Microsoft Word Kitabxana nasl q-Biblioqrafiya jurnal 2009 docYüklə 2,57 Mb.
səhifə2/2
tarix24.06.2020
ölçüsü2,57 Mb.
1   2

Выпускается с 1997 года

БАКУ-2009

БВК-78

К 73

Учредитель и

главный редактор: профессор Халил ИСМАИЛ0В

Ответственный секретарь: Доцент Князь АСЛАН РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Профессор Абузар Халафов Профессор Зохраб Алиев Профессор Байр;ш Аллахвердиев Доцент Надир Исмаилов

к.и.и. Керим Тахиров

ш.ф.н. Айбениз Алиева-Кенгерли

Тамсила Исмиханова

Мелек Гаджиева

Ст. преп. Солмаз Садыгова,

К 73 Библиотековедение и библиография: Научно-теоретический,.методический и практический журнал .- В., Изд-во Бакинского

Университета,

2009.- 1.-156 с.

Адрес редакции:

Аз -1073/1 г. Баку, ул. Захида Халилова, 23,

учебный корпус 2, этаж IV, БнбяиОтечно-информациоиный факультет,

редакция журнала

«Библиотековедение и библиография».

Тел.: 439-05-47; 439-08-03
© «Библиотековедение и библиография», 2009

MÜNDƏRİCAT


RƏSMİ SƏNƏDLƏR
Azərbaycan kitabxanalarının fəaliyyətinin yaxşılaşdirılması haqqında” Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı..............................................6

Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə


elmin inkişafi üzrə milli strategiya”nın
və “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkafi üzrə milli startegiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqrami”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin Sərəncamı...................................................................9


KİTABXANAŞÜNASLIQ

A.A.XƏLƏFOV Müstəqillik illərində ali kitabxanaçıq təhsilinin inkişafi...................................10
X.İ.İSMAYILOV Kitabxanalan idarə edilməsinin müasir problemləri.............................................27X.İ.İSMAYILOV

P.KAZIMİ

Kitabxana işinin demokratikliyi

haqqında................................................36


E.YHDOV

GHƏDOVA

Kitabxanalan hüquqi təminanda

beynəlxalq əməkdaşğın rolu.................41

3


M.M.MƏMMƏDOV Kitabxanalan idarə olunmasında marketinqin rolu....................................47

K.ASLAN Nəsirəddin Tusi irsində kitab və mütaliə

məsələləri..............................................55
A.CƏFƏROV Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Kitabxanasında professor-müəllim heyətinə kitabxana xidmətinin təşkili........................................................73
A.ABDULLAYEVA Milli kitabxana gənclərin informasiya mədəniyyətinin formalaşması sistemində.................................................84

BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ

Z.H.ƏLİYEV Müasir biblioqrafik fəaliyyətin təşkili, inkişafı və tətbiqi məsələləri...................91


X.İ.İSMAYILOV N.İ.İSMAYILOV İ.Z.BAYRAMOVA

Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana informasiya resurslarının inkişanın bəzi məsələləri

(Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun

nümunəsində)..........................................99


V.Ə.VƏZİROVA Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemrində biblioqrafik fəaliyyətin təşkili məsələləri..............................................112
Q.S.HACIYEVA Ən-Nədiminin «Fihrist» əsəri

biblioqrafiya mənbəyi kimi..................120
S.A.SADIQOVA Azərbaycan kitabına həsr olunmuş

biblioqrafik informasiya mənbələri......126

4


S.P.İSMAYILOVA Müstəqillik illərində folklorşünaslıq biblioqrafik mənbələrdə.......................132


KİTABŞÜNASLIQ
Ş.TAHİRQIZI Monoqrafiyalar elmi ədəbiyyatın növü kimi.......................................................141

BEYNƏLXALQ ƏKDAŞLIQ


N.İ.İSMAYILOV M.HACIYEVA

Milli kitabxana: Beynəlxalq əməkdaşğın

yeni mərhələsində.................................154

5
Kompüter tərtibçisi: Nuriyyə MUSTAFAYEVA
Jurnal Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformastya Nazirliyində qeydə anşdır.

Şəhadətna Ng 575. 27 mart 1997.

ğılma verilmışdir: 20.05.2009 Çapa imzalanmışdır: 20,06.2009 Kağız forma 70x100

1/16 Fiziki ç.v. 10

Sayt 300 Qiyməti müqavilə ilə.


Ünvan: AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23

Bakı Universiteti Nəşriyyalı

Bakı Universiteti Nəşriyyatının mətbəəsi.

Yüklə 2,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə