Mimarlik akreditasyon kurulu (MİAK) DÖnem (2010-2012) Çalişma raporuYüklə 28,09 Kb.
tarix22.01.2019
ölçüsü28,09 Kb.
#101498

MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU (MİAK)

3. DÖNEM (2010-2012) ÇALIŞMA RAPORU
2010-2012 dönemi MİAK’ın üçüncü çalışma dönemidir. Bu dönemde Kurul üyeleri aşağıdaki şekilde yenilenmiştir:
MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU (2010-2012)
Nur Esin / MİAK Başkanı  
Çetin Türkçü / MİAK Başkan Yardımcısı (14.05.2011’e kadar)
Füsun Alioğlu / MİAK Üyesi (13.06.2011’den itibaren Bşk. Yrd.)
Ayfer Aytuğ / MİAK Üyesi
Bülend Ceylan / MİAK Üyesi
Çelen Birkan / MİAK Üyesi
Selahattin Önür / MİAK Üyesi
Semra Aydınlı / MİAK Üyesi (14.05.2011’den itibaren)

İlker Ertuğrul (MİAK Yürütücü Sekreteri)

Başkan yardımcısı olan Çetin Türkçü’nün üniversitede idari bir görev almasıyla boşalan MİAK üyeliğine, Mayıs 2011’de 32. MOBBİG Kayseri toplantısında, Semra Aydınlı seçilmiştir. Boşalan Başkan Yardımcılığına 13.06.2011 tarihinde Füsun Alioğlu seçilmiştir. Isparta’da yapılan 33. MOBBİG toplantısında, Füsun Alioğlu MİAK üyeliğine yeniden seçilmiş, Kurul kendisinin başkan yardımcılığı görevini sürdürmesine karar vermiştir. MİAK Sekreteryasına Mimarlar Odası tarafından Tülin Barutçular’ın görevden ayrılmasıyla 01.10.2010 tarihinden itibaren İlker Ertuğrul atanmıştır.

MİAK Yönetmeliği, kurulun yılda en az dört kez toplanmasını öngörmektedir. Yeni bir kuruluş olması, uygulamada çok daha sık toplanmayı gerektirmektedir. Mimarlar Odası 42. Çalışma dönemi içinde (Nisan 2010’dan itibaren) 19 kurul toplantısı yapılmıştır. Bu süre içerisinde ayrıca iki Özdeğerlendirme Çalıştayı (3. Çalıştay 26.05.2010 ve 4. Çalıştay 11.07.2011); bir Ziyaretçi Takımı Hazırlama Çalıştayı (tarih) ve ilki 41.dönem içinde-5 Aralık 2009 ve ikincisi 21 Kasım 2011 tarihlerinde olmak üzere iki Danışma Kurulu Toplantısı düzenlenmiştir.

“Süreçler Belgesi” ve eklerinde yapılması gereken değişiklikler Şubat ayları içerisinde sonuçlandırılarak internet sitesinde güncellenmektedir. Belgenin anlaşılırlığını teknik olarak kolaylaştırmak ve yaşanan değerlendirme süreçlerinden kazanılan deneyim sonucu gerekli görülen değişikliklerin yapılması için, Ocak 2011’de başlayan ve yıl boyunca yapılan toplantılarda sürdürülen çalışmalar sonuçlanmıştır. Süreçler Belgesinin üzerindeki çalışmalar Şubat 2012 tarihi itibariyle tamamlanmış ve web sayfasında duyurulmuştur. Süreçler belgesi üzerinde yapılan değişiklikler belgenin özü ile ilgili olmayıp, akreditasyon deneyimlerinin ışığında, metnin daha tanımlı ve anlaşılır hale getirilmesi çabası olarak özetlenebilir.

“MİAK Koşullar Belgesi”’nde değişiklikler ancak altı yılda bir yapılan “Mimarlık Akreditasyon Gözden Geçirme Toplantısı”nda yapılabilmektedir. Bu belgenin 2012 yılında gözden geçirilmesi ve MİAK tarafından değişiklik yapılması gerekli görülen “Mezunların kazanması beklenen bilgi ve beceriler” başlıklı 3.3. maddenin yenilenmesi planlanmaktadır. Bir Ulusal Mimarlık Eğitimi Yeterlilikler Çerçevesi tasarlanmasının hazırlıkları bağlamında yapılmış olan bir araştırmanın sonuçları ile Avrupa Komisyonu Mesleki Yeterlilikler Direktifi (mesleğe özgü 11 bilgi ve beceri) ve farklı ülkelerdeki mimarlık eğitimi kalite değerlendirme kuruluşlarının mesleğe özgü yetkinliklerle ilgili belgeleri yanısıra, genel yetkinliklerin tanımlandığı ulusal ve uluslararası belgelerin de dikkate alınması söz konusudur.

Bu dönemde 6 yılda bir yapılabilen gözden geçirme faaliyetleri arasında Çalışma Esasları’nın ve Yönetmeliğin de güncel gelişmeler paralelinde gözden geçirilmesi hedeflenmiş ve 2012 Ocak ayı itibariyle çalışmalara başlanmıştır.

Kurul üyeleri bu dönemde düzenlenen MOBBİG toplantılarına ve iki yılda bir düzenlenen 6. Mimarlık Eğitim Kurultayı’na katılmışlardır. Bu toplantılarda Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun çalışmalarını içeren sunumlar yapılmıştır.

MİAK, 20 Eylül 2005 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği”nde yapılmış olan “bağımsız dış değerlendirici” tanımına uyan bir kalite güvencesi ve kalite değerlendirme kuruluşudur. En son 2010 yazı başlarında olmak üzere iki kez yaptığı başvuru YÖK te bir kez daha yinelenmiş ve YÖK’te görüşülmüştür. MİAK, 2012 yılı Ocak ayı itibariyle 1 yıl süre ile Y.Ö.K. tarafından tanınmış ve “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” almıştır. Tescil süresinin uzatılması için YÖK nezdinde tanıtım ve başvuru çalışmaları hedeflenmiştir.

ENQA - Avrupa Yüksek Öğretimde Kalite Güvence Kuruluşu (European Association for Quality Assurance in Higher Education) tarafından bağımsız kalite değerlendirme kurulu olarak tanınmak ve üyelik için yapılan ön çalışmalar sonucunda Mimarlar Odası’nın maddi desteği sağlanmış ve kesin başvuru için çalışmalar sürdürülmektedir.

Kalite Değerlendirme Etkinlikleri Süren Mimarlık Eğitim Programları: Halihazırda akreditasyon süreci içinde olan Kurumların/Programların akreditasyon süreleri aşağıda sunulmaktadır.

AKREDİTE EDİLMİŞ MİMARLIK BÖLÜMLERİ/PROGRAMLARI

Mimarlık Bölümü/Programı

 Akreditasyon Yılı

 Sonraki Ziyaret Yılı

Anadolu Üniversitesi                                
Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü 2008

 2010

 2010

 2013

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

 2010

 2013

Yıldız Teknik Üniversitesi                 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

 2010

 2016


Doğu Akdeniz Üniversitesi                 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

 2011

 2017*

Uludağ Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü2011 itibariyle başvuru yapılmış, Ziyaret Takımı oluşturulmuştur. Özdeğerlendirme Raporu üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

 *MiAK Süreçler Belgesi 8.1.2.b maddesine göre 1., 2. veya 3. yıl Özelleşmiş Değerlendirme Yapılan Altı Yıl Süre

Değerlendirmesi tamamlanmış 4, başvurusu da kabul edilmiş ve değerlendirme çalışmaları başlatılmakta olan 2 mimarlık programı bulunmaktadır. Bunlardan  • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı 6 yıl süreyle akreditasyon almıştır.

  • İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı 3 yıl süreyle akreditasyon almıştır.

  • Anadolu Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı 2 yıl gözetimli süre sonunda, 3 yıl süreli akreditasyon almıştır.

  • Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı bu geçtiğimiz Eylül ayında 3 yılı özelleşmiş değerlendirme yapılan 6 yıl süreli akreditasyon almıştır.

  • Uludağ Üniversitesi Mimarlık Lisans Programlarının başvuruları kabul edilmiş; Ziyaret Takımı oluşturulmuştur. Özdeğerlendirme Raporu üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı niyet bildirmiştir.

Bu dönemde programların akreditasyon çalışmalarını sağlıklı başlatabilmeleri için program yürütücülerinin isteği ile, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyelerine MİAK ve akreditasyon süreçleri konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

MİAK Danışma Kurulu, mimarlık eğitimi dışında mimarlık ürünlerinin elde edilme süreçlerinde ve uygulamalarında rol alan paydaşlar ile öğrenciler ve mimarlıkla ilgili çeşitli kurum ve birliklerden temsilcilerin dengeli bir oranda yer aldığı 16 üyeden oluşan bir kuruldur. MİAK Yönetmeliğine göre yılda en az 2 kez toplanması beklenmektedir. Ancak son iki yıl içerisinde bir kez toplanmıştır (3. toplantısı). Haziran 2011 içerisinde MİAK tarafından yapılan değişiklikler sonucunda belirlenen kuruluş ve isimler Mimarlar Odası MYK tarafından onaylanmıştır. Üyeleri kısmen yenilenmiş olan kurul 21 Kasım 2011 tarihinde toplantıya çağrılmıştır. Toplantı gündemi ağırlıklı olarak 2012 yılında gözden geçirilmesi ve yenilenmesi planlanan “MİAK Koşullar Belgesi”’ndeki mezunların kazanması beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerle ilgili olmuştur.

MİAK Danışma Kurulu Üyeleri:

A. Uğur Tarhan Ateş Mimarlık Mühendislik A.Ş.

Ali Er Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)

Ayşe Dilek Pak TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Ayşe Öztaş Öğrenci Tems.Kurulu Üyesi - DEÜ

Cüneyt Türkmen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)

Çağlan BECAN (TÇMB) Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Eğitim ve Değerlendirme Müdürü

Doğan Hasol Yapı Endüstri Merkezi (YEM)

Doğan Tekeli Tekeli – Sisa Mimarlık

Emre Uğur Öğrenci Tems.Kurulu Üyesi – ODTÜ

Halit İrfan AKSOY Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

İsmail Çelik Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Melike Özyurt Öğrenci Tems.Kurulu Üyesi - İTÜ

Metin Karadağ Mimarlık Vakfı (MİV)

Onur Bezirci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Selda Başbuğoğlu İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD)

Tamer Gök (YÖDEK) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Danışmanlar:
Prof. Dr. Çetin Türkçü İzmir Üniversitesi, Mimarlık Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Deniz İncedayı MSGSÜ Mimarlık Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Güven Arif Sargın ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Rengin Ünver YTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Emel Aközer ODTÜ Mimarlık Bölümü, Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mine Özkar İTÜ Mimarlık Bölümü, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu MİDEKON / TYYÇ Mimarlık ve Yapı Temel Alan Komisyonu Üyesi

MİAK’ın yeni döneme(2012-2014) ilişkin hedefleri arasında
  • Koşullar belgesi üzerindeki çalışmaların tamamlanması,

  • YÖK tarafından MİAK’a verilen “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” nin süresinin uzatılması,

  • Çalışma Esasları ve Yönetmeliğin diğer belgelerle uyumlu hale getirilmesi,

  • ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education üyelik başvurusunun gerçekleştirilmesi bulunmaktadır.


Yüklə 28,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə