Mühazirə otağı/Cədvəl II 15: 20 -16: 50 Mühazirə otağı- 304 17: 10-18: 30 Məsləhət saatlarıYüklə 111,02 Kb.
tarix25.07.2018
ölçüsü111,02 Kb.
növüMühazirə
Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Etnoqrafiya, HIST220, 3 kredit

Departament

Tarix və Arxeologiya departamenti/Otaq-(309)

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz 2016

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Ph.D Samirə Qarayeva

Fakultə

Təhsil fakültəsi

E-mail:

ksamira@yandex.ru

Telefon:

(012) 421-79-16 (departament)

Mühazirə otağı/Cədvəl

II – 15:20 -16:50 Mühazirə otağı- 304

17:10-18:30

Məsləhət saatları

Tələbələrlə razılaşdırılan saatlarda

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas  dərsliklər: * işarəsi ilə göstərilmiş kitablar cədvəldə verilmişdir.

1.*Arif Məmmədov. Arxeologiya və etnoqrafiya. Gəncə, 2008

2. Həvilov H. Etnografiyanın əsasları, Bakı, 1991

3. Nərgiz Quliyeva. Etnoqrafiya və Etnologiya, Bakı, 2009.

4.Azərbaycan etnoqrafiyası, I, II, III cild, Bakı, 1988, 2010

5. Азербайджанцы. Историко- этнографический очерк, Баку, 1998.

6. Ю.В.Бромлей., Г.Е. Марков. Этнография, Москва, 1982

7. Р.Ф.Итс. Введение в этнографию, Ленинград, 1991.

8. А.П. Садохин Т.Г.Грушевицкая Этнология, Москва, 2000

9. Mühazirələr
Əlavə  dərsliklərvəsaitlər və elmi monoqrafiyalar:

1. Dünya xalqları (Tarixi-etnoqrafik ensiklopedik məlumat kitabı), Bakı, 1998

2.Qəmərşah Cavadov. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları, Bakı, 2000.

3. С.И.Брук. Население мира. Этнодемографический справочник, Москва, 1986

4. Н.Г. Скворцов. Проблема этничности в социальной антропологии, Санкт-Петербург, 1996.

5.  Мид М. Культура и мир детства. — М.: «Наука», 1988.

6. Этнография детства. Традиционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии — М.: Наука, 1992

7. Кон И. С. Мальчик — отец мужчины. — М.: Время, 2009

8. Боас Ф. История и наука в антропологии: ответ / Пер. Ю. С. Терентьева // Антология исследований культуры. — СПб.: Университетская книга, 1997.

İnternet saytları

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gadlo/intro.php

http://www.ethnoglobus.com/?page=full&id=637

http://www.etnolog.ru/

http://www.ethnonet.ru/links/index.html

http://www.iea.ras.ru/cntnt/levoe_meny/publikacii/bibliograf1/n2003g/book2003.html

http://www.twirpx.com/files/historic/ethnography/?show=downloadshttp://arxeoloq.az/?p=837

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/stef/

http://kayzen.az/blog/psixologiya/8001/az%C9%99rbaycanda-elmi-psixologiya.html

http://kayzen.az/blog/f%C9%99ls%C9%99f%C9%99/4809/c%C9%99miyy%C9%99tin-sosial-strukturu-v%C9%99-insanlarin-etnik-birlikl%C9%99ri.html

http://karabakhinfo.com/19377

Tədris metodları

Mühazirə

Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur:

-mühazirələr

-mövzu ətrafında müzakirələr

-xəritələr, video və digər əyani materiallardan istifadə

-müəyyən mövzularla əlaqədar olaraq muzey və qoruqlara ekskursiyaların təşkil edilməsi (Azərbaycan tarixi muzeyi, Şirvanşahlar sarayı, İncəsənət muzeyi və s.)

-bəzi mövzularla əlaqədar olaraq tanınımış alim və mütəxəssislərin dərslərə dəvət edilməsiQrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili

Digər

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%) , bal

Aralıq imtahanı

Aprel

(fevral və mart aylarında keçirilən dərslər əsasında imtahan verilir).

(mövzular 1-7)


30

Fəallıq

Dərslərdə,diskussiyalarda iştirak etmək

Dərs müddətində intizama riayət edilməsi
5

5

Yoxlama yazı işi (quiz)

Aralıq imtahanı qabağı sınaq işi


5

Yoxlama yazı işi (quiz)

Final imtahanı qabağı iki sınaq işi

5

Prezentasiya (şifahi)

Verilən mövzu üzrə referatın yazılması və təqdimatı (siyahı əlavə olunur).

5


Final imtahanı

İyun

(aprel və may aylarında keçirilən mövzular əsasında final imtahanı verilir mövzular 8-15 qədər)45

Yekun

100 bal

Kursun təsviri
Kursun məqsədləri

Azərbaycan tarixi kursu qədim zamanlardan son günlərədək vətən tarixini əhatə edir. Son illər konseptual dəyişmələr baş verdiyindən, bir sıra məsələlərə baxış əvvəlkindən kəskin şəkildə fərqlənir. Bəzi tarixi hadisələr yeni faktlarla zənginləşib, müəyyən dövrlərdəki boşluqlar doldurulmaqdadır. Tədris proqramının tərtibi zamanı bütün bu amillər nəzərə alınmış, tarixin qaranlıq səhifələrinə diqqət artırılmışdır. İş planı Azərbaycan tarixi barədə bitkin və dolğun təsəvvürün formalaşmasına imkan verir.Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə:

 • Azərbaycan tarixi haqqında bitkin, dolğun və obyektiv təsəvvür yaranacaq

 • Azərbaycanın qədim dünya sivilizasiyasının ocaqlarından biri və Şərq dünyasının ayrılmaz hissəsi olmağı haqda məlumatları daha da genişlənəcək

 • Azərbaycan etnosunun təkraredilməz və avtoxton olduğuna dair geniş təsəvvür yaranacaq

 • Vətən tarixinə, mədəniyyətinə, mənəvi dəyərlərinə sevgi və hörmət hissini daha da artıracaq və vətənpərvərlik ruhunu daha da yüksəldəcəkdir

Qazanılmış təcrübə

 • tarixi hadisələrin analizi

 • tarixi hadisələrə tənqidi və obyektiv yanaşma

 • Azərbaycanın mədəni-tarixi inkişaf mərhələlərinin araşdırılması və Azərbaycanın müasir dövrdə dünya miqyasında rolu və yerinin müəyyənləşdirilməsi.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Qaydalar

Davamiyyət

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin buraxılması (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. 20%-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır.Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları

Dərsə 15 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılsa da, ona qaıb işarəsi yazılır. Buna baxmayaraq, tələbə ikinci dərs saatına buraxıla bilər.Yoxlama işi

Sənədlə təsdiq edilən üzrlü səbəbə görə yoxlama işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər.İmtahanlar

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.

Aralıq və yekun imtahanı mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmırlar.
İmtahan qaydalarının pozuntuları

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürülmələr qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır.Fənni bitirmək qaydası

Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.Tələbələrin davranış qaydaları

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və etik qaydaları pozmaq qadağandır. Həmçinin tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr və mobil telefonlardan istifadə qadağandır.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılacaq)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar16.02.2016

2

2

Etnoqrafiya barədə ümumi məlumat. Tədqiqat obyektləri,metodologiyası. Tədris proqramı ilə tanışlıq.

Etnoqrafiya elminin tarixi barədə


Kitab1, səh. 158-160

Mühazirə mətnləri
23.02.2016

2
2Xalqların təsnifatı, müxtəlif təsnifat növləri barədə ümumi anlayış. Antropoloji təsnifat.Təsnifatın digər növləri. Etnoqrafik tədqiqatlar üçün daha böyük əhəmiyyət təşkil edən təsnifat növləri

İrqlər


Kitab1, səh. 170-187

Mühazirə mətnləri
01.03.2016

2
2Etnikliyin mahiyyəti, onun ictimai həyatdakı funksiyaları. Müasir elmi nöqteyi- nəzərdən etniklik.Etnik proseslər. Etnik xüsusiyyətlər əsasında yaranan insan qruplaşmalarının növləri

Etnopsixologiya


Mühazirə mətnləri

Kitab 3 səh 86-154
08.03.2016

2
2


Azərbaycan etnografiyası.Regionun etnik və konfessional tərkibi,demografik göstəricilər,lingvistik və irqi xəsiyyətnaməsi.

Azərbaycanlıların etnoqrafik xarakteristikası. Ənənələr, bayramlar. Mədəni irs.

İnternet resurslar

Mühazirə mətnləri
15.03.2016

2

2Asiya ölkələri barədə ümumi məlumat. Yaxın Şərq, Mərkəzi Asiya xalqları. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası, əhalinin etnik və konfessional tərkibi. Ənənəvi mədəniyyət.

Etnososiologiya


Kitab1, səh. 209-213

Mühazirə mətnləri
22.03.2016

2
2


Cənub, Cənub-Şərqi Asiya xalqları. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası, əhalinin etnik və konfessional tərkibi.

Cənub, Cənub-Şərqi Asiya xalqlarının ənənəvi mədəni irsi. Regionun etnodemoqrafik problemləri


Kitab1, səh. 222-224,

Mühazirə mətnləri

29.03.2016

2


2


Şərqi və Şimali Asiya xalqları. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası.

Regionun əhalisinin etnik tərkibi. Əsas etnoodemoqrafik göstəricilər.Aralıq imtahanı (mövzular 1-7 )

Kitab1, səh. 224

Mühazirə mətnləri
05.04.2016

2
2


Şərqi və Şimali Asiya xalqlarının ənənəvi mədəni irsi. Regionun dini xarakteristikası. Ənənəvi dini etiqadlar

Frans Boas - ABŞ antropologiyasının banisi


Mühazirə mətnləri

Kitab 3 səh. 53-58

12.04.2016

2
2Afrika xalqları ( qeyri –sami xalqları). Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası, əhalinin etnik və konfessional tərkibi. Ənənəvi dini etiqadlar

Uşaqlıq Etnografiyası.Margaret Mid,Rut Benedikt.Kitab1, səh. 218-220

Mühazirə mətnləri

19.04.2016

2

2

Okeaniya tarixi -etnoqrafik regionu. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası.

Regionda əhalinin etnik və konfessional tərkibi, ənənəvi dini etiqadlar, etnik mədəni xüsusiyyətlərKitab1, səh. 231-233

Mühazirə mətnləri

26.04.2016

2

2
Avstraliya tarixi -etnoqrafik regionu. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası.

Avstraliya regionunun ənənəvi mədəniyyət nöqteyi-nəzərdən xarakteristikasıKitab 3 səh.39-43
Mühazirə mətnləri03.05.2016

2

2
Cənubi Amerika tarixi -etnoqrafik regionu. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası.

Cənubi Amerika əhalisinin konfessional xarakteristikası, ənənəvi dini etiqadlar. Ənənəvi mədəniyyətMühazirə mətnləri

Kitab 3 səh 43-46

10.05.2016

2

2
Şimali Amerika xalqları. Regionun irqi və linqvistik xarakteristikası. Əhalinin etnik tərkibi. Şimali Amerika əhalisinin konfessional xarakteristikası, ənənəvi dini etiqadlar

Şimali Amerika ənənəvi mədəniyyətiMühazirə mətnləri

Kitab 3 səh 43-46

17.05.2016

2

2
Avropa tarixi –etnoqrafik regionu. Əhalinin etnik və konfessional tərkibi.

Regionun linqvistik və irqi xarakteristikası.Kitab1, səh. 224-229

Mühazirə mətnləri

24.05.2016

2

2Avropa xalqarının ənənəvi maddi və mənəvi mədəniyyəti.

Regionun əsas etnodemoqrafik xüsusiyyətləriFinal imtahanı

(mövzular 8-15)Mühazirə mətnləri

Kitab 3 səh 63-69
Etnoqrafiya kursu üzrə prezentasiya mövzularının siyahısı 1. Azərbaycan mədəniyyətinin xüsusiyyətləri

 2. İrglər.

 3. Maddi mədəniyyətdə əşyaların təbiyətdən və təsərrufat növlərindən asıllığı.

 4. Ənənəvi geyim,bəzək.

 5. Ənənəvi yemək.

 6. Ənənəvi məişət əşyaları.

 7. Uşaqların xalq ənənələri əsasında mənəvi təhsili.

 8. Ailədə uşağın şəxsiyyətinə etnik mədəniyyətin təsiri

 9. Uşaqlıq Etnoqrafiyası fənlərarası bilik kimi.

 10. Dunya dinlərinin növləri

 11. Ənənəvi inamlar.Totemistik və animistik inamlar.

 12. Mif və ritualların mədəniyyətdə və cəmiyyətdə rolu.

 13. Magiyanin elm və dinlə bağlılığı.

 14. Əlagə sistemləri (verbal və verbal olmayan)

 15. Etnokonfessional təsnifat.

 16. Avropanın antropoloji tərkibi

 17. Avstraliya və Okeaniya xalglarında maddi və mənəvi mədəniyyət

 18. Asiyada maddi və mənəvi mədəniyyət

 19. Amerikada maddi və mənəvi mədəniyyət

 20. Afrikada maddi və mənəvi mədəniyyət

 21. Avropada maddi və mənəvi mədəniyyət

 22. Şimalda(Sibir) maddi və mənəvi mədəniyyət

 23. Qafqazda maddi və mənəvi mədəniyyət

 24. Qidalanmada cöğrafi və etnik fərglər.

 25. Muasir həyatda dünya xalglarınnın ənənəvi və milli geyimin rolu.

 26. Etnopsixologiya və onun müasir həyatda rolu.

 27. Etnososiologiya və münaqişələr

 28. Novruz bayramı

 29. Mehrikan sadə və bayramlar

 30. Xalq oyunları və əyləncələr (zorxana, şatırlar, şahmat, nərd və əlquşu il s.) (Ədəbiyyat: M. Dadaşzadə,T. Səlimov)

 31. Dini etiqadlar haqqında (zərdüştlük)

 32. Azərbaycanın çörək bişirmə tarixindən

 33. Çörək adət-ənənələrimizdə və xalq yaradıcılığında

 34. Fallar

 35. Azərbaycanın az saylı xalqları və milli azlıq


Esselerin tərtibi qaydaları:

 • Kağızın formatı – A4

 • Şrift – 14

 • İnterval – 1,5

 • Esselerin həcmi 10-15 səhifəni keçməməlidir.

 • Esselərdə istinadlar kodlaşma ilə verilməlidir.

 • Esse mövzuları üzrə ədəbiyyat müəllimi tərəfindən fərdi qaydada təqdim olunacaq.

Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 111,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə