalarının dəyişikliklərini nəzərə alaraq , mövcud tələbatın saxlanmasını məqsəd tutan tədbirlər

E) həddən artıq tələbat şəraitində , tətbiq edilən marketinqin növüdür
124.
İnkişaf etdirən marketinq hansı sferaya görə seçilir?


A) Ərezinin əhatə olunmaşı

B) Gəlirin alınması

C) Tətbiq sferası üzrə

D) Fəaliyyətinə görə

E) Başqa hədəflər
125.
MİSAL- 3550 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 225 ədəd - İxrac 90 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 215 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 370 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 225

B) 3640

C) 3550

D) 3840

E) 370
126.
Remarketinq nə vaxt həyata keçirilir?


A) Gizli təlabat olduqda

B) Bazarda mənfi təlabat olanda

C) Təlabətın azalmaşı hallarda

D) Təlabatın yoxluğunda

E) Tələbatın mövsümi, gündəlik və ya saat tərəddüdləri olduğu halda
127.
Remarketinq nə deməkdir?
A) yeni bazarlara keçmənin köməyi ilə tələbatın bərpası.

B) Potensial tələbatını , reala çevirən tədbirlər

C) Tələbatın mövsümi, gündəlik və ya saat tərəddüdləri dəyişməsinin neqativ təsirini azaldan tədbirlər

D) istehlakçıların və rəqabət mühitinin üstün tutmalarının dəyişikliklərini nəzərə alaraq , mövcud tələbatın saxlanmasını məqsəd tutan tədbirlər

E) həddən artıq tələbat şəraitində , tətbiq edilən marketinqin növüdür
128.
Remarketinq hansı sferaya görə seçilir?


A) Ərazinin əhatə olunması

B) Gəlirin alınması

C) Tətbiq sferaşı üzrə

D) Fəaliyyətinə görə

E) Başqa hədəflər
129.
Remarketinq hansı tələbatın növünü əks etdirir?


A) Mənfi

B) Gizli

C) Aşağı düşen

D) Qeyri müntəzəm

E) Həddən artıq
130.
MİSAL- 3540 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 230 ədəd - İxrac 92 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 212 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 366 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 230

B) 3632

C) 3540

D(3832

E) 366
131.
Sinxromarketinq nə vaxt həyata keçirilir?


A) Tələbatın mövsumi, gündelic və ya saat tərəddüdləri olduğu halda

B) Bazarda mənfi təlabat olanda

C) Gizli təlabat olduqda

D) Təlabatın yoxluğunda


Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə