Model pentru programe operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncăYüklə 2,5 Mb.
səhifə30/37
tarix25.01.2019
ölçüsü2,5 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37

2.

9. CONDIȚIONALITĂȚI EX ANTE9.1 Condiționalități ex ante


Informații referitoare la evaluarea aplicabilității și îndeplinirii condiționalităților ex ante (opțional).

Condiționalitățile ex-ante reprezintă o parte importantă a pregătirilor pentru perioada de programare 2014-2020. România a demarat procesul de identificare a condiționalităților ex-ante aplicabile începând cu luna noiembrie 2012 și a realizat o primă analiză a gradului de îndeplinire al acestora, conform criteriilor definite.

Pentru condiționalitățile ex-ante neîndeplinite, în perioada februarie-martie 2013 Guvernul României a adoptat în o serie de planuri de acțiune pentru stabilirea măsurilor necesare, autorităților responsabile și calendarului pentru realizarea măsurilor necesare până cel târziu la data de 31 decembrie 2016. Aceste planuri au fost actualizat în luna februarie 2014, pe baza Ghidului Comisiei Europene privind condiționalitățile ex-ante.

Acțiunile/activitățile finanțate în cadrul axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale vor fi demarate doar după finalizarea cartografierii măsurilor necesare pentru stimularea eficienței în sectorul sănătății, prin aplicarea de modele de prestare a serviciilor și infrastructură și obținerea acorduluiserviciilor Comisiei privind îndeplinirea condiționalității ex-ante aplicabile. În momentul stabilirii unui acord între cele două părți privind îndeplinirea condiționalităților ex-ante, nu va fi necesară modificarea programului operațional.

De asemenea, pentru criteriul 4 din cadrul conditionalității ex-ante 1.1 privind activitățile de cercetare și inovare, operaționalizarea Mecanismului de orientare strategică bazat pe descoperire antreprenorială include o serie de acțiuni care să asigurare un proces continuu de identificare a oportunităților emergente de piață cu avantaj competitiv pentru România sau regiunile sale. Elaborarea RIS-urilor regionale, precum și dezvoltarea unor mecanisme de descoperire antreprenorială pot aduce elemente noi.  Astfel, foile de parcurs pentru domeniile de specializare inteligentă vor fi actualizate pentru a lua în considerare dimensiunea regională. Odată ce foile de parcurs vor fi astfel actualizate, va fi permis sprijinul FEDR pentru actiunile prevazute în AP 1, privind noile elementele. Ulterior, aceste actualizări vor fi reflectate în SNCDI, cu ocazia următoarei revizuiri a acesteia.

Aceste mecanisme care implică actori antreprenoriali de la nivel central și regional vor identifica și susține:  • Domeniile/subdomeniile, sectoarele/subsectoarele economice reprezentative pentru regiune;

  • Modele de dezvoltare a unui mediu antreprenorial la nivel regional bazat pespecificul și nivelul de dezvoltare regională/zonală;

Clusterele, centrele de transfer, alte entități de transfer tehnologic, întreprinderi care pot deveni actori antreprenoriali cu șanse în cunoașterea/dezvoltarea antreprenorială.

Tabelul 24: Condiționalitățile ex-ante aplicabile și evaluarea îndeplinirii acestora


Condiționalitate ex-ante

Axele prioritare la care se aplică condiționalitatea

Condiționalitatea ex ante îndeplinită (Da/Nu/Parțial)

T.01.1 - Cercetare și inovare: Existența unei strategii naționale sau regionale de specializare inteligentă, în conformitate cu programul național de reformă, care să echilibreze cheltuielile private cu cercetarea și inovarea și care să fie conformă cu caracteristicile sistemelor naționale sau regionale eficiente în domeniul cercetării și al inovării.

AP1 - Promovarea transferului tehnologic

Parțial

T.03.1 - Au fost efectuate acțiuni specifice pentru a sprijini promovarea antreprenoriatului ținând seama de "Small Business Act" (SBA).

AP2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Da

T.04.1 - Pentru construcția sau renovarea clădirilor, s-au derulat acțiuni de promovare a eficienței în utilizarea energiei de către utilizatorul final și investiții eficiente din punctul de vedere al costurilor în eficiența energetică.

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabileDa

T.09.1 - Existența și implementarea unui cadru strategic de politică națională pentru reducerea sărăciei care vizează incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii în lumina Orientărilor privind ocuparea forței de muncă.

AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urbanParțial

T.09.2 - Existența unui cadru strategic de politică națională privind incluziunea romilor.

AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urbanDa

T.09.3 - Sănătate: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru sănătate în limitele articolului 168 din TFUE, care asigură sustenabilitate din punct de vedere economic.

AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urbanParțial

T.10.1 - Abandon școlar timpuriu: Existența unui cadru politic strategic pentru a reduce abandonul școlar timpuriu (AST) în limitele prevăzute de articolul 165 din TFUE.

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Parțial

T.10.2 - Învățământul superior: Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea nivelului de instruire până la forme de învățământ superior, sporirea calității și eficienței în limitele articolului 165 din TFUE.

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Parțial

T.10.3 - Învățarea pe tot parcursul vieții: Existența unui cadru strategic de politică națională și/sau regională pentru învățarea pe tot parcursul vieții în limitele articolului 165 din TFUE.

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Parțial

T.10.4 - Existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și formare profesională (EFP), în limitele articolului 165 din TFUE.

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Parțial

T.11.1 - Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative a statului membru, inclusiv a administrației publice.

AP11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Parțial

G.1 - Existența unei capacități administrative pentru punerea în aplicare și aplicarea legislației antidiscriminare a Uniunii și a politicii în materie de fonduri ESI.

AP11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Da

G.2 - Existența unei capacități administrative pentru punerea în aplicare și aplicarea legislației Uniunii privind egalitatea de gen și a politicii în materie de fonduri ESI.

AP11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Da

G.3 - Existența capacității administrative pentru punerea în aplicare și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD) în domeniul fondurilor ESI în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului.

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

AP7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urbanDa

G.4 - Existența unor măsuri de aplicare eficace a dreptului Uniunii din domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI.

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

AP12 - Asistență tehnică

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

AP7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urbanNu

G.5 - Existența unor măsuri de aplicare eficace a normelor Uniunii din domeniul ajutoarelor de stat în ceea ce privește fondurile ESI.

AP1 - Promovarea transferului tehnologic

AP2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlociiParțial

G.6 - Existența unor măsuri de aplicare eficace a legislației Uniunii din domeniul mediului referitoare la EIA și SEA.

AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Parțial

G.7 - Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor. Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficient la obținerea rezultatelor dorite, monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și efectuarea evaluării impactului.

AP1 - Promovarea transferului tehnologic

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

AP11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

AP2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

AP7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urbanParțial


Yüklə 2,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə