Mevduat Kabul Etmeyen BankalarYüklə 344,92 Kb.
səhifə5/6
tarix09.02.2018
ölçüsü344,92 Kb.
#42485
1   2   3   4   5   6

Turizm Pazarlama Kredisi


 

İhracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi, garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunan Türk Eximbank, bu doğrultudaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla Turizm Pazarlama Kredisi programını uygulamaya koymuştur. Kredi TL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu şirketleri ile seyahat acentalarımızın güçlenmesi, bu hizmetler kapsamında sağlanan turizm döviz girdilerinin artırılması yoluyla ödemeler dengesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 1. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Türkiye’de yerleşik firmaların yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetler ile yurtdışına ihraç edilecek proje niteliğindeki yazılım, projelendirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin finansmanına yönelik olarak hazırlanan Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programını uygulamaya koymuştur. Belirtilen alanlardaki projeler Bankamızca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara, TL veya döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenecektir.

Türkiye’de yerleşik firmaların, • Yurtdışında gerçekleştirecekleri döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik harcamaları,

 • Yazılım, projelendirme, danışmanlık gibi hizmetler kapsamında, yurtdışına gerçekleştirilecek proje niteliğindeki hizmet ihracına yönelik harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

Bankamızca yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz, ticari etik açısından yeterli görülen ve bu alanlarda faaliyet gösteren firmalar bu programdan yararlandırılır.


d) İslam Kalkınma Bankası (İKB) Kaynaklı Krediler


Türk Eximbank, ihracatçılarımıza sunduğu finansman imkanlarını artırma gayreti içerisindedir. Bu çerçevede, İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile işbirliği içerisinde sevk sonrası ihracat finansmanı ve ithalat finansmanı programlarına Türkiye Milli Acentası konumunda aracılık yapmaktadır.

 

Söz konusu programlar, İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacmini geliştirmek üzere yürürlüğe konulmuş olup, alıcı kredisi niteliğindedir.3. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

3.1. KURULUŞ, STATÜ VE SERMAYE YAPISI

Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında 13 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. (DESİYAB) adı altında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulmuştur.22.6.1988 gün ve 329 sayılı KHK ile unvanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiş Başbakanlıkla ilişkilendirilmiş ve Bankanın sanayii sektörü yanında diğer sektörlere de finansman desteği sağlama imkanı yaratılmıştır.

Yüksek Planlama Kurulu'nun 20.1.1989 tarih ve 89-T-2 Sayılı kararı ile T.C. Turizm Bankası A.Ş.' nin tüm aktif ve pasifleriyle Bankaya  devredilmesi ile  bankanın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de ilave edilmiştir.

Bankanın amaçları, "(...)Türkiye'nin kalkınması için; anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve verimlìlik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle fınansman ve işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunınak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları fınanse etmek ve her  türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmak" olarak belirlenmiştir.


 • Banka, özel hukuk hükümlerine tâbi, A.Ş. statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.

 • 150 Trilyon TL kayıtlı sermaye tavanında, çıkarılmış sermaye tutarı 30 Haziran 2002 itibariyle 125 Trilyon TL'dır.

 • Çıkarılmış sermayenin yüzde 99,08' i  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na aittir. Bakiyesi İMKB'de kote edilmiş olup işlem görmektedir.

Türkiye Kalkınma Bankası, gerek bankacılık sektörünün genel organizasyonu, gerekse kalkınma ve yatırım bankaları sınıflanması içinde farklı ve giderek ağırlıği artan bir bankacılık alanını temsil etmektedir. Ortaklık yapısı itibariyle kamusal sermayeli kalkınma ve yatırım bankası kategorisinde yer almasına karşın, Banka, başta sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere, özel sektörün yatırım ve girişim potansiyelini her alanda finansal olarak desteklemeyi varlık nedeni saymaktadır.

Türkiye Kalkınma Bankası, başta sanayi ve turizm olmak üzere enerji, eğitim, sağlık sektörlerindeki işletmelere; • Proje Esaslı Kredilendirme,

 • Finansal Kiralama,

 • İştirak Yoluyla Finansman ,

temelinde destek sağlamaktadır.

3.2. Kaynak Geliştirme Faaliyetleri

3.2.1. Yurtiçi Kaynaklar 

Banka başta sanayi ve turizm yatırımcıları olmak üzere Anonim Şirket olarak kurulmuş firmaların orta ve uzun vadeli finansman taleplerini karşılamak amacıyla, Bütçe Kaynaklı Teşvik Fonlarının firma teşvik belgesi ile kredi kararname / uygulama tebliğleri kapsamında  firmalara kullandırılmasına aracılık etmektedir. 

İhracat potansiyeli olan yatırımcı firmalara Türk Lirası  ve/veya Döviz cinsinden Türk Eximbank Sevk Öncesi  ihracat kredisi kullandırma hizmeti banka limitleri ve kredi uygulama tebliğleri kapsamında sürdürülmektedir. 

Banka kendi öz kaynakları ile yatırımların finansmanına Türk Lirası /Yabancı Para cinsinden işletme veya yatırım kredisi vermek suretiyle katkıda bulunmaktadır. 

3.2.2. Yurt Dışı Kaynaklar

Banka yurt dışı mali piyasalardan veya Uluslararası kuruluşlardan gerek borçlu  gerekse Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde aracı banka sıfatı ile temin edilen orta ve uzun vadeli yabancı kaynakların yatırımcı firmalara kullandırılmasına aracılık etmektedir. 

a)Satıcı Kredileri :

Banka ; çeşitli Avrupa ülkelerinin önde gelen finans kurumları ile   Alıcı/Satıcı Kredisi anlaşmaları  yapmış  olup  yatırımcıların ilgili ülkelerden yapacakları makine teçhizat alımlarının finansmanı için kullandırmaktadır. Bu anlaşmalardan halen yürürlükte olanlar; Almanya KfW  ve AKA Bank, İsviçre-UBS AG  Line' larıdır. Bunların yanı sıra İslam Kalkınma Bankası’ndan temin edilmiş olan Taksitli Satış/ Finansal Kiralama  kredisi de aynı amaçla yatırımcıların uygun taleplerine cevap verebilmek amacı ile kullanılmaktadır.

Bu çerçevede girişimciler; • KREDITANSTALT Für WIEDERAUFBAU

Almanya'dan makine-teçhizat temin etmek isteyen yatırımcılar için KFW Kredisi,

 • SWISS BANK

İsviçre' den yatırım malı almak isteyen yatırımcılar için UBS/ Swiss Bank Satıcı Kredisi, 

 • İSLAM  KALKINMA  BANKASI 

Ülke sınırlaması olmaksızın ithal makine teçhizat alarak yatırımlarını gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar İslam Kalkınma Bankası Kredisi, 

 • AKA BANK 

Almanya'dan ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ülkelerin Sigorta Kuruluşlarının garantisi kapsamında olmak üzere yatırım malı almak isteyen yatırımcılar, Almanya'nın önde gelen finansman kurumlarının üye olduğu bir konsorsiyum bankası olan AKA Satıcı Kredisi 

İmkanlarından yararlanabilirler.

b) Avrupa Yatırım Bankası

Banka, Avrupa Yatırım Bankası'nın sağlamış olduğu 250 Milyon EURO tutarındaki 4. Dilim Global Kredi sözleşmesine Aracı Banka sıfatı ile 4 Mart 2004 tarihinde imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünde temin edilen kredi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin modernizasyon veya yeni yatırım projeleri finanse edilecektir. Yatırımların çevre konusunda duyarlı olmaları ve gerekli tüm çalışmaları yapmaları gerekmektedir.  Firmaların yatırımlarını orta ve uzun vadede uygun faiz oranı ile gerçekleştirme imkanı sağlayacak Avrupa Yatırım Bankası KOBİ kredisinin banka tarafından firmalara kullandırılması 2004 yılının ikinci yarısından sonra başlayacaktır. 

c) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nın küçük ve orta ölçekli işletmelerin modernizasyon ve yeni yatırım projelerini finanse etmek amacıyla ülkemize sağlayacağı KOBİ Kredisi temin çalışmaları son aşamalarına gelmiştir. Avrupa Konseyi 11 Eylül 2003 tarihindeki toplantıda krediyi onaylamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığınca temin edilen 200 Milyon EURO tutarındaki kredinin kullandırılmasına Banka Katılımcı Banka sıfatı ile aracılık edecektir. Firmaların istihdam artışı sağlayarak veya istihdamlarını koruyarak çevre mevzuatına uygun  yatırımlarını, orta ve uzun vadede uygun faiz oranı ile gerçekleştirme imkanı sağlayacak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası KOBİ kredisinin 2004 yılı Mart/ Nisan aylarında imzalanması ve takip eden aylarda kullandırılması beklenmektedir.

d) Dünya Bankası 

Dünya Bankası'nın ülkemiz enerji üretimine katkı ve çeşitlilik sağlamak amacıyla Yenilenebilir Enerji Projelerinin oluşumu ve finansmanı amacıyla ülkemize sağlayacağı Enerji Kredisi temin çalışmaları son aşamalarına gelmiştir. Kredinin Dünya Bankası Yönetim Kurulu tarafından Mart ayında onaylanması beklenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığınca temin edilen 200 Milyon USD tutarındaki kredinin kullandırılmasına Banka Aracı Banka sıfatı ile katılacaktır. Üretim lisansı alan firmaların 50 MW altında yapacakları hidro enerji, rüzgar, jeo termal, gibi  enerji yatırımlarını orta ve uzun vadede uygun faiz oranı gerçekleştirme imkanı sağlayacak Dünya Bankası Enerji Kredisinin 2004 yılı Haziran ayından itibaren firmalara kullandırılmasının gerçekleşmesi beklenmektedir. Yapılacak yatırımlarda yatırımcıların çevre konusunda duyarlı olmaları ve gerekli tüm çalışmaları yapmaları  gerekmektedir.3.3 Ar-Ge  ve TEKNİK YARDIM FAALİYETLERİ

Banka Kuruluş Kanunu'nda, TKB'nin yatırımların finansmanının ardından faaliyet gösterdiği ikinci temel alanı, "Araştırma, Eğitim, Danışmanlık ve Teknik Yardım Faaliyetleri" oluşturmaktadır. TKB bünyesinde sözkonusu ürün ve hizmetler; proje müdürlükleri, Proje Geliştirme Müdürlüğü, Araştırma Müdürlüğü, Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır. 

TKB, nihai tahlilde ülkemizin üretim, yatırım, bilgi-teknoloji kapasitelerini ve ulusal refah standartlarını yükseltme eksenlerinde anlamını bulan kalkınma çabalarına destek olma ana misyonu çerçevesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine özel önem vermektedir.

TKB tarafından yapılan araştırma faaliyetleri aşağıda verilmiştir. • Araştırma Faaliyetleri

 • Mekansal (İl/Bölge) Araştırmalar

 • Uygun Yatırım Alanları Araştırmaları

 • Ülke Araştırmaları

 • Sektörel Araştırmalar

 • Genel İktisadi Araştırmalar

 • Diğer Araştırma Faaliyetleri

3.4 TEKNİK YARDIM FAALİYETLERİ

Teknik yardım faaliyetleri, bankada ağırlıklı olarak Proje Geliştirme ve Araştırma Müdürlükleri aracılığıyla sunulmaktadır. Proje geliştirme hizmetleri esas olarak, Bankanın öngördüğü veya Bankaca üstlenilen iş ve projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasına dönük faaliyetlerden oluşmaktadır.

 • Teknik Yardım ve Danışmanlık:

 • Teknolojik Araştırma:

 • Banka içi Teknik Hizmetler:

 • Diğer Kurumlar Adına Yapılan İşler:

 • Fizibilite Etüdü Hazırlanması:

3.5 Danışmanlık ve Bilgilendirme Faaliyetleri

 • Türkiye Kalkınma Bankası; klasik kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevleri arasında iktisat politikalarının ayrılmaz bir parçası olan girişimcileri bilgilendirme ve kalkınma hedefleri ile uyumlu yatırımlara yönlendirme faaliyetlerini de oldukça önemsemekte ve imkânları ölçüsünde desteklemeye devam etmektedir.Yüklə 344,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə