Menecmentin əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə4/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
#102128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

E) Təlabatın azalması hallarda
132.
Sinxromarketinq nə deməkdir?
A) Tələbatın mövsumi, gündelic və ya saat tərəddüdləri dəyişməsinin neqativ təsirini azaldan tədbirlər.

B) yeni bazarlara keçmənin köməyi ilə tələbatın bərpası

C) Potensial tələbatını reala çevirən tədbirlər

D) istehlakçıların və rəqabət mühitinin üstün tutmalarının dəyişikliklərini nəzərə alaraq mövcud tələbatın saxlanmasını məqsəd tutan tədbirlər

E) həddən artıq tələbat şəraitində tətbiq edilən marketinqin növüdür
133
Sinxromarketinq hansı sferaya görə seçilir?


A) Tətbiq sferası üzrə

B) Gəlirin alınması

C) Fəəliyyetinə gorə

D) Ərazinin əhatə olunması

E) Başqa hədəflər
134.
Sinxromarketinq hansı tələbatın növünü əks etdirir?


A) Aşağı düşən

B) Gizli

C) Qəyri müntazəm

D) Mənfi

E) Həddən artıq
135.
MİSAL- 3530 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 235 ədəd - İxrac 94 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 209 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 362 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 362

B) 3624

C) 3530

D) 235

E) 3824
136.
Dəstəkləyən marketinq nə vaxt həyata keçirilir?


A) Aşağı düşən təlabat hallarda

B) Gizli təlabat hallarda

C) Təm tələbat hallarda

D) Qeyri müntəzəm təlabat hallarda

E) Həddən artıq təlabat hallarda
137.
Dəstəkləyən marketinq nə deməkdir?
A) istehlakçıların və rəqabət mühitinin üstün tutmalarının dəyişikliklərini nəzərə alaraq mövcud tələbatın saxlanmasını məqsəd tutan tədbirlər.

B) yeni bazarlara keçmənin köməyi ilə , tələbatın bərpası

C) Tələbatın mövsümi, gündəlik və ya saat tərəddüdləri dəyişməsinin neqativ təsirini azaldan tədbirlər

D) Potensial tələbatını , reala çevirən tədbirlər

E) həddən artıq tələbat şəraitində , tətbiq edilən marketinqin növüdür
138.
Dəstəkləyən marketinq hansı sferaya görə seçilir?


A) Fəəliyyətinə gorə

B) Gəlirin alınması

C) Tətbiq sferası üzrə

D) Ərazinin əhatə olunması

E) Başqa hədəflər
139.
Dəstəkləyən marketinq hansı tələbatın növünü əks etdirir?


A) Gizli

B) Təm

C) Mənfi

D) Qeyri müntəzəm

E) Həddən artıq
140.
MİSAL- 3520 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 240 ədəd - İxrac 96 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 206 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 358 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 358

B) 3616

C) 3520

D) 240

E) 3816
141.
Demarketinq nə vaxt həyata keçirilir?


A) Gizli təlabat olduqda

B) Bazarda mənfi təlabat olanda

C) Həddən ardıq təlabat şəraitində

D)Təlabatın yoxluğunda

E) Təlabatın azalması hallarda
142.
Demarketinq nə deməkdir?
A) həddən ardıq tələbat şəraitində , tətbiq edilən markətinqin növüdür.

B) yeni bazarlara keçmənin köməyi ilə tələbatın bərpası

C) Tələbatın mövsümi gündəlik və ya saat tərəddüdləri dəyişməsinin neqativ təsirini azaldan tədbirlər

D) istehlakçıların və rəqabət mühitinin üstün tutmalarının dəyişikliklərini nəzərə alaraq mövcud tələbatın saxlanmasını məqsəd tutan tədbirlər

E) Potensial tələbatını reala çevirən tədbirlər
143.
Demarketinq hansı sferaya görə seçilir?


A) Tətbiq sferası üzrə

B) Gəlirin alınması

C) Fəəliyyetinə gorə

D) Ərazinin əhatə olunması

E) Başqa hədəflər
144.
Demarketinq hansı tələbatın növünü əks etdirir?


A) Gizli

B) Həddən ardıq

C) Mənfi

D) Qeyri müntəzəm

E) Tam
145.
MİSAL- 3510 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 245 ədəd - İxrac 98 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 203 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 354 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3808

B) 3608

C) 3510

D) Əlavələr

E) 354
146.
Mane olan marketinq nə vaxt həyata keçirilir?


A) Təlabat ictimayi təlablərə zidd olan hallarda

B) Bazarda mənfi təlabat olanda

C) Gizli təlabat olduqda

D) Təlabatın yoxluğunda

E) Təlabatın azalması hallarda
147.
Mane olan marketinq nə deməkdir?
A) Ölkə xüsusiyyətlərini , nəzərə alan marketinq

B) Gəlirsiz təşkilatların (məsələn, bələdiyyə səviyyəsinin, şəhərin, regionun, məktəbin, klinikanın və xəstəxananın təşkilatları, müxtəlif partiyalar və s.) marketinqi

C) Yerli istejlakçılar qrupların təlabatını nəzərə alan marketinnq

D) Təlabatın ləğvi və azalmaşı üçün istifadə olunan markətinq.

E) Tədbiq yerindən , asılı olmayan marketinq yanaşması
148.
Mane olan marketinq hansı sferaya görə seçilir?


A) Fəeliyyətinə gorə

B) Gəlirin alınması

C) Tətbiq sferası üzrə

D) Ərazinin əhatə olunması

E) Başqa hədəflər
149.
Mane olan marketinq hansı tələbatın növünü əks etdirir?


A) İctimayi dəyerləre zidd olan

B) Gizli

C) Mənfi

D) Qeyri müntəzəm

E) Tam
150.
MİSAL- 3500 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 250 ədəd - İxrac 100 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 200 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 350 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 250

B) 3600

C) 3500

D) 3800

E) 350
151.
Kommersiya marketinqi nə deməkdir?
A) Gəlirsiz təşkilatların (məsələn, bələdiyyə səviyyəsinin, şəhərin, regionun, məktəbin, klinikanın və xəstəxananın təşkilatları, müxtəlif partiyalar və s.) marketinqi

B) Şirkətlərin marketinqi

C) Yerli istejlakçılar qrupların , təlabatını nəzərə alan marketinnq

D) Ölkə xüsusiyyətlərini , nəzərə alan marketinq

E) Tədbiq yerindən asılı olmayan , marketinq yanaşması
152.
Kommersiya marketinqi hansı sferaya görə seçilir?


A) Fəəliyyətinə gorə

B) Gəlirin alınması

C) Tətbiq sferası üzrə

D) Ərazinin əhatə olunması

E) Başqa hədəflər
153.
Qeyri-kommersiya marketinqi nə deməkdir?
A) Yerli istejlakçılar qrupların təlabatını nəzərə alan marketinnq

B) Şirkətlərin marketinqi

C) Gəlirsiz təşkilatların (məsələn, bələdiyyə səviyyəsinin, şəhərin, regionun, məktəbin, klinikanın və xəstəxananın təşkilatları, müxtəlif partiyalar və s.) marketinqi.

D) Ölkə öüsusiyyətlərini nəzərə alan marketinq

E) Tədbiq yerindən asılı olmayan marketinq yanaşması
154.
Qeyri-kommersiya marketinqi hansı sferaya görə seçilir?


A) Fəəliyyətinə gorə

B) Gəlirin alınması

C) Tətbiq sferası üzrə

D)Ərazinin əhatə olunması

E) Başqa hədəflər
155.
MİSAL- 3490 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 255 ədəd - İxrac 102 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 197 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 346 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3592

B) 3792

C) 3490

D) 255

E) 346
156.
Regional, lokal marketinqi nə deməkdir?
A) Ölkə xüsusiyyətlərini , nəzərə alan

B) Gəlirsiz təşkilatların (məsələn, bələdiyyə səviyyəsinin, şəhərin, regionun, məktəbin, klinikanın və xəstəxananın təşkilatları, müxtəlif partiyalar və s.) marketinqi

C) Şirkətlərin , marketinqi

D) marketinq Yerli istehlakçılar qrupların təlabatını nəzərə alan marketinnq.

E) Tədbiq yerindən asılı olmayan , marketinq yanaşması
157.
Regional, lokal marketinqhansı atrubuta görə seçilir?


A) Başqa hədəflər

B) Gəlirin alınması

C) Tətbiq sferası üzrə

D) Fəaliyyətinə görə

E) Ərazinin əhətə olunması
158.
Milli marketinqi nə deməkdir?
A) Gəlirsiz təşkilatların (məsələn, bələdiyyə səviyyəsinin, şəhərin, regionun, məktəbin, klinikanın və xəstəxananın təşkilatları, müxtəlif partiyalar və s.) marketinqi

B) Ölkə xüsusiyyətlərini nəzarə alən markətinq.

C) Yerli istejlakçılar qrupların təlabatını nəzərə alan marketinnq

D) Şirkətlərin marketinqi

E) Tədbiq yerindən asılı olmayan marketinq yanaşması
159.
Milli marketinq hansı atrubuta görə seçilir?


A) Fəaliyyətinə görə

B) Gəlirin alınması

C) Tətbiq sferası üzrə

D) Ərazin ehatə olunması

E) Başqa hədəflər
160.
MİSAL- 3480 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 260 ədəd - İxrac 104 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 194 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 342 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 342

B) 3584

C) 3480

D) 260

E) 3784
161.
Beynəlxalq marketinqi nə deməkdir?
A). Yerli istejlakçılar qrupların təlabatını nəzərə alan marketinnq

B) Gəlirsiz təşkilatların (məsələn, bələdiyyə səviyyəsinin, şəhərin, regionun, məktəbin, klinikanın və xəstəxananın təşkilatları, müxtəlif partiyalar və s.) marketinqi

C) Tədbik yerindən asılı olmayan marketinq yanaşması

D) Ölkə xüsusiyyətlərini nəzərə alan marketinqE) Şirkətlərin marketinqi
162.
Beynəlxalq marketinqi hansı atrubuta görə seçilir?


A) Tətbiq sferası üzrə

B) Gəlirin alınması

C) Ərazinin əhatə oluması

D) Fəaliyyətinə görə

E) Başqa hədəflər
163.
İstehlakı marketinq hansı atrubuta görə seçilir?


A) Fəaliyyətinə görə

B) Gəlirin alınması

C) Tətbik sferası üzrə

D)Ərazinin əhatə olunması

E) Başqa hədəflər
164.
Sənaye hansı atrubuta görə seçilir?


A) Tətbik sferası üzrə

B) Gəlirin alınması

C) Fəaliyyətinə görə

D) Ərazinin əhatə olunması

E) Başqa hədəflər
165.
MİSAL- 3470 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 265 ədəd - İxrac 106 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 191 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 338 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 338

B) 3576

C) 3470

D) 265

E) 3776
166.
İnvestisiya marketinqi hansı atrubuta görə seçilir?


A) Tətbik sfərası üzrə

B) Gəlirin alınması

C) Fəaliyyətinə görə

D) Ərazinin əhatə olunması

E) Başqa hədəflər
167.
Xidmətlərin marketinqi hansı atrubuta görə seçilir?


A) Tətbik sfərası üzrə

B) Gəlirin alınması

C) Fəaliyyətinə görə

D) Ərazinin əhatə olunması

E) Başqa hədəflər
168.
Seqmentlərə bazarın bölmələrini nəzərdə tutmayan marketinq növü necə adlanır?


A) Differensasiya olunmuş marketinq

B) Differensasiya olunmamış markətinq

C) Cəmlənmiş marketinq

D) Konversiya marketinqi

E) stimullaşdıran marketinq
169.
Ərazi, əmtəə və istehlaka görə qruplara bölməklə bazarın tədqiqi necə adlanır?


A) Differensasiya olunmuş markətinq

B) Differensasiya olunmamış marketinq

C) cəmlənmiş marketinq

D) Konversiya marketinqi

E) stimullaşdıran marketinq
170. MİSAL- 3460 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 270 ədəd - İxrac 108 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 188 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 334 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 334

B) 3568

C) 3460

D) 270

E) 3768
171.
Fəaliyyət və vasitələr ən az öyrənilmiş və tutulmuş seqmentdə yaxşı alıcılıq qabiliyyətinə malik olan (" ağ ləkə")-yə yönələn tədqiqat necə adlanəır?


A) Differensasiya olunmamış marketinq

B) Differensasiya olunmuş marketinq

C) Cəmlənmiş markətinq

D) Konversiya marketinqi

E) stimullaşdıran marketinq
172.
Məhsulun dəyişikliyi, qiymətin və daha effektiv onun irəliləyişinin azalmaları yolu ilə hansısa bir məhsula mənfi münasibətin müsbətə dəyişikliyinə istehlakçıları yönəldən marketinq növü necə adlanır?


A) Cəmlənmiş marketinq

B) Differensasiya olunmuş marketinq

C) Konversiya markətinqi

D) Differensasiya olunmamış marketinq

E) stimullaşdıran marketinq
173.
Bazarın ən böyük seqmentlərində istehlakçılarda marağın inkişafı üzrə tədbirin keçirməsini nəzərdə tutan marketinq növünə nə deyilir?


A) Cəmlənmiş marketinq

B) Differensasiya olunmuş marketinq

C) stimullaşdıram markətinq

D) Konversiya marketinqi

E) Differensasiya olunmamış marketinq
174.
Gəlirin alınmasına görə hansı marketinq növləri seçilir?


A) sinxromarketinq

B) remarketinq

C) Komərsiya marketinqi

D) Dəstəkləyən marketinq

E) Demarketinq
175.
MİSAL- 3450 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 275 ədəd - İxrac 110 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 185 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 330 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 330

B) 3560

C) 3450

D) 275

E) 3760
176.
Ərazinin əhatə olunmasına görə hansı marketinq növləri seçilir?


A) Lokal, mulli

B) remarketinq

C) sinxromarketinq

D) Dəstəkləyən marketinq

E) Demarketinq
177.
Sazişdə iştirak edən tərəflərin hərəkətlərindən asılı olmayan, amma müqavilə öhdəliklərinin icrasının qeyri-mümkünlüyünə gətirən gözlənilməz hadisə necə adlanır?


A) Fors Mazor

B) remarketinq

C) sinxromarketinq

D) Dəstəkləyən marketinq

E) Demarketinq
178.
Fors Major nəyə deyilir?
A) Tədbiq yerindən asılı olmayan marketinq yanaşması

B) Sazişdə iştirak edən tərəflərin hərəkətlərindən asılı olmayan, amma müqavilə öhdəliklərinin icrasının qeyri-mümkünlüyünə gətirən gözlənilməz hadisəyə

C) Yerli istejlakçılar qrupların təlabatını nəzərə alan marketinnq

D) Ölkə xüsusiyyətlərini nəzərə alan marketinqE) Şirkətlərin marketinqi

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə