Model pentru programe operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncăYüklə 2,5 Mb.
səhifə36/37
tarix25.01.2019
ölçüsü2,5 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

11.3 Egalitatea de gen


Descrierea contribuției programului operațional la promovarea egalității de gen și, dacă este cazul, aranjamentele prin care se asigură integrarea acestei perspective la nivelul programului operațional și al operațiunilor.

Egalitatea de gen este drept fundamental, o valoare a Uniunii Europene şi o condiţie necesară în vederea atingerii obiectivelor UE de creştere, ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială. Una dintre principalele provocări este reprezentată de creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în rândul femeilor, de îmbunătăţirea situaţiei femeilor pe piaţa muncii şi de eliminarea diferenţelor dintre genuri. În mod evident, egalitatea de şanse, în general, şi cea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în mod particular, reprezintă un proces social complex, determinat în timp şi condiţionat nu numai de factori obiectivi (economici cei importanţi), dar şi de factori socio-culturali, subiectivi, dintre care tradiţiile, obiceiurile şi stereotipurile de gen.

Promovarea perspectivei de gen în politicile din ţara noastră se menţine ca fiind o constantă la nivel naţional şi, în acest sens, direcţia de specialitate din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a elaborat şi va implementa cea de-a treia Strategie naţională în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi Planul general de acţiuni pentru implementarea Strategiei, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2014-2017.

În ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, POR va avea în vedere, pe baza indicatorilor de gen şi în conformitate cu Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi :  • Asigurarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii

  • Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie şi formare profesională

  • Încurajarea  femeilor antreprenori

  • Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie

În domeniul dezvoltării regionale va fi acordată atenţie egalităţii de gen în special prin încurajarea  participării femeilor la activităţi socio-economice şi de crearea de noi locuri de muncă prin sprijinirea firmelor şi creearea sau reabilitarea infrastructurii şi serviciilor care contribuie la reconcilierea între familie şi viaţa profesională şi de asemenea prin asigurarea accesului egal la noile tehnologii ajutând grupurile sociale defavorizate să participe la o societate bazată pe cunoaştere.

12. ELEMENTE SEPARATE12.1 Proiecte majore care vor fi implementate pe parcursul perioadei de programare


Tabelul 27: Lista proiectelor majore

Proiect

Data planificată a notificării/depunerii (an, trimestru)

Data planificată a începerii implementării (an, trimestru)

Data planificată a finalizării (an, trimestru)

Axe prioritare / Priorități de investiții

Construcţia și dotarea spitalului de urgenţă regională în Regiunea Nord Est

2016, trimestrul 2

2016, trimestrul 4

2023, trimestrul 4
Construcţia și dotarea spitalului de urgenţă regională în Regiunea Nord Vest

2016, trimestrul 2

2016, trimestrul 4

2023, trimestrul 4
Construcţia și dotarea spitalului de urgenţă regională în Regiunea Sud Vest Oltenia

2016, trimestrul 2

2016, trimestrul 4

2023, trimestrul 4
Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, în zonele rurale din România

2015, trimestrul 4

2016, trimestrul 2

2023, trimestrul 4

12.2 Cadrul de performanță al programului operațional


Tabelul 28: Cadrul de performanță pentru fiecare fond și fiecare categorie de regiune (tabel rezumativ)

Axă prioritară

Fond

Categoria de regiune

Indicator sau etapă cheie de implementare

Unitate de măsură, dacă este cazul

Punctul de referință pentru 2018

Obiectivul final (2023)

B

F

T

B

F

T

AP1 - Promovarea transferului tehnologic

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi

Întreprinderi50270,00

AP1 - Promovarea transferului tehnologic

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro28235294206.508.136,00

AP1 - Promovarea transferului tehnologic

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Entităţi de transfer tehnologic sprijinite

Entităţi430,00

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro58823529298.998.751,00

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar

Persoane250025.000,00

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – școlar

Persoane240024.000,00

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

FEDR

Mai dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro250000053.191.488,00

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

FEDR

Mai dezvoltate

Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – preșcolar

Persoane100010.000,00

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

FEDR

Mai dezvoltate

Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – școlar

Persoane6506.500,00

AP11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro1176471312.891.115,00

AP11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suprafață de teren pentru înregistrare în SICCF conform contractelor de achiziție încheiate

Hectar23954700,00

AP11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Hectar05.756.387,00

AP2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite

Întreprinderi1501.550,00

AP2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro141176471758.448.060,00

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie

Gospodării5600110.572,00

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro1705882362.074.581.227,00

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Operațiuni contractate destinate transportului public si nemotorizat

Operațiuni250,00

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat

operațiuni050,00

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

FEDR

Mai dezvoltate

Eficiența energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie

Gospodării100018.186,00

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

FEDR

Mai dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro20375000299.986.174,00

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

FEDR

Mai dezvoltate

Operațiuni contractate destinate transportului public si nemotorizat

Operațiuni10,00

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

FEDR

Mai dezvoltate

Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat

operațiuni03,00

AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite

Km050,00

AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro1058823531.386.858.575,00

AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Operațiuni contractate destinate transportului public și nemotorizat

Operațiuni250,00

AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Lungime totala a liniilor noi sau imbunatatite de tramvai/și metrou conform contractelor semnate

Km250,00

AP4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat

operațiuni050,00

AP5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro54117647425.732.165,00

AP5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Obiective de patrimoniu cultural restaurate

Obiective241,00

AP5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

FEDR

Mai dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro125000040.771.278,00

AP5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

FEDR

Mai dezvoltate

Obiective de patrimoniu cultural restaurate conform contractelor de finanțare

Obiective10,00

AP5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

FEDR

Mai dezvoltate

Obiective de patrimoniu cultural restaurate

Obiective04,00

AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate

Km1102.100,00

AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro2894117651.055.068.837,00

AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

FEDR

Mai dezvoltate

Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate

Km320,00

AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

FEDR

Mai dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro125000013.297.873,00

AP7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro18823529118.898.624,00

AP7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suprafață spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării

Metri pătrați200010.100,00

AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro35882353763.454.318,00

AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)

Persoane23000230.000,00

AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată

Persoane2500075.000,00

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane

Metri pătrați048.000,00

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro210526389.585.667,00

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

FEDR

Mai puțin dezvoltate

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane conform contractelor încheiate

Metri pătrați96000,00

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

FEDR

Mai dezvoltate

Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane

Metri pătrați06.000,00

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

FEDR

Mai dezvoltate

Suma totală a cheltuielilor eligibile din sistemul contabil al Autorității de certificare, certificată de această autoritate

euro55555611.820.332,00

AP9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

FEDR

Mai dezvoltate

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane conform contractelor încheiate

Metri pătrați12000,00
Yüklə 2,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə