Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar


Dış Ticaret Şirketleri (DTŞ) Kısa Vadeli İhracat KredisiYüklə 344,92 Kb.
səhifə3/6
tarix09.02.2018
ölçüsü344,92 Kb.
#42485
1   2   3   4   5   6

Dış Ticaret Şirketleri (DTŞ) Kısa Vadeli İhracat Kredisi :


İhracatçılarımızın Bankamızdan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması, böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir şubeleri tarafından doğrudan kullandırılmaktadır.


 1. İhracata Hazırlık Kredileri :

İhracatçılarımızın Bankamızdan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan İhracata Hazırlık Kredileri ile ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) dışındaki firmalara aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılmaktadır.
 1. KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri :


İmalat sanayi alanında faaliyette bulunan ve 1 ila 200 arasında işçi istihdam ettiğini SSK kayıtları ile belgeleyen (SSK son 4 aylık bildirge ile), arsa ve bina hariç mevcut sabit sermaye tutarı, son takvim yılı bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kredilendirilir. Limiti 100.000.-Dolar, vadesi 360 gün olan bu kredi için teminat olarak, anapara ve faizin % 50'si oranında banka teminat mektubu ile anapara tutarında teminat senedi alınmaktadır.

FAİZ ORANLARI 

TÜRK LİRASI KREDİLER
SÖİK-TL, İHK-TL (%)
500 Bin ABD Doları (Dahil) Karşılığı TL'na Kadar

500 Bin ABD Doları Karşılığı TL'nın Üzeri

Geri Ödeme Süresi ( Gün )


Sigortasız


Sigortalı


Sigortasız


Sigortalı

180

17

15

21

19

360

18

16

22

20SÖİK-KÖY (%)
500 Bin ABD Doları (Dahil) Karşılığı TL'na Kadar

500 Bin ABD Doları Karşılığı TL'nın Üzeri

Geri Ödeme Süresi

( Gün )


Sigortasız


Sigortalı


Sigortasız


Sigortalı

180

15

13

21

19

360

16

14

22

20KOBİ-TL (%)

DTŞ-TL (%)

GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün)

Sigortasız

Sigortalı

Sigortasız

Sigortalı

180

-

-

17

15

360

14

12

-

-

(*) 19.03.2004 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.

SÖİK-TL : Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi

SÖİK-KÖY : Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) İhracat Kredisi

İHK-TL : İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi

KOBİ-TL : KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi

DTŞ-TL : DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi

SİGORTALI : Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmış firmalar

SİGORTASIZ : Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptırmamış firmalar

DÖVİZ KREDİLERİ
SÖİK-DVZ, İHK-DVZ (%)
500 Bin ABD Doları (Dahil) Karşılığı TL'na Kadar

500 Bin ABD Doları Karşılığı TL'nın Üzeri

Geri Ödeme Süresi ( Gün )


Sigortasız


Sigortalı


Sigortasız


Sigortalı

180

LIBOR+1,75

LIBOR+1,25

LIBOR+2,50

LIBOR+2,00

360

LIBOR+2,00

LIBOR+1,50

LIBOR+2,75

LIBOR+2,25


KOBİ-DVZ (%)

GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün)

Sigortasız

Sigortalı

360

LIBOR+1,00

LIBOR+0,50


KOBİ-DVZ (%)

GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün)

Sigortasız

Sigortalı

360

LIBOR+1,00

LIBOR+0,50


DTŞ-DVZ (%)

GERİ ÖDEME SÜRESİ (Gün)

Sigortasız

Sigortalı

90

LIBOR+1,75

LIBOR+1,25

(*) 19.03.2004 tarihinden itibaren kullandırılan krediler için geçerlidir.

(**) Euro cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR, İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan
kredilerde STG LIBOR, Japon Yeni cinsinden kullandırılan kredilerde TIBOR için aynı
spread’ler geçerlidir.


SÖİK-DVZ : Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi

İHK-DVZ : İhracata Hazırlık Döviz Kredisi

KOBİ-DVZ : KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi

DTŞ-DVZ : DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi

VADE YAPILARI 

 

Kısa Vadeli İhracat Kredileri vadesi (DTŞ hariç) 360 gündür. TL ve Döviz İhracat Kredi Programlarının vade yapıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
TL KREDİLERİ

DÖVİZ KREDİLERİ

Kredi Türleri

Vade (gün)

Kredi Türleri

Vade (gün)

SÖİK-TL

360

SÖİK-DVZ

360

SÖİK-TL KÖY

360

İHK-DVZ

360

İHK-TL

360

KOBİ-DVZ

360

KOBİ-TL

360

DTŞ-DVZ

180

DTŞ-TL

180

 

 

 

SÖİK-TL : Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi

SÖİK-TL KÖY : Sevk Öncesi Türk Lirası Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) İhracat Kredisi

İHK-TL : İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi

KOBİ-TL : KOBİ İhracata Hazırlık Türk Lirası Kredisi

DTŞ-TL : DTŞ Kısa Vadeli TL İhracat Kredisi

SÖİK-DVZ : Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi

İHK-DVZ : İhracata Hazırlık Döviz Kredisi

KOBİ-DVZ : KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi

DTŞ-DVZ : DTŞ Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi
b) Özellikli Krediler

Türk Eximbank, ihracatçıları ve yurt dışında yatırım yapan müteşebbisleri özellikli kredi programları ile de desteklemektedir. Sözkonusu kredi programları, standart kredi ve garanti programlarının dışında kalan, ancak bunları tamamlayıcı nitelikteki programlardır.


 1. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi :


Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsamında imalatçı, ihracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların, borçlu olarak düzenleyecekleri, Bankamız nezdinde kısa vadeli teminat mektubu limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan ve vadesine en fazla 180 gün kalmış bonolar iskonto edilir. Sözkonusu bonoların Bankamızca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır. Ancak TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında kredilendirilemeyen işlemlerden işbu Uygulama Esasları çerçevesinde Bankamızca uygun bulunanlar Bankamız kaynaklarından iskonto edilebilecektir.

 

Bu çerçevede,


TCMB yurt dışı muhabir bankaları listesinde yer alan veya işlem bazında TCMB değerlendirmeleri sonucu uygun görülecek diğer yurt dışı bankalarca;
 
   • Amir banka sıfatıyla açılmış, gayrıkabili rücu, akreditifli veya,
   • Aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya,
 • Bankamız değerlendirmeleri sonucu uygun bulunan
   • Amir banka sıfatıyla açılmış, gayrıkabili rücu, akreditifli veya,
   • Aynı bankaların aracılık edeceği vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemlerine veya,
   • Mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ihracat işlemleri için
düzenlenecek bonolara ilişkin reeskont talepleri dikkate alınacaktır. Başvurular doğrudan Bankamız Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
 


Değerlendirme Kriterleri:

 

Bankamızca yapılacak değerlendirme sonucunda, kredibilitesi uygun bulunan ve Bankamızdan kullandığı kredilere ilişkin ihracat taahhüt açığı olmayan firmalar bu programdan yararlandırılır. 

Teminat:

 

Kredinin asli teminatı firmaların düzenleyecekleri yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bonolardır. Ancak, ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideleri karşılamak üzere Türk Eximbank tarafından belirlenen tutarda teminat senedi alınacaktır. 

Vade:

 

Program kapsamında vadesine en fazla 180 gün kalan bonolar iskonto edilecektir. 

Döviz Cinsi:

 

USD, EURO, GBP ve JPY döviz cinsleri üzerinden işlem yapılacaktır. 

Firma Limiti:

 

Program kapsamında iskonto edilecek bonolar için firma bazında uygulanacak limit 5 Trilyon TL olup, bu tutarın ilgili döviz cinsinden karşılığı iskonto tarihindeki TCMB döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanır. Firma limiti TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında uygulanan Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı işlemlerini de kapsayacak şekilde geçerlidir.


 
TCMB tarafından belirlenen bu limitte yapılacak değişiklikler ayrıca duyurulacaktır.

 
Faiz Oranı:

 

Krediye uygulanan faiz oranı, geri ödeme sürelerine göre aşağıdaki gibi olup, ihracatlarını Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamına aldıran firmalara 0,5 puan indirim uygulanacaktır. 

Geri Ödeme Süresi

(BonoVadesi Gün)

 


Sigortasız

Faiz Oranı (*)Sigortalı (**)

Faiz Oranı (*)120 Güne Kadar

LIBOR + 0,75

LIBOR + 0,25

150 Güne Kadar

LIBOR + 1,25

LIBOR + 0,75

180 Güne Kadar

LIBOR + 1,75

LIBOR + 1,25

 

(*) EURO cinsinden kullandırılan kredilerde EURIBOR; İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılan kredilerde STG LIBOR, Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde TIBOR için aynı spread’ler geçerlidir.

 

(**) Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası kapsamındaki firma 1. Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı


Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı ile ihracatçılarımıza, ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır.

 

Söz konusu program, T.C. Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri” esas ve şartları doğrultusunda Bankamıza tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup, program kapsamında; 

 • Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemleri ve

 • Gayrikabili rücu vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları iskonto edilmektedir.

 
Öncelikle TCMB kaynakları kullanımı esas olmakla birlikte, TCMB Kabul Finansmanı Programı kapsamında kredilendirilemeyen işlemlerden işbu Uygulama Esasları çerçevesinde Bankamızca uygun bulunanlar Bankamız kaynaklarından iskonto edilebilecektir.

 

Program Kapsamındaki Alternatif Uygulamalar:

 Yüklə 344,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə