Mühasibat uçotu fənnindən imtahan biletləriYüklə 14,98 Kb.
tarix23.07.2018
ölçüsü14,98 Kb.

Mühasibat uçotu” fənnindən

imtahan sualları

 1. Əsas vəsaitlərin təmiri uçotu

 2. Mühasibat uçotunun predmeti və metodu

 3. Mühasibat uçotunun əsas formalarıy;jurnal -orderi

 4. Material qiymətlərinin təsnifatı

 5. Yeni şəkildə uçotun təşkili,formaları və prinsipləri

 6. Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq haqqında anlayış

 7. Mühasibat hesabları haqqında anlayış onların balansla əlaqəsi

 8. Qeyri-maddi aktivlərin daxil olması və xaric olması üzrə sənədləşmələr

 9. Əmək haqqının formaları və növləri

 10. Müəssisə və təşkilatlarda baş mühasibin hüquq və vəzifələri

 11. Malliyyə qoyuluşunun və qiymətli kağızların uçotu

 12. Materialların mühasibatda uçotu

 13. Məhsul satışının sintetik və analitik uçotu

 14. Kapital qoyuluşları,onların təsnifatı və qiymətləndirilməsi

 15. Pərakəndə satış müəssisələrində əmtəələrin uçotu

 16. İstehsala məsrəflərin təsnifatə haqqında anlayış

 17. Əsas vasitələr,onların uçotunun vəzifələri

 18. Əmək haqqında analitiv uçotu

 19. Təsərrüfat uçotunun müşahidə,ölçü və qeydiyyat xarakteri

 20. Əsas hesablar,onların növləri,digər başqa hesablar

 21. Mühasibat uçotunun əsas formaları;jurnal order,momerial order və.s.

 22. Məzuniyyətləin hesablanma qaydası

 23. İstehsala məsrəflərin uçotunun ümumi sxemi

 24. Əsas vasitələrin köhnəlməsinin uçotu

 25. İdarəetmə funksiyası kim təsərrüfat uçotu haqqında anlayış,onun əhəmiyyəti və rolu

 26. Uçotu registrləri haqqında anlayış

 27. Əmək haqqının formaları və növləri

 28. Hesabların müxabirləşməsi,mühasib yazılışı və onun növləri

 29. Hesabların təyinatı və təsnifatı

 30. Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və qiymətləndirilməsi

 31. Kənd təsərrüfatında istehsalın təsnifatı

 32. Kassa əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi

 33. Material qiymətlərinin cari uçotda və balansda qiymətləndirilməsi

 34. Topdansatış müəssisələrə əmtəənin daxil olunmasının uçotu

 35. Hazır məhsul haqqında anlayış və onun uçotu

 36. İstehsal məsrəflərinin uçotu .Əsas və əlavə xərclər

 37. Mühasibat uçotunun predmeti və əsas obyektləri

 38. İstehsala,məsrəflərin təsnifatı haqqında anlayış

 39. Fondların uçotu.Mənfəət və zərər

 40. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində metodun aparılması

 41. Uçot xidməti,onun məqsədi,istehsalatda qarşısına qoyulmuş tələb və vəzifələr

 42. Balansın tərəflərinin yekununun bərabərliyi

 43. Cari və illik hesabların tərtibi qaydası və təqdim edilmə müddətləri

 44. Maliyyə nəticələri haqqında hesabat

 45. Hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatların uçotu və sənədləşdirilməsi

 46. Sənayedə mühasibat uçotunun vəzifələri,istehsalın təsnifatı

 47. Kalquliyasiya haqqında anlayış

 48. Hesab planı,onun təyinatı və əhəmiyyəti

 49. Təsrrüfat prosesləri və təsərrüfat əməliyyatları haqqında anlayış

 50. İdxal və ixrac üzrə üstəlik xərclərin və bank kreditlərinin uçotu

 51. Xarici ticarət əməliyyatları haqqında ümumi anlayış

 52. Kapital qoyuluşunun maliyələşdirilməsi uçotu

 53. Qeyri-maddi aktivlərin daxil olması və xaric olması üzrə sənədləşmə

 54. Təsərrufat vasitələri onların təsnifatı

 55. Mühasibat balansı anlayışı,onun təyinatı,quruluşu və məzmunu

 56. Hesablarda iki tərəfli yazılış mahiyyəti

 57. Balans maddələrinin qruplaşdırılması

 58. M/u-da istifadə olunan sənədlər,onların təsnifatı

 59. Kalkuliyasiya haqqında anlayış

 60. Müəssisələrin hesabatların təyinatı


Tərtib etdi : İ.Əliyeva
İmtahan suallari metodiki komissiyanın __ _____________2011 – ci il tarixli iclasında müzakirə edilmiş və təsdiq edilmişdir.

Metodiki komissiyanın sədri: R.Məmmədova
Kataloq: upload -> Image -> documents -> Д°mtahan%20suallarД±
Д°mtahan%20suallarД± -> “İkt proqramları” fənnindən
Д°mtahan%20suallarД± -> “Sistem proqram təminatı” fənnindən
Д°mtahan%20suallarД± -> Direktor: A. Məmmədov Azərbaycan Respublikası təhsil Nazirliyi Qəbələ Peşə məktəbi "Traktorlar" fənnindən imtahan sualları
Д°mtahan%20suallarД± -> Çilingər-santexnik peşəsi üzrə
Д°mtahan%20suallarД± -> Elektrik montyoru peşəsi üzrə
Д°mtahan%20suallarД± -> Qəbələ Peşə məktəbi “Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı” peşəsi üzrə
Д°mtahan%20suallarД± -> "Təsdiq edirəm" Tİİ üzrə direktor
Д°mtahan%20suallarД± -> Direktor: A. Məmmədov "Qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı üzrə çilingər" peşəsi üzrə xüsusi texnologiya fənnindən

Yüklə 14,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə