Минэячевир Бялядиййясинин 2008-ъи ил цзря бцдъя эялирляринин


MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2012-Cİ İL ƏRZİNDƏ KEÇİRDİYİ ÜMUMİ YIĞINCAQLAR BARƏDƏYüklə 323,47 Kb.
səhifə2/2
tarix04.01.2022
ölçüsü323,47 Kb.
#53626
növüXülasə
1   2
MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2012-Cİ İL ƏRZİNDƏ KEÇİRDİYİ ÜMUMİ YIĞINCAQLAR BARƏDƏ


MƏLUMAT


Keçirilən iclasların ümumi sayı - 13

Gündəlikdəki məsələlərin sayı – 60

O cümlədən;

-Torpaqla əlaqədar məsələlər – 33

-Şəhərdə aparılan tikinti-abadlıq işlərinə, məhəllələrdə görülən işlərə və bir sıra başqa tədbirlərin keçirilməsinə maliyyə vəsaitlərinin ayrılması ilə bağlı məsələlər – 6

-yardım - 3-Təşkilati məsələlər – 18
  1. MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNƏ 2012-Cİ İL ƏRZİNDƏ DAXİL OLAN ƏRİZƏ VƏ MÜRACİƏTLƏR BARƏSİNDƏ

MƏLUMAT
Müraciət edən şəxslər

2012-ci il

1

Maddi yardım üçün müraciət edən şəxslər

63
maddi yardım-material alan şəxslər

15
o cümlədən:Qarabağ Müharibəsi Əlili

4
Əfqanıstan veteranı, QMVII dünya müharibəsi əlilikimsəsiz qocaƏlillərməcburi köçkün və qaçqınşəhid ailəsi

3

2

Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün torpaq sahəsi almaq üçün müraciət edən şəxslər

44
sabibkarlıq fəaliyyəti üçün t/s ayrılmışdır

21
onlardan:şəhid ailəsiQarabağ Müharibəsi Veteranı və əliliƏlil, hərbiçiQaçqınmüharibə veteranı
3

Fərdi mənzil tikintisi üçün t/s almaq üçün müraciət edən şəxslər

81
fərdi mənzil tikintisi üçün t/s ayrılmışdır

43
onlardan:şəhid ailəsi

8
Qarabağ Müharibəsi Veteranı

1
Qarabağ Müharibəsi Əlili

5
Əlil, Çernobıl əliliQaçqın, yataqxanamüharibə veteranı (Əfqanıstan veteranı)Ehtiyyatda olan zabit

6

4

Tikinti və təmir ilə əlaqədar müraciətlər

38

5

Sair şikayətlər və məlumatlar

231
Cəmi

457


Müraciət edən şəxslər

2012-ci il

1

Qaçqınlar

9

2

Əlillər, Çernobıl əlili

7+2

3

Ehtiyyatda olan zabit

4

4

şəhid ailəsi

20

5

Əfqanıstan və Qarabağ Müharibəsi Əlili

-+21

6

Qarabağ Müharibəsi Veteranı

1

7

müharibə veteranıMingəçevir Bələdiyyəsinə daxil olan sənədlər barəsində

məlumat
Müraciət edən şəxslər

2012-ci il

1

İcra hakimiyyəti

79

2

İdarə və təşkilatlar

267

3

Milli Məclis

3

4

Nazirliklər

13
Cəmi

362
  1. BÜDCƏ GƏLİRLƏRİ

2012-ci il ərzində Bələdiyyənin gəlirləri ümumilikdə 354263,00 manat olmuşdur.Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2012-ci il üzrə gəlirləri:
Gəlirlər

MəbləğFiziki şəxslərdən torpaq vergisi

4158,40Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi

-Bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi

-Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

29435,00Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş

70,00Digər daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən daxil olan ödəniş

80,00Bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş

-Bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş

545,00Bələdiyyə ərazisində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaqları və ya bələdiyyələrin qərarına əsasən müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrinin daimi və ya muvəqqəti dayanacaqları üçün ödəniş

2029,00Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya

190000,00Dövlət büdcəsindən verilən subvensiya

-Torpağın satışından daxil olan gəlirlər

41646,50İcarəyə verilmiş torpaqdan icarə haqqı

68961,10İcarəyə verilmiş əmlakdan icarə haqqı

820,00Fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları, ianələr və qrantlar

-Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan xərclərin ödənilməsi üçün ayrılmış maliyyə vəsaiti (kompensasiya)

-Beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları, ianələr və qrantlar

-Bələdiyyələrin digər fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər

16518,00

CƏMİ:__354311,42'>CƏMİ:__354263,00____BÜDCƏ_XƏRCLƏRİ'>CƏMİ:

354263,00  1. BÜDCƏ XƏRCLƏRİ

Hesabat dövründə bələdiyyənin xərcləri ümumilikdə 354311,42 manat olmuşdur.
Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2012-ci il üzrə xərcləri:
Xərclər

MəbləğƏ/h və onunla bağlı sair ödəmələr

132021,57DSMF-na ödəniş

43276,64Dəftərxana ləvazimatları və cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların alınması

4891,67Nəqliyyat xidmətləri haqqı

7042,00Kommunal xidmətləri haqqı

490,38Ezamiyyə xərcləri

2458,00Elektrik enerjisi haqqı

1743,44Su və kanalizasiya xidmətləri haqqı

189,91Rabitə xidməti haqqı

344,64Binaların icarə haqqı

178,36İnventar və avadanlığın alınması

717,00Abadlaşdırma xidmətləri haqqı

89605,34Sair cari xərclər

44970,13Binaların cari təmir xərcləri

1229,50Əsas vəsaitlərin alınması

764,00Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin təmiri

3781,00Yolların cari təmiri

6400,00Yardım

4380,20Bankın xidmət haqqı

3943,84Dəfn və mərasim xidmətlərinin təşkili

1630,00Abunə xərcləri

4253,80

 CƏMİ:

354311,42

Sair cari xərclərin tərkibi:


Xərclər

MəbləğAŞBMA (üzvlük haqqı)

1400,00Mühafizə xidməti

1000,00Audit yoxlaması

1000,00Kabel TV

543,40Qurban bayramı

905,00İnternet

100,00Dram Teatr tamaşa bileti (həmkarlar)

220,00İşçilərin sığortası

300,00Stend hazırlanması

650,00"Aypara" cəmiyyəti

100,00Həmkarlar

1000,00Silahlı Qüvvələrə yardım

500,00Silahlı Qüvvələr Günü

100,00YAP (üzvlük haqqı)

189,108 Mart Günü

120,00Notarius

102,00Arxivə sənədlərin verilməsi

500,00Çıxarış və kadastrın alınması

8691,20Portretlərin hazılanması və yerləşdirilməsi

420,00Demokratiya həftəsi tədbiri

105,00Elektron imza

30,00Torpaq satışından olan vəsaitin qaytarılması

1750,00Gəlir vergisi

25244,43

CƏMİ:

44970,13Dövlət tərəfindən verilmiş dotasiyanın xərclənməsi istiqamətləri

CƏMİ 189935,00 manatİşçilərin əmək haqqı

33893,00Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödəmələri

9559,00DSMF-na ödəniş

16005,00Gəlir vergisi

15000,00Audit yoxlaması

1000,00AŞBMA üzvlük haqqı

1400,00Rabitə xidmətləri haqqı

344,00Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi

1264,00Su və kanalizasiya xərcləri

190,00Mühafizə xidməti haqqı

1000,00Təmizlik və yaşıllaşdırma xidmətləri xərcləri

490,00Ezamiyyə xərcləri

2330,00Yanacaq və sürtgü materiallarının alınması

2200,00Sair nəqliyyat xidməti

1773,00YAP üzvülük haqqı

189,00Bələdiyyə sənədlərinin arxivləşdirilməsi

500,00Mətbuat xərcləri

3133,00Mətbəə xidmətləri haqqı

450,00Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri

1920,00İnventar və avadanlığın alınması

717,00Qızıl Aypara Cəmiyyətinə

100,00Otaqların icarə haqqı

173,00Kimsəsizlərin dəfni

1630,00İmkansız ailələrə pul və material yardımı

1607,00Daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə

5423,00Torpağın plan və ölçüsü üçün kadastr idarəsinə

600,00Görülmüş işlər üçün material xərci

921,00Tinglik müəssisəsinə

500,00Az.İES qəsəbəsində paylanacaq ərazilərdə torpaq işləri

1865,00Məhəllələrə oturacaqların düzəldilməsi

350,00Məhəllə komitələrindəki mağarlara material yardımı

1723,00«Sahil» parkında abadlaşdırma xərcləri

80000,00Bankın xidmət haqqı

1686,00


  1. MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2012-Cİ İLDƏ GÖRDÜYÜ İŞLƏRİN XÜLASƏSİGörülmüş işlər

Xərc (manatla)

Qeyd

1.Abadlıq işləri

90176,89
1.

"Sahil parkı"nda yendənqurma və abadlıq işləri

80000,00

 

2.

«Şəfəq», «Lalə» və «Bozdağ» massvivlərində yollara çınıqıl döşənməsi

6400,00
3.

«Bələdiyyə»,» İlk Qurucular» və «S.Vurğun» parklarında cari təmir işləri

1429,50

 

4.

Bələdiyyənin inzibati binasında cari təmir işləri

1229,50

 

5.

Fəvvarələrin yay mövsümünə hazırlığı

340,84
6.

Kür çayının cildən təmizlənməsi

500,00

 

7.

«Rus qəbirstanlığı»nda abadlıq işləri

277,05

 

2. Digər işlər

15179,00
1.

Qəbirstanlıqların saxlanılmasına

7051,00
2.

Təhsil sahəsində xərclər

6435,00
3.

Məişət xidmətləri xərcləri

1693,00
3. Məhəllələrdə görülmüş işlər

6190,00
1.

"Kosmos" m/k-N.Nərimanov pr. 9 /31

610,00

110 ədəd şifer

2.

"Dostluq" m/k-N.Nərimanov pr. 27

621,00

Boru (F-40) 198m, Boru (F-25) 60m

3.

"Yüksəliş" m/k-H.Əliyev pr. 72A

148,00

şiferaltı üçün taxta 294 m

4.

"Sakit məkan" m/k-N.Rəfibəyli küçəsi 4A

260,00

künclük (50x50) 48 m, taxta (5x10x6) 20 ədəd, sement 1 kisə

5.

«Türk binası» m/k-N.Nərimanov 44

905,00

160 ədəd şifer

6.

H.Əliyev 90

622,00

110 ədəd şifer

7.

«Bozdağ» m/k-H.Aslanov 2

339,00

60 ədəd şifer

8.

Məhəllələrə oturacaqların qoyulması

350,00

36 ədəd oturacaq

9.

Yeni yaşayış massivinə yolun düzəldilməsi

2335,00
4. Tədbirlər

7330,00
1.

Şəhərin 64 illik yubileyinə

5000,00
2.

Stend və portretlərin hazırlanması

1100,00

 

3.

Qurban bayramına

905,00
4.

8 Mart Günü münasibətilə

120,00

 

5.

Demokratiya həftəsinə

105,00
6.

Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə

100,00
5. Maddi yardımlar:

6116,00
5.1

pul yardımı

3805,00

 

1.

40 nəfər imkansız şəxsə

3705,00

 

2.

Aypara Cəmiyyətinə

100,00
5.2

material yardımı

681,00

 

1.

7 imkansız ailəyə

656,20

şifer, taxta və sement

2.

«Gözdən Əlillər» cəmiyyətinə

25,00

boru

5.3

dəfnə kömək

 1630,00

 

 1.

Ümumi 287 dəfn təşkil olunub.

 

 

 2.

51 nəfər xidmət haqqından azad olunub.

 

 

3.

21 nəfər kimsəsiz bələdiyyə hesabına dəfn olunub.

1630,00
6. KİV

4253,80
1.

Mətbuat (abunə xərcləri)

4253,80

 

HESABAT İLİNDƏ MÜLKİ DÖVRİYYƏYƏ CƏLB OLUNAN BƏLƏDİYYƏ TORPAQLARI HAQQINDA MƏLUMAT


Bələdiyyə torpaqları

Sahə

kv.metrİcarəyə verilməsi nəzərdə tutulan (prosedur)

290İcarəyə verilmiş (hərrac)

388Mülkiyyətə verilməsi nəzərdə tutulan (məqsədə müvafiq və hərrac)

FMT-2200

Sahibkarlıq-18970

Mülkiyyətə verilmiş

FMT-14440

Sahibkarlıq-9800


FMT üçün 6 nəfər hərbiçiyə 2400 kv.metr, 5 nəfər QMƏ-nə 1900 kv.metr, 8 nəfər şəhid ailəsinə 3200 kv.metr, 1 nəfər QMV-na 400 kv.metr torpaq sahəsi ayrılmışdır.

Yüklə 323,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə