MobiL İsmayil oğlu aslanliYüklə 139,21 Kb.
tarix26.04.2020
ölçüsü139,21 Kb.
#102451

MOBİL İSMAYIL oğlu ASLANLI

Pedaqogika elmləri doktoruDədə Qorqud” Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının baş elmi işçisi

İş telefonu: 012-539- 09-29

İmeyl: hunturk50@gmail.comQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1950-ci il iyulun 1-də Cəbrayıl rayonunun Süleymanlı kəndində anadan olub.

 • 1956-1966-cı illərdə Cəbrayıl rayonu M.Qorki adına tam orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1969-1973-cü illərdə Qırğızıstan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunda təhsli alıb.

 • 1969-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunda ali təhsil alıb.

 • Ailəlidir, bir övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1984-1989-cu illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun dissertantı olub.

 • 1990-cı ildə “Yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi şüurla mənəvi davranışın vəhdətinin formalaşması” mövzusunda dissertasiya müdafiyə edərək, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1992-ci ildə dosent elmi adını alıb.

 • 2013-cü ildə „Azərbaycan ədəbiyyatında fiziki tərbiyə problemləri“ mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək, pedaqogika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1975-1982-ci illərdə Sumqayıt şəhərinin 13 və 15 saylı məktəblərində bədən tərbiyəsi müəllimi və boks üzrə məşqçi.

 • 1982-1985-ci illərdə BDU-nun Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasında müəllim.

 • 1985-1992-ci illərdə BDU-nun Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasında baş müəllim.

 • 1992-2007-ci illərdə BDU-nun Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasında dosent.

 • 2007-2011-ci illərdə BDU-nun İslamşünaslıq ETM-də elmi işçi.

 • 2011-2015-ci illərdə BDU-nun „Dədə Qorqud“ ETL-də böyük elmi işçi.

 • 2015-ci ildən BDU-nun „Dədə Qorqud“ ETL-də baş elmi işçi.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  
 • Bədən tərbiyəsi

 • PedaqogikaTƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatında fiziki tərbiyə məsələləri

 • „Kitabi-Dədə Qorqud“ eposunda fiziki tərbiyyə mədəniyyəti
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 2011, Bakı, Azərbaycan. “Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans.

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Mirzə Ələkbər Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. “Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfransı.

 • 2017, BDU-da Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə həsr olunmuş „Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransı.
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar


 • 1993, Klassik ədəbiyyatda fiziki kamillik (dərs vəsaiti). Bakı, Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 108 s.

 • 1993, Fiziki mədəniyyət və mənəvi kamillik (monoqrafiya). Bakı, Maarif, 248 s.

 • 2000, Fiziki yetkinlik və milli mənəviyyat (monoqrafiya). Bakı, Maarif, 164 s.

 • 2008, Azərbaycan ədəbi və ictimai-pedaqoji fikrində fiziki tərbiyə məsələləri (monoqrafiya). Bakı, Azərnəşr, 424 s.

 • 2016, “Dədə Qorqud” eposunda fiziki tərbiyə mədəniyyəti (monoqrafiya). Bakı, BDU, 232 s.


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 1988, J.J.Russonun pedaqoji görüşləri (metodik vəsait). Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 72 s.

 • 1988, Çətin tərbiyə olunan uşaqların bədən tərbiyəsi və idmana marağın yaradılmasında məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi (metodik vəsait). Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 50 s.

 • 1988, Tarixi şəxsiyyətlərin nümunəsi tələbələrdə bədən tərbiyəsinə marağın vasitəsi kimi (metodik vəsait). Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 30 s.

 • 1990, V.İ.Lenin fiziki tərbiyə haqqında (metodik göstəriş). Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 32 s.

 • 1990, Tələbə - gənclərin mənəvi tərbiyəsi (I hissə) (metodik göstəriş). Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 76 s.

 • 1991, Tələbə - gənclərin mənəvi tərbiyəsi (II hissə) (metodik tövsiyə). Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 38 s.

 • 1991, Qəhrəmanlıq dastanlarında fiziki tərbiyə (metodik tövsiyə). Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 48 s.

 • 1991, Bədən tərbiyəsi və idman tələbələrin ideya-siyasi tərbiyəsinin mühüm amilidir (metodik tövsiyə). Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 74 s.

 • 1991, Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığında fiziki tərbiyə (metodik tövsiyə). Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 34 s.

 • 1993, Azərbaycan folkloru nümunələrində fiziki tərbiyə məsələləri (metodik tövsiyə). Azərb. DBTİA-nın nəşriyyatı, 42 s.


Məqalələr


 • 1984, “Məşqçi yetirmələrinə inanır”. "İdman" qəz., 23 dekabr, s. 4

 • 1984, “Bədən tərbiyəsi və idman məktəb­lilə­rin mənəvi tərbiyəsinin mühüm amili kimi”. "Məktəbdə bədən tərbiyəsi" jur., №4. s. 33-37

 • 1985, Ömürün dağ zirvəsi // “Məktəbdə bədən tərbiyəsi” jurnalı. № 1. s. 44-45

 • 1986, Təlim müvəffəqiyyətinin yüksəldilməsində bədən tərbiyəsi və idmanın rolu // “Məktəbdə bədən tərbiyəsi” jurnalı. № 6. s. 17-20

 • 1987, Mənəvi davranışın tərbiyəsində məşqçi-müəllimin rolu // “Məktəbdə bədən tərbiyəsi” jurnalı. № 6. s. 29-32

 • 1988, Məktəb idman kollektivlərində mənəvi tərbiyənin bəzi məsələləri // “Məktəbdə bədən tərbiyəsi” jurnalı. № 2. s. 11-17

 • 1988, İdman və beynəlmiləl tərbiyə // “Təşviqatçı” jurnalı, № 11. s. 35-37

 • 1988, Şüurlu intizam tərbiyəsinin bəzi xüsusiyyətləri // “Məktəbdə bədən tərbiyəsi” jurnalı. № 4. s. 24-29

 • 1988, Fiziki tərbiyə prosesində elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması // “Məktəbdə bədən tərbiyəsi” jurnalı. № 6. s. 14-18

 • 1989, Bizə sağlam qurucular lazımdır // “Dialoq” jurnalı, № 3. s. 43-45

 • 1990, İntellektual potensialın reallaşdırılması // “Dialoq” jurnalı, № 12. s. 23-25

 • 1991, “Koroğlu” dastanında fiziki tərbiyə məsələləri // “Kənd həyatı” jurnalı, № 3. s. 31-32

 • 1991, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında fiziki tərbiyə məsələləri // “Ulduz” jurnalı, № 3, s. 57-59

 • 1991, Vətəndaşlıq yetkinliyi ruhunda // “Dialoq” jurnalı, № 1. s. 34-35

 • 1991, Nizami müəllim haqqında // “Dialoq” jurnalı, № 19-20. s. 13-16

 • 1991, Mənəvi əqidə // “Dialoq” jurnalı, № 7-8. s. 25-27

 • 1992, Nizami ailə və nigah tərbiyəsi haqqında // “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, № 7-12, s. 13-18

 • 1996, N.Tusi fiziki tərbiyə və sağlamlıq haqqında // “Filoloji araşdırmalar”, Bakı, s. 36-38

 • 1996, “Novruz” adətlərində fiziki tərbiyə və sağlamlıq motivləri // “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 4, Bakı, s. 54-58

 • 1996, “Xəmsə”də çovkan oyunu // “Filoloji araşdırmalar”, Bakı, s. 28-29

 • 1997, Azərbaycan nağıllarında fiziki yetkinlik məsələləri // “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, Bakı, s. 69-71

 • 1997, Qətran Təbrizi fiziki tərbiyə haqqında // “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 3, Bakı, s. 110-112

 • 1997, M.Əhvədi fiziki yetkinlik haqqında // BDU-nun xəbərləri, № 1, s. 63-69

 • 1998, M.F.Axundov və “şətrənc oyunu” // “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 2, Bakı, s. 113-117

 • 1998, Xaqani yaradıcılığında şahmat oyunu // “Filoloji araşdırmalar”, Bakı, s. 29-31

 • 1999, Xətayi və fiziki tərbiyə məsələləri // “Hərbi bilik” jurnalı, № 6, Bakı, s. 72-77

 • 1999, M.T.Sidqinin pedaqoji irsində fiziki tərbiyə motivləri // “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 4, Bakı, s. 119-122

 • 1999, Oyun intizam vasitəsi kimi // “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 4, Bakı, s. 122-124

 • 1999, Xətayi və fiziki mədəniyyət // İslam idman antologiyası, Bakı, s. 370-384

 • 1999, Əbu Əli İbn Sina fiziki tərbiyə və sağlamlıq haqqında // “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 1, Bakı, s. 135-140

 • 1999, Ə.Haqverdiyev yaradıcılığında fiziki tərbiyə // BDU-nun xəbərləri, № 4, s. 83-90

 • 1999, “Qılıncını nə öyərsən, mərə kafir...” // “Azərbaycan” jurnalı, № 9, s. 74-80

 • 1999, Şeirin şəfası (A.Səhhət fiziki tərbiyə və sağlamlıq haqqında) // “Ulduz” jurnalı, № 5-6, s. 90-94

 • 1999, “Kitabi-Dədə Qorqud”da fiziki kamillik problemi // BDU-nun xəbərləri, (“Kitabi-Dədə Qorqud - 1300”) s. 267-279

 • 2000, H.B.Zərdabi yaradıcılığında fiziki tərbiyə və sağlamlıq problemi // BDU-nun xəbərləri, № 3, s. 46-52

 • 2000, Türk gəncliyi və milli özünüdərk kultu // “Birlik” siyasi-ədəbi kultur dergisi, İsveç – Stokolm, s. 19-25

 • 2000, Fiziki kamillik // “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyası, 2 cilddə, II cild, Bakı, s. 125-127

 • 2000, “Kitabi-Dədə Qorqud”da fiziki tərbiyə və ənənə və ritualları // “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 1, Bakı, s. 134-138

 • 2000, Füzuli fiziki-cismani yetkinlik haqqında // BDU-nun xəbərləri, (“Məhəmməd Füzuli - 500”) s. 350-364

 • 2000, Vətənpərvərlik türkün mənəviyyat meyarıdır // “Azərbaycan” siyasi, ictimai və ədəbi dərgi (I hissə), İsveç – Stokolm, s. 13-16

 • 2001, “Dünya bir şətrəncdir...” // BDU-nun xəbərləri, № 1, s. 41-46

 • 2001, Şah İsmayıl Xətayi // “Birlik” siyasi-ədəbi kultur dergisi, İsveç – Stokolm, s. 33-38

 • 2001, Qasım bəy Zakir fiziki kamillik haqqında // “Ulduz” jurnalı, № 11, s. 83-86

 • 2001, Qasım bəy Zakirin həyat və yaradıcılığında fiziki tərbiyə məsələləri // BDU-nun xəbərləri, № 4, s. 39-49

 • 2002, Bayatılarda fiziki tərbiyə motivləri // BDU-nun xəbərləri, № 4, s. 50-58

 • 2002, “Kim ki, bilmir öz həqqinin zatını...” // “Azərbaycan” jurnalı, № 1, s. 178-181

 • 2002, Oyunların pedaqoji əhəmiyyəti // “Xəzər” jurnalı, № 133, s. 24-25

 • 2002, “Yüz çovkan vursan da tərpənməz həyat...” // BDU-nun xəbərləri, № 3, s. 65-75

 • 2003, “...Mənim bu nərdim xanəyə sığmaz” // BDU-nun xəbərləri, № 2, s. 82-88

 • 2004, M.Əmani fiziki tərbiyə və hərb təlimi haqqında // BDU-nun xəbərləri, № 2, s. 96-107

 • 2004, “Bizə döyüş gərək...” (M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığı fonunda) // BDU-nun xəbərləri, № 3, s. 73-88

 • 2004, Qazi Bürhanəddin fiziki kamillik haqqında // BDU-nun xəbərləri, № 4, s. 95-103

 • 2005, “Səyirt köhlən atını...” (Bayatılarda at obrazı) // “Folklor və etnoqrafiya” jurnalı, № 3, s. 57-64

 • 2005, Məhəbbət və qəhrəmanlıq simvolu (Məhcur Şirvani fiziki yetkinlik haqqında) // BDU-nun xəbərləri, № 4, s. 67-75

 • 2006, Söz və savaş sərkərdəsi (İ.Qutqaşınlı fiziki mədəniyyət haqqında) // BDU-nun xəbərləri, s. 76-82

 • 2006, M.Tusi sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması haqqında // “Elmi araşdırmalar” AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutu, № 24, s. 43-48

 • 2006, Azərbaycan atalar sözü və zərb məsəllərində fiziki tərbiyə motivləri // BDU-nun xəbərləri, № 2, s. 224-232

 • 2006, “Qoçaq gərək fərzəngi...” (Aşıq poeziyasında fiziki tərbiyə məsələləri) // “Folklor və Etnoqrafiya” jurnalı, s. 76-82

 • 2006, Saib Təbrizi fiziki mədəniyyət haqqında // BDU-nun xəbərləri, № 3, s. 23-29

 • 2006, M.M.Nəvvab fiziki tərbiyə və sağlamlıq haqqında // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, № 5, s. 295-305

 • 2007, “Bahadır deməzlər hərgiz sayana...” (M.P.Vaqifin həyat və yaradıcılığı fonunda) // BDU-nun xəbərləri, № 3, s. 46-52

 • 2008, A.Bakıxanov sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması haqqında // “Psixologiya” jurnalı, № 7. s. 207-216

 • 2008, Əfsanə və rəvayətlərdə fiziki tərbiyə məsələləri // “Dədə Qorqud” jurnalı, № 11 (27), s. 110-119

 • 2008, Türkün vətənsevərlik amalı // “Dünya Azərbaycanlıları” jurnalı, № 1 (4), Çikaqo, s. 36-40

 • 2008, S.Ə.Şirvani yaradıcılığında fiziki tərbiyə məsələləri // “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, № 3(63), № 4(64), Bakı, s. 185-188, s. 198-201

 • 2009, “Dastani-Əhməd Hərami”də fiziki tərbiyə və qəhrəmanlıq motivləri // BDU-nun xəbərləri, №1, s. 60-63

 • 2009, “...Ər olan meydana gəlsin” (Fədainin yaradıcılığı kontekstində) // BDU-nun xəbərləri, №4, s. 41-46

 • 2009, “Cahan igid ərlərindir...” (Hüseyn Cavidin yaradıcılığı fonunda) // “Azərbaycan” jurnalı, №12, s. 163-167

 • 2009, N.Nərimanovun dünyagörüşündə insanın fiziki və mənəvi kamilliyi // “Qarapapaqlar” jurnalı, №6 (24), s. 24-28

 • 2009, İslam elm və alimlər haqqında // “Hikmət” jurnalı, №15, s. 65-72

 • 2010, Xaqani Şirvani fiziki kamillik haqqında // BDU-nun xəbərləri, №3, s. 23-28

 • 2010, “Koroğlu” dastanında nərə fiziki qüdrət amili kimi // “Psixologiya” jurnalı, №1, s. 145-160

 • 2010, “Koçak Başbuğ Olursa... ” // “Turan” jurnalı, Fikir və Medeniyyet Dergisi sayı, 10/2010. İstanbul, s. 151-156

 • 2010, Milli-mənəvi kimliyimiz və dilimiz // “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”. Elmi-metodik jurnal, №3 (225), iyul-sentyabr, s. 67-71

 • 2010, “Ovuclarına sığmır lələkli oxun...” (“Basatın Təpəgözü öldürdüyü boyu”nda fiziki-cismani yetkinlik motivləri) // “Dədə Qorqud dünyası” I kitab. BDU, s. 72-80

 • 2011, Azərbaycan Manilerində Beden Egitimi Üzerine // “Kardeş kalmler” aylık Avrasiya edebiyat dergisi, QŞubat, s. 96-90

 • 2011, Образы женщин в азербайджанском эпосе. Проблемы филологии народов Поволжья. Материалы Всерос­сийской научно-практи­чес­кой конференции (Москва-Ярославль) . 7-9 апреля, c.56-60.

 • 2011, “Низами о физическом воспитании и здоровье человека”. Вестник. Казахский националь­ный педагогический университет имени Абая. Серия «Педагогические науки», №2(30), c.188-192.

 • 2011, “Здоровье человека как педагогическая проблема в творчества М.Ф.Ахун­дова. Вектор науки. Тольяттинского Государственного Университета. Серия «Педагогика, психология», №3(6)11.c.32-38.

 • 2011, “Проблемы физического воспитания и военного обучения в творчестве И.Насими..Вектор Наука. Тольяттинского Государственного Университета. Серия: «Педагогика, психология». №4 (7), c.35-38.

 • 2011, “Проблемы физического воспитания в художественной прозе (на примере творчества Н.Нариманова). Вектор Наука. Тольяттинского Государственного Университета. Серия: «Педагогика, психология». №2 (5).c.225-228.

 • 2011, “Fiziki mədəniyyət və gənclərin ideya-mənəvi tərbiyəsi. Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ”. Beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 28-29. s,496-500.

 • 2011, “Проблемы ментальности в рамках глобализации. Глобализация как этап развития мирового сообщества. Материалы международной научно-практической конференции. Пенза-Сургут, 25-26 сентября, Баку. c.66-70.

 • 2012, Ulu Dədə Qorqudun bəzi öyüd və nəsihətləri haqqında // Dədə Qorqud dünyası, II kitab. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, s. 114-122

 • 2012, Nağıllarımızda fiziki mədəniyyət və qəhrəmanlıq motivləri // Dədə Qorqud dünyası, II kitab. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, s. 85-113.

 • 2012, “H.Cavid yaradıcılığında iqidlik və qəhrəmanlıq motivləri” / H.Cavidinin 130 illik yubile­yinə həsr olunmuş Respub­lika elmi konfran­sının mate­rialları. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı. s,128-141.

 • 2012, “M.Ə.Sabir yaradıcılı­ğın­da mənəvi–fiziki dəyanə­tin poetik təcəssümü” / M.Ə.Sabirin 150 illik yubi­le­yinə həsr olunmuş Respub­lika elmi konfran­sının mate­rialları. Bakı. s,36-47.

 • 2013, “Проблемы физическо-волевого совершенства в жизни и творчестве И.Насими”. Вектор Науки. Тольяттинского Государственного Универ­сите­та. Серия: «Педагогика, психология». № 1(12).c.29-32.

 • 2013, “Gücsüz tanrıdansa, güc­lü qəhrəman...” (H.Cavid fiziki-mənəvi sağlamlıq haqqında). “Kredo” qəz., 19 yanvar; 26 yan­var; 02 fevral; 09 fevral; 16 fevral; 1.s,3;3;3;15;3;14.

 • 2013, Çovkan oyunu tarixindən // “Qobustan” jurnalı, 3/160, Payız, s. 65-72

 • 2013, Bahadırlıq, Hünər aşılayan oyunlarımız // “Qobustan” jurnalı, 1/158, Yaz, s. 80-84

 • 2013, Mir Möhsün Nəvvab fenomeni // “Ulduz” jurnalı, № 1, s. 69-73

 • 2013, “...Mənəvi kamilliyə doğru” // “Azərbaycan” jurnalı, № 8, s. 185-189

 • 2013, “Вопросы физического воспитания в творчестве А.Бакиханова”. Наукови записки. Серия педа­гогични ма исторични науки. Вы­пуск CXII(112). Киев Вид-во НПУ имени М.П.Драго­манова.c.5-12.

 • 2013,“Мотивы физического воспитания и здоровья в исламе”. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университе­та. Серия: «Педаго­гика, психология». №4/15.

 • 2014, М.Ф.Ахундов о здоровье человека”. Наукови записки. Серия педа­гогични ма исторични науки. Ви­пуск CXП. Киив Вид-во НПУ имени М.П.Драго­манова,

 • 2014, The Physical Culture and Heroic Motives in the Azerbaijani Tales”. Walia Journal 30(S1), Alailable online at www.Waliaj.com ISSN 1026-3861. indexed bu Thomson Reuters (ISI)/s,238-243.

 • 2014, “Hər sözün bir qəhrəmandır...” (İ.Nəsimi həyat və yaradıcılığı fonunda) // BDU-nun xəbərləri, №4, s. 5-11

 • 2014, Pəhləvan öz gücünü torpaqdan alır... // “Qobustan” jurnalı, 4/165, Qış, s. 20-23

 • 2014, Cəsurlar oyunu // Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, s. 87-90

 • 2014, Tarixi şəxsiyyətlərin həyatında fiziki tərbiyənin yeri”. “Respublika” qəz., 23 dekabr; 28 dekabr; 30 dekabr.s,15;6;10.

 • 2015, Cirid və qəpəq // “Qobustan” jurnalı, 2/167, Yay, s. 59-62

 • 2015, “Avesta”da fiziki mədəniyyət və mənəvi kamilləşmə // “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, s. 109-111

 • 2015, “Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul boyu”nda fiziki mədəniyyət motivləri // “Kitabi-Dədə Qorqud” və türk dünyası” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, s. 192-198

 • 2015-сi il “Bir ömrün barı”. “Kredo” qəz., 13 noyabr 2015.20 noyabr 2015;27 noyabr.s.15;13:10.

 • 2016, “Çəkəndə misri qılıncı...” // “Qobustan” jurnalı, 2/171, Yay, s. 32-35

 • 2016, Kəndirbazlıq.... // “Qobustan” jurnalı, 1/170, Yaz, s. 25-27

 • 2016, Oxuna oxşar oğullar... // “Qobustan” jurnalı, 1/170, Yaz, s. 28-31

 • 2016, “Kitabi-Dədə Qorqud”da idarəçilik sistemi // Birinci Türkoloji Qurultayın 90 –illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah” (problemlər və perspektivlər) “Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı, s. 286-289

 • 2017, «Напрями развитку физичнои культури и спорту в Азербайджану 2013-2014 рр». Минстерство Освими Науки Украини Херсонський Державиний Университет. Херсон, с. 7-12

 • 2017, “Molla Pənah Vaqifin fiziki tərbiyyə və hərbi görüşləri”. Vaqif və müasirlik. BDU Elmi-praktiki konfransının materialları

 • 2017, “Xəqiqi xəqiqətdə olduğu kimi”. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” jur. №4. s. 72-76

 • 2017, “Həqiqi həqiqətdə olduğu kimi…”. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi ”jur, №4, s. 172-176.

 • 2018, “Məsihinin fiziki tərbiyə və hərbi görüşləri”. Respublika elmi-praktik konfransının materialları. s. 271-293

 • 2018, “XX əsr Azərbaycan publisistikasında fiziki tərbiyə və sağlamlıq motivləri“. “Dil və ədəbiyyat“ Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 2 (106), s. 376-380

 • 2018, “Dədə Qorqud“ eposunda musiqi zəfər amili kimi“. “Təhsil və cəmiyyət“ mövzusunda Gənc tədqiqatçıların beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları. s. 396-375

 • 2018, “Məhsəti poeziyasının möcüzələri“. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi“ jurnalı, № 2 (75-77)

 • 2018, “M.Ə.Rəsulzadənin ictimai-pedaqoji irsində fiziki mədəniyyət və qəhrəmanlıq motivləri“. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının materialları. s. 261-267

 • 2018, “Проблемы здорового образа жизни в работах Гасан бек Зардаби“. Зборник наукових прац педагогичных науки. Випуск LXXXII. Том 1. Херсон, с. 53-59

 • 2018, «Физическая зрелость в творчестве Мамед Эмина Расулзаде». Инновацийна педагогика. Науковий журнал. Випуск 4. Том 1. Оддесса, с. 10-14

 • 2018, “M.S.Ordubadi yaradıcılığında fiziki tərbiyə məsələləri”. BDU-nun xəbərləri. № 2, s. 35-44

 • 2018, “Dədə Qorqud eposunda at kultu“. Böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin 135 illiyinə həsr olunmuş “Hüseyn Cavid və çağdaş Azərbaycan filologiyası“ Respublika elmi konfransının materialları. s. 53-61

 • 2018, “Cavid yaradıcılığında Əmir Teymur fenomeni“. Böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin 135 illiyinə həsr olunmuş “Hüseyn Cavid və çağdaş Azərbaycan filologiyası“ Respublika elmi konfransının materialları. s. 9-16

 • 2018, “Şah İsmayıl Xətai və Gülzar“ dastanında fiziki tərbiyə motivləri“. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. № 4 (108), s. 211-219

 • 2018, “Əsatirlərdə fiziki-cismani yetkinlik problemi“. Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. № 21, s. 42-49

 • 2018, “Aşıq Ələsgər yaradıcılığında fiziki mədəniyyət və qəhrəmanlıq motivləri“. Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. № 21, s. 96-103

 • 2018, “Abbas Səhhət yaradıcılığında sağlamlıq məsələləri“. “Dil və ədəbiyyatın tədrisi“ jurnalı. № 4 (258). s. 60.68


Publisistik məqalələri


 • 1985, N.Q.Çernışevski fiziki tərbiyə haqqında // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 24 iyul 1985, s. 3

 • 1988, Sağlam bədəndə sağlam ruh olar // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 21 aprel 1988, s. 1

 • 1989, Dilim mənim qeyrətimdir // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 16 may 1989, s. 3

 • 1990, Mənəvi ləyaqətə çağırış // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 5 iyul 1990, s. 3

 • 1991, Milli “mən” və milli şüur // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 5 iyul 1991, s. 2

 • 1992, İnsanı üç şey məhv edir: paxıllıq, tamahkarlıq, lovğalıq // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 23 dekabr 1992, s. 4

 • 1993, Dədə Qorqud öyüdləri // “Ədəbiyyat” qəzeti, 19 fevral 1993, s. 5

 • 1993, Kamilliyin bir yolu da idmandır // “Xalq qəzeti” 14 sentyabr 1993, s. 4

 • 1997, İlk tərbiyə məktəbi // “İnsan hüquqları” qəzeti, 23-30 aprel 1997, s. 3

 • 2004, Tarixə şöhrət gətirən türk qadınları // “Türkün səsi” qəzeti, 8 iyun 2004, s. 3

 • 2014, Fiziki mədəniyyətin ideya-mənəvi dəyərləri // “Respublika” qəzeti, 9 may 2014, s. 9

 • 2014, Tarixi şəxsiyyətlərin həyatında fiziki tərbiyənin yeri // “Respublika” qəzeti, 23-28-30 dekabr 2014, s. 15, 6, 10

 • 2015, Novruz ədəbi-tarixi yaddaşımızda // “Kredo” qəzeti, 19 mart 2015, s. 4, 6, 11

 • 2015, Bədii-estetik yaddaşımızda çövkən oyunu // “Respublika” qəzeti, 13-18 iyun 2015, s. 12, 14

 • 2015, Bir ömrün barı // “Kredo” qəzeti, 13-20-27 noyabr 2015, s. 15, 13, 10

 • 2017, İslamda fiziki mədəniyyət və sağlamlıq motivləri // «Respublika» qəzeti, 9 aprel;14 aprel; 20 aprel; 30 aprel. s. 4; s. 4; s. 5; s. 7.

 • 2017, Mir Möhsün Nəvvab fenomeni. «Şuşa» qəzeti, 31 yanvar; 15 fevral. s. 3; s. 5.
ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI
 • 1969-1970-ci illərdə boks üzrə Qırğızıstan Respublikasının çempionu

 • 1974-cü ildə boks üzrə Azərbaycan Respublikasının çempionuİCTİMAİ FƏALİYYƏTİ  
 • 1999-cu ildən Boks üzrə Beynəlxalq dərəcəli hakim.

 • 1991-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.

 • 2005-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Yüklə 139,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə