MətanəT ƏLİ qızı abdullayevaYüklə 72,41 Kb.
tarix25.06.2018
ölçüsü72,41 Kb.

MƏTANƏT ƏLİ qızı ABDULLAYEVA
Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının professoru

İş telefonu: (+99412) 539 10 88

İmeyl: matanat.a@hotmail.comQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1961-ci il mart ayının 18-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1968-1978-ci illərdə Bakı şəhəri 172 saylı orta məktəbdə təhsil alıb və orta məktəbi qızıl medalla bitirib.

 • 1978-1983-cü illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil alıb və Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1990-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

 • Ailəlidir, iki övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1997-ci ildə “Azərbaycan dilində xalçaçılıq terminləri“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2003-cü ildə dosent elmi adını alıb.

 • 2013-cü ildə “Azərbaycan bədii təfəkküründə ezoterik dünyagörüşün fəlsəfi təhlili (Nizami, Nəsimi və Füzulinin yaradıcılığı əsasında)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək fəlsəfə üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2017-ci ildə professor elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1990-1992-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında laborant.

 • 1992-1993-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında baş laborant.

 • 1993-1997-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında müəllim.

 • 1997-2001-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim.

 • 2001-2015-ci ilərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında dosent.

 • 2017-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının professorudur.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  
 • İfadəli oxudan praktikum

 • Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası

 • Qrammatik təhlilin nəzəri əsasları

 • Ümumittifaq Türkoloji Qurultay

 • AXC dövründə dil, tədris və məktəb məsələləri
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Azərbaycan fəlsəfi poeziyası

 • Simvolik strukturlu təsəvvüf poeziyasının araşdırılması və tədrisi

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 1993, Bakı, Azərbaycan. APİ. Azərbaycan Onomastik Problemlərinə həsr olunmuş IV Respublia elmi-nəzəri konfransı

 • 1993, Bakı, Azərbaycan. BDU. “Semantika məsələləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransı

 • 1993, Bakı, Azərbaycan. BDU. BDU-nun aspirantlarının və gənc tədqiqatçılarının Respublika elmi konfransı

 • 1997, Bakı, Azərbaycan. AMEA. İncəsənət və mədəniyyət problemləri mövzusunda VIII Respublika elmi konfransı

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. BDU. Birinci Türkoloji Qurultayın 80 illik yubileyi ilə əlaqədar Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. BDU. “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2007, Əskişəhər, Türkiyə. IX Uluslararası Türk Kültürü və Yunus İmrə Sevgi Simpoziumu

 • 2008, Bakı, Azərbaycan. BDU. «Yazıçı və zaman» Mir Cəlalın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycan filologiyasının ak­tual problemləri”. Cəfər Xənda­nın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konf­ransı

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. “Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları” mövzusunda II Respublika Elmi-Metodiki Konfransı

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. «Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemi” ХII Respublika elmi konfransı

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Şərq filologiyasının aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2012, Ankara, Türkiyə. VII. UluslararasıTürk dili Qurultayı

 • 2012, Amasiya, Türkiyə. “Qarabağdan Amasyaya Könül Körpüsü” I. Uluslararası Həmzə Nigari Simpoziumu

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Qafqaz Universiteti. I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə Simpoziumu

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. “Yaşayan Yunus Əmrə” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”, akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. BDU. BDU-nun yaranmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi-nəzəri konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. II. Uluslararası Hamza Nigari Sempozyumu

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. BDU. Pənah Xəlilovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi konfransı

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. “Azərbaycan folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. BDU. Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 iliyinə həsr olunmuş “B.Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi-Nəzəri Konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. “Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

 • 2017, Şamaxı, Azərbaycan. 17-18 may. III Beynəlxalq Həmzə Nigari Türk Dünyası Mədəni İrsi simpoziumu

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. AMEA Ədəbiyyat İnstitutu. 23-24 iyun. III Beynəlxalq Nəsimi Konfransı

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. BDU. 01 may. Mir Cəlal Paşayevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli türkoloq professor Bəkir Çobanzadənin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransı
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar


 • 1998, Azərbaycan dilində xalçaçılıq leksikası (monoqrafiya). Bakı: BDU, 160 s.

 • 2002, Azərbaycan dilində xalçaçılıq terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: BDU, 56 s.

 • 2004, Azərbaycan və rus dillərinin müqayisəli qrammatikası (I h, fonetika) – həmmüəllif. Bakı: BDU, 44 s.

 • 2008, Azərbaycan və rus dillərinin müqayisəli qrammatikası (II hissə). Bakı: BDU, 115 s.

 • 2009, Klassik poeziya: ezoterik xəzinə (monoqrafiya). Bakı: BDU, 328 s.

 • 2011, Azərbaycan dili I hissə (Fars dilli tələbələr üçün dərslik). Bakı: BDU, 128 s.

 • 2011, Anama hədiyyə (Bədii oçerk). Bakı: CBC, 168 s.

 • 2014, Azərbaycan dili (xarici vətəndaşlar üçün dərs vəsaiti). Bakı: BDU, 324 s.

 • 2014, Özünə qayıdışın fəlsəfəsi. Bakı: Vətən, 185 s.

 • 2016, Yusif Seyidov yaradıcılığından seçmələr. Bakı: Turxan, 104 s.

 • 2018, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dil, məktəb və tədris məsələləri. (Dərs vəsiti). Həmmüəllif. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, ………s.


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 2000, Rus bölmələrində sintaktik əlaqələrin tədrisi (metodik göstəriş) – həmmüəllif. Bakı: BDU, 28 s.

 • 2002, Azərbaycan dilindən metodik vəsait (hüquq fakültəsinin rus bölməsi üçün). Bakı: BDU, 26 s.

 • 2010, Klassik ədəbiyyatın tədrisi (Magistratura üçün proqram). Bakı: Bakı Unuversiteti nəşriyyatı, 8 s.

 • 2018, İfadəli oxudan praktikum. (Proqram). Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 15 s.


Məqalələr


 • 1990, “Dilim mənim, varlığım mənim”. «Azərbaycan qadını» №11-12, Bakı, s. 9

 • 1991, “Vaqif dilində hikmətli ifadələr”. Respublika Elmi Konfransı məruzələrinin tezisləri, BDU, s. 66-67

 • 1993, “Ulu keçmişdən gələn səs”. «Azərbaycan qadını» №7, 8, 9, Bakı, s. 18-19

 • 1993, “Azərbaycan xalçaçılığında heyvan, bitki və quş adları”. Azərbaycan Onomastik Problemlərinə həsr olunmuş IV Respublia elmi-nəzəri konfransının materialları, N.Tusi adına APİ, s. 224-225

 • 1993, “Vaqif dilində feili frazeoloji birləşmələr”. “Semantika məsələləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransı məruzələrinin tezisləri. Bakı, BDU

 • 1993, “Azərbaycan xalçalarında istifadə olunan boya adları”. BDU-nun Elmi əsərləri, II buraxılış, Bakı: BDU, s. 96-100

 • 1993, “Xalçaçılıq terminləri”. BDU-nun Elmi əsərləri, I buraxılış, Bakı: BDU, s. 51-54

 • 1993, “Bəzi naxış (ornament) adları haqqında”. BDU-nun aspirantlarının və gənc tədqiqatçılarının Respublika elmi konfransının materialları, s. 89

 • 1993, “Şifahi nitqin inkişafında fonetik materialdan istifadə”. Xarici Dillər Pedaqoji İnstitutunun əsərləri, may buraxılışı

 • 1994, “Şəyyad Həmzənin «Yusif və Züleyxa» əsərində felin məna növləri”. BDU-nun Elmi əsərləri, IV buraxılış, Bakı: BDU, s. 43-52

 • 1994, “Методика проведения работы по усвоению нового материала и его первичного закрепления”. Həmmüəllif. BDU-nun Elmi əsərləri, IV buraxılış, Bakı: BDU, s. 24-28

 • 1995, “Xalçaçılıqdakı iki termin haqqında”. Həmmüəllif. Elm və həyat, №2, s. 18-19

 • 1996, “Xalçaçılıq leksikasının yaranma mənbələri”. Azərbaycan Memarlığı və İncəsənətinin Tarixi və Nəzəriyyəsi. AMEA, s. 81-83

 • 1996, “The Historical View To the Usage of Two Terms in the Art of Azerbaijan Carpeting”. “The Turkic World – Türk Dünyası”, II cild, №1, Sietl, 28 avqust, s. 24-27

 • 1997, “Bəzi xalça ornamentləri haqqında”. İncəsənət və mədəniyyət problemləri, VIII konfransın materialları, AMEA

 • 1998, “Dekorativ-tətbiqi sənətdə işlənən bir ornamentin adı haqqında”. “Dil və ədəbiyyat” nəzəri, elmi, metodik jurnal, №2(20), Bakı, s. 167

 • 1999, “Xalçaçılıq leksikasında sinonimlik məsələsinə dair”. “Dil və ədəbiyyat” nəzəri, elmi, metodik jurnal, №2(20). s. 164-168

 • 1999, “Həqiqət naminə”. “Xatirələr karvanı” jurnalı. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, s. 114-115

 • 2000, “Раздумьянад поэзией Насими”. «ЛитературныйАзербайджан», №8, Баку, s. 55-56

 • 2002, “Lexical and Grammatical Pecularites of Ornament`s Terms”. Babylon-Azerbaijan, vol. 2, №1 (2), USA, p. 44-52

 • 2002, “Azərbaycan dilində zərgərlik leksikası” kitabı haqqında”. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi, № 3, Bakı, s. 66

 • 2004, “Okkultizm, yoxsa real­lıq”. “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniy­yət” jurnalı, 38-ci buraxılış. Bakı: Elm və təhsil, s. 53-61

 • 2004, “Nizami Gəncəvinin “Yed­­di gözəl”i əslin­də...”. “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniy­yət” jurnalı, 40-cı buraxı­lış, Bakı: Elm və təhsil, s. 97-104

 • 2005, “Sufiliyin estetikası”. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 4(46). Bakı, s. 150-151

 • 2006, “Gözəllik dünyanı xilas edə bilərmi?”. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 1(49). Bakı, s. 92-94

 • 2006, “Azərbaycan fəlsəfi poe­ziyasında okkult dünya­görüş”. Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 70 və elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyi münasibətilə “Filologiyanın aktual problem­ləri” mövzusunda elmi-nəzəri konf­ransın materialları. Bakı: BDU, s. 127-137

 • 2006, “Azərbaycan fəlsəfi poe­zi­yasında kosmoqoniya məsələsi”. Şərq-Qərb: Sivilizasiyaların dia­lo­qu. Elmi-nəzəri jurnal. № 1 (2). Bakı: AMEA nəşriyyatı, s. 134-143

 • 2006, “Azərbaycan fəlsəfi poe­ziyasında rəmzlər (Nöq­tə rəmzi)”. BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 2. Bakı, s. 213-217

 • 2007, “Klasik yazarlar nefs hakkında”. “Turnalar Uluslararası türk dili, edebiyet ve çevri dergisi № 27, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriy­yeti (KKTC), s. 56-61

 • 2007, “Nəfsdən təmizləнmə nicat yoludur”. Azərbaycan Dillər Universiteti­nin elmi xəbərləri. № 6. Bakı, s. 312-317

 • 2008, “Yunus Emre yaradıclığında sakramentel bilgiler”. “Çağrı” kültür sanat Folklor Dergisi № 581 (II hissə). Ankara, nisan s. 11-13

 • 2008, “Türk və Azərbaycan klassik poeziyasında paralellər”. BDU-nun Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 1. Bakı, s. 21-29

 • 2008, “Mevlana Celaleddin Ruminin qayb sırları hakkında söyledikleri”. “Çağrı” kültür-sanat-folklor Dergisi. № 587. Ankara, s. 6-8

 • 2008, “Nizami hər zaman müasirdir”. «Yazıçı və zaman» Mir Cəlalın 100 illik yubileyinə həsr olun­muş konfransın materialları. Ba­kı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 156-160

 • 2008, “Xeyir və Şər fəlsəfi poeziya konteksтində”. Şərq-Qərb: Sivilizasiyaların dia­lo­qu. Elmi-nəzəri jurnal. № 2-3 (10). Bakı: AMEA nəşriyyatı,s. 45-58

 • 2009, “Mistik biliklər nə üçün lazımdır”. Azərbaycan Dillər Universiteti­nin elmi xəbərləri. № 4. Bakı, s. 384-390

 • 2009, “Azərbaycan fəlsəfi poe­­­zi­­ya­sında sakral biliklər”. Bakı Slavyan Universiteti, Elmi əsərlər. № 2. Бакы, s. 24-32

 • 2009, “Fəlsəfi poeziyada fələk­lər məsələsi”. Avrasiya Universiteti, “Dünyaya baxış” jurnalı. №2. Bakı, s. 143-148

 • 2010, “Восточные мудрецы о сакральном”. Вестник МГОУ серия. «Фило­соф­ские науки», № 1. s. 88-92

 • 2010, “Klassik şeir ezoterik bilik mənbəyi kimi”. Azərbaycan Dillər Universiteti­nin elmi xəbərləri. № 2. Bakı, s. 181-186

 • 2010, “Fəlsəfi poeziyanın araşdırılması və tədrisi”. Filologiya məsələləri. № 11. Bakı, s. 463-468

 • 2010, “Fəlsəfi poeziyamızın ezoterik müstəvisində Vahid həyat konsepsiyası”. BDU-nun Xəbərləri. Sosial, Siyasi Elmlər seriyası, № 4. Bakı, s. 92-98

 • 2010, “Klassik poeziyanın ezoterik müstəvisi”. “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri”. Cəfər Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, Bakı Universiseti nəşriyyatı, s. 89-93

 • 2010, “Восточные мудрецы о сакральном”. Вестник Московского Государственного Областного Университета. Серия «Философские науки», № 1, М., s. 88 – 91

 • 2010, “Klassik dövr fəlsəfi poeziyanın araşdırılması və tədrisi haqqında”. Filologiya məsələləri, №1, Bakı, s.463-469

 • 2011, “Sufi təfəkküründə “Azadlıq” anlayışı”. Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə. Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası nəşriyyatı, № 1 (33). s. 204-207

 • 2011, “Философское осозна­ние эзотеризма”. «Поиск» научный журнал Ми­нистерства Образования и Нау­ки. Серия гуманитарных наук. Научное приложение Меж­дународного научно-пе­да­гогического журнала «Выс­шая школа Казахстана», № 2. c. 171-177

 • 2011, “Раздумья над поэзией Насими”. «Аль-Фараби» философско-политический и духовно-познавательный журнал. Алматы, №3 (35). с. 96-100

 • 2011, “Dünyanın dərkində ezoterik biliklərin rolu”. AFSEA Fəlsəfə və Sosial-siyasi elmlər (Elmi-nəzəri jurnal). № 1(31). Bakı, s. 39-48

 • 2011, “Klassik ədəbiyyatda “yenidən dirilmə”nin fəlsəfi dərki”. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 3(79). Bakı, s. 217-221

 • 2011, “Əksliklərin vəhdətdə dərk olunması probleminin ədəbiyyatda təzahürü”. Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Şərq filologiyasının aktualproblemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 28-30 dekabr, s. 329-331

 • 2011, “Klassik poeziya nümayəndələri rəmzi söz haqqında”. «Orta əasr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemi” ХII Respublika elmi konfransının materialları. АМЕА Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, s. 513-520

 • 2011, “Tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində ənənəvi və müasir tədris metodlarından istifadə”. “Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları” mövzusunda Respublika Elmi-Metodiki Konfransın materialları. Bakı, s. 288-289

 • 2012, “Mir Həmzə Nigarinin təsəvvüf anlayışı”. “Qarabağdan Amasyaya Könül Körpüsü”I.Uluslararası Həmzə Nigari Simpoziumu. Amasya, 31May-11 İyun, s. 109-116

 • 2012, “Hüseyn Cavidin insansevərlik fəlsəfəsi”. Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 28-29 noyabr, s. 364-366

 • 2012, “Satiradan ezoterikaya”. M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfrans materialları. Bakı, 17-18 may, s. 7- 18

 • 2012, “İnsancıl dünyagörüşü açısından Bəxtiyar Vahabzadə”. I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahabzadə Simpoziumunun materialları. Qafqaz Universiteti, Bakı, 13-15 dekabr, s. 332-337

 • 2012, “Sabirin yaradıcılığında fəlsəfi-ezoterik məqamlar”. AFSEA Fəlsəfə və Sosial-siyasi elmlər (Elmi-nəzəri jurnal). №1(34). Bakı, s. 71-84

 • 2012, “Fəlsəfi poeziyanın rəmzi dili haqqında”. VII Uluslararası Türkdili Qurultayı, Ankara, s.

 • 2013, “Şeyx Sənan fenomeninin dərki”. “Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”, akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı, 27-28 iyun, s. 233-238

 • 2013, “Təsəvvüf etikasına baxış (Yunus Əmrə yaradıcılığı əsasında)”. “Yaşayan Yunus Əmrə” Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. AMEA, “ELM və Həyat”, Bakı, s. 31-38

 • 2014, “Təsəvvüf etikası”. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 1(89). Bakı, s. 313 - 316

 • 2014, “Ezoterikmahiyyətli mətnlərin fəlsəfi dərki”. İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, Elm və təhsil, s. 593-599

 • 2014, “Когнитивная функция метафоры в эзотерических текстах”. Материалы Х Международной научно-практической конференции «Бъдещите изследования-2014» , филологические науки, том 30, София, «БялГрад –БГ» ООД, s. 9 – 14

 • 2014, “Ezoterik əsərlərin fəlsəfi mahiyyəti”. Bakı Universiteti Xəbərləri. Sosial, Siyasi Elmlər seriyası, Bakı, s. 66-74

 • 2014, “Uşaqlıqdan müdrikliyə uzanan sevgi”. “Söz” müstəqil ədəbi-publisistik jurnal № 2 (63). s.12-13

 • 2014, “Mir Həmzə Nigari poeziyasının rəmzi dili (koqnitiv metafora)”. II. Uluslararası Hamza Nigari Sempozyumu. Bakı, s. 34-35

 • 2014, “Filoloji təhsildə şərhçilik ixtisasının vacibliyi haqqında”. BDU-nun yaranmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, s. 50-54

 • 2015, “Yusif Seyidovun bədii-fəlsəfi düşüncələri”. H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi-Nəzəri Konfransının materialları. Bakı, s. 84-89

 • 2015, “Qocalıq fenomeni və Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında onun ifadəsi”. B.Vahabzadənin anadan olmasının 90 iliyinə həsr olunmuş “B.Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 29 oktyabr, s. 55-61

 • 2015, “Mifik təfəkkürün fəlsəfi aspekti”. “Azərbaycan folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 40-48

 • 2015, “Təsəvvüf poeziyasının dərkində koqnitiv metaforanın rolu”. Pənah Xəlilovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 19 dekabr, s. 42-49

 • 2016, “Multikulturalizm və təhsil”. “Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan” Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 29 aprel, s. 299-301

 • 2016, “Dil fenomeninə ikili yanaşma”. Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Tofiq Haccıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, 2 noyabr, s. 72-75

 • 2016, “Özünü tanıma”. «Füyuzat» jurnalı № 4 (90), s. 52-54

 • 2017, “Təsəvvüfdə «məstlik» və «qəm» anlayışlarının konseptual mahiyyəti”. III Beynəlxalq Həmzə Nigari Türk Dünyası Mədəni İrsi simpoziumunun materialları. Şamaxı, 17-18 may, s. 112 – 117

 • 2017, “Nəsiminin bədii-fəlsəfi görüşlərinin elmi əsasları”. III Beynəlxalq Nəsimi Konfransının materialları. AMEA Ədəbiyyat İnstitutu, 23-24 iyun, s. 77-82

 • 2017, “Əli bəy Hüseynzadə fenomeninə baxış”. «Füyuzat» jurnalı № 2 (94), s. 34-38

 • 2018, “I Türkoloji Qurultayda dilin tədrisi metodikası məsələsi”. Görkəmli türkoloq professor Bəkir Çobanzadənin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Elm və təhsil, s.

 • 2018, «Açıq kitab» romanında psixologizm”. Mir Cəlal Paşayevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. 01may. Bakı, ”Elm və Təhsil”.


Publisistik məqalələri


 • 2007, “İrfan işığında keçirilən simpozium”. “Xalq” qəzeti, 19 may
ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI
 • Beynəlxalq Humanist Pedaqogika Mərkəzinin qərarı ilə “Humanist Pedaqogika Cəngavəri“ Fəxri adına layiq görülüb.İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ  
 • 2018-ci ildən BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən D.02.181. Dissertasiya şurasının Elmi katibidir.

 • 2010-cu ildən Fakültə Elmi Şurasının üzvüdür.
Yüklə 72,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə