«Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən


Elektrik cərəyanı vurmuş adamın öldüyünü kim müəyyən etməlidirYüklə 0,58 Mb.
səhifə6/6
tarix16.06.2018
ölçüsü0,58 Mb.
1   2   3   4   5   6

453.Elektrik cərəyanı vurmuş adamın öldüyünü kim müəyyən etməlidir

 1. Həkim

 2. Baş mühəndis

 3. Kömək göstərən şəxs

 4. Baş energetik

 5. Zərərçəkənin ağsaqqalı

454.Cərəyan vurmuş adamı ilk yardım göstərdikdən sonra nə etməli

 1. Bədənini müəyyən vasitələrlə isitməli

 2. Quma basdırmalı

 3. Torpağa basdırmalı

 4. Ayaqlarını soyuq suya qoymalı

 5. 1 stəkan qatıq və ya süd verməli

455.Cərəyan vurmuş adamı cərəyanın təsirindən azad etdikdən sonra əvvəlcə nə etməli?

 1. Ağzını müəyyən vasitə ilə açaraq dilini nəfəs yolundan çıxarmalı

 2. Üzünə sərin su vurmalı

 3. Zərərçəkəni təmiz havaya çıxarmalı

 4. Yubanmadan rorpağa basdırmalı ki, bədənindəki cərəyan torpağa axsın

 5. Qollarını və ayaqlarını hərəkət etdirməli

456.Cərəyan vurmuş adamı ilk bir dəqiqə ərzində azad edildikdə və onlara həkimə qədər yardım göstərildikdə onların neçə faizinin həyatı xilas olunur?

 1. 90

 2. 60

 3. 70

 4. 80

 5. 50

457.Cərəyan vurmuş adamın göz bəbəyinin genişlənməsi nəyin əlamətidir?

 1. Beyinin qanla qidalanmasının pisləşməsinin

 2. Vəziyyətinin getdikcə yaxşılaşmasının

 3. Yanında səs-küyün çox olmasının

 4. Həyat əlamətinin olmadığının

 5. Suya ehtiyacı olduğunu bildirir


458.Ayaqları mühafizə etməyən fərdi mühafizə vasitəsini qeyd et.

A) İzolə edilmiş ayaqaltılar

B) Qaloş

C) Boğazlı qaloş

D) Üzünboğaz çəkmə

E) Keçə çəkmə


459.Nəfəs orqanlarını mühafizə etməyən fərdi mühafizə vasitəsi hansıdır.

A) Dielektrik əlcəklər

B) Pnevmatik maska

C) İzoləedici respirator

D) Şlemlər

E) Əleyhqazlar


460.Havadaki oksigenin miqdarı 16%-dən az olduqda hansı fərdi mühafizə vasitəsindən istifadə edilir

A) İzoləedici əleyhqaz

B) İzoləedici respirator

C) Əleyhqazlar

D) Süzgəcli respirator

E) Şlem maska


461.Yüngul işlərdə havanın optimal qiymətini qeyd et; 0C ilə

A) ( 22 – 25 )

B) ( 18 - 21 )

C) ( 15 -18 )

D) ( 26 –28 )

E) ( 28 – 30 )


462.Orta ağırlıqlı işlərdə hava temperaturunun ( 0C ilə ) optimal qiymətini qeyd et.

A) ( 18 – 20 )

B) ( 16 – 18 )

C) ( 14 – 16 )

D) ( 20 – 23 )

E) ( 24 – 26 )


463.Ağırişlərdə otaq havası temperaturunun ( 0 C ilə ) optimal qiymətini qeyd et.

A) ( 18 – 21 )

B) ( 15 – 18 )

C) ( 13 – 15 )

D) ( 20 – 23 )

E) ( 22 – 25 )


464.Qəza işıqlandırması işçılərin sayı neçədən artıq olduqda quraşdırılır.

A) 50-dən artıq

B) ( 21 – 30 )

C) ( 31 – 40 )

D) ( 41 – 50 )

E) ( 10 – 20 )


465.Qəza işıqlandırılması hansı halda tətbiq edilir.

A) İşçı işıqlandırma heç olmadıqda

B) İşçi işıqlandırma zəif olduqda

C) Közərmə lampası göz qamaşdırıcı vəziyyətdə olduqda

D) Lampaların bir hissəsi sıradan çıxdıqda

E) Güclü qasırğa olduqda


466.Qəza işıqlandırmasının qida mənbəsini göstər.

A) Sabit cəryan mənbəyindən ( batareya, qenerator )

B) Transformator dolağı

C) Transformator

D) Yerləbirləşdirmə sistemindən

E) Qaz peçindən


467.Cərəyan şiddətinin buraxıcı qiymətini müəyyən et; mA ilə.

A) 10 – 15

B) 0,5 – 1,5

C) 20 – 50

D) 60 – 80

E) 90 – 100


468.Cərəyan şiddətinin hansı qiyməti öldürücüdür ; mA ilə.

A) 90 – 100

B) 20 – 50

C) 60 – 80

D) 0,5 – 1,5

E) 10 - 15


469.İşıqlandırıcıların düzülüş formasını qeyd et.

A) Düzbucaq

B) Kvadrat

C) Ücbucaq

D) Beşbucaqlı ulduz

E) İxtiyari


470.İşıqlandırıcıların düzülüş formasını qeyd et.

A) Şahmat

B) Ücbucaq

C) Kvadrat

D) Düz xətt

E) İxtiyari


471.Cərəyan şiddətinin 90 – 100 mA-dən yuxarı qiymətinin təsir müddəti neçə saniyəyə qədər olduqda ürəyə təsir etmir.

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
472.Gərginliyin qiyməti 1000V-a qədər olduqda yerləbirləşdirmə sisteminin müqavimətini müəyyən et.

A) 4 Om

B) 2 Om


C) 8 Om

D) 10 Om


E) 20 Om
473.Gərginliyin qiyməti 1000 V-dan artıq olduqda yerləbirləşdirmə sisteminin müqavimətini müəyyən et; Om ilə

A) 10


B) 6

C) 4


D) 16

E) 20
474.Bunlardan hansı elektrikdən fərdi mühafizə vasitəsi deyil.

A) Kecə çəkmələr

B) Qaloşlar

C) İzoləedici ayaqaltılar

D) Rezin xalçalar

E) Dielektrik əlcəklər
475.Bunlardan hansı elektrikdən fərdi mühafizə vasitəsi deyil.

A) Məftil qarmaqları

B) Ştanqlar

C) İzoləedici kəlbətinlər

D) Yoxlama ölçü cihazları

E) Dəstəyi izoləedici alətlər


476.Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən qorunmaq üçün hansı mühafizə quruluşundan istifadə edilmir.

A) Transformator dolağından

B) Mühafizə yerləbirləşməsindən

C) Mühafizə sıfırlamasından

D) Avtomatik açma quruluşlarından

E) Bloklama sistemindən


477.Yerləbirləşmədə məqsədi göstər.

A) İşçini xilas etmək

B) Texnoloji prosesi xilas etmək

C) Təhlükəsizlik texnikası mühəndisini xilas etmək

D) Otağı xilas etmək

E) Avadanlığı xilas etmək


478.Yandan ikitərəfli işıqlandırmada t.i.ə. minimum qiyməti otağın hansı məsafəsində ölçülür.

A) Otağın ortasında

B) Əks tərəfdəki pəncərənin yaxınlığında

C) Pəncərənin yaxınlığında

D) Otağın II yarısının ortasında

E) Otağın I yarısının ortasında


479.Süni işıqlanmanın hansı növü yoxdur.

A) Divardan əks olan işıq

B) Yerli

C) Qəza


D) Ümumi və yerli(birgə)

E) Ümumi
480.Təbii işıqlanma nə işığı ilə həyata keçirilir.

A) Günəş işığı

B) Batareya işığı

C) Avtomaşın işığı

D) Lampa işığı

E) Ay işığı
481.Təbii işıqlandırma hansı amildən asılı olmayaraq dəyişir.

A) Ayın görünməsindən

B) Fəsillərdən

C) Meteoroloji amillərdən

D) Havanın buludlu olub olmamasından

E) Günün vaxtından


482. əmsalının adını qeyd et.

A) Təbii işıqlanma əmsalı

B) İşığın sürəti

C) İşığın termik ekvivalenti

D) İşığın sınma əmsalı

E) Kitab oxuyarkən yaxşı görmə məsafəsi ( e= 25 sm )


483.İstehsalat binalarında təbii işıqlanmanın hansı növündən istifadə olunmur.

A) Döşəmədə

B) Yandan ikitərəfli

C) Üstdən

D) Üstdən və yandan

E) Yandan birtərəfli


484.İşığı 80% -ə yaxın əks etdirən divar, tavan və başqa amillərin rəngini qeyd et.

A) Ağ


B) Sarı

C) Mavi


D) Yaşıl

E) Qırmızı


485.Yandan birtərəfli işıqlandırmada təbii işıqlanma əmsalının minimum qiyməti otağın

( horizontal müstəvi üzərində ) harasında ölçülür.

A) Otaq daxilində pəncərədən maksimum uzaqda

B) Otağın I yarısının ortasında

C) Otağın tam ortasında

D) Otağın II yarısının ortasında

E) Pəncərəyə yaxın nöqtədə


486.Addım gərginliyi altına düşmüş adama hansı amilin çox və ya böyük olması mənfi təsir göstərə bilər.

A) Addımı

B) Boyu

C) Qolların uzunluğuD) Çəkisi

E) Yaşı
487.Hesabatlarda insan addımının orta qiymətini qeyd et; metr ilə.

A) 0,8

B) 0,6


C) 0,4

D) 0,9


E) 1,0
488.Az təhlükəli binalarda gərginliyin hansı qiymətə qədəri təhlükəsiz hesab edilir.

A) 42 V

B) 22 V

C)32 V


D) 12 V

E) 60 V
489.Yüksək təhlükəli binalarda gərginliyin hansı qiymətə qədəri təhlükəsiz hesab edilir.

A) 36 V

B) 26 V


C) 16 V

D) 46 V


E) 60 V
490.İnsan bədəninin hansı hissəsindən keçən cərəyan daha təhlükəlidir.

A) Qol-boyun

B) Qol-ayaq

C) Qol-qol

D) Sağ qol-sağ ayaq

E) Ayaq-ayaq


491.İnsan bədəninin hansı hissəsindən keçən cərəyan öldürücüdür.

A) Sol qol-sağ ayaq

B) Sol qol-sol ayaq

C) Qol-ayaq

D) Qol-qol

E) Ayaq-ayaq


492.Elektrikdən zədələnmə təhlükəsinə görə otaqlar neçə yerə bölünür.

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 7
493.İşıqlanmanın ölçülməsi üçün olan cihazın adını qeyd et.

A) Lüksmetr

B) Aspirator

C) Anemometr

D) Hidrometr

E) Termoqraf
494.Təbii işıqlandırma əmsalının qiyməti 0,1%-dən aşağı olan binalarda işləyən işçılərə süni sürətdə ultra bənövşəyi şualar harada verilir.

A) Fotari kabinetində

B) Əmək mühafizəsi kabinetində

C) Həmkarlar ittifaqının kabinetində

D) Baş mühəndisin kabinetində

E) Müdirin kabinetində


495.İşçilərə ultra bənövşəyi şua neçə dəqiqə müddətində verilir.

A) 3


B) 5

C) 7


D) 9

E) 10
496.İstehsalatda yaranan səs-küy bioloji qıcıqlandırıcı kimi nə yaratmır.

A) Diş ağrısı

B) Diqqətsizlik

C) Baş ağrısı

D) Yorğunluq

E) Əsəblik
497.Səs-küylü yerlərdə işləyənlərdə hansı peşə xəstəliyi yaranır.

A) Eşitmə orqanlarının xəstəliyi

B) Əsəb xəstəliyi

C) Nəfəs yolları xəstəliyi

D) Gözlərin yaxşı görməməsi

E) Çəkinin həddən artıq artması


498.Səsin hiss olunması ücün səs dalğaları müəyyən qədər nəyə malik olmalıdır.

A) Qüvvəyə

B) Sahəyə

C) Kütləyə

D) Qiymətə

E) İşığa
499.İnsanın daxili orqanları 6 – 9 hs tezliklə rəqs edir.Əgər avadanlıqda yaranan titrəyişin rəqs tezliyi 6 – 9 hs həddində olarsa nəyi dəyişmək lazımdır.

A) Araqatını

B) Avadanlığın rəngini

C) Adamı

D) Otağın havasını

E) Texnoloji prosesi
500.Yerli titrəyişə qarşı fərdi mühafizə vasitəsini qeyd et.

A) Xüsusi əlcəklər

B) Kombinezon

C) Əleyhqaz

D) Dəbilqə

E) Antifonlar

Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə