Model pentru programe operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă


ABORDAREA INTEGRATĂ A DEZVOLTĂRII TERITORIALEYüklə 2,5 Mb.
səhifə24/37
tarix25.01.2019
ölçüsü2,5 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   37

4. ABORDAREA INTEGRATĂ A DEZVOLTĂRII TERITORIALE


Descriere a abordării integrate a dezvoltării teritoriale, luând în considerare conținutul și obiectivele programului operațional, având în vedere Acordul de parteneriat și prezentând modul în care el contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului operațional și a rezultatelor preconizate.

În scopul îmbunătățiriii creșterii economice și prosperității pe termen lung a României este important ca fiecare regiune să își folosească la maxim potențialul său economic și social. Strategia POR se concentrează pe necesitatea îmbunătățirii performanței ecomonice și sociale a fiecărei regiuni, prin contracararea factorilor și elementelor care împiedică performanța economică și promovarea oportunităților de dezvoltare în fiecare regiune.

Orașele, mai ales cele mari, sunt, în esență, motoare ale economiei regiunilor în care sunt situate. Dezvoltarea regională și urbanizarea sunt strâns interconectate, regiunile mai dezvoltate înregistrează de obicei un grad de urbanizare mai ridicat sau adăpostesc în interiorul lor un oraș mare care impulsionează dezvoltarea.

Municipiul Bucureşti îndeplineşte rolul principal în structura urbană naţională, caracterizându-se printr-o accesibilitate net superioară faţă de celelate oraşe, la nivel naţional şi internaţional, precum şi prin dominarea activităţilor economice şi administrative. Rețeaua de oraşe secundare este distribuită echilibrat la nivelul regiunilor de dezvoltare, cele 7 centre regionale (polii de creștere) având dimensiuni relativ apropiate, dar cu diferenţe în funcţiile economice îndeplinite.

Celelate oraşe medii şi mari, în special municipiile reședință de județ - adevărați poli de dezvoltare urbană, constituie un potenţial important pentru dezvoltarea aşezărilor şi zonelor aflate în proximitate. Acestea deţin o poziţie strategică în raport cu axele de dezvoltare regionale și locale și o infrastructură economică și socială relativ dezvoltată care le permit să polarizeaze funcţii teritoriale, activităţi, populaţie, instituţii etc.

Oraşele mijlocii şi mici joacă au funcţiuni esenţiale în dezvoltarea zonei adiacente rurale prin efecte de difuzare a dezvoltării către zonele înconjurătoare, punând la dispoziție servicii urbane spaţiului rural adiacent.

Pentru a a contribui la o dezvoltare policentrică la nivel naţional se va promova susţinerea dezvoltării centrelor urbane majore şi a zonelor funcţionale urbane şi consolidarea zonelor puternic urbanizate, concomitent cu asigurarea unor servicii optime de bază care să deservească oraşele mijlocii şi mici.    

În acest context, orașele, în funcție de dimensiune, atractivitatea economică și de dotările cu infrastructuri urbane au caracteristici, provocări și necesități diferite. Este nevoie astfel de o tratare diferențiată a acestora şi stabilirea priorităților în acord cu necesitățile și potențialul local de dezvoltare.

O importanță regională aparte o constituie regiunea Dunării, inclusiv Delta Dunării. Prin dezvoltarea regiunii Dunării se creează premisele consolidării poziției României ca poartă către Marea Neagră și facilitează dezvoltarea relațiilor economice și creează noi oportunități de investiții în regiune.

Zona Deltei Dunării este un teritoriu unic, cu caracteristici foarte specifice, care necesită o abordare integrată: resurse de mediu de importanță globală, populația izolată și marginalizată, specializare economică și vulnerabilitate, și un acces limitat la servicii. O dublă provocare pentru dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării o constituie  conservarea peisajelor sale ecologice și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii săi.


4.1 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (după caz)


Abordarea utilizării instrumentelor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și principiile de identificare a zonelor unde acestea vor fi implementate

Instrumentele de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității joacă un rol important în reducerea disparităților teritoriale în zonele urbane și rurale, prin încurajarea implicării active a comunităților locale, atât pentru elaborarea strategiilor, cât și pe parcursul procesului de implementare a acestora, conform nevoilor identificate.

Instrumentul CLLD va fi utilizat pentru implementarea intervențiilor care vizează promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile dezavantajate, cu accent asupra celor cu populație majoritară de etnie romă. Dată fiind complexitatea nevoilor cu care se confruntă comunitățile afectate, în contextul unui acces limitat la servicii sociale, de sănătate și de educație de calitate și participării reduse pe piața muncii, este necesară o abordare integrată pentru asigurarea eficacității și sustenabilității intervențiilor implementate.

În acest sens, POCU (prin Axa Prioritară 5 – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) și POR (prin Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban) vor pune la dispoziție alocările financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru orașe cu o populație de peste 20 000 de locuitori.

Zonele vizate de un parteneriat local (grup de acțiune locală) trebuie să fie coerente din punct de vedere economic, social și fizic. Teritoriul  poate varia, ca formă și delimitare, de la o singură zonă marginalizată într-un oraș (de exemplu - zonă de tip ghetou cu blocuri) la mai multe zone de acest tip. Decizia referitoare la delimitarea exactă a zonelor locale aparține grupurilor de acțiune locală, asigurându-se astfel respectarea condițiilor locale și a scopurilor strategiei locale.

POCU prin acțiunile de investiție specifice Axei Prioritare CLLD (îmbunătățirea accesului și participării în sistemul de învățământ, creșterea calității în sistemul de educație, alături de creșterea participării pe piața muncii și îmbunătățirea competențelor profesioniștilor în domeniul serviciilor sociale și de sănătate etc.), se va constitui ca principal fond pentru susținerea activităților premergătoare realizării strategiei de dezvoltare a comunității și pentru asigurarea implementării și sustenabilității măsurilor propuse. POR va susține prin Axa Prioritară CLLD finanțările necesare infrastructurii relevante (infrastructura socială, de sănătate și educațională, investiții care vizează îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru comunitățile defavorizate, locuinţe sociale etc.) pentru implementarea în bune condiții a măsurilor POCU. De asemenea, vor fi avute în vedere pentru comunitățile marginalizate, complementar strategiilor CLLD dezvoltate, investițiile naționale  din POC care urmăresc alfabetizarea digitală în comunitățile vulnerabile şi dezvoltarea competențelor digitale ca instrument de combatere a excluziunii prin extinderea reţelei de Punct de Acces Public la Internet.

Utilizarea instrumentului CLLD va presupune parcurgerea a trei etape începând cu elaborarea strategiei și constituirii Grupului de Acțiune Locală, selectarea strategiilor de către un comitet de selecție comun format din reprezentanți cu experiență relevantă în integrarea comunităților defavorizate și transmiterea spre finanțare a unui pachet integrat de proiecte. Mai multe detalii despre condițiile de utilizare a mecanismului CLLD se găsesc la Anexa.

Coordonarea mecanismului CLLD va fi asigurată prin Grupul Funcțional de Lucru stabilit la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, format din reprezentanți ai autorităților de management, Punctul Național de Contact pentru Romi, Organismul Unic pentru FSE, GAL, ADR.

Agențiile de Dezvoltare Regională vor putea participa în calitate de observator la procesul de pregătire și implementare al strategiilor CLLD.

Atribuțiile acestui grup vor consta în monitorizarea implementării mecanismului CLLD prin prisma strategiilor dezvoltate de către comunități,  elaborarea de propuneri pentru soluționarea problemelor semnalate în implementarea operațiunilor și propunerea de criterii de prioritizare a  operațiunilor relevante pentru comunitate finanțate din diverse Programe Operaționale.
Yüklə 2,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə