Mühazirə, seminar, məşğələ, laboratoriya və sərbəst mövzuların TƏQVİm mövzu planiYüklə 51,68 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü51,68 Kb.
#263
növüMühazirəLƏNKƏRAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Təsdiq edirəm”Kafedra müdiri ____________
___ _________ 2010
Fakültə Təbiyyat kafedra riyaziyyat-informatika

Şöbə Əyani kurs I ixtisas kimya-biologiya qrup

F İ Z İ K A Fənni üzrə mühazirə, seminar, məşğələ, laboratoriya və sərbəst mövzuların
TƏQVİM MÖVZU PLANI
Yükün semestrlər üzrə bölgüsü: III semestr 30 - saat müh. - 15 saat sem- 15 - saat laboratoriya.

Müəllim: Mirnamiq Bəşirov Mirəhmədağa oğlu, dosent, fiz.riy.e.n.
NN

Keçirilən mühazirə, seminar, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu

seminar mövzuları

saat

tarix

1

Giriş. Mexanika. Əsas anlayışlar. Maddi nöqtənin kinematikası

2
2

Dinamika. Ətalət sistemləri. Qüvvə. Nyutonun I və II qanunu

2
3

İmpuls. İmpulsun saxlanması qanunu. Nyutonun III qanunu

2
4

Mexaniki iş və güc. Kinetik və potensial enerji. Qapalı sistemdə mexanikanın saxlanması qanunları

2
5

Impuls momenti. Ətalət momenti.fırlanan bərk cismin dinamikası

2
6

Mexaniki rəqslər. Harmonik rəqslər Məcburi və sərbəst rəqslər. Rezonans Mexaniki dalğalar. Dalğanın yayılma sürəti, xassələri

1
7

Hidrostatika, İtələyici qüvvə, cisimlərin üzmə şərti Hidrodinamika, Bernulli qanunu

2
8

MKN əsasları. İdeal qaz. İzoproseslər. Hal tənliyi Molekulların sürətə və enerjiyə görə paylanması. Maksvell və Bolsman paylanması

2
9

Termodinamika. Daxili enerji, ideal qazın termodinamikası Istilik miqdarı. İstilik tutumları. Ərimə və bixarlanma Mayenin xassələri. Doymuş buxar. Rütubət Real qazlar. Van der Vaals tənliyi

2
10

Elektrostatika elementləri, İntensivlik və potensial Kondensator. Onların birləşməsi Elektrik sahəsinin enerjisi və enerji sıxlığı

2
11

Sabit elektrik cərəyani. Müqavimət. Om qanunu Kirxhof qanunları

2
12

Maqnit sahəsi Sahə induksiyası Bio Laplas Savar qanunu Elektromaqnit induksiya Dəyiçən elektrik cərəyanı

2
13

Həndəsi optika İçığın qayıtma sınma qanunları. Linza Dalğa optikası İnterferensiya,difraksiya, polyarizasiya,dispersiya

2
14

Işığın maddə ilə qarçılıqlı təsiri Işığın kvant xassələri

2
15

Atom modeli, enerji səviyyələri Radioaktiv parçalanma

2


NN

Keçirilən mühazirə, seminar, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu

seminar mövzuları

saat

tarix

1

Mexanikaya bölməsinə aid məsələ həlli

2
2

Molekulyar fizika bölməsinə aid məsələ həlli

2
3

Enerjininn saxlanması bölməsinə aid məsələ həlli

2
4

Rəqaslər və dalğalar bölməsinə aid məsələ həlli

2
5

Elektrostakika bölməsinə aid məsələ həlli

2
6

Elektrodinamika bölməsinə aid məsələ həlli

2
7

Optika bölməsinə aid məsələ həlli

2
8

Atom və nüvə fizikası bölməsinə aid məsələ həlli

1


NN

Keçirilən mühazirə, seminar, laboratoriya və sərbəst mövzuların məzmunu

seminar mövzuları

saat

tarix

1

Riyazi rəqqas vasitəsi ilə ağırlıq qüvvəsinin təcilinin təyini

2
2

Yaylı rəqqas vasitəsi ilə statik və dinamik üsulla sərtlik əmsalının təyini,

2
3

Mayenin özlülük əmsalının təyini

2
4

Üfiqi atılmış cismin sürətinin təyini

2
5

Şüşənin sındırma əmsalının təyini

2
6

Materialın elastiklik əmsalının təyini

2
7

Difraksiya qəfəsi vasitəsi ilə dalğa uzunluğunun təyini

2
8

Suyun səthi gərilmə əmsalının təyini

1
Saatların cəmi: 60 o cümlədən 30- mühazirə, 15 seminar, 15 - laboratoriya, - məşğələ, - sərbəst mövzu


Ədəbiyyat: 1___A. Mehrabov Ümumi fizika kursu 2003____

2_____Əmiraslanov Fizikadan laboratoriya praktikumu 1989__

3______ Xudaverdiyev A. Fizikadan laboratoriya praktikumu 1988

4___ Fizikadan seçilmiş məsələlər


Müəlliin imzası dos. M. Bəşirov
Riyaziyyat informatika kafedrasının ____ sentyabr 2010 –ci il tarixli ( protokol N ) iclasında müzakirə edilibdir.


Yüklə 51,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə