Menecmentin əsaslarıYüklə 0,8 Mb.
səhifə8/10
tarix20.02.2020
ölçüsü0,8 Mb.
#102128
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A)    Avro       B)    Vergi birliyi
C)    vahid Avropa bəzanı   D)    Avropa Komissiyası
E)    Gömrük birliyi

309.
   ölkələrin arasında azad ticarət mübadiləsi necə adlanır?

A)    Ümumi bəzari.   B)    Vergi birliyi
C)    Avro    D)    Avropa Komissiyası
E)    Gömrük birliyi

310.
MİSAL-   3180 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 410 ədəd -  İxrac 164 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 104 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  222 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    3544    B)    410


C)    222    D)    3180
E)    3664
311.

     İqtisadiyyatın özəlləşdirməsi dedikdə nə başa düşülür?

A)    dövlət müəssisələrinin şəsi əllərə ötürülməsi.      B)    dövlətin əllərinə müəssisələrin ötürülməsi
C)    böyük konsernlərə və sindikatlara müəssisələrin birləşməsi    D)    bir sahibkardan başqaya müəssisələrin keçidi
E)    Müəssisələrin birləşməsi və inhisarçılıqların yaradılması

312.
     Elmi həcmlı sahələrə keçidlə istehsal strukturunda hansı dəyişikliklər baş verir?

A)    böyük biliklərə, işdə yüksək effektivliyə və yüksək qavrmaya malik olan mütəxəssislərin hazırlığı.  
B)    xammalda və başqa təbii resurslara tələbatın artımı
C)    iş qüvvəsindən istifadənin və enerji xərcinin artımı
D)    Pensiyaların artımı
E)    Büdcə təşkilatlarında əmək haqqının artımı

313.
   Hansı ölkələr elektron texnikanın ən böyük exportçudurlar?

A)    ABŞ , Yaponiya, Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, Tayvan, Cənubi Koreya, Snqapur, Niderlandlar, İtaliya, Kanada, Honkonq.  
B)    ABŞ, Yaponiya, İspaniya, Danimarka, Yunanıstan, Portuqal, Sinqapur, Honkonq
C)    ABŞ, Belçika, İtaliya, Böyük Britaniya, İrlandiya, Cənubi Koreya
D)    ABŞ, Uruqvay, Argentina, Estoniya
E)    ABŞ, Finlandiya, Norveç, Gürcüstan, Əfqanıstan

314.
    Hansı dörd Asiya ölkəsi axırıncı bir neçə il ərzində iqtisadi inkişafda belə müvəffəqiyyətlərə nail oldular ki, onları qabaqcıl sənaye ölkələrinin sayına daxil ediblər?

A)   Livan, Gürcüstan, Əfqanıstan, Yəmən.  
B)    Yaponiya, Koreya Xalq Respublikası, Laos, Tayland
C)    Cənubi Koreya , Snqapur, Honkonq, Tayvan
D)    Tayvan, Malayziya, İndoneziya, Sinqapur
E)    Özbəkistan, Pakistan, Şimali Koreya, Liviya

315.
MİSAL-   3170 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 415 ədəd -  İxrac 166 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 101 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  218 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    3636 B)    3170


C)    415    D)    218
E)    3536   

316.
  Məhsulun hansı növləri qabaqcıl ölkələr üçün ən tipikdir?

 
A)    Mikroelktronika, informasiya texnlogiyaları.      B)    maşınqayırma, energetika
C)    maşınqayırma, kənd təsərrüfatı texnikası, neft hasilatı və qaz    D)    Kənd təsərrüfatının məhsulları
E)    Ağac emalı

317.
    Monetar konsepsiyasının mahiyyəti nə deməkdir?

A)    mərkəzləşdirilmiş planlaşdırmanın sisteminin qurması iqtisadi

B)    inkşafin tənzmçisi kimi pulun təbliğ etməsi.  


C)    iqtisadiyyatda bazar konsepsiyasıdır
D)    Ticarətin elektron sistemlərinə keçid
E)    Bank sektorunun inkişafı

318.
     Hansı ölkələr elektron texnikanın ən böyük idxalatçısıdır?

A) ABŞ, Uruqvay, Argentina, Estoniya    
B)    Almaniya, Lüksemburq, İrlandiya, Niderlandlar, ABŞ, Yaponiya, Danimarka, Belçika
C)    Danimarka, Finlandiya, Almaniya, Lüksemburq, Fransa, Niderlandlar, Belçika, İtaliya, Böyük Britaniya, İrlandiya
D)       ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Kanada, Niderlandlar, Snqapur, Yaponiya, Honkonq, Cənubi Koreya, Vyetnam, Tayvan.  
E)    ABŞ, Finlandiya, Norveç, Gürcüstan, Əfqanıstan

 319.

    Hansı valyuta konversiya edilən adlanır?

A)    bir ölkənin və ya ölkələr qrupun ərazisində dövriyyədə olan valyuta


B)    təxminən sabit məzənnailə ,istənilən ölkənin puluna azad mübadilə edilən valyuta.  
C)    Valyutanın böyük məbləğinin satış və ya alınması yolu ilə valyuta bazarına dövlətin müdaxiləsi
D)    xarici valyutayla əməliyyatda dövlətin müstəsna hüququ
E)    valyutayla xarici hesablamaların və əməliyyatların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

320.
MİSAL-   3160 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 420 ədəd -  İxrac 168 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 98 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  214 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    420    B)    3528


C)    3160    D)    214
E)    3678

321.

    "qapalı valyuta" hansıdr?

A)    təxminən sabit məzənnəilə ,istənilən ölkənin puluna azad mübadilə edilən valyuta


B)    bir ölkənin və ya ölkələr qrupun ərazisində dövriyyədə olan valyuta.  
C)    Valyutanın böyük məbləğinin satış və ya alınması yolu ilə ,valyuta bazarına dövlətin müdaxiləsi
D)    xarici valyutayla ,əməliyyatda dövlətin müstəsna hüququ
E)    valyutayla ,xarici hesablamaların və əməliyyatların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

322.
    "valyuta müdaxiləsi" nə deməkdir?

A)    bir ölkənin və ya ölkələr qrupun ərazisində ,dövriyyədə olan valyuta
B)    Valyutanın böyük məbləğinin satış və ya alınması yolu ilə valyuta bazarına dövlətin müdaxiləsi.  
C)    təxminən sabit məzənnəilə ,istənilən ölkənin puluna azad mübadilə edilən valyuta
D)    xarici valyutayla ,əməliyyatda dövlətin müstəsna hüququ
E)    valyutayla ,xarici hesablamaların və əməliyyatların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

323.
    "valyuta inhisarçılığı" nə deməkdir?

A)    təxminən sabit məzənnəilə ,istənilən ölkənin puluna azad mübadilə edilən valyuta
B)    bir ölkənin və ya ölkələr qrupun ərazisində ,dövriyyədə olan valyuta
C)    Valyutanın böyük məbləğinin satış və ya alınması yolu ilə ,valyuta bazarına dövlətin müdaxiləsi
D)    xarici valyutayla əməliyyatda dövlətin müstəsna hüququ.  
E)    valyutayla ,xarici hesablamaların və əməliyyatların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

324.

   “valyuta tənzimlənməsi” nə deməkdir?

A)    xarici valyutayla ,əməliyyatda dövlətin müstəsna hüququ


B)    bir ölkənin və ya ölkələr qrupun ərazisində ,dövriyyədə olan valyuta
C)    Valyutanın böyük məbləğinin satış və ya alınması yolu ilə ,valyuta bazarına dövlətin müdaxiləsi
D)    valyutayla xarici hesablamaların və əməliyyatların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi.  
E)    təxminən sabit məzənnəilə ,istənilən ölkənin puluna azad mübadilə edilən valyuta

325.
 MİSAL-   3150 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 425 ədəd -  İxrac 170 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 95 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  210 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    3520    B)    425


C)    3150    D)    210
E)    4052

326.

 təxminən sabit məzənnəilə istənilən ölkənin puluna azad mübadilə edilən valyutaya nə deyilir?

A)    konversiya edlən.      B)    qapalı valyuta


C)    valyuta müdaxiləsi    D)    valyuta inhisarçılığı
E)    valyuta tənzimlənməsi

327.
 bir ölkənin və ya ölkələr qrupun ərazisində dövriyyədə olan valyutaya nə deyilir?

A)    qapal valyuta.     B)    konversiya edilən
C)    valyuta müdaxiləsi    D)    valyuta inhisarçılığı
E)    valyuta tənzimlənməsi

328.
 Valyutanın böyük məbləğinin satış və ya alınması yolu ilə valyuta bazarına dövlətin müdaxiləsinə nə deyilir?

A)    konversiya edilən    B)    qapalı valyuta
C)    valyuta müdaxləsi.      D)    valyuta inhisarçılığı
E)    valyuta tənzimlənməsi

329.
   xarici valyutayla əməliyyatda dövlətin müstəsna hüququna nə deyilir?

A)     valyuta müdaxiləsi    B)    qapalı valyuta
C)    valyuta inhsarçılığı D)    konversiya edilən
E)    valyuta tənzimlənməsi

330.
MİSAL-   3140 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 430 ədəd -  İxrac 172 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 92 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  206 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)     3500  B)    3050


C)    430    D)    4566
E)    3512

331.

 valyutayla xarici hesablamaların və əməliyyatların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi necə adlanır?

A)    valyuta tənzimlənəsi.     B)    qapalı valyuta


C)    valyuta müdaxiləsi    D)    valyuta inhisarçılığı
E)    konversiya edilən

332.
  “valyuta cinayətləri" nə deməkdir?

A)    dərin xroniki ,pul-kredit sisteminin nasazlıqı
B)    valyuta əməliyyatları haqqında qaydaların pozulması.  
C)    ölkənin ,pul vahidinin başqa ölkənin pul vahidiyə qiyməti
D)    istehsalda, satışda və ya məhsulun ixracında kartelin iştirakçılarının aralarında payı
E)    müəyyən vaxt ərzində ,ölkəyə idxal edilə bilən malın ümumi miqdarı

 333.

    "valyuta böhranı" nə deməkdir?

A)   .  ölkənin pul vahidinin ,başqa ölkənin pul vahidiyə qiyməti


B)    valyuta əməliyyatları haqqında ,qaydaların pozulması
C)    dərin xroniki pul-kredit sisteminin nasazlıqı
D)    istehsalda, satışda və ya məhsulun ixracında kartelin iştirakçılarının aralarında payı
E)    müəyyən vaxt ərzində ,ölkəyə idxal edilə bilən malın ümumi miqdarı

334. 


     "valyuta məzənnəsi" nə deməkdir?

A)    istehsalda, satışda və ya məhsulun ixracında kartelin iştirakçılarının aralarında payı


B)    dərin xroniki ,pul-kredit sisteminin nasazlıqı
C)    valyuta ,əməliyyatlar haqqında qaydaların pozulması
D)    bir ölkənin pul vahidinin başqa ölkənin pul vahidiyə qiyməti.  
E)    müəyyən vaxt ərzində ,ölkəyə idxal edilə bilən malın ümumi miqdarı
 
335.
MİSAL-   3130 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 435 ədəd -  İxrac 174 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 89 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  202 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın

A)    3004   B)    3500


C)    202    D)    435
E)    3504

336.
     "kvota" nə deməkdir?

A)    istehsalda və satışda və ya məhsulun ixracında kartelin iştirakçılarının aralarında payı.  B)    dərin xroniki ,pul-kredit sisteminin nasazlıqı
C)    bir ölkənin pul vahidinin ,başqa ölkənin pul vahidiyə qiyməti
D)    valyuta ,əməliyyatları haqqında qaydaların pozulması
E)    müəyyən vaxt ərzində ,ölkəyə idxal edilə bilən malın ümumi miqdarı
 
337.
   "qlobal kvota" nə deməkdir?

A)    dərin xroniki ,pul-kredit sisteminin nasazlıqı


B)    müəyyən vaxt ərzində ölkəyə idxal edilə bilən malın ümumi miqdarı.  
C)    ölkənin pul vahidinin ,başqa ölkənin pul vahidiyə qiyməti
D)    istehsalda, satışda və ya məhsulun ixracında kartelin iştirakçılarının aralarında payı
E)    valyuta ,əməliyyatları haqqında qaydaların pozulması
 
338.
   valyuta əməliyyatları haqqında qaydaların pozulması necə adlanır?

A)   .  valyuta məzənnəsi    B)    valyuta böhranı


C)    valyutə cinayatləri D)    kvota
E)    qlobal kvota

339.
 dərin xroniki pul-kredit sisteminin nasazlıqığı necə adlanır?

A)    valyutə böhranı.    B)    valyuta cinayətləri
C)    valyuta məzənnəsi    D)    kvota
E)    qlobal kvota

340.
MİSAL-   3120 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 440 ədəd -  İxrac 176 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 86 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  198 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    3496    B)    3489


C)    3120    D)    4523
E)    440

341.
   bir ölkənin pul vahidinin başqa ölkənin pul vahidiyə qiyməti necə adlanır?

A)    valyutə məzənnəsi.     B)    valyuta böhranı
C)    valyuta cinayətləri    D)    kvota
E)    qlobal kvota

342.
     istehsalda, satışda və ya məhsulun ixracında kartelin iştirakçılarının aralarında payı necə adlanır?

A)    kvota.     B)    valyuta böhranı
C)    valyuta məzənnəsi    D)    valyuta cinayətləri
E)    qlobal kvota

343.   


müəyyən vaxt ərzində ölkəyə idxal edilə bilən malın ümumi miqdarı necə adlanır?

 
A)    valyuta böhranı B)    qlabal kvota.     


C)    valyuta məzənnəsi    D)    valyuta cinayətləri
E)    kvota

344.     


malın daha kiçik rüsumuyla ödənilən bir miqdarının ölkədən məxaric edilmə icazəsi necə adlanır?

A)    tarif kvotaşı.      B)    valyuta böhranı


C)    valyuta məzənnəsi    D)    valyuta cinayətləri
E)    qlobal kvota

345.
MİSAL-   3110 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 445 ədəd -  İxrac 178 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 83 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  194 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    2348   B)    3110


C)    4000    D)    445
E)    3488 
346.   
Gömrük idarəsinin təsnifatına əsasən gömrük rüsumun təyini necə adlanır?

A)    qlobal kvota B)    valyuta böhranı


C)    valyuta məzənnəsi    D)    valyuta cinayətləri
E)    gömrüg tarifi.  

347.   


 "tarif kvotası" nədir?

A)    dərin xroniki pul-kredit sisteminin nasazlıqı


B)    müəyyən vaxt ərzində ölkəyə idxal edilə bilən malın ümumi miqdarı
C)    bir ölkənin pul vahidinin başqa ölkənin pul vahidiyə qiyməti
D)    valyuta əməliyyatları haqqında qaydaların pozulması
E)    malın daha kiçik rüsumula ödənilən 1 miqdarının ölkədən məxaric edilmə icazəsi.  

 
348.   


 "gömrük tarifi" nədir?

A)    müəyyən vaxt ərzində ölkəyə idxal edilə bilən malın ümumi miqdarı


B)    dərin xroniki pul-kredit sisteminin nasazlıqı
C)    bir ölkənin pul vahidinin başqa ölkənin pul vahidiyə qiyməti
D)    valyuta əməliyyatları haqqında qaydaların pozulması
E)    Gömrük idarəsinin təsnifatına əsasən gömrüg rüsumun təyini.  
 
349.   
Səhm nə deməkdir?

A)    iştirakçıların bir hissəsi — əmanətçilər — öhdəliklər üzrə bütün öz əmlakıyla cavab verir, o biri hissə isə — yalnız öz töhfəsinin daxilində cavab veriən şirkətin növü


B)    səhmlərin emissiyasının hesabına yaranan kapital
C)    Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərə malik olan fiziki və ya hüquqi şəxs
D)    fərdi kapitalların səhmlərin buraxılış və satışı yolu ilə birləşməsi
E)    səhmdar cəmiyyətinə payı daxil etməsini tastik edən qiymətli kağız.  

350.
MİSAL-   3100 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 450 ədəd -  İxrac 180 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 80 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  190 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    3100  B)    450


C)    3010    D)    180
E)    3480

351.   


Səhmdar kapitalı nə adlandırırlar?

A) fərdi kapitalların səhmlərin buraxılış və satışı yolu ilə birləşməsi   


B)    səhmdar cəmiyyətinə payı daxil etməsini tastiq edən qiymətli kağız
C)    Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərə malik olan fiziki və ya hüquqi şəxs
D)    səhmlerin emissiyasının hesabınə yaranan kapital.  
E)    iştirakçıların bir hissəsi — əmanətçilər — öhdəliklər üzrə bütün öz əmlakıyla cavab verir, o biri hissə isə — yalnız öz töhfəsinin daxilində cavab veriən şirkətin növü
 
352.   
Səhmdar kimi adlandırırlar?

A)   .  fərdi kapitalların səhmlərin buraxılış və satışı yolu ilə birləşməsi


B)    səhmlərin emissiyasının hesabına yaranan kapital
C)    səhmdar cəmiyyətinə payı daxil etməsini tastiq edən qiymətli kağız
D)    Səhmdar cəmiyyətnin səhmlərə malik olan fizki və ya hüquqi şəxs
E)    iştirakçıların bir hissəsi — əmanətçilər — öhdəliklər üzrə bütün öz əmlakıyla cavab verir, o biri hissə isə — yalnız öz töhfəsinin daxilində cavab veriən şirkətin növü

353.     


Səhmdar cəmittəti nə deməkdir?

A)    səhmdar cəmiyyətinə payı daxil etməsini tastiq edən qiymətli kağız


B)    səhmlərin emissiyasının hesabına yaranan kapital
C)    Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərə malik olan fiziki və ya hüquqi şəxs
D)    fərdi kapitalların səhmlərin buravılış və satışı yolu ilə birləşməsi.  
E)    iştirakçıların bir hissəsi — əmanətçilər — öhdəliklər üzrə bütün öz əmlakıyla cavab verir, o biri hissə isə — yalnız öz töhfəsinin daxilində cavab veriən şirkətin növü
 
354.     
"səhmdar kommanditliyi" nədir

A)    iştirakçıların bir hissəsi — əmanətcilər — öhdəliklər üzrə bütün öz əmlakıyla cavab verir, o biri hissə isə — yalnız öz tövfəsinin daxilində cavab veriən şirkətin növü.  

B)    səhmlərin emissiyasının hesabına yaranan kapital
C)    Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərə malik olan fiziki və ya hüquqi şəxs
D)    fərdi kapitalların səhmlərin buraxılış və satışı yolu ilə birləşməsi
E)    səhmdar cəmiyyətinə payı daxil etməsini tastiq edən qiymətli kağız

355.
MİSAL-   3090 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 455 ədəd -  İxrac 182 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 77 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  186 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    3472    B)    3090


C)    5402    D)    455
E)    2222

356.   


səhmdar cəmiyyətinə payı daxil etməsini tastiq edən qiymətli kağız necə adlanır?

A)    Səhm.     B)    Səhmdar kapitalı


C)    Səhmdar    D)    Səhmdar cəmiyyəti
E)    Səhmdar komanditliyi

357.   


səhmlərin emissiyasının hesabına yaranan kapital necə adlanır?

A)    Səhmdar  B)    Səhm


C)    Səhmdar kapitəlı       D)    Səhmdar cəmiyyəti
E)    Səhmdar komanditliyi

358.   


Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərə malik olan fiziki və ya hüquqi şəxs necə adlanır?

A)    Səhm  B)    Səhmdar kapitalı


C)    Səhndar.     D)    Səhmdar cəmiyyəti
E)    Səhmdar komanditliyi

359.   


fərdi kapitalların səhmlərin buraxılış və satışı yolu ilə birləşməsi necə adlanır?

A)    Səhmdar komanditliyi B)    Səhmdar kapitalı


C)    Səhmdar    D)    Səhm
E)    Səhmtar cəmiyyəti.   

360.
MİSAL-   3080 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal 460 ədəd -  İxrac 184 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 74 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  182 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    4500  B)    3464 


C)    3080    D)    3550
E)    460

361.   


iştirakçıların bir hissəsi — əmanətçilər — öhdəliklər üzrə bütün öz əmlakıyla cavab verir, o biri hissə isə — yalnız öz töhfəsinin daxilində cavab veriən şirkətin növü necə adlanır?

A)    Səhmdar  B)    Səhmdar kapitalı


C)    Səhndar komanditliyi   D)    Səhmdar cəmiyyəti
E)    Səhm

362.     


“brokerlik" nə deməkdir?

A)    firmalar tərəfindən buraxılmış ,səhmləri alan insanlar


B)    öz şəxsi vasitələri ilə ,broker firması tərəfindın səhmlərin alqı və satqısı üzrə əməliyyatlar
C)    Qiymətli kağızlarının alqı-satqısınə keçirən ,ixtisaslaşdırılmış bazar
D)    sahibkar və ya gələcək əmanətçinin tapşırığa əsasən birjada qiymətli kağızların alışı və satışı  
E)    şirkətləri tərəfindən buraxılmış səhmləri saxlayan , onların əmanətçilərinə satan firmadır

363.     


“dilerlik" nə deməkdir?

A)    sahibkar və ya gələcək əmanətçinin ,tapşırığa əsasən birjada qiymətli kağızların alışı və satışı


B)    öz şəxsi vasitələri ilə broker firması tərəfindın səhmlərin alqı və satqısı üzrə əməliyyatlar  
C)    Qiymətli kağızlarının alqı-satqısınə keçirən ,ixtisaslaşdırılmış bazar
D)    firmalar tərəfindən buraxılmış ,səhmləri alan insanlar
E)    şirkətləri tərəfindən buraxılmış səhmləri saxlayan , onların əmanətçilərinə satan firmadır

364.     


"fond birjası" nədir?

A)    firmalar tərəfindən buraxılmış ,səhmləri alan insanlar


B)    öz şəxsi vasitələri ilə ,broker firması tərəfindın səhmlərin alqı və satqısı üzrə əməliyyatlar
C)    sahibkar və ya gələcək əmanətçinin ,tapşırığa əsasən birjada qiymətli kağızların alışı və satışı
D)    Qiymətli kağızlarının alqı-satqısınə keçirən ixtisaslaşdırılmış bazar  
E)    şirkətləri tərəfindən buraxılmış səhmləri saxlayan , onların əmanətçilərinə satan firmadır

365.
MİSAL-  3070  ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal  465 ədəd -  İxrac 186 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 71 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 178  ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)    5200  B)    3400


C)    500    D)    3456
E)    465

366.     


Kimi aksiyaların (səhmlərin) sahibi adlandırırlar?

A)    firmalar tərəfindən buraxılmış səhmləri alan insanlar.  


B)    öz şəxsi vasitələri ilə ,broker firması tərəfindın səhmlərin alqı və satqısı üzrə əməliyyatlar
C)    Qiymətli kağızlarının alqı-satqısınə keçirən ,ixtisaslaşdırılmış bazar
D)    sahibkar və ya gələcək əmanətçinin ,tapşırığa əsasən birjada qiymətli kağızların alışı və satışı
E)    şirkətləri tərəfindən buraxılmış səhmləri saxlayan , onların əmanətçilərinə satan firmadır

367.     


Makler firması nə deməkdir?

A)    şirkətləri tərəfindən buraxılmış səhmləri saxlayan və onların əmanətçilərinə satan firmadır  


B)    öz şəxsi vasitələri ilə ,broker firması tərəfindın səhmlərin alqı və satqısı üzrə əməliyyatlar
C)    Qiymətli kağızlarının alqı-satqısınə keçirən ,ixtisaslaşdırılmış bazar
D)    firmalar tərəfindən buraxılmış ,səhmləri alan insanlar
E)    sahibkar və ya gələcək əmanətçinin ,tapşırığa əsasən birjada qiymətli kağızların alışı və satışı

368.   


sahibkar və ya gələcək əmanətçinin tapşırığa əsasən birjada qiymətli kağızların alışı və satışı necə adlanır?

A)    fond birjası B)    dilerlik


C)    brokərlik    D)    səhmlərin sahibi
E)    Makler firması

369.   


öz şəxsi vasitələri ilə broker firması tərəfindın səhmlərin alqı və satqısı üzrə əməliyyatlar necə adlanır?

A)     fond birjası B)    brokerlik


C)    dilərlik    D)    səhmlərin sahibi
E)    Makler firması

370.
MİSAL-   3060 ədəd X malı istehsal edilib.  İdxal  470 ədəd -  İxrac 188 ədəddir. İlin əvvəlinə ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar 68 ədəddir. İlin sonuna ticarət təşkilatlarının anbarlarında qalıqlar  174 ədəddir. İllik bazarın həcmini hesablayın


A)     470  B)    3448


C)    3060    D)    2558
E)    3248

371.   


Qiymətli kağızlarının alqı-satqısınə keçirən ixtisaslaşdırılmış bazar necə adlanır?

A)    fond birjaşı    B)    dilerlik


C)    brokerlik    D)    səhmlərin sahibi
E)    Makler firması

372.   


firmalar tərəfindən buraxılmış səhmləri alan insanlar necə adlanır?

A)    səhnlərin sahibi      B)    dilerlik


C)    fond birjası    D)    brokerlik
E)    Makler firması

373.   


şirkətləri tərəfindən buraxılmış səhmləri saxlayan və onların əmanətçilərinə satan firma necə adlanır?

A)    fond birjası    B)    dilerlik


C)    Mekler firmasi       D)    səhmlərin sahibi
E)    brokerlik

374.     


"divident" nədir?

A)    müəyyən edilmiş dövrdə ,ödəniş edərək sahibkar olmayan əşyadan istifadəsi


B)    kağız pulun , qiymətli kağızların dövriyyəyə buraxılış

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə