Ministry of agriculture of azerbaijan republic


AQRAR ELM VƏ İNFORMASİYA MƏSLƏHƏT MƏRKƏZİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN FƏALİYYƏTİ HAQQINDAYüklə 1,09 Mb.
səhifə10/13
tarix07.07.2018
ölçüsü1,09 Mb.
#55924
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

AQRAR ELM VƏ İNFORMASİYA MƏSLƏHƏT MƏRKƏZİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN FƏALİYYƏTİ HAQQINDA
2016-cı ildə AEİMM Rəyasət Heyətinin iclaslarında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:

 • 2015-ci ildə görülmüş işlərə dair elmi-tədqiqat institutları direktorlarının qısa hesabatı;

 • 2016-cı ildə görüləcək işlərin müzakirəsi;

 • İnformasiya məsləhət xidmətinin yenidən qurulmasına dair təkliflər;

 • Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin Rəyasət Heyətinin tərkibinin yenidən seçilməsi;

 • 2016-cı təsərrüfat ilinin ikinci yarısında qarşıda duran vəzifələr və görüləcək işlər haqqında;

 • Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində toxumçuluğun və tingçiliyin inkişafı;

 • Elmi kadrların hazırlığının vəziyyəti;

 • Toxum istehsalına çəkilən xərclərin qiymətləndirilməsi və bölgü üzrə vəsait ayrılması;

 • Büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar gəlirlərinin istifadəsi və vergi borclarının ödənilməsi;

 • Elmi-tədqiqat institutlarında informasiya məsləhət xidmətinin gücləndirilməsi;

 • Tikinti sahəsində olan çatışmamazlıqlar;

 • Elmi-tədqiqat işlərinə dair illik hesabatların tərtibatı və təqdimatı haqqında;

 • Elmi-tədqiqat institutları tərəfindən 01 oktyabr 2016-cı il tarixinədək tarifikasiya cədvəllərinin hazırlanıb təqdim olunması;

 • DM və YTT-lərin hesablaşma hesabatlarının (təsərrüfat hesabı) mövcudluğu və fəaliyyəti barədə məlumatların təqdim olunması;

 • İnstitut və RAEİMM-lərdə fermerlərə göstərilən informasiya-məsləhət xidmətinin nəticələri barədə qısa məlumat.


İXTİRAÇILIQ VƏ PATENT LİSENZİYA FƏALİYYƏTİ
2016-cı ildə seleksiya nailiyyətləri kimi müxtəlif sahələr üzrə 13 sort Dövlət reyestrinə daxil edilmiş, 12 sort, 1 bal arısı “Boz dağ Qafqaz arısı” cinsi, tut ipəkqurdu hibridi “Hesa 2/1 x Xəyal”, “Xəyal x Hesa 2/1” sınaq üçün təqdim edilmişdir. 4 patent alınmışdır.

Cədvəl 2
2016-cı ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin Dövlət reyestrinə daxil edilmiş sortları


Elmi müəssisələrin adları

Bitkilərin adı

Sortlar

Reyestrə daxil edildiyi il

1

2

3

4

Əkinçilik ET İnstitutu

Yumşaq buğda

“Fərəhim”

2016

Arpa

“Dəyanətli”

2016

Mərcimək

“Zəfər”

2016

Qarğıdalı

“Qürur”

2016

Tütün

“Zaqatala dubeki”

2016

Tərəvəzçilik ET İnstitutu

Tərəvəz lobyası

“İsa-12”

2016

Xiyar (istixana)

“Bahar”

2016

Ağbaş kələm

“Jalə”

2016

Şirin bibər

“Humay”

2016

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ET İnstitutu

Pambıq

“Gəncə-160”

2016

Meyvəçilik və Çayçılıq ET İnstitutu

Alma

“Fuji”

2016

Alma

“Qransmit”

2016

Alma

“Conoqold”

2016

ADAU

Qarğıdalı

“Məhsuldar”

2016


Cədvəl 3

2016-cı ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin sınaq üçün

təqdim olunmuş sort və hibridləri


Elmi müəssisələrin adları

Bitkilərin adı

Sort, cins və hibridlərin adı

Təqdim olunduğu il

1

2

3

4

Əkinçilik ET İnstitutu

Yumşaq buğda

“Büllur”

2016

Yumşaq buğda

“Xırman”

2016

Yumşaq buğda

“Dəyirman”

2016

Bərk buğda

“Korifey 88”

2016

Qarğıdalı

“Emil”

2016

Noxud

“Uqunənə”

2016

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ET İnstitutu

Pambıq

“Gəncə-185”

2016

Pambıq

“Gəncə-195”

2016

Pambıq

“Gəncə-200”

2016

Pambıq

“Gəncə-202”

2016

Heyvandarlıq ET İnstitutunun

Arıçılıq MərkəziBal arısı

“Bozdağ Qafqaz arısı” cinsi

2016


Heyvandarlıq ET İnstitutu

Tut ipəkqurdu hibridi

“Hesa 2/1xXəyal XəyalxHesa 2/1”

2016

Meyvəçilik və Çayçılıq ET İnstitutu

Alma

“Qala”

2016
“Pink Leydi”

2016KADR HAZIRLIĞI
Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi sistemində elmi kadr hazırlığı doktorantura və dissertantura yolu ilə həyata keçirilir.

Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi üzrə 2016-cı ildə 61 nəfər fəlsəfə doktoru, o cümlədən 7 nəfər əyani, 54 nəfər qiyabi, 45 nəfər elmlər doktoru və 59 nəfər dissertanturada təhsil almışdır. Eyni zamanda hesabat ilində Əkinçilik ET İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 04.012 Müdafiə Şurasında 2 nəfər elmlər doktorluğu, 2 nəfər isə fəlsəfə doktorluğu üzrə müdafiə etmişlər. Ümumilikdə Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi sisteminə daxil olan institutlar üzrə 5 nəfər elmlər doktoru, 12 nəfər isə fəlsəfə doktoru adı almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.Cədvəl 4

Elmi-tədqiqat institutlarının kadr potensialı haqqında məlumat (01.01.2017)Elmi-Tədqiqat müəssisələrinin adı

İşçilərin ümumi sayı

Elmi işçilər

Akademiklər

Müxbir üzvlər

Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları

1

2

3

4

5

6

7

Əkinçilik ET İnstitutu

331

133

-

-

5

44

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ET İnstitutu

180

99

1

-

1

25

Tərəvəzçilik ET İnstitutu

145

73

-

-

2

17

Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutu

103

43

-

1

-

13

Meyvəçilik və Çayçılıq ET İnstitutu

146

59

-

-

3

20

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı ET İnstitutu

86

32

-

-

2

12

Heyvandarlıq ET İnstitutu

144

57

-

-

2

7

Baytarlıq ET İnstitutu

150

36

-

-

4

29

Cəmi:

1285

532

1

1

19

167

ADAU

1011

588

-

1

19

233

Aqromexanika ET İnstitutu

91

54

-

-

3

13

Cəmi:

1102

642

-

1

22

246

YEKUN:

2387

1174

1

2

41

413


Cədvəl 5

2016-cı ildə elmi-tədqiqat institutlarında elmlər doktoru,

doktorantura və dissertantura yolu ilə kadr hazırlığı barədə
MƏLUMAT


Elmi müəssisələrin adları

Doktorant-urada təhsil alır

Doktoran-turaya yeni qəbul

Doktoranturanı bitirib

Dissertasiya müdafiə olunub

Müdafiəyə hazırlanıb

Dissertantlar

əyani

qiyabi

əyani

qiyabi

O cümlədən

O cümlədən

Fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru

Fəlsəfə doktoru

Elmlər doktoru
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Əkinçilik ET İnstitutu

-

12

-

-

1

1

-

-

1

14

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ET İnstitutu

1

1

-

-

2

3

1

2

1

9

Tərəvəzçilik ET İnstitutu

1

5

-

-

1

-

-

1

-

2

Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutu

1

-

-

-

-

1

2

-

-

6

Meyvəçilik və Çayçılıq ET İnstitutu

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı ET İnstitutu

4

15

-

-

4

-

1

2

1

14

Heyvandarlıq ET İnstitutu

-

7

-

-

10

3

-

2

-

6

Baytarlıq ET İnstitutu

-

14

-

-

2

2

-

2

-

8

Cəmi:

7

54

-

-

20

12

5

10

3

59

Aqrar Universitet

15

159

-

-

63

15

-

18

2

53

Aqromexanika

1

1

-

-

-

1

-

1

1

8

Cəmi:

16

160

-

-

63

16

-

19

3

61

YEKUN:

23

214

-

-

83

28

5

29

6

120

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə