Mimari koruma ve restorasyon ders iÇERİkleri zorunlu dersler res 501 Koruma Projesi IYüklə 21,82 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü21,82 Kb.

MİMARİ KORUMA VE RESTORASYON DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

RES 501        Koruma Projesi I / Conservation Studio I

Korunması gerekli bir anıtın mevcut durumunun çizim ve fotoğraflarla belgelenmesi (rölöve); anıtın tarihçesinin araştırılması ve sanat ve mimarlık tarihi bağlamında analizinin yapılması; inşa edildiği dönemdeki halinin araştırılıp projelendirilmesi (restitüsyon); yapının zaman içerisinde geçirdiği değişimlerin belgelenmesi; bozulma türlerinin belgelenmesi; malzeme boyutunda konservasyon sorunlarının ele alınması; temizleme, sağlamlaştırma, yenileme ve benzeri koruma tekniklerinin anıta uygulanabilirliğinin irdelenmesi.

Survey drawings of a registered monument, the current situation scientific documentation. Investigation of the history of the monument and in the context of analyzing the history of art and architecture.Preparation of the restitution project, documentation of the change and deteroration. Preparation of the restoration project, addressing the issue of conservation in building materials; cleaning, consolidation, renewal and other preservation and conservation techniques fort he sustainability of the monument.

RES 510 Koruma Kuramı / Theory of Conservation

Koruma kavramının anlamı / Korumayı gerekli kılan değerler / Korumaya karşı görüşler / İlk uygulamalardan Rönesans’a kadar koruma anlayışının evrimi/ XIX. Yüzyılın sonuna kadar koruma anlayışının evrimi/ XIX. Yüzyıldan 1964 Venedik Kongresine kadar koruma anlayışının evrimi/ 1964'ten günümüze koruma konusundaki gelişmeler/ Türkiye'de tarihsel anlayışın evrimi / Koruma konusunda uluslararası örgütlenme/Türkiye’de tek yapı ve kentsel sit korumada örgütlenme, izlenen yöntem/ Eleştirel yaklaşımlar.

Meaning of “architectural built heritage preservation” and conservation and relevant concepts. Values that require preservation and conservation. First views in architectural conservation. The evolution of the conservation approach, from earlier times to the Renaissance. Understanding the evolution of conservation until the end of the XIX. Century. The evolution of the concepts between XIX. Century and 1964 Venice Congress. The evolution of the concepts and theory from 1964 untill today. Architectural built heritage preservation concepts’ evolution in Turkey. National and international organizations related to built heritage, urban conservation and historic cultural landscape. Critical approaches.

RES 557        Koruma Teknik ve Yöntemleri  / Conservation Techniques and Methods

Restorasyon uygulamaları uluslararası tüzükler ve Türkiye’de geçerli olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Venedik Tüzüğü’nün ilgili maddelerinin yanı sıra, ICOMOS’un tarihi strüktürlerle, ahşap yapılarla ilgili tüzükleri temel ilkeleri ortaya koyan belgelerdir. Anıtları incelemek ve hasarlarını saptayabilmek için kullanılan yeni teknolojiler; sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme, taşıma yöntemleri yurdumuzdan ve dünyadan seçilen örneklerle irdelenmektedir. Arkeolojik mirasının korunması da özel bir alan olarak ele alınmakta; dünyadan ve Türkiye’den seçilen örneklerle arkeolojik restorasyonlarda kullanılan teknikler, yaklaşımlar irdelenmektedir. Ders kapsamında öğrencilerden bir uygulamayı ayrıntılı olarak incelemeleri ve çağdaş koruma ilkelerine göre değerlendirmeleri istenmektedir.

Restoration treatments are carried out in accordance with prevailing international laws and regulations and national regulations in Turkey. As well as the relevant articles of the Venice Charter, the ICOMOS documents outline the basic principles of historical structures’ conservation. New technologies used to detect and investigate damage to monuments; consolidation, integration, renewal, redo, cleaning, transport methods are discussed with examples from our country and the world. The protection of the archaeological heritage, being considered as a special area; are introduced with the techniques used in archaeological restoration and selected examples from the world and Turkey and new approaches are discussed. Within the course, students are asked to evaluate an implemented project according to the contemporary conservation policy.

RES 544        Geleneksel Yapı Malzemelerinde Bozulma ve Konservasyon / Deterioration and Conservation in Traditional Building Materials

Geleneksel yapı malzemeleri, taş, tuğla, kerpiç, ahşap, tarihi yapılarda kullanılan doğal taşlar çeşitleri, taşların fiziki, mekanik ve kimyevi özellikleri, gözenekli yapı malzemeleri içinde suyun sıvı ve gaz halinde hareketi; ortaya çıkan mekanik gerimeler; suda çözünebilen tuzlar ile hidratlanmış tuzların kristalleşme çevrimleri; biyolojik bozulmalar; geleneksel bağlayıcılar, harçlar, sıvalar ve konservasyon harçları; taş temizleme yöntemleri; sağlamlaştırma, yapıştırma ve plastik onarım yöntemleri; kil, kerpiç ve tuğlalar; taş koruma ve onarım teknikleri; ahşap gibi organik malzemelerin bozulması ve konservasyonu.

Traditional building materials, stone, brick, mud-brick, timber, natural stone types used in historical buildings, stone material’s physical, mechanical and chemical properties, liquid and gaseous water movements in porous building materials; crystallization cycles of hydrated salts with water-soluble salts; biological degradation; traditional binders, mortars, plasters, mortar conservation; stone cleaning methods; consolidation, paste and plastic repairs; clay, mud-bricks and bricks; stone conservation and restoration techniques; degradation and conservation of organic materials such as timber.

RES 502         Koruma Projesi  II / Conservation Studio  II

İstanbul veya Anadolu'dan seçilen bir tarihi yerleşmenin mevcut durumunun çizim ve fotoğraflarla belgelenmesi; yerleşmeyle ilgili mekansal, işlevsel, demografik, tipolojik analizlerin yapılması; yerleşmenin korunması için gerekli basit onarım, restorasyon, yenileme, çağdaş ek gibi müdahale kararlarının alınması; boşluklara yeni yapı önerileri getirilmesi.

Preparing an urban conservation project in a historic settlement selected from Anatolia and/or Istanbul and documentation of spatial settlement, functional, demographic, typological analysis; survey of the site and planning proposals in consideration with building retorations, simple repairs necessary to protect the settlement, renovation, and contemporary additions to be introduced to the site when necessary.

RES 545     Mimari Konservasyon Laboratuvarı / Architectural Conservation Laboratory

Ders, geleneksel malzemelerin karakterizasyonunun belirlenmesi ve bozulma süreçlerinin tanımlanmasına ilişkin bilgileri aktarmayı hedeflemektedir. Ders kapsamında hem teorik bilgi aktarımı hem de deneysel çalışmalar birlikte yer almaktadır. Bu ders kapsamında yer alan deneysel çalışmalar arasında mimari yüzeylerden örnek alma yöntemleri, gözenekli yapı malzemelerinin fiziksel ve mekanik niteliklerinin belirlenmesi, tuzların hareketi, tuz kristallenme çevrimleri, suda çözünebilen tuzların niteliksel analizi, geleneksel harç ve sıvaların karakterizasyonu, onarım harçları için karışım tasarımları, yapı taşlarının temizlenmesi ve bozulmuş taşların sağlamlaştırılması sayılabilir.

The aim of this course is to provide an introduction to the characterization of traditional building materials an understanding of the deterioration process of the materials. The curriculum consists of both lectures lab work. The experiments carried out during the course include sampling of architectural surfaces ,determination of the physical mechanical properties of porous building materials, movements of salts, salt crystallization cycles, qualitative analysis of water soluble salts, characterization of traditional mortars and plasters, mix designs of repair mortars, cleaning of building stones the consolidation of deteriorated stone.

RES 509         Seminer / Seminar

Öğrencilerin tez konularıyla ilgili olarak hazırlayacakları ön çalışmalar (giriş, özet, amaç, problem, hipotez/hipotezler, alt hipotezler, varsayımlar, sınırlılıklar ve yöntemi içeren araştırma öncesi rapor) ve tezin yürütücüsünün de içinde bulunacağı bir jüri önünde sunulması.

Preliminary studies to be prepared in relation to the students' thesis; introduction, summary, objectives, problem, hypothesis/hypotheses, sub-hypotheses, assumptions, report prior to research, including limitations and method. Presentation of the work at the end of the course.

SEÇMELİ DERSLER / ELECTIVE COURSES

RES561          Osmanlı Mimarlığında Yapım Teknikleri / Construction Techniques in Ottoman Architecture

Osmanlı yapı üretim etkinliğine karar verme, tasarlama, projelendirme, aplikasyon aşamaları, yapının kullanıma hazır hale getirilmesi, Yapım sürecine genel bir bakış. Osmanlı yapım pratikleri üzerinde ayrıntılı araştırma için başvurulacak kaynakların tanıtımı, kaynak analizi ve arşiv araştırması alanına giriş. Osmanlı mimarlığında Planlama ve projelendirme teknikleri, temeller, duvar örgü sistemleri, topoğrafik ölçüm yöntemleri, metal donatı ögeleri ve sistemleri, üstyapı öğeleri ve yapım yöntemleri, kalıplar ve inşaat iskeleleri, ahşap konstrüksiyon, bitirici öğeler ve uygulanmaları. Osmanlı yapım geleneğinin paralel ve öncül diğer modern öncesi pratiklerle ilişkisi.

The decision-making, design, projection and application phases of Ottoman building construction techniques, making the building complete for use, an overview on the construction process, introducing the resources relating to Ottoman construction applications for a detailed research, introducing the resource analysis and the archival research. The planning and projecting techniques in Ottoman architecture, foundation systems, walling systems, topographical measurement methods, reinforcement elements and systems, elements and construction methods of the superstructure, molds and scaffolding, timber construction, finishing materials and applications, the relationship between the traditional Ottoman construction techniques and the prior (especially pre-modern) and/or concurrent practices.

RES571 Restorasyon Öncesi Tespitler, Teknik ve Teknolojiler / Diognastic Techniques and Technologies Before Restoration

Derste, çoğunluğu çeşitli şantiyelerde, yapılan restorasyon öncesi tespitlere yönelik analiz yöntemlerinin irdelemesi yapılır. Ayrıca ders kapsamında yapılan uygulamaları yerinde incelemeler yapılmaktadır. Saha dersleri esnasında öğrenciler yöntem, teknolojileri yakından incelemekte ve karşılaştırma, değerlendirme olanağı sunulmaktadır.

In this course, students are to examine the technologies and techniques closely at restoration applications on site. The course gives a chance to compare and evaluate the results of different techniques and technologies.
Kataloq: resim -> Dosya
Dosya -> Fakülte, meslek yüksek okulu veya eğİTİm kurumlari
Dosya -> Hakları (yaşama hakkı,adil yargılanma hakkı gibi) değerlendirmede iki ölçeğimiz var. Çünkü haklar konusunda bizim iki tane önemli başvuru yolumuz var denetim yolumuz var
Dosya -> Şirket Genel Bilgi Formu Ticaret Unvanı
Dosya -> Makedonya arnavutluk karadağ (hirvatistan) bosna hersek – sirbistan
Dosya -> 1. Uluslararası Dil Sanat ve İktidar Sempozyumu Programı 11 Mayıs 2017 Giresun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu
Dosya -> T. C. PendiK İcra mudurlugu’nden taşinmazin açik artirma ilani
Dosya -> Arsa karşiliği anahtar tesliM İNŞaat yapimi iŞİ İhale edilecektiR
Dosya -> Fatih sultan mehmet vakif ünversitesi İslami İLİmler faküLtesi Lİsans ders iÇERİkleri
Dosya -> İÇİndekiler giRİŞ 2İZMİt körfezi (kocaeli-yalova) BÜTÜnleşİk kiyi alanlari planinin temel ilkeleri 3
Dosya -> Özel çamlica çAĞlar ortaokulu 2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif yardimci kitap ve gereçler listesi

Yüklə 21,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə