Model pentru programe operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă


A.6.5 Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie de regiuneYüklə 2.5 Mb.
səhifə14/37
tarix25.01.2019
ölçüsü2.5 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

2.A.6.5 Indicatorii de realizare pe prioritate de investiție și, după caz, pe categorie de regiune

Tabelul 5: Indicatori de realizare comuni și specifici programului (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FSE și, dacă este cazul, pentru FEDR)

Prioritate de investiții

6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului


ID

Indicator

Unitate de măsură

Fond

Categoria regiunii (dacă este relevantă)

Valoarea-țintă (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

B

F

T

CO38

Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane

Metri pătrați

FEDR

Mai puțin dezvoltate106.306,00

Rapoarte de monitorizare POR-MYSMIS

anual

2.A.4 Prioritate de investiții

ID-ul priorității de investiții

9b

Titlul priorității de investiții

Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

2.A.5 Obiective specifice corespunzătoare priorității de investiții și rezultatele preconizate

ID-ul obiectivului specific

OS43

Titlul obiectivului specific

Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

Rezultatele pe care statul membru caută să le obțină prin sprijinul din partea Uniunii

O cartografiere extinsă a comunităților marginalizate din orașele și municipiile României a fost realizată cu sprijinul Băncii Mondiale în 2014, pe baza unor criterii măsurabile de definire diferitelor tipuri de comunități dezavantajate: capitalul uman (cu referire la educație, sănătate și comportament demografic), ocuparea forței de muncă, calitatea locuirii, și etnia, ca un filtru secundar. Zonele marginalizate sunt definite ca fiind acele comunități care îndeplinesc cumulativ primele trei criterii. Numărul populației în zone marginalizate la nivelul municipiilor – reședință de județ era în 2011 de aproximativ 83.000 de persoane. Studiul relevă, de asemenea, faptul că 30,8% din persoanele din mediul urban care s-au identificat ca aparținând etniei roma la Recensământul populației și locuințelor din 2011, locuiesc în zone marginalizate. În plus, 38,9% locuiesc în zonele defavorizate din punct de vedere al capitalului uman.

Această prioritate de investiție are ca scop îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate din municipiile – reședință de județ din România, contribuind astfel la promovarea coeziunii sociale prin îmbunătățirea mediului construit și prin activități complexe care vizează ocuparea forței de muncă, creșterea educației, îmbunătățirea asistenței medicale și a serviciilor sociale, dezvoltare comunitară și siguranță publică.

Rezultatele vor fi atinse printr-o abordare integrată și participativă, prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la baza marginalizării comunităților. Investițiile pentru regenerare urbană vor contribui la realizarea obiectivelor multi-dimensionale de  dezvoltare urbană durabilă, astfel cum sunt definite la art. 7 din Regulamentul FEDR și reflectate în strategiile integrate de dezvoltare urbană promovate de municipiile – reședință de județ eligibile în cadrul acestei axe prioritare.

Rezultatul așteptat constă în reducerea numărului populației cuprinsă în zonelele marginalizate la nivelul municipiilor – reședință de județ.
Tabelul 3: Indicatori de rezultat specifici programului pe obiectiv specific (pentru FEDR și pentru Fondul de coeziune)

Obiectiv specific

OS43 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

ID

Indicator

Unitate de măsură

Categoria regiunii (dacă este relevantă)

Valoare de referință

An de referință

Valoarea-țintă (2023)

Sursa datelor

Frecvența raportării

1S14

Populația aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reședință de județ

Persoane

Mai puțin dezvoltate

82.844,00

2011

80.607,00

INS/ Banca Mondială

La patru ani

2.A.6 Acțiunea care urmează să fie sprijinită în cadrul priorității de investiții (pe prioritate de investiții)

2.A.6.1 Descriere a tipului și exemple de acțiuni care urmează să fie sprijinite și contribuțiile preconizate la obiectivele specifice, inclusiv, după caz, identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice vizate și a tipurilor de beneficiari

Prioritate de investiții

9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Această prioritate de investiții vizează, printr-o abordare complexă, rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în anumite zone din interiorul orașelor,  defavorizate și marginalizate, în scopul de a promova incluziunea socială a populației marginalizate. Măsurile vor fi promovate printr-o abordare integrată, promovând investiții în asigurarea condițiilor de bază infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, spații publice etc.), dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare, precum și, atunci când este cazul, combaterea segregării și consolidarea coeziunii sociale a populației afectate.

În plus, acțiunile planificate în cadrul acestui obiectiv specific vor fi planificate și implementate în mod participativ, cu implicarea părților interesate relevante (populația care trăiește în zona de acțiune) și în parteneriat cu toate organizațiile relevante (ex. instituții din sectorul public, organizațiilor non-guvernamentale și alte părțile interesate private).

Intervențiile teritorializate pot include diverse activități de regenerare, în funcție de nevoile specifice identificate la nivel local. Lista orientativă include:


 • Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);

 • Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;

 • Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la scară mică (cum ar fi infratructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate);

 • Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.

Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții se fac în completarea proiectului/proiectelor vizând celelalte categorii de activități eligibile.

Se încurajează ca, în funcție de nevoile locale identificate, investițiile de tip FEDR să fie implementate în mod complementar și integrat cu activitățile de tip FSE promovate prin POCU, în special cele prevăzute în cadrul axelor prioritare 3 și 4.

Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ (exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția municipiului Tulcea.

Investițiile din cadrul acestui obiectiv specific sunt complementare intervențiilor de tip CLLD din cadrul axei prioritare 9 a POR 2014-2020, dar fară a viza același teritoriu.
2.A.6.2 Principiile directoare pentru selectarea operațiunilor

Prioritate de investiții

9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

În conformitate cu Art. 7, Regulamentul FEDR, autoritățile urbane vor fi responsabile cu selecția operațiunilor.

În cadrul acestei priorități de investiții nu vor fi finanțate proiecte de sine-stătătoare, ci numai în măsura în care sunt parte componentă a unei strategii integrate de dezvoltare urbană.  

Următoarele principii orientative vor fi luate în considerare la selectarea operațiunilor:


 • Concordanța cu documentele strategice relevante (strategii integrate de dezvoltare urbană, strategiile naționale  în domeniu, precum Strategia Naţională pentru Promovarea Incluziunii Sociale și Combaterea Sărăciei,  Strategia Guvernului  României  de incluziune a cetăţenilor români aparținând minorității romilor 2012-202 – condiţionalități  ex-ante pentru România, alte strategii relevante în domeniu, Planurile de Dezvoltare Regională 2014-2020,etc.)

 • Contribuţia operațiunii la realizarea obiectivelor specifice POR

 • Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea  operațiunii

 • Principiul intervenţiei plasată în zona nevoii identificate („area based approach”), pentru un impact cât mai mare asupra beneficiarilor finali

 • Operațiunea respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen și nediscriminarea,

 • Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte surse de finanțare (în special cu POCU, axele prioritare 3 și 4 (obiectivele specifice 4.1, 4.2, 4.4), pentru promovarea unei abordări integrate).

 • Se va acorda prioritate intervențiilor vizând comunitățile marginalizate în care populația de etnie roma reprezintă mai mult de 10% din populație.

Valoarea maximă a unei investiții individuale privind regenerarea fizică, economică și socială a zonelor marginalizate urbane este de 5 milioane euro.

Criteriile de selecție a operațiunilor vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.
2.A.6.3 Utilizarea planificată a instrumentelor financiare (după caz)

Prioritate de investiții

9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Nu se are în vedere utilizarea instrumentelor financiare.


2.A.6.4 Utilizarea planificată a proiectelor majore (după caz)

Prioritate de investiții

9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Nu se vor finanța proiecte majore în cadrul acestei priorități de investiții.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə