Mm techreportYüklə 2,59 Mb.
səhifə1/52
tarix02.01.2022
ölçüsü2,59 Mb.
#13365
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Conținut

Capitol Titlu PageAnexe 60
Tabele

Tabelul 1.1: Livrabilele proiectului și data de predare 2

Tabelul 2.2: Principalele avantaje și dezavantaje ale diferitelor opțiuni de utilizare/înlăturare a nămolului de epurare 7

Tabelul 2.3: Principalele avantaje și dezavantaje ale opțiunilor de înlăturare a nămolului de tratare a apei potabile 7

Tabelul 3.4: Ponderea terenurilor arabile cu pantă mai mică de 5%, respectiv 10% din fiecare regiune 9

Tabelul 3.5: Ponderea terenului arabil cu un pH al solului mai mare de 6,5 12

Tabelul 3.6: Numărul de exploatații agricole și suprafețele acestora în fiecare regiune 14

Tabelul 3.7: Numărul de exploatații individuale mai mici de 20 ha și suprafața acestora 14

Tabelul 3.8: Suprafețele și ponderile principalelor culturi ale exploatațiilor individuale și ale unităților agricole cu personalitate juridică 16

Tabelul 3.9: Suprafețele și ponderile principalelor culturi din unitățile agricole cu personalitate juridică., pe regiuni 16

Tabelul 3.10: Suprafețele de teren potențial adecvate aplicării nămolului pe regiuni 18

Tabelul 3.11: Suprafața, volumul și numărul de depozite de reziduuri miniere pe județe 21

Tabelul 3.12: Situația depozitelor autorizate de deșeuri municipale pe județe 25

Tabelul 3.13: Calitatea medie a nămolului pe regiuni (ponderată cu producțiile de nămol) bazată pe studiul efectuat de consultant și a informației de la operatorii regionali (2010) 27

Tabelul 3.14: Cantitati estimate ale namolului de tratare in functie de regiuni 29

Tabelul 4.15: Costuri tipice pentru diferite tipuri și rute de utilizare/înlăturare a nămolului 35

Tabelul 5.16: Producția prognozată de nămol și ponderea terenului necesar aplicării în regiunea Nord-Est 39

Tabelul 5.17: Producția prognozată de nămol și ponderea terenului necesar aplicării în regiunea Sud-Est 41

Tabelul 5.18: Producția prognozată de nămol și ponderea terenului necesar aplicării în regiunea Sud 43

Tabelul 5.19: Producția prognozată de nămol și ponderea terenului necesar aplicării în regiunea Sud-Vest 45

Tabelul 5.20: Producția prognozată de nămol și ponderea terenului necesar aplicării în regiunea Vest 48

Tabelul 5.21: Producția prognozată de nămol și ponderea terenului necesar aplicării în regiunea Nord-Vest 50

Tabelul 5.22: Producția prognozată de nămol și ponderea terenului necesar aplicării în regiunea Centru 52

Tabelul 5.23: Producția prognozată de nămol și ponderea terenului necesar aplicării în regiunea București-Ifov 54

Tabelul 5.24: Producția de nămol și necesarul de teren agricol – nivel național 2018 56

Tabelul 5.25: Cheltuieli de investiții pentru tratament suplimentar și pentru infrastructurii de utilizare/înlăturare a nămolului de epurare (în M Lei) 57

Tabelul 5.26: Cheltuielile de exploatare medii pe t SU tratată în 2015 și 2020 pe regiuni (lei/tSU și €/tSU) 57

Tabelul A.27: Suprafețele de teren arabil care corespund dopă pantă și după pH-ul solului derivate din GIS (ha) 61

Tabelul A.28: Numărul de exploatații agricole pe categorii de mărime (ha) ți pe regiuni ale României 62

Tabelul A.29: Suprafața exploatațiilor agricole (ha) după mărimea categoria de mărime (ha) a fermelor pe regiuni ale României 63

Tabelul A.30: Ponderea exploatațiilor individuale și a unităților agricole cu personalitate juridică pe numărul și suprafața fermelor pe regiuni ale României 64

Tabelul A.31: Numărul și suprafața exploatațiilor individuale și unităților agricole cu personalitate juridică având mai mult de 20 ha pe județe 65

Tabelul A.32: Suprafețele culturilor din unitățile agricole cu personalitate juridică pe județe (ha) 66

Tabelul A.33: Suprafețele de teren potențial adecvat utilizării nămolului din unitățile agricole cu personalitate juridică >20 derivate din GIS (ha) 67

Tabelul B.34: Ipoteze privind costurile unitare – cheltuieli de exploatare 68

Tabelul B.35: Ipoteze tehnice privind mărimea și costul proceselor 69

Tabelul C.36: Nivel național – Cantitățile totale de nămol pe soluții de utilizare/înlăturare (tSU/an) 72

Tabelul C.37: Nivel național – Cheltuieli de investiții suplimentare pentru diferite soluții de utilizare/înlăturare a nămolului (M Lei) 72

Tabelul C.38: Nivel național – Cheltuieli de exploatare totale pentru tratarea și utilizarea nămolului (M Lei/an) 73

Tabelul C.39: Regiunea Nord-Est - Cantitățile totale de nămol pe soluții de utilizare/înlăturare (tSU/an) 74

Tabelul C.40: Regiunea Nord-Est – Cheltuieli de investiții suplimentare pentru diferite soluții de utilizare/înlăturare a nămolului (M Lei) 74

Tabelul C.41: Regiunea Nord-Est – Cheltuieli de exploatare totale pentru tratarea și utilizarea nămolului (M Lei/an) 75

Tabelul C.42: Regiunea Sud-Est - Cantitățile totale de nămol pe soluții de utilizare/înlăturare (tSU/an) 76

Tabelul C.43: Regiunea Sud-Est – Cheltuieli de investiții suplimentare pentru diferite soluții de utilizare/înlăturare a nămolului (M Lei) 76

Tabelul C.44: Regiunea Sud-Est – Cheltuieli de exploatare totale pentru tratarea și utilizarea nămolului (M Lei/an) 77

Tabelul C.45: Regiunea Sud - Cantitățile totale de nămol pe soluții de utilizare/înlăturare (tSU/an) 78

Tabelul C.46: Regiunea Sud – Cheltuieli de investiții suplimentare pentru diferite soluții de utilizare/înlăturare a nămolului (M Lei) 78

Tabelul C.47: Regiunea Sud – Cheltuieli de exploatare totale pentru tratarea și utilizarea nămolului (M Lei/an) 79

Tabelul C.48: Regiunea Sud-Vest - Cantitățile totale de nămol pe soluții de utilizare/înlăturare (tSU/an) 80

Tabelul C.49: Regiunea Sud-Vest – Cheltuieli de investiții suplimentare pentru diferite soluții de utilizare/înlăturare a nămolului (M Lei) 80

Tabelul C.50: Regiunea Sud-Vest – Cheltuieli de exploatare totale pentru tratarea și utilizarea nămolului (M Lei/an) 81

Tabelul C.51: Regiunea Vest - Cantitățile totale de nămol pe soluții de utilizare/înlăturare (tSU/an) 82

Tabelul C.52: Regiunea Vest – Cheltuieli de investiții suplimentare pentru diferite soluții de utilizare/înlăturare a nămolului (M Lei) 82

Tabelul C.53: Regiunea Vest – Cheltuieli de exploatare totale pentru tratarea și utilizarea nămolului (M Lei/an) 83

Tabelul C.54: Regiunea Nord-Vest- Cantitățile totale de nămol pe soluții de utilizare/înlăturare (tSU/an) 84

Tabelul C.55: Regiunea Nord-Vest – Cheltuieli de investiții suplimentare pentru diferite soluții de utilizare/înlăturare a nămolului (M Lei)) 84

Tabelul C.56: Regiunea Nord-Vest – Cheltuieli de exploatare totale pentru tratarea și utilizarea nămolului (M Lei/an)) 85

Tabelul C.57: Regiunea Centru - Cantitățile totale de nămol pe soluții de utilizare/înlăturare (tSU/an) 86

Tabelul C.58: Regiunea Centru – Cheltuieli de investiții suplimentare pentru diferite soluții de utilizare/înlăturare a nămolului (M Lei) 86

Tabelul C.59: Regiunea Centru – Cheltuieli de exploatare totale pentru tratarea și utilizarea nămolului (M Lei/an) 87

Tabelul C.60: Regiunea București-Ilfov - Cantitățile totale de nămol pe soluții de utilizare/înlăturare (tSU/an) 88

Tabelul C.61: Regiunea București-Ilfov – Cheltuieli de investiții suplimentare pentru diferite soluții de utilizare/înlăturare a nămolului (M Lei) 88

Tabelul C.62: Regiunea București-Ilfov – Cheltuieli de exploatare totale pentru tratarea și utilizarea nămolului (M Lei/an) 89


Figuri

Figura 2.1: Pașii alegerii opțiunilor de gestionare a nămolurilor de epurare 5

Figura 3.2: Zonele vulnerabile la nitrați și utilizarea terenurilor în România 9

Figura 3.3: Terenuri arabile din România având pantă sub 5% 10

Figura 3.4: Distribuția regional a concentrațiilor de metale grele în exces față de valorile limită din OM 344/2004 11

Figura 3.5: Distribuția regională a valorilor pH din sol 12

Figura 3.6: Numărul exploatațiilor agricole și suprafețele lor pe categorii de mărime la nivel național 13

Figura 3.7: Ponderile principalelor culturi din unitățile agricole cu personalitate juridică, pe regiuni și pe total țară 17

Figura 3.8: Suprafețele împădurite din România (% din suprafața județului) 19

Figura 3.9: Amplasarea fabricilor de ciment și a termocentralelor din România 23

Figura 3.10: Amplasarea depozitelor de deșeuri în România 24

Figura 4.11: Arbore de decizie pentru stabilirea soluțiilor (rutelor) de folosire/înlăturare a nămolului și a costurilor asociate 34

Figura 5.12: Disponibilitatea terenurilor adecvate utilizării nămolului în agricultură (2018) și amplasamentele recuperării de energie din nămol în România 37

Figura 5.13: Amplasamentele și capacitățile (populație) SEAU existente și propuse din România 38

Figura 5.14: Producția previzionată de nămol pe opțiuni de utilizare (tSU/an) în regiunea Nord-Est 39

Figura 5.15: Cheltuieli de investiții suplimentare pentru aplicarea opțiunilor de utilizare/înlăturare (M Lei) în regiunea Nord-Est 40

Figura 5.16: Cheltuieli de exploatare pentru tratarea și utilizarea/înlăturarea nămolului (M Lei/an) în regiunea Nord-Est 40

Figura 5.17: Producția previzionată de nămol pe opțiuni de utilizare (tSU/an) în regiunea Sud-Est 41

Figura 5.18: Cheltuieli de investiții suplimentare pentru aplicarea opțiunilor de utilizare/înlăturare (M Lei) în regiunea Sud-Est 42

Figura 5.19: Cheltuieli de exploatare pentru tratarea și utilizarea/înlăturarea nămolului (M Lei/an) în regiunea Sud-Est 42

Figura 5.20: Producția previzionată de nămol pe opțiuni de utilizare (tSU/an) în regiunea Sud 44

Figura 5.21: Cheltuieli de investiții suplimentare pentru aplicarea opțiunilor de utilizare/înlăturare (M Lei) în regiunea Sud 44

Figura 5.22: Cheltuieli de exploatare pentru tratarea și utilizarea/înlăturarea nămolului (M Lei/an) în regiunea Sud 45

Figura 5.23: Producția previzionată de nămol pe opțiuni de utilizare (tSU/an) în regiunea Sud-Vest 46

Figura 5.24: Cheltuieli de investiții suplimentare pentru aplicarea opțiunilor de utilizare/înlăturare (M Lei) în regiunea Sud-Vest 47

Figura 5.25: Cheltuieli de exploatare pentru tratarea și utilizarea/înlăturarea nămolului (M Lei/an) în regiunea Sud-Vest 47

Figura 5.26: Producția previzionată de nămol pe opțiuni de utilizare (tSU/an) în regiunea Vest 49

Figura 5.27: Cheltuieli de investiții suplimentare pentru aplicarea opțiunilor de utilizare/înlăturare (M Lei) în regiunea Vest 49

Figura 5.28: Cheltuieli de exploatare pentru tratarea și utilizarea/înlăturarea nămolului (M Lei/an) în regiunea Vest 50

Figura 5.29: Producția previzionată de nămol pe opțiuni de utilizare (tSU/an) în regiunea Nord-Vest 51

Figura 5.30: Cheltuieli de investiții suplimentare pentru aplicarea opțiunilor de utilizare/înlăturare (M Lei) în regiunea Nord-Vest 51

Figura 5.31: Cheltuieli de exploatare pentru tratarea și utilizarea/înlăturarea nămolului (M Lei/an) în regiunea Nord-Vest 52

Figura 5.32: Producția previzionată de nămol pe opțiuni de utilizare (tSU/an) în regiunea Centru 53

Figura 5.33: Cheltuieli de investiții suplimentare pentru aplicarea opțiunilor de utilizare/înlăturare (M Lei) în regiunea Centru 53

Figura 5.34: Cheltuieli de exploatare pentru tratarea și utilizarea/înlăturarea nămolului (M Lei/an) în regiunea Centru 54

Figura 5.35: Producția previzionată de nămol pe opțiuni de utilizare (tSU/an) în București-Ilfov 55

Figura 5.36: Cheltuieli de investiții suplimentare pentru aplicarea opțiunilor de utilizare/înlăturare (M Lei) in București-Ilfov 55

Figura 5.37: Cheltuieli de exploatare pentru tratarea și utilizarea/înlăturarea nămolului (M Lei/an) în București-Ilfov 56

Figura 5.38: România – producția previzionată de nămol pe opțiuni de utilizare/înlăturare (tSU/an) 58

Figura 5.39: România - Cheltuieli de investiții suplimentare pentru aplicarea opțiunilor de utilizare/înlăturare (M Lei) 58

Figura 5.40: România - Cheltuieli de exploatare pentru tratarea și utilizarea/înlăturarea nămolului (M Lei/an) 59

Acronime si abrevieri / Acronyms and abbreviations

Yüklə 2,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə