Müfettiş çalışmalarının neticelerini işin özelliğine göreYüklə 445 b.
səhifə1/9
tarix18.08.2018
ölçüsü445 b.
#72767
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Müfettiş çalışmalarının neticelerini işin özelliğine göre:

  • Müfettiş çalışmalarının neticelerini işin özelliğine göre:
 • Teftiş Raporu

 • İnceleme Raporu

 • Genel Durum ve Performans Raporu

 • Soruşturma Raporu

 • Ön İnceleme Raporu

 • Araştırma Raporu

 • İnceleme ve Araştırma Raporu

 • Tevdi Raporu

 • Tazmin Raporu

 • Personel Denetleme Raporu,

 • Ön Çalışma Raporu, düzenleyerek tespit ederlerT.C.

 • T.C.

 • ……… BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 • Teftiş Kurulu Başkanlığı

 • Sayı :

 • Müfettiş :

 • .... RAPORU İNCELEME KONUSUAraştırma Raporuna ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir;

 • Araştırma Raporuna ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir;

 • (1) 4483 sayılı Kanun’a göre yetkili merci tarafından yapılacak işleme esas teşkil etmek üzere bu Kanun ya da 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre verilen araştırma ve/veya incelemelerde doğrudan Valilik Makamı onayı ve Kurul Başkanının görev emri uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ile bağlı kuruluşlarda ve Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde bulunan ilçe belediyelerinin uygulamaları hakkında Araştırma Raporu düzenlenir.

 • (2) Müfettiş tarafından hazırlanan bu raporlardan; bir örneği dizi pusulasına bağlı ekleriyle beraber, iki örneği de eksiz olarak toplam üç örneği Valilik Makamına gönderilmesi için eksiz bir örneği de Teftiş Kurulu arşivinde muhafaza edilmesi amacıyla toplam dört örnek Kurul Başkanlığına sunulur.

 • (3) İnceleme Raporuna bağlanması gerekli görülmeyen konularda Araştırma Raporu düzenlenmesi esastır.BAŞLANGIÇ :

 • BAŞLANGIÇ :

 • …….. Valiliği’nin ... tarihli, .... sayılı onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ... tarihli, ... ... sayılı görev emri üzerine ... yapılan inceleme ve araştırma sonucunda ... Belediye Başkanı .... ve diğer belediye görevlileri hakkında bu Araştırma Raporu düzenlenmiştir. (Ek: 1,..)

 • MUHBİR ve MÜŞTEKİ :

 • İDDİA :

 • OLAY YERİ ve TARİHİ :

 • HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILANLAR :

 • KAPSAM DIŞI BIRAKILAN KONU ve NEDENLERİ: (Varsa)

 • ARAŞTIRMA KONUSU :

 • İNCELEME ve TAHLİL :

 • SONUÇ :

 • adı geçenler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Ön İnceleme yaptırılma(ma)sı gerektiği,

 • Kanaat ve sonucuna varılmıştır.

 • Tarafımdan dizi pusulasına bağlı (...) sırada kayıtlı, (...) parça evraktan ibaret toplam (4) örnek olarak düzenlenen bu Araştırma Raporu, (1) örneği ekleri ile birlikte (1) örneği eksiz olmak üzere (2) örneği gereği için Valilik Makamına takdim edilmesi için, eksiz (1) örneği de arşivde muhafaza edilmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur. .../.../2009

 • (Adı soyadı)

 • Büyükşehir Belediye Müfettişiİnceleme Raporuna ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir;

 • İnceleme Raporuna ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir;

 • a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile bunların değiştirilmesi gereken hükümleri hakkındaki görüş ve tekliflerin,

 • b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

 • c) Başkanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

 • d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülüp görülmediği, yapılacak işlem ve görüşlerin, bildirilmesi amacıyla düzenlenir.

 • (2) Başkan ya da Başkanın yetkilendirmesi halinde Genel Sekreterin Onayı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ile bağlı kuruluşlar ve belediye iştiraklerine ilişkin belli konu ya da iddialar hakkında müfettişler tarafından yapılan inceleme araştırma sonucu İnceleme Raporuna bağlanır. Müfettiş tarafından hazırlanan bu raporlardan; bir örneği dizi pusulasına bağlı ekleriyle beraber, bir örneği de eksiz olmak üzere iki örneği ilgili birime gönderilmesi için, eksiz bir örneği de Teftiş Kurulu arşivinde muhafaza edilmesi amacıyla toplam üç örnek Kurul Başkanlığına sunulur.İNCELEME RAPORU(Valilik)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə