Menecmentin əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə7/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

E) Çox ucuz bazar
264.
Alıcılar öz aralarında müxtəlif istehsalçılar tərəfindən buraxılmışmalların müxtəlif növlərini müqayisə edə bilən bazarı


A) Alıçının bazarı

B) Satıcı bazarı

C) Monopoliya bazarı

D) Oligoponiya bazarı

E) Dövlət tərəfindən tənzimlənən bazar
265.
Tələbat təklifi əhəmiyyətli dərəcədə ötürən bazarı


A) Monopoliya bazarı

B) Alıcı bazarı

C) Satıçı bazarı

D) Oligoponiya bazarı

E) Dövlət tərəfindən tənzimlənən bazar
266.
MİSAL- 3270 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 365 ədəd - İxrac 146 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 131 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 258 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 258

B)3750

C) 3270

D) 365

E) 3616
267.
Nə cür bazarlar seçilir
A) Bazar satıcıyla təyin edilir

B) bazar əməliyyatların ölçüləriylə təyin edilir

C) bazar firmanın və ya firmalar qrupunun adıyla təyin edilir

D) bazar dəyərlə təyin edilir

E) bazarlar milli, millətlərarası və əmtaənin bazarları seçilir, məsələn, elektron aparətura və s.
268.
"Müvəffəqiyyətin əsas amilləri" nə deməkdir?A) Yaxşı idarəetmə

B) rəqabət qabiliyyətini təmin edən malın keyfiyyəti

C) bazarın spesifik tələblərinin öyrənilməsi və malların bu tələblərə uyğunluğu

D) Böyük kredit xətti

E) onun rəqiblerin qarşısında üstünlüklər.
269.
"Malın rəqabətə davamlılığı" nə deməkir?


A) Yaxşı brend

B) malın ictimai ehtiyaclara təmin olunma dərəcəsi

C) alıcıların məmnunluğunun təmin olunmasının dərəcəsi

D) Malın yaxşı qablaşdırması

E) rəqiblərin əmtaələri müqayisə yolu ilə əmtəəni bazarda malın satmaq imkanı.
270.
MİSAL- 3260 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 370 ədəd - İxrac 148 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 128 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 254 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 254

B) 3700

C) 3260

D) 370

E) 3608
271.
Servis nə deməkdir?A) qurğuların, maşınların, avadanlığın və başqa sənaye məhsulunun xidməti üzrə vacib məlumatın ümumiləşdirməsi

B) mala və onun xidmətinə olan tələbat

C) məhsulun istismər qabiliyyətini təmin edən xidmət kompleksi

D) Çatdırılma xidməti

E) Təmizliyin saxlanması
272.
Diler kimdir?


A) kütləvi tələbetın texnəkasının satışıyla məşğul olan müstəqil xırda sahibkar.

B) mağazada satıcı

C) Reklam agenti

D) sahibkarın etibar edilmiş şəxsi

E) əmlak makleri

273.
Qiymət nə deməkdir?
A) Malın maya dəyəri

B) preyskurantlarda dərc edilən malın dəyəri

C) malın dəyerinin pul ifadesi.

D) bazarda alış və satış zamanı təyin olunan dəyər

E) Maya dəyəri + nəql etmənin dəyəri
274.
Baza qiyməti nə deməkdir?


A) istehsalçının buraxılış qiyməti

B) Müqaviləilə təyin olunmuş qiymət

C) dünyada aparan istehsalda və bu malların idxalında ixtisaslaşdırılan firmalar tərəfindən müəyyən edilən qiymət

D) Topdan satış qiyməti

E) faktiki ötürülmüş əmtaənin qiyməti
275.
MİSAL- 3250 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 375 ədəd - İxrac 150 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 125 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 250 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 250

B) 3700

C) 3250

D) 375

E) 3600
276
Faktura qiyməti nə deməkdir?


A) dünyada aparan istehsalda və bu malların idxalında ixtisaslaşdırılan firmalar tərəfindən müəyyən edilən qiymət

B) faktiki ötürülmüş əmtəənin qiyməti

C) Müqavləilə teyin olunmus qiymət

D) Topdan satış qiyməti

E)istehsalçının buraxılış qiyməti
277.
Dünya qiyməti nə deməkdir?


A) dünyada aparan istehsalda və bu malların idqalında ixtisaslaşdırılan firmalar tərəfindən müəyyən edilən qiymət

B) Müqaviləilə təyin olunmuş qiymət

C) faktiki ötürülmüş əmtəənin qiyməti

D) Topdan satış qiyməti

E) istehsalçının buraxılış qiyməti

278.
Patent nə adlanır?
A) texniki həll igtira olduğunu təsdiqləyən sənəd.

B) texniki həldən istifadə icazəsi

C) Təchiz etməyə icazəsi

D) ixtiralardan, texnologiyalardan, konstruksiyalardan istifadə icazəsi

E) fəaliyyətlərə icazə
279.
Patentin köməyi ilə xarici bazarda öz satış maraqlarını necə qorumaq olar?
A) xüsusi olaraq hazırlanmış , firmanın tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkilidən istifadə etmək

B) başqa firmaların məmulatlarından , bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə almaq.

C) firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.) təşkil etmək

D) Ölkənin patent qanunvetriciliyəı əsasən patent şərtini pozan firmaya qarşı zərərlərin kompensasiyası haqqında həmçinin qeyri-qanuni istehsalın dayandırılması haqqında iddiayla məhkəmədə iş qaldırmaq

E) birləşdirilmiş ticarət nişanı və loqotip, həmçinin firmanın kredosu ifadə edən müxtəlif növ yazılardan ibarət olan kompozisiya yaradmaq

280.
MİSAL- 3240 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 380 ədəd - İxrac 152 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 122 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 246 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın
A) 246

B) 380

C) 3240

D) 3682

E) 3592
281.
Patent sahibinin hüquqlarını tam şəkildə necə qorumağ mümkündür?
A) Ölkənin patent qanunvetriciliyəı əsasən patent şərtini pozan firmaya qarşı zərərlərin kompensasiyası haqqında, həmçinin qeyri-qanuni istehsalın dayandırılması haqqında iddiayla məhkəmədə iş qaldırmaq

B) firma öz mallarıyla bazara çıxa bilən bütün ölkələrdə ixtiranı patentləşdirmək

C) başqa firmaların məmulatlarından bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə almaq.

D) firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.) təşkil etmək

E) xüsusi olaraq hazırlanmış firmanın tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkilidən istifadə etmək
282.
Lisenziya nə adlanır?


A) Təchiz etməyə icazəsi

B) texniki həldən istifadə icazəsi

C) ixtiralardan, texnologiyalardan, konstruksiyalardan istifadə icazəsi

D) texniki həll ixtira olduğunu təsdiqləyən sənəd

E) fəaliyyətlərə icazə
283.
"məhsulun patent təmizliyi" nə deməkdir?


A) Təchiz etməyə icazəsi

B) texniki həldən istifadə icazəsi

C) istehsal və patent hüquqlarının pozulması olmadan məhsulun satışı

D) texniki həll ixtira olduğunu təsdiqləyən sənəd

E) fəaliyyətlərə icazə
284.
“injinirinqın satışı” nə deməkdir?


A) texniki həll ixtira olduğunu təsdiqləyən sənəd

B) texniki həldən istifadə icazəsi

C) Təchiz etməye icazəsi

D) firma-konsultant tərəfindən firma-müştəriyə müəyyən növ xidmətin verilməsi.

E) fəaliyyətlərə icazə
285.
MİSAL- 3230 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 385 ədəd - İxrac 154 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 119 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 242 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 242

B) 385

C) 3230

D) 3644

E) 3584
286.
"firma üslubu" nə deməkdir?
A) xüsusi olaraq hazırlanmış firmanın tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkili

B) başqa firmaların məmulatlarından bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə

C) firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.).

D) birləşdirilmiş ticarət nişanı və loqotip həmçinin firmanın kredosu ifadə edən müxtəlif növ yazılardan ibarət olan kompozisiya

E) yüksəldilmiş emosional doydurmayla fərqlənən reklam müraciətinin başlığı
287.
Ticarət nişanı nə deməkdir?
A) birləşdirilmiş ticarət nişanı və loqotip, həmçinin firmanın kredosu ifadə edən müxtəlif növ yazılardan ibarət olan kompozisiya

B) firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.)

C) xüsusi olaraq hazırlanmış firmanın tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkili

D) başqa firmaların məmulatlarından bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə

E) yüksəldilmiş emosional doydurmayla fərqlənən reklam müraciətinin başlığı
288.
Loqotip nə deməkdir?
A) xüsusi olaraq hazırlanmış firmanın tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkili.

B) başqa firmaların məmulatlarından , bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə

C) firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.)

D) birləşdirilmiş ticarət nişanı və loqotip, həmçinin firmanın kredosu ifadə edən müxtəlif növ yazılardan ibarət olan kompozisiya

E)yüksəldilmiş emosional doydurmayla , fərqlənən reklam müraciətinin başlığı
289.
"firma bloku" nə deməkdir?
A) birləşdirilmiş ticarət nişanı və loqotip, həmçinin firmanın kredosu ifadə edən müxtəlif növ yazılardan ibarət olan kompozisiya.

B) başqa firmaların məmulatlarından , bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə

C) xüsusi olaraq hazırlanmış , firmanın tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkili

D) firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.)

E) yüksəldilmiş emosional doydurmayla fərqlənən , reklam müraciətinin başlığı
290.
MİSAL- 3220 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 390 ədəd - İxrac 156 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 116 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 238 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 3576

B) 390

C) 3220

D) 3350

E) 238
291.
" firma sloganı " nə deməkdir?
A) birləşdirilmiş ticarət nişanı və loqotip, həmçinin firmanın kredosu ifadə edən müxtəlif növ yazılardan ibarət olan kompozisiya

B) başqa firmaların məmulatlarından , bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə

C) xüsusi olaraq hazırlanmış , firmanın tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkili

D) yüksəldilmiş emosional doydurmayla fərqlənən reklam müraciətinin başlığı.

E) firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.)
292.
firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.) necə adlanır?


A) Loqotip

B) Ticarət nişanı

C) firmə üslubu

D) firma bloku

E) firma sloganı
293.
başqa firmaların məmulatlarından bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə necə adlanır?


A) Loqotip

B) firma üslubu

C) Ticarit nişanı

D) firma bloku

E) firma sloganı
294.
xüsusi olaraq hazırlanmış firmanın tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkili necə adlanır?


A) firma üslubu

B) Ticarət nişanı

C) Laqotip.

D) firma bloku

E) firma sloganı
295.
MİSAL- 3210 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 395 ədəd - İxrac 158 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 113 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 234 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 234

B) 395

C) 3210

D) 3678

E) 3568
296.
birləşdirilmiş ticarət nişanı və loqotip, həmçinin firmanın kredosu ifadə edən müxtəlif növ yazılardan ibarət olan kompozisiya necə adlanır?


  1. Loqotip

D) Ticarət nişanı

  1. firma ploku.

E) firma üslubu


  1. firma sloganı

297.
yüksəldilmiş emosional doydurmayla fərqlənən reklam müraciətinin başlığı necə adlanır?

A) Loqotip

B) Ticarət nişanı

C) firma sloqənı

E) firma üslubu

E) firma bloku
298.
Universal əmtəə təklifi nə deməkdir?
A) başqa firmaların məmulatlarından , bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə

B) rəqib verə bilməyən və ya sadəcə irəli sürməyən təklif. Belə təklif unikal olmalıdır

C) xüsusi olaraq hazırlanmış , firmanın tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkili

D) birləşdirilmiş ticarət nişanı və loqotip, həmçinin firmanın kredosu ifadə edən müxtəlif növ yazılardan ibarət olan kompozisiya

E) firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.)
299.
"direkt meyl" metoduyla həyata keçirilən reklam nədir?
A) başqa firmaların məmulatlarından , bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə

B) Birbaşa poçt göndərilmə metodla reklam — ən sadə və minimal xərclərlə bazara çıxış üsuludur.

C) xüsusi olaraq hazırlanmış , firmanın tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkili

D) birləşdirilmiş ticarət nişanı və loqotip, həmçinin firmanın kredosu ifadə edən müxtəlif növ yazılardan ibarət olan kompozisiya

E) firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.)
300.
MİSAL- 3200 ədəd X malı istehsal edilib. İdxal 400 ədəd - İxrac 160 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 110 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 230 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A) 230

B) 400

C) 3200

D) 3650

E) 3560
301.
"pablik releyşnz" (Piar) nə deməkdir?

A)    firmanın bütün məmulatlarının hansısa birliyini təmin edin bir sıra yanaşmalar (qrafiki, rəngli, yazılı və s.)


B)    başqa firmaların məmulatlarından ,bu firmanın mallarının fərqləndirmək üçün xidmət edən müvafiq qaydada qeyd edilmiş işarə
C)    xüsusi olaraq hazırlanmış firmanın ,tam və ya qısadılmış adının orijinal şəkili
D)    birləşdirilmiş ticarət nişanı və loqotip, həmçinin firmanın kredosu ifadə edən müxtəlif növ  yazılardan ibarət olan kompozisiya
E)    müəssisələr və ictimai təşkilatlar tərəfindən seçilmiş mətbuatla və reklam təcrübəsiylə sıx bağlı olan ictimaiyyətlə əlaqələr sistemi.  

302.

     rəqib verə bilməyən və ya sadəcə irəli sürməyən təklif necə adlanır?

A)    pablik releyşnz    B)    "direkt meyl" metodu


C)    Universəl əmtaənin təxlifi.      D)    firma üslubu
E)    firma bloku

303.

   Birbaşa poçt göndərilmə metodla reklam necə adlanır?

A)    "direkt məyl" metedu.      B)    Universal əmtəənin təklifi


C)    pablik releyşnz    D)    firma üslubu
E)    firma bloku

304.
 müəssisələr və ictimai təşkilatlar tərəfindən seçilmiş, mətbuatla və reklam təcrübəsiylə sıx bağlı olan ictimaiyyətlə əlaqələr sistemi necə adlanır?

A)    Universal əmtəənin təklifi    B)    "direkt meyl" metodu
C)    pablik releyşnz.     D)    firma üslubu
E)    firma bloku

305.
MİSAL-   3190 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 405 ədəd -  İxrac 162 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 107 ədəddir. İlin sonuna

ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  226 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın
A)    405   B)    3552
C)    3190    D)    3652
E)    226
306.

   "vahid avropa bazarı" nə deməkdir?

A)    İllik yarmarka
B)    avropa ölkələrinin sənaye və ticarət firmalarının birləşməsi
C)    vahid valyuta sistemi
D)    malların, şəxslərin, xidmatlərin və kapitalın azad  yerdəyişməsi zəmanət verən Avropadəxili sərhədlərsiz zona.  
E)    Kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarı

307.
   "ümumi bazar" nə deməkdir?

A)    İllik yarmarka
B)    avropa ölkələrinin sənaye və ticarət firmalarının birləşməsi
C)    vahid valyuta sistemi
D)    ölkələrin arasında azəd ticarət mübadilasi.  
E)    Kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarı

308.
malların, şəxslərin, xidmətlərin və kapitalın azad  yerdəyişməsi zəmanət verən Avropadaxili sərhədlərsiz zona necə adlanır?


Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə