Ministerul săNĂTĂŢii direcţia de săNĂtate publică a judeţului tulcea municipiul Tulcea, str. Viitorului nrYüklə 193,91 Kb.
səhifə1/3
tarix29.07.2018
ölçüsü193,91 Kb.
#62696
  1   2   3

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI TULCEA

Municipiul Tulcea, str. Viitorului nr.50, Tel. 0240532134: FAX 0240534290,

cod fiscal 4321631,e-mail dspj.tulcea@x3m.ro


Prezentarea situatiei privind sursele de apa afectate de poluarea cu nitriti/nitrati sau susceptibile de a fi expuse unei astfel de poluari la nivelul judetului Tulcea ,masuri de monitorizare si control in vederea imbunatatirii calitatii apei.


Responsabilitati din partea institutiilor statului privind supravegherea apei
Responsabil pentruTranspunerea Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman este Ministerul Sanatatii (MS)

Scopul activitatilor: promovarea masurilor legislative avand ca scop protejarea sanatatii

publice prin stabilirea cerintelor pentru calitatea apei potabile,

inspectia sistemelor de aprovizionare cu apa potabila a populatiei,

supravegherea si monitorizarea calitatii apei potabile, consilierea

populatiei si diseminarea informatiei, raportarea.

Institutii colaboratoare : Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA), Ministerul

Administratiei si Internelor (MAI)Responsabilitati

Implementare : Ministerul Sanatatii asigura elaborarea calendarului si estimarea

costurilor monitorizarii de audit.

Ministerul Administratiei si Internelor - centralizeaza planurile de

conformare si monitorizeaza si controleaza implementarea acestora

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - va elabora planul si

calendarul activitatilor de conformare pentru monitorizarea calitatii

apelor de suprafata.

Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale va elabora

planul si calendarul activitatilor de conformare pentru producatorii

din industria alimentara.

Producatorii si distribuitorii de apa vor asigura aprovizionarea cu

apa potabila, conformarea cu standardele, monitorizarea de control

si acoperirea costurilor monitorizarii de audit.

Proprietarii imobilelor pentru asigurarea calitatii retelelor interioare

de distributie a apei.

Producatorii de apa imbuteliata pentru asigurarea calitatii si

monitorizarii apei imbuteliate.

Scopul activitatilor: initierea si aplicarea masurilor pentru asigurarea unei aprovizionarii

cu apa potabila in conformitate cu prevederile directivei


Obiectivele principale
ο Protejarea sanatatii populatiei de efectele adverse ale oricarui tip de contaminare a apei

destinate consumului uman;

ο A asigura ca apa destinata consumului uman este sanogena si curata.
Planul pentru indeplinirea cerintelor
1. Obligatia de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinata consumului uman si valori

pentru parametrii relevanti .

2. Obligatia de a determina punctele (locurile) in care apa trebuie sa fie corespunzatoare valorilor stabilite conform.

3. Obligatia de a asigura monitorizarea reglementata a calitatii apei destinate

consumului uman si informarea adecvata si actualizata a consumatorilor,producatorilor,autoritatilor publice .

4. Obligatia de a asigura ca toate masurile necesare de remediere sa fie luate pentru a se

restabili calitatea apei care nu este corespunzatoare valorilor parametrilor de calitate,

interzicerea folosirii apei a carei calitate constituie un pericol potential pentru sanatate,

acordarea de posibile derogari in conditiile prevazute de lege.

5. Obligatia de a asigura ca substantele sau materialele folosite la tratarea sau distributia apei

destinate consumului uman nu vor diminua protectia sanatatii publice .
Responsabilitati:
Ministerul Sanatatii –supravegheaza sanitar (autorizare sanitara si autorizare temporara pe

perioada derogarii (Art. 9 din Legea nr. 311/2004), inspectie sanitara) si controleaza

monitorizarea calitatii apei efectuata de catre producator si/sau distribuitor (Art. 7 din Legea nr.311/2004). De asemenea, MS controleaza calitatea apei folosite in industria alimentara de catre producator, calitatea apei imbuteliate ; avizeaza sanitar, conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 117/2002, produsele si materialele in contact cu apa asigura monitorizarea de audit,

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - asigura protectia apei de profunzime si a apei de suprafata, a resurselor de apa si monitorizarea apei la sursa.

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - asigura centralizarea planurilor de conformare pentru apa folosita in industria alimentara, din surse proprii.

Ministerul Administratiei si Internelor - centralizeaza planurile de conformare si

monitorizeaza si controleaza implementarea acestoraComisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Ministerul Sanatatii -

stabilesc parametrii de radioactivitate, punctele de prelevare a probelor pentru monitorizarea

parametrilor indicatori de radioactivitate.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Publice - emite licenta de operare in care este inclusa cerinta pentru intocmirea planului de conformare

Autoritatile publice locale, producatorii si distribuitorii:

ο asigura conformarea la prevederile legislatiei

ο iau masuri pentru asigurarea monitorizarii calitatii apei potabile - Cap. 2 Art.7 din

Legea nr.458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004;

ο iau masuri de remediere si aplicare a restrictiilor de utilizare, solicitarea derogarilor -

Cap. 4 Art. 8; Cap.5 Art.9 din Legea nr. 458/2002, modificata si completata de Legea

311/2004;

ο asigura datele pentru intocmirea Raportului national privind calitatea apei potabile -

Cap. 7 Art. 11(4) din Legea nr. 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004

ο inregistreaza si pastreaza datele privind calitatea apei potabile (Cap. 7 Art. 11(5) din

Legea nr. 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004)

ο asigura accesul populatiei la datele privind calitatea apei potabile (Cap. 7 Art. 11(6) din

Legea nr. 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004)

ο intocmesc impreuna cu autoritatea de sanatate publica judeteana Raportul judetean

privind calitatea apei potabile (Cap. 7 Art. 11(8) din Legea nr. 458/2002, modificata si

completata de Legea 311/2004).

Raportarea – MS
Parametrii de calitate pentru apa destinata consumului uman si valori pentru parametrii relevanti
Apa destinata consumului uman este orice tip de apa in stare naturala sau dupa tratare, folosita

pentru baut, gatit, la preparare hranei sau pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei si indiferent daca este furnizata prin retea de distributie, din rezervor sau pentru alte scopuri

casnice, indiferent de originea ei si indiferent daca este furnizata prin retea de distributie, din

rezervor sau este comercializata in sticle sau alte recipiente; toate tipurile de apa folosita ca surs in industria alimentara pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor sau substantelor destinate consumului uman, cu exceptia cazului in care Ministerul Sanatatii -aproba folosirea apei si este demonstrat ca apa utilizata nu afecteaza calitatea si salubritatea produsului alimentar in forma lui finita.

Calitatea acestei ape, conform legislatiei, trebuie sa fie lipsita de orice microorganisme sau

substante care, prin numar sau concentratii, constituie un pericol potential pentru sanatatea

umana.
Definitia apei potabile, specificata in Legea nr. 458/2002 (modificata si completata prin

Legea nr. 311/2004) privind calitatea apei potabile, este conforma cu cea prevazuta in

Directiva. In lege sunt stabilite obligatiile producatorilor si distribuitorilor de apa potabila si

parametrii de calitate si valorile lor limita. Conform legii, MS poate aproba si alti parametri

de calitate in cazul in care protectia sanatatii publice o impune. Legea contine toti parametrii

si limitele lor de valoare

- Parametrii de radioactivitate pentru apa potabila au fost stabiliti prin Legea nr. 458/2002.

Stabilirea punctelor de control pentru asigurarea cerintelor de protectie contra radioactivitatii

Sunt stabilite de catre Ministerul Sanatatii in colaborare cu CNCAN prin Normele de

supraveghere sanitara si monitorizarea calitatii apei.

- Cerintele pentru calitatea apei pusa in consum sau comercializata in sticle, containere sau alte recipiente este stabilita prin lege si numarul de probe si frecventa de monitorizare .
In cazul apei potabile furnizate prin reteaua de distributie, calitatea apei trebuie sa

corespunda valorilor stabilite pentru parametrii de calitate la robinetul consumatorului si la

punctul de intrare in cladire. In cazul apei potabile furnizate din cisterne, aceasta trebuie sa

corespunda parametrilor de calitate normati la punctul de curgere a apei din cisterna. In cazul

apei potabile imbuteliate pentru comercializare, aceasta trebuie sa corespunda parametrilor

de calitate normati in punctul de imbuteliere. Pentru apa utilizata in industria alimentara,

aceasta trebuie sa corespunda la locul in care apa este preluata in procesul de productie. In

cazul apei potabile distribuita prin retea se va considera ca au fost indeplinite obligatiile ce

revin producatorului si/ sau distribuitorului conform Anexei I si art.5, daca se constata ca

nerespectarea valorilor stabilite pentru parametri, in conformitate cu art.5 se datoreaza

sistemului de distributie interioara sau modului de intretinere a acestuia, cu exceptia cazului

in care apa este furnizata direct publicului: restaurante, scoli, spitale, institutii socio-culturale,

asezaminte sociale si culturale.

Obligatiile serviciilor de aprovizionare cu apa potabila a populatiei si a autoritatilor de sanatate publica teritoriale de a efectua monitorizarea calitatii apei potabile, inclusiv adoptarea actiunilor necesare de remediere si prevederile privind informarea populatiei sunt specificate in Legea nr. 458/2002 (modificata si completata prin Legea nr. 311/2004) privind calitatea apei potabile si in HG nr. 974/2004, articolele 26-37.

MS, ca institutie responsabila de protejarea sanatatii publice are ca atributii asigurarea

monitorizarii calitatii apei potabile, autorizarea si inspectia producatorilor de apa, inclusiv a

celor din industria alimentara, evaluarea riscului si stabilirea masurilor de restrictie in

utilizare. Autoritatile de sanatate publica locala sunt responsabile pentru informarea adecvata

a publicului, inclusiv in ceea ce priveste masurile de protectie a sanatatii publice in cazul

neconformarilor

- Producatorii si distribuitorii de apa potabila preiau responsabilitatile privind conformarea cu

prevederile de calitate ale apei potabile furnizate, monitorizarea, informarea consumatorilor

si a autoritatii de sanatate publica si a administratiei locale.

- Autoritatile administratiei publice locale sunt responsabile pentru asigurarea conditiilor

pentru ca serviciile publice sa se conformeze la prevederile legale
Lista parametrilor monitorizati pana in prezent, focalizata in special pe riscurile bacteriologice cu semnificatie importanta in contextul sanatatii publice, a inclus urmatorii parametri:

1. Coliformi totali

2. Coliformi fecali

3. Streptococi fecali

4. Clorul liber rezidual

5. Gust


6. Culoare

7. Miros


8. Turbiditate

9. Duritate totala

10. Oxidabilitate

11. Amoniac

12. Nitriti

13. Nitrati

14. Fier

15. Hidrogen sulfurat acolo unde aceste substante se gasesc in sursa

16. Aluminiu (acolo unde se foloseste in procesul de tratare)

si limitat ca teritoriu si frecventa:

• plumb


• pesticide

• trihalometani


Programul de monitorizare aplicat atat anterior cat si in momentul actual se face dupa urmatoarea schema:
Populatia deservita

(numar locuitori)

Frecventa Nr.minim de probe de prelevat lunar

<5.000 lunar una

>5.000-100.000 5 zile 1 proba la fiecare 5.000 locuitori

>100.000 zilnica 1 proba/10.000 locuitori+10 probe aditionale

Conform datelor furnizate de Administratia Nationala « Apele Romane », au fost analizate 189 de sectiuni de prelevare apa de suprafata in scop potabil. Din aceste sectiuni, conform

prevederilor Directivei 75/440/CEE, 78 se incadreaza in categoria A1, 96 in categoria A2 si 15 in categoria A3. Pentru sectiunile analizate s-a constatat ca 19 statii de tratare nu dispun de

tehnologii adecvate calitatii apei in sursa. Toate statiile de tratare riverane Dunarii si care

folosesc ca sursa de apa fluviul Dunarea nu dispun de tehnologii de tratare pentru inlaturarea

pesticidelor si de solutii alternative de aprovizionare cu apa a populatiei.

Vechimea retelelor de distributie (in anumite zone peste 90 de ani) reprezinta un factor important de afectare a calitatii apei distribuite prin: accidente frecvente, pierderi importante de apa si contaminare ulterioara a apei. In conditiile frecventelor intreruperi in distributia apei starea retelelor de distributie conduc la modificarea calitatii organoleptice si fizico-chimice a apei; cei mai afectati parametri sunt culoarea, gustul, mirosul, turbiditatea, parametrii

microbiologici.depasind frecvent valorile admise.

La elaborarea planurilor de masuri, trebuie tinut cont de faptul ca reteaua de distributie pentru

apa potabila este veche de peste 50-100 de ani in multe localitati din Romania; o mare parte din aductiunile si reteaua de distributie sunt realizate din materialele necorespunzatoare (azbociment si plumb), 30% din conducte fiind din fonta, nu exista sistem modern de curatare si de spalare a lor. Retelele de distributie sunt deteriorate semnificativ, ceea ce conduce la modificarea organoleptica a calitatii apei distribuite.

Apa potabila este contaminata cu produsi de coroziune si impuritati rezultate din frecventele

accidente care apar in retelele de distributie. Distributia apei este frecvent intermitenta, in multe din localitati constituind un alt factor de deteriorare a calitatii apei, inclusiv a parametrilor microbiologici


Parametrii fizico-chimici


  1. Oxidabilitate

Pentru acest parametru, standardul romanesc prevede valoarea maxima admisa de 5 mg O2 /l,, in conformitate cu Legea nr 311/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002,

2. Amoniu

Valoarea maxima admisa pentru acest parametru este de 0,5 mg NH4/l.3.Nitrati

Valoarea maxima admisa pentru acest parametru chimic este de 50 mg NO3/l

Poluarea cu nitrati, cu exceptia surselor de suprafata mari ca de exemplu: fluviul Dunarea la

Calarasi, este a surselor subterane. Aceasta este generata de lipsa statiilor de tratare a apelor

uzate, a sistemelor de canalizare si de latrinele din mediul rural, a caror adancime in general nu depaseste 4-6 m si nu sunt impermeabilizate.

Instalatiile individuale si sistemele publice pentru mai putin de 5.000 de locuitori din

zonele rurale au in apa concentratii crescute de nitrati.

4.Turbiditate

Valoarea turbiditatii este de ≤ 5 NTU, cu specificatia ca in cazul apelor de suprafata sa nu se

depaseasca turbiditatea de 1 NTU inainte de dezinfectie.

Depasirea valorilor la turbiditate este cauzata de ineficienta procedeelor de tratare la modificarile de turbiditate a apei brute si de calitatea retelelor de distributie.5.Aluminiu

Valoarea maxima admisa pentru aluminiu este de 200 mg/l. Depasirile acestei limite sunt in

general produse de prezenta in sursa si de ineficienta procedeelor de tratare.

6.Fier

Valoarea maxima admisa pentru fier si mangan sunt de 200 μg/l si respectiv 50 μg/l.

Neconformarea la acest parametru este cauzata de calitatea sursei si apare in procent ridicat la

sistemele ce aprovizioneaza localitati cu o populatie sub 10.000 de locuitori.7.Mangan

Valoarea maxima admisa pentru mangan este de 50 μg/l.8. Metale grele (Cadmiu, plumb in sursa)

Valoarea maxima admisa pentru cadmiu este de 5 micrograme la litru, iar pentru plumb de 10

micrograme la litru.

9. Pesticide

Valoarea maxima admisa pentru pesticide este de 0,5μg /l pentru pesticide totale si de 0,1 μg /l per clasa. Studiile efectuate arata ca in orasele riverane Dunarii, primavara si toamna, apar

concentratii ce depasesc CMA per clasa pesticide.
Modificarile organoleptice: gust, culoare si miros apar cel mai frecvent in reclamatiile

consumatorilor, din care gustul si mirosul sunt legate de prezenta clorului rezidual liber a carui concentratie depaseste limita de perceptie. Culoarea este influentata de calitatea retelelor de distributie, indeosebi a celor interioare.

Pentru sistemele centralizate unde concentratia anumitor parametri (inclusiv pesticide si nitrati) depaseste limitele admisibile pe perioade limitate de timp, operatorul sistemului de alimentare cu apa trabuie sa utilizeze o sursa suplimentara pentru a amesteca apa cu cea provenita din sursa principala (si in acest fel sa micsoreze concentratia poluantului) sau sa utilizeze instalatii cu carbune activ.

Fantanile publice in care se inregistreaza depasiri de pesticide si nitrati sunt monitorizate

in cadrul programului de sanatate publica pentru a evita efectele unor expuneri repetate la acesti poluanti. Primaria este responsabila pentru identificarea de solutii alternative si pentru asigurarea conectarii la un sistem centralizat de alimentare cu apa sau investitiilor pentru

realizarea unui nou sistem.


MASURI PENTRU EVITAREA IMPACTULUI NEGATIV AL PARAMETRILOR

NECONFORMI ASUPRA SANATATII PUBLICE

In scopul evitarii impactului negativ asupra starii de sanatate sunt luate masuri administrative;

Articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 458/2002, completata si modificat de Legea nr. 311/2004, prevede intocmirea de planuri de conformare de catre producator si sau distribuitor, iar Directiile de Sanatate Publica judetene si respectiv a municipiului Bucuresti asigura supravegherea si controlul monitorizarii apei potabile in scopul prevenirii imbolnavirilor.

Elaborarea de catre responsabilul productiei si sau distributiei a unui plan de asigurare a

calitatii la nivelul instalatiilor de producere si distributie a apei potabile. Acest plan va

contine mai ales o analiza a riscurilor in care vor fi identificate punctele critice si

actiunile ce vor permite prevenirea lor.

Planul de conformare trebuie sa cuprinda analiza situatiei existente pe baza datelor

istorice detinute de catre producator si sau distribuitor si responsabilul pentru

supravegherea sanitara: protectia sanitara, adecvarea proceselor de tratare la calitatea

sursei, calitatea retelei de distributie, capacitatea administrativa de operare, calitatea apei

produse si sau distribuite cu identificarea parametrului-parametrilor la care nu se poate

conforma sau pentru care exista risc de neconformare si numarul de populatie afectata.

Planul va contine si perioadele necesare pentru conformarea la cerintele legii,

- gradul de formare si de informare a operatorilor,

- programul de monitorizare realizat de un laborator agreat sau de un laborator recunoscut

de un organism certificator de servicii si inregistrat la Ministerul Sanatatii,

- licenta de operare.Planurile de conformare, in care este inclus calendarul si costul activitatilor de conformare, se centralizeaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, Directia de Sanatate Publica

judeteana, asigura supravegherea sanitara si controlul monitorizarii calitatii apei distribuite consumatorului.

In scopul asigurarii protectiei sanitare a sursei de pa destinata consumului uman, se desfasoara o activitate de supraveghere si control. Aceasta supraveghere include autorizarea, inspectia si

controlul in laborator. In cadul procesului de autorizare sanitara, se ia in considerare protectia

sursei de apa. Cerintele pentru obligatia de a stabili ariile de protectie sanitara cu regim sever si restrictiv, precum si perimetrele de protectie hidrogeologica sunt stabilite in Legea apelor nr. 107/1996, completata si modificata prin Legea nr. 310/2004. Autoritatile de sanatate publica si de mediu coopereaza in stabilirea ariilor de protectie.

Gestionarea situatiilor in care calitatea apei nu este conforma cu limitele de calitate sau constituie un pericol pentru sanatatea publica este reglementata prin Legea nr. 458/2002, articolele 8 si 9 si prin HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizarea calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile , art. 26. HG nr. 974/2004 introduce elementele pentru evaluarea si managementul riscurilor sanitare si pentru sanatatea publica.

Producatorul si/sau distribuitorul, cu avizul Directiei de Sanatate Publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, trebuie sa furnizeze o informare imediata si permanenta a

producatorului, insotita de recomandari. Informarea este insotita de recomandarile necesare, mai ales pentru grupurile de populatie dintre cele mai sensibile, ca de exemplu pentru expunerea la nitrati, situatie in care, conform art.50 al HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizarea calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, primaria trebuie sa asigure gratuit apa pentru sugari.

Pentru alimentarea cu apa neconforma in sistemele necentralizate (fantani destinate

consumului public), populatia este informata asupra rezultatelor monitorizarii calitatii

apei.

Evaluarea capacitatii de auto-monitorizarea a calitatii apei produse este redusa, fiind limitata- Sunt necesare investitii semnificative; acestea trebuie realizate simultan si convergent cu programul pentru implementarea directivei apelor uzate si a celei privind managementul deseurilor, fiind necesara o mobilizare importanta de capital.

- localitatile mici sunt lipsite in prezent de capacitatea de a proiecta, finanta si executa proiecte de investitii ample.

- Utilitatile care trebuie retehnologizate sunt complexe si multifunctionale si este necesara

investitia simultana in statii de tratare, retele de distributie si statii de epurare, ceea ce va

suprasolicita capacitatea de generare si utilizare a fondurilor la nivel local ;

- Cresterea costurilor la apa si utilitatile publice vor genera costuri sociale inacceptabile pentru comunitatile sarace pentru care plata serviciilor de furnizare a apei potabile va deveni

inaccesibila ;

- Implementarea programului de reabilitare si retehnologizare intr-un ritm prea alert ar duce la

o crestere artificiala a costurilor din constructii.

- Costurile implicate de tratarea si distributia apei potabile vor fi suportate de catre utilizatori si in primul rand de familiile din mediul rural,dar si urban, care vor trebuie sa suporte concomitent si costurile pentru implementarea altor directive legate de protectia mediului in mod direct (epurarea apelor uzate orasenesti, managementul deseurilor, s.a). Aceste costuri includ partea care revine populatiei din finantarea lucrarilor publice, lucrarile individuale de racordare cat si partea determinata de exploatarea si intretinerea sistemelor ;

- Intr-un studiu realizat in cadrul proiectului PHARE –RO 00/IB/EN-01 in anul 2001 s-a

apreciat ca, fata de costurile lucrarilor publice si private impuse de aplicare a directivelor din

domeniul apei, legate de epurarea apei uzate si calitatea apei potabile, comparativ cu

veniturile disponibile ale populatiei, conformarea durabila a Romaniei la normele europene

in domeniul apei si epurarii se poate realiza intr-o perioada cuprinsa intre 12 si 30 de ani.

Acest interval se considera luand ca repere scenariul cel mai optimist si cel mai pesimist

legat de cresterea economica.

- Din experienta tarilor UE, pentru a fi durabile, serviciile de apa nu trebuie sa solicite mai

mult de 5% din bugetul unei familii. Implementarea foarte rapida a prevederilor directivelor

in domeniul apelor ar conduce la o crestere cu mult mai mare pe termen scurt ceea ce ar

putea genera un refuz de utilizare al serviciului si implicit a infrastructurii;

- Pentru o familie neracordata la utilitatile de apa (apa potabila, apa uzata si canalizare),costurile infrastructurii si dotarilor pot fi inaccesibile.
Numar operatori de sisteme de apa care detin ASF -60 din care

Kataloq: downloads

Yüklə 193,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə