Model pentru programe operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă


A.6.5 Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie de regiuneYüklə 2.5 Mb.
səhifə13/37
tarix25.01.2019
ölçüsü2.5 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37

2.A.6.5 Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie de regiune

Tabelul 5: Indicatori de realizare comuni și specifici programului (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FSE și, dacă este cazul, pentru FEDR)

Prioritate de investiții

4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare


ID

Indicator

Unitate de măsură

Fond

Categoria regiunii (dacă este relevantă)

Valoarea-țintă (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

B

F

T

CO15

Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite

Km

FEDR

Mai puțin dezvoltate50,00

Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

anual

CO37

Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate

persoane

FEDR

Mai puțin dezvoltate5.143.438,00

Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

anual

1S11

Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat

operațiuni

FEDR

Mai puțin dezvoltate50,00

Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

anual

1S12

Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat)

operațiuni

FEDR

Mai puțin dezvoltate20,00

Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

anual

2.A.4 Prioritate de investiții

ID-ul priorității de investiții

6e

Titlul priorității de investiții

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

2.A.5 Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții și rezultatele preconizate

ID-ul obiectivului specific

OS42

Titlul obiectivului specific

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet

Rezultatele pe care statul membru caută să le obțină prin sprijinul din partea Uniunii

După 1990, odată cu procesul de descentralizare, concomitent cu  schimbările economice majore - reducerea sau încetarea activităților industriale, dezvoltarea urbană a cunoscut noi forme, influenţate şi de tendinţa de migrare a populației spre zonele rurale sau periurbane. Majoritatea oraşelor din România, au in limitele intravilanului terenuri și suprafețe degradate și/sau abandonate, etc. care se reflectă asupra calității vieții cetăţenilor și imaginii/atractivității orașului.

Reconversia și/sau reutilizarea terenurilor neutilizate și abandonate și transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru populație (parcuri, grădini publice, etc.), are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.  În acelaşi timp, revitalizarea urbană constituie un instrument pentru utilizarea raţională a resurselor de teren, în contextul intensificării procesului de expansiune urbană necontrolată. Principalul rezultat preconizat îl constituie creșterea suprafețelor verzi  la nivelul municipiilor resedinta de judet din România, pe fondul reintegrării în circuitul urban al spațiilor reziduale ale acestora.


Tabelul 3: Indicatori de rezultat specifici programului pe obiectiv specific (pentru FEDR și pentru Fondul de coeziune)

Obiectiv specific

OS42 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet

ID

Indicator

Unitate de măsură

Categoria regiunii (dacă este relevantă)

Valoare de referință

An de referință

Valoarea-țintă (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

1S13

Spații verzi în municipiile reședință de județ

metri pătrați / locuitor

Mai puțin dezvoltate

17,82

2011

26,00

INS

anual

2.A.6 Acțiunea care urmează să fie sprijinită în cadrul priorității de investiții (pe prioritate de investiții)

2.A.6.1 Descriere a tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile preconizate la obiectivele specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice vizate și a tipurilor de beneficiari

Prioritate de investiții

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Cu precădere din cauza procesului de dezindustrializare, precum şi a reducerii capacităţii  investiţionale a autorităţilor locale la nivelul orașelor din România a rezultat apariția unor terenuri și suprafețe degradate, abandonate și/sau neutilizate care se repercutează asupra calității mediului urban și, implicit asupra calității vieții populației.

În cadrul acestei priorități de investiție, prin intermediul unei abordări integrate teritorial, sunt vizate reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, fara a fi exhaustive, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse interventiei:


 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;

 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;

 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;  montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);

 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);

 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;

 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);

 • modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Implementarea unor astfel de măsuri va contribui în principal la îmbunătățirea calității vieții populației, pe fondul îmbunătățirii condițiilor de mediu, dar si a creșterii ofertei de de agrement și recreere a populației la nivelul acestor municipii. În același timp, regenerarea spațiilor urbane degradate și abandonate poate facilita creșterea atractivității centrelor urbane pentru populație și agenți economici, contribuind la îmbunătățirea percepției anumitor zone, dar și la crearea unui climat atractiv socio-economic.

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile și instituțiile publice locale  din municipiile reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat ITI Delta Dunării).
2.A.6.2 Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

Prioritate de investiții

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

În conformitate cu Art. 7, Regulamentul FEDR, autoritățile urbane vor fi responsabile cu selecția operațiunilor.

În cadrul acestei priorități de investiții nu vor fi finanțate proiecte de sine-stătătoare, ci numai în măsura în care sunt parte componentă a unei strategii integrate de dezvoltare urbană.  

Următoarele principii orientative vor fi luate în considerare la selectarea operațiunilor:


 • concordanța cu documentele stategice relevante (ex. strategii integrate de dezvoltare urbană, PDR, etc.);

 • contribuţia operațiunii la realizarea obiectivelor specifice POR;

 • calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea operațiunii;

 • respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea;

 • complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare;

Valoarea maximă a unei investiții individuale privind revitalizarea urbană este de 5 milioane euro.

Criteriile de selecție a operațiunilor vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.
2.A.6.3 Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

Prioritate de investiții

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Nu se are în vedere utilizarea instrumentelor financiare.


2.A.6.4 Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)

Prioritate de investiții

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Nu se vor finanța proiecte majore în cadrul acestei priorități de investiții.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə