Müdürlüğünün Sivil Savunma Planı 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü”


OKUL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İKAZ VE ALARM TALİMATIYüklə 0,62 Mb.
səhifə5/9
tarix14.07.2018
ölçüsü0,62 Mb.
#56634
1   2   3   4   5   6   7   8   9

OKUL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İKAZ VE ALARM TALİMATI1.İkaz-Alarm İşaretleri ve Anlamı:
a)Sarı İkaz : Taarruz ihtimali var demektir. İşareti ise üç dakika sürekli siren sesidir.
b)Kırmızı İkaz : Taarruz tehlikesi var demektir. İşareti ise üç dakika yükselen alçalan siren sesidir.
c)Radyoaktif Serpinti veya Kimyasal Saldırı Tehlike İkazı: Radyoaktif serpinti tehlikesi var demektir. İşareti ise Üç dakika süreli üçer saniyelik kesik kesik siren sesi veya Radyo yayınıdır.
d)Beyaz İkaz : Tehlike geçti demektir. İşareti ise, radyo, hoparlör veya megafon yayınıdır.
2.İkaz-Alarm Haberlerinin Alınması ve Yayılması.
a)Kurumumuz İkaz-Alarm haberlerini Sivil Savunma İdaresinden, verilecek tehlike ve Tehlike geçti haberini şehre ait genel ikaz ve alarm sistemi vasıtası ile alır.

b)Ayrıca radyo,televizyon,hoparlör,megafon gibi yayın vasıtalarıyla da Alarm haberleri alınabilir.

c)Alınan İkaz-Alarm haberi kurumumuzdaki ve bağlı birimlerdeki bütün personele anında duyurulur.

d)İkaz- Alarm haberinin bütün personele duyurulması için kurum içinde İkaz-Alarm sistemi kurulur.Bu maksatla siren,çan,zil,megafon, hoparlör telefon ve ışıklı tertibatlardan istifade edilir.

e)Komşu müesseselerle de İkaz-Alarm sistemi irtibatı kurulur.
3.İkaz- Alarm Haberlerinin Alındığında Yapılacak İşler:
a)Sarı İkaz Alındığında Yapılacak İşler:
İçeride iseniz : Havagazı elektrik, su ana vanalarını kapa, kapı ve pencereleri ört, teçhizatını al ve sığınağa gir.
Açıkta İseniz : En yakın sığınağa gir. Yoksa sağlam duvar bodrum gibi çukur bir yere sığın.
Araçta İseniz :Araçtan çık, en yakın sığınağa gir. Yoksa sağlam duvar bodrum veya çukur bir yere sığın.
b)Kırmızı İkaz Alındığında Yapılacak İşler:

Sarı ikazda yapılacak olan iş ve işlemlerin aynısı yapılır.


c)Radyoaktif serpinti veya Kimyasal Saldırı Tehlike İkazı alındığında yapılacak işler:
İçeride İseniz : Havagazı, elektrik , su ve vanalarını kapa, kapı ve pencereleri ört, teçhizatını al sığınağa gir.
Açıkta İseniz :Sığındığın yerden çık, gerekiyorsa yardım ve kurtarma çalışmalarına katıl.,

Araçta İseniz : Aracınızın içinde başınızı ve açık olan yerlerinizi uygun elbise ile örtünüz.
d)Beyaz İkaz alındığında Yapılacak İşler.:
İçeride İseniz :Sığınaktan çık, gerekiyorsa yardım ve kurtarma çalışmalarına katıl.
Açıkta İseniz :Sığındığın yerden çık, gerekiyorsa yardım ve kurtarma çalışmalarına katıl.
Araçta İseniz :Saklı durumdan çık. Radyasyon veya gazla bulaşmışsan temizlen.
4-İkazsız ani taarruzda yapılacak işleri:Şehir ve kasabaların ani bir hava taarruzuna uğraması durumunda,göz kamaştırıcı kuvvetli bir ışık, yakıcı bir sıcaklık,çok şiddetli ve sarsıcı bir patlama sesi duyulursa bu durumlarda;
İçeride iseniz :Hemen mümkünse patlama sesinin geldiği taraftaki duvar dibine paralel olarak yatınız. Varsa sağlam masa,sıra,tezgah,karyola gibi, şeylerin altına giriniz. Yüzünüzü kollarınızla kapatınız. Diğer açık yerlerinizi mümkünse örtünüz. Daha sonra emniyetli bir yere sığınınız. Tehlike geçti işaretine kadar bekleyiniz.
Açıkta iseniz :Hemen yere, varsa sağlam bir duvar dibi , çukur veya menfez gibi bir yere yüzükoyun yatarak , başınızı ve yüzünüzü elbisenizle kapayınız. Daha sonra yakındaki kapalı bir yere giriniz ve tehlike geçti işaretine kadar bekleyiniz.
Araçta iseniz : yüzünüzü ve açık yerlerinizi örtünüz. Daha sonra yakındaki kapalı bir yere giriniz ve tehlike geçti işaretine kadar bekleyiniz.

GİZLİ

GİZLİ

(III.BÖLÜM -EK-2)

2-EMNİYET VE KILAVUZ SERVİSİ
1-Servisin Kuruluşu : 1-Servis Amiri

1-Amiri Yardımcısı


4Servis Personeli


6 TOPLAM

2- Görev ve Toplanma Yeri : Normal zamanlarda ana binanın birinci katındaki Müdür Yardımcısı odasında, olağanüstü durumda ise okul bahçesinin öğrenci toplanma yerinde toplanılacaktır.
3-Malzeme ve Teçhizat : Servise ait malzeme listesi III. bölüm EK-2- a’ da dır.
4-Malzeme Saklama Yeri ve Sorumlusu : Okul Müdürlüğümüzde mevcut malzemeler malzeme deposudur. Sorumlusu depo memuru ve servis amiridir.

5-Personeli : Serviste görevli personellerin isimleri III. bölüm EK-2 b’ dedir.

6- Servis Amirinin Görevi :

Barışta:
1-)Servis personelinden herhangi bir nedenle ayrılan varsa, bunları Sivil Savunma Amirine bildirmek. Personel eksikliğini tamamlamak ve her zaman mevcutlu bulunmak.

2-)Malzeme ve teçhizat temin etmek, bakımlarını yaptırmak ve korunmasını sağlamak.

3-)Personel arasında görev bölümü yapmak.

4-)Personele görevlerini tebliğ etmek.

5-)Servisin eğitimlerini yaptırm
Olağanüstü hal ve seferde:
1-)Servisi sevk ve idare etmek.

2-)Sevisin yoklamasını yapmak , eksiklik varsa tamamlamak.

3-) Malzeme ve teçhizatını, önlem ve hazırlıklarını gözden geçirmek, eksikleri gidermek.

4-)Araç ve Gereçleri göreve hazır duruma getirmek.

5-)Personel arasında görev bölümü yaparak, göreve başlatmak.

6-)Personelin yanında bulundurması gereken şahsi malzeme ne teçhizatının dağıtılmasını sağlamak.
7- Servisin Görevleri : Ortalama her 200 kişi 4 kişi hesabıyla kurulur.

1-)Hizmet binasının iç ve dış emniyetini sağlamak.

2-)Şüpheli şahısları tespit emek ve polise haber vermek.

3-)Tehlike sırasında; personelin sivil savunma talimat ve isteklerine uygun hareket

etmelerini sağlamak ve düzenlemek.4-) Panik ve kargaşaları, moral bozucu hareketleri önlemek.

5-)Trafiği kontrol etmek.

6-)Taarruz devresi sonrasında yağmacılığı önlemek, kurtarılan malları emniyet altında

bulunmasını sağlamak.7-)NBC maddeleri ile bulaşmış sahalar ve patlamamış bomba veya mermilerin yerlerini

tespit etmek ve buralara halkın yaklaşmasına mani olmak.8-)Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek.

GİZLİ

GİZLİ
SERVİSİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ


8-Olağanüstü halde veya seferde :

a)Yoklama : Servis amiri tarafından personelin yoklamaları yapılır, her türlü afete karşı personelin hazırlıklı olmaları sağlanır, İkaz ve alarm sırasında nasıl hareket edilmesi gerektiği personele tebliğ edilir.
b)Malzeme Ve Teçhizat : Eldeki malzemeyi gözden geçirir, çalışır durumda olmaları sağlanır, personele dağıtılacaklar dağıtılır, vardiyalar tespit edilir.
c )Emniyet Tedbirleri : Okulun koruması için koruyucu güvenlik tedbirleri gözden geçirilir. Koruma planındaki görevler aksatılmadan yürütülür. Gerektiğinde emniyetten yardım istenir.
d) Gizleme Tedbirleri : Bu planın II. Bölüm d) maddesindeki gizleme tedbirleri uygulanır.

9- İkaz ve Alarm sırasında :

a) Personeli gözetleme : Servis amiri personelin çalışmalarını bizzat takip eder. İkaz ve alarm verildiğinde öğrencilerin ve personelin sığınaklara girmelerinde yardımcı olurlar.
b) Kapı ve Pencereler : Müdürlüğümüz binasındaki bütün kapılar kapatılacak gerektiğinde giriş çıkışlar tek kapıdan yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır.
c) Işıkların söndürülmesi : İkaz ve alarm gece verilirse bütün ışıklar ana elektrik girişindeki şalterden kapatılacaktır.
d) Sığınma : Servis personeli bütün öğrencilerin ve personelin sığındığı sığınağa gireceklerdir.
e) Panikleri Önleme : Müdürlüğümüz ve sığınak içerisinde moral ve panik yaratacak hareketlerin meydana gelmesi önlenecek bu amaçla öğrencilere Milli , dini ve ahlaki telkinlerde bulunularak moralleri yüksek tutulmaya çalışılacaktır.
f) Radyasyon Tehlikesinde : Radyasyon tehlikesi var olduğu öğrenildiğinde öğrenciler ve personel sığınaklara indirilecektir. Sivil savunma birimlerinden alınan haberlere göre öğrenciler güvenli olarak evlerine gönderilecektir.


GİZLİ
GİZLİ

10- Ani (ihbarsız) taarruzda : Bütün öğrenciler ve personel en seri şekilde okul sığınağına indirilecektir. Eğer buna zaman yoksa patlama sesinin geldiği taraftaki duvar dibine , varsa sağlam masa , sıra gibi şeylerin altına öğrencilerin sığınmaları sağlanacaktır.
11- Tehlike geçtikten sonra :

a) Zararlı faaliyetlere karşı tedbirler : Müdürlüğümüz içerisinden ve dışından yapılabilecek yağmacılık hareketlerine ve asılsız haber ve dedikodulara karşı gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Şüpheli görülen şahıslar derhal polise bildirilecek ve okula yaklaşmaları önlenecektir. Şüpheli araçlar derhal emniyete bildirilecektir.
b) Bulaşmış sahaların tehdidi : Nükleer , Biyolojik ve Kimyasal bir saldırı neticesinde okul binasının içinde ve çevresinde kirlenmiş sahalar derhal tespit edilerek öğrencilerin ve personelin buralara girmeleri engellenecektir.
c) Personelin normale dönmesi : Tehlike geçti haberinin alınmasından sonra öğrencilerin sığındıkları yerlerden çıkmaları ve sınıflara girmeleri servis personellerinin ve diğer öğretmenlerin gözetiminde gerçekleştirilecektir.
d) Trafiğin düzenlenmesi : Müdürlüğümüz civarındaki yollarda trafik kontrol altına alınarak trafiğin normal akışı sağlanacaktır.

GİZLİ
GİZLİ


EMNİYET VE KILAVUZ SERVİSİ ARAÇ , MALZEME VE TEÇHİZATI
Malzemenin Adı Kadro Mevcut Noksan
a)Özel Şahsi Teçhizat


  1. Bel kemeri, 1

  2. Dozimetre, 1

Cep düdüğü, 1

b) Hizmet Malzeme ve Teçhizatı :


  1. İp veya şerit (Metre) 8 Adet

  2. İşaret levhası 10 Adet

  3. Kimyasal gazları teşhis kiti 1 Takım


GİZLİ


GİZLİ

(III.BÖLÜM-EK-2-b)

EMNİYET VE KILAVUZ SERVİSİ PERSONEL LİSTESİ


Adı Soyadı
D.Tarihi
Kurumdaki Görevi
Servisteki Görevi
İkametgah AdresiTelefon No


İmza


Tarih

Müdür Yrd.


Servis Amiri


Amir Yrd.Servis Personeli


Servis Personeli


Servis PersoneliServis Personeli


Servis Personeli

Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə