Menecmentin əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə6/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
E) Birbaşa investisiya
224.
Xarici bazara çıxış üsulu. Burada xarici şirkət yerli şirkətin idarəetməsinin xidmətlərinin əvəzinə olaraq kapital qoyuluşunu təmin edir


A) Müqavileyə əsasən idaretmə

B) birbaşa ixrac

C) Birgə müəssisə

D) podrat istehsalı

E) Birbaşa investisiya
225.
MİSAL- 3350 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 325 ədəd - İxrac 130 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 155 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 290 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 290

B) 3480

C) 3350

D) 325

E) 3680
226.
Xarici bazara çıxış üsulu. Burada şirkət yerli müəssisənin yaradılması məqsədi ilə xarici bazarda investorlarla birləşir


A) Birgə müəsşisə

B) birbaşa ixrac

C) Müqaviləyə əsasən idarəetmə

D) podrat istehsalı

E) Birbaşa investisiya
227.
Xarici bazara çıxış üsulu. Burada şirkət xaricdə quraşdırma və ya istehsal müəssisələrini yaradır


A) Birbəşa investisiya

B) birbaşa ixrac

C) Müqaviləyə əsasən idarəetmə

D) podrat istehsalı

E) Birgə müəssisə
228.
Birbaşa investisiya yolu ilə xarici bazara çıxış üsulu hansıdır?
A) Bu halda şirkət yerli müəssisənin yaradılması məqsədi ilə , xarici bazarda investorlarla birləşir

B) Bu halda şirkət xaricdə quraşdırma və ya istehsal müəssisələrini yaradır.

C) Bu halda xarici şirkət yerli şirkətin idarəetməsinin xidmətlərinin əvəzinə olaraq , kapital qoyuluşunu təmin edir

D) Bu halda şirkət xarici bazarda istehsalçıyla , məhsulun buraxılmasına dair müqavilə bağlayır

E) Burada şirkət müvafiq ödəməyə əsasən partnyora istehsalat texnikasının istifadə hüququnu, ticarət markaları, patentləri verir
229.
Birgə müəssisə yolu ilə xarici bazara çıxış üsulu hansıdır?
A) Burada şirkət xarici bazarda istehsalçıyla , məhsulun buraxılmasına dair müqavilə bağlayır

B) Burada şirkət xaricdə quraşdırma , istehsal müəssisələrini yaradır

C) Burada xarici şirkət yerli şirkətin idarəetməsinin xidmətlərinin əvəzinə olaraq, kapital qoyuluşunu təmin edir

D) Bu halda şirkət yerli müəssisənin yaradılması məqsədi ilə xarici bazarda investorlarla birləşir.

E) Burada şirkət müvafiq ödəməyə əsasən partnyora istehsalat texnikasının istifadə hüququnu, ticarət markaları, patentləri verir
230.
MİSAL- 3340 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 330 ədəd - İxrac 132 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 152 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 286 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 286

B) 3472

C) 3340

D) 330

E) 3672
231.
Müqaviləyə əsasən idarəetmə yolu ilə xarici bazara çıxışın üsulu hansıdır?
A) Burada şirkət xarici bazarda istehsalçıyla , məhsulun buraxılmasına dair müqavilə bağlayır

B) Burada şirkət yerli müəssisənin yaradılması məqsədi ilə , xarici bazarda investorlarla birləşir

C) Burada şirkət xaricdə quraşdırma , istehsal müəssisələrini yaradır

D) Bu halda xarici şirkət yerli şirkətin idarəetməsinin xidmətlərinin əvəzinə olaraq kapital qoyuluşunu təmin edir

E) Burada şirkət müvafiq ödəməyə əsasən partnyora istehsalat texnikasının istifadə hüququnu, ticarət markaları, patentləri verir
232.
Podrat istehsalı yolu ilə xarici bazara çıxış üsulu hansıdır?
A) Burada şirkət yerli müəssisənin yaradılması məqsədi ilə , xarici bazarda investorlarla birləşir

B) Bu halda şirkət xarici bazarda istehsalçıyla məhsulun buraxılmasına dair müqavilə bağlayır.

C) Burada xarici şirkət yerli şirkətin idarəetməsinin , xidmətlərinin əvəzinə olaraq kapital qoyuluşunu təmin edir

D) Burada şirkət xaricdə quraşdırma , istehsal müəssisələrini yaradır

E) Burada şirkət müvafiq ödəməyə əsasən partnyora istehsalat texnikasının istifadə hüququnu, ticarət markaları, patentləri verir
233.
Lisenziyalaşdırma yolu ilə xarici bazara çıxış üsulu hansıdır?
A) Burada xarici şirkət yerli şirkətin idarəetməsinin xidmətlərinin əvəzinə olaraq kapital qoyuluşunu təmin edir

B) Burada şirkət yerli müəssisənin yaradılması məqsədi ilə xarici bazarda investorlarla birləşir

C) Bu halda şirkət müvafiq ödəməyə əsasən partnyora istehsalat texnikasının istifadə hüququnu, ticarət markaları, patentləri verir.

D) Burada şirkət xarici bazarda istehsalçıyla məhsulun buraxılmasına dair müqavilə bağlayır

E) Burada şirkət xaricdə quraşdırma və ya istehsal müəssisələrini yaradır
234.
Beynəlxalq bazarlara marketinq kompleksinin uyğunlaşması hansı hallarda edilir?
A). Miqyas effektinin hesabına məhsulun maya dəyərini azaltmaq lazımdır

B) Müxtəlif ölkələrdə istehlakçılar əsas xarakteristikalarla , əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər

C) Şirkətin məhsulu ölkələrin əksəriyyətində müştərilərin əksəriyyətinin ehtiyaclarını təmin edir

D) Müxtəlif ölkələrdə istehlakçılar eynicür ehtiyaclara malikdirlərE) İstehlakçılar böyük miqdarda mal almaq məqsədilə böyük məsafələrə səyahət edirlər
235.
MİSAL- 3330 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 335 ədəd - İxrac 134 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 149 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 282 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3464

B) 3664

C) 3300

D) 335

E) 282
226.
xarici şirkət yerli şirkətin idarəetməsinin xidmətlərinin əvəzinə olaraq kapital qoyuluşunu təmin edirsə bu cür xarici bazara çıxış üsulu necə adlanır?


A) birbaşa ixrac

B) Müqaviləyə əsasan idarətmə

C) Birgə müəssisə

D) podrat istehsalı

E) Birbaşa investisiya
237.
şirkət müvafiq ödəməyə əsasən partnyora istehsalat texnikasının istifadə hüququnu, ticarət markaları, patentləri verirsə bu cür xarici bazara çıxış üsulu necə adlanır?


A) Birbaşa investisiya

B) Birgə müəssisə

C) Lisanziyəlaşdırma

D) Müqaviləyə əsasən idarəetmə

E) Birbaşa ixracat
238.
şirkət xarici bazarda istehsalçıyla məhsulun buraxılmasına dair müqavilə bağlayırsa bu cür xarici bazara çıxış üsulu necə adlanır?


A) Birgə müəssisə

B) birbaşa ixrac

C) podrat istahsalı

D) Müqaviləyə əsasən idarəetmə

E) Birbaşa investisiya
239.
şirkət yerli müəssisənin yaradılması məqsədi ilə xarici bazarda investorlarla birləşirsə bu cür xarici bazara çıxış üsulu necə adlanır?


A) Birbaşa investisiya

B) birbaşa ixrac

C) Müqaviləyə əsasən idarəetmə

D) podrat istehsalı

E) Birgə müəsşisə
240.
MİSAL- 3320 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 340 ədəd - İxrac 136 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 146 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 278 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 278

B) 3464

C) 3320

D) 340

E) 3656

241.
şirkət xaricdə quraşdırma və ya istehsal müəssisələrini yaradırsa bu cür xarici bazara çıxış üsulu necə adlanır?
A) Müqaviləyə əsasən idarəetmə

B) birbaşa ixrac

C) Birbaşa invəstisiya

D) podrat istehsalı

E) Birgə müəssisə
242.
Şirkətin mütəşəkkil beynəlxalq bölməsi hansı əlamətlərə görə edilə bilərA) demoqrafiyə

B) tarixi

C) coğrəfiyə

D) psixoqrafiya

E) davranış
243.
Təşkilatın marketinq mühitinin əsas amilləriA) rəqabət mühiti, bazar mühiti, iqtisadi mühit

B) hüquqi mühit , təbü mühit, təxnologiya mühiti

C) iqtisadi mühit, siyasi mühit, ictimai mühit

D) demoqrafik mühit, mədəni mühit, rəqabət mühiti

E) bazar mühiti, iqtisadi mühit, təbii mühit
244.
Bütün potensial alıcıların və onların mümkün almalarının qiymətləndirilməsi metodu.


A) orta qiymətin təyini

B) satışın amillərinin indeksinin hesablamaları

C) bazarın modelləşdirmələsi.

D) qabaqlayan indikatorlar

E) zəncir əvəz etmələri

245.
MİSAL- 3310 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 345 ədəd - İxrac 138 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 143 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 274 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın
A) 345

B) 3448

C) 3310

D) 3648

E) 274
246.
Müşahidə metodu hansıdır?


A) real dükanın oxşatması vasitəsilə laboratoriya sınağı

B) sənədlərin tədqiqatı

C) müsahibə alınanla bilavasitə əlaqə olmayan sorğu

D) zibil çənlərinin yaxlaması.

E) istehlakçıların tısuratlarınin tədqiqatı

247.
Bazarın həcmi nəyin əsasında təyin edilir?
A) ilkin, təkrar və əlavə satışların cəmi

B) istehlakçıların təsuratlarınin tədqiqatı

C) tədkiqat panelinin indeksi.

D) satışların stimullaşdırmasının intensivliyi haqqında məlumat

E) bazarın struktur xarakteristikaları
248.
İstehlak və sənaye bazarları üçün seqmentasiyanın ümumi meyarı


A) hüquq

B) yaş

C) davramış.

D) texnologiya

E) vəziyyət
249.
Mövcud olan və ya güman edilən ehtiyacları təmin etmək qabiliyyətinə aid olan malın və ya xidmətin öüsusiyyətlərin məcmusu


A) dəyər

B) birlik

C) kəyfiyyət.

D) miqdar

E) qablaşdırma

250.
MİSAL- 3300 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 350 ədəd - İxrac 140 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 140 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 270 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın
A) 350

B) 3440

C) 3300

D) 3640

E) 270
251.
Şirkətin mallarının və ya ticarət markalarının istehlakçıların gözlərindən düşməsi nəticəsi olan səhv yanaşması.A) sədhi pozisiyəlaşdırılmaşı.

B) birtərəfli pozisiyalaşdırılması

C) çoxmənalı pozisiyalaşdırılması

D) spekulyativ pozisiyalaşdırılması

E) artıq pozisiyalaşdırılması
252.
İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularıı və ya ticarət markaları haqqında çox dar təsəvvür yaradması nəticəsi olan səhv yanaşmaA) birtərəfli pozisiyəlaşdırılmaşı

B) səthi pozisiyalaşdırılması

C) çoxmənalı pozisiyalaşdırılması

D) spekulyativ pozisiyalaşdırılması

E) artıq pozisiyalaşdırılması
253.
İstehlakçılarda şirkət, onun məhsuları və ya ticarət markaları haqqında qarışdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi olan səhv yanaşma


A) çoxmənalı pozisiyəlaşdırılmaşı

B) səthi pozisiyalaşdırılması

C) birtərəfli pozisiyalaşdırılması

D) spekulyativ pozisiyalaşdırılması

E) artıq pozisiyalaşdırılması

254.
İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularının nailiyətləri və ya ticarət markaları haqqında şişirdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi olan səhv yanaşma
A) spekulyativ pozisiyəlaşdırılmaşı

B) səthi pozisiyalaşdırılması

C) birtərəfli pozisiyalaşdırılması

D) çoxmənalı pozisiyalaşdırılması

E) artıq pozisiyalaşdırılması
255.
MİSAL- 3290 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 355 ədəd - İxrac 142 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 137 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 266 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3632

B) 3432

C) 3290

D) 355

E) 266
256.
Səthi pozisiyalaşdırılması hansı səhv yanaşması nəticəsidir?
A) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularının nailiyətləri və ya ticarət markaları haqqında şişirdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi

B) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularıı və ya ticarət markaları haqqında çox dar təsəvvür yaradması nəticəsi

C) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsuları və ya ticarət markaları haqqında qarışdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi

D) Şirkətin mallarının və ya ticarət markalarının istehlakçıların gözlərindən düşməsi nəticəsi

E) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularının nailiyətləri və ya ticarət markaları haqqında alçaqlaşdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi

257
Birtərəfli pozisiyalaşdırılması hansı səhv yanaşması nəticəsidir?


A) İstehlakçılarda şirkət onun məhsularıı və ya ticarət markaları haqqında çox dar təsəvvür yaradması nəticəsi

B) Şirkətin mallarının və ya ticarət markalarının istehlakçıların , gözlərindən düşməsi nəticəsi

C) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsuları və ya ticarət markaları haqqında qarışdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi

D) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularının nailiyətləri və ya ticarət markaları haqqında şişirdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi

E) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularının nailiyətləri və ya ticarət markaları haqqında alçaqlaşdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi
258.
Çoxmənalı pozisiyalaşdırılması hansı səhv yanaşması nəticəsidir?
A) İstehlakçılarda şirkət onun məhsuları və ya ticarət markaları haqqında qarışdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi

B) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularıı və ya ticarət markaları haqqında çox dar təsəvvür yaradması nəticəsi

C) Şirkətin mallarının və ya ticarət markalarının istehlakçıların , gözlərindən düşməsi nəticəsi

D) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularının nailiyətləri və ya ticarət markaları haqqında şişirdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi

E) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularının nailiyətləri və ya ticarət markaları haqqında alçaqlaşdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi
259.
Spekulyativ pozisiyalaşdırılması hansı səhv yanaşması nəticəsidir?
A) İstehlakçılarda şirkət onun məhsularının nailiyətləri və ya ticarət markaları haqqında şişirdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi.

B) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularıı və ya ticarət markaları haqqında çox dar təsəvvür yaradması nəticəsi

C) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsuları və ya ticarət markaları haqqında qarışdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi

D) Şirkətin mallarının və ya ticarət markalarının istehlakçıların , gözlərindən düşməsi nəticəsi

E) İstehlakçılarda şirkət, onun məhsularının nailiyətləri və ya ticarət markaları haqqında alçaqlaşdırılmış təsəvvür yaradması nəticəsi

260.
MİSAL- 3280 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 360 ədəd - İxrac 144 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 134 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 262 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın
A) 360

B) 3524

C) 3280

D) 3624

E) 262
261.
Tələbat nədir?


A) yeni mallarda alıcıların potensial ehtiyacları

B) həyatın zəruriyiilə bağlı olan və problemlərin həllinə yönəlmiş ehtiyac

C) alıcənın ödəmə qabiliyyəti ilə əsaslandırılmış ehtiyac.

D) Nəyisə əldə etmək arzusu

E) Satıcıya yönəlmiş sual
262.
Satıcının bazarı nədir?


A) təklif tələbatı ötən bazar

B) alıcılar öz aralarında müxtəlif istehsalçılar tərəfindən buraxılmışmalların müxtəlif növlərini müqayisə edə bilən bazarı

C) tələbət təklifi əhəmiyyətli dərəcədə ötürən bazarı.

D) Alıcıya aid olan bazar

E) Çox ucuz bazar

263.
Alıcının bazarı nədir?
A) alıçılar öz aralarında müxtəlif istehsalçılar tərəfindən buraxılmışmalların müxtəlif növlərini müqayisə edə bilən bazarı.

B) tələbat təklifi əhəmiyyətli dərəcədə ötürən bazarı

C) təklif tələbatı ötən bazar

D) Alıcıya aid olan bazar

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə