Mühazirəotağı/Cədvəl 401, 402 MəsləhətsaatlarıYüklə 38,01 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü38,01 Kb.
#272
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

ICS 101- Introduction to computer sciences – 3kredit

Departament

Computer Science

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz, 2015

Fənnitədrisedənmüəllim (lər)

Hicran Q. Mirzəyeva, Ph.D., Assistant Professor

E-mail:

hmirzayeva@khazar.org

Telefon:

 

Mühazirəotağı/Cədvəl

401, 402

Məsləhətsaatları

Çərşənbə axşamı, 12:00 – 13:20, Çərşənbə 12:00-13:20, Cümə 10:30-11:50,

12:00-13:20Prerekvizitlər

Elementar ingilis dili

Tədrisdili

Azərbaycan

Fənninnövü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavəədəbiyyat

Core textbook:

  1. Windows 7- Windows 8

  2. Microsoft Office 2010

  3. Computer Essential 2002-2003 Timothy J.O’Leary, Linda I. O’Leary (available at library)

http://www.freetechbooks.com/introduction-to-computer-science-f10.html

http://freecomputerbooks.com/compscMiscBooks.html

http://www.computingbook.org/

Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrupmüzakirəsi

+

Praktikitapşırıqlar

+

Praktikiməsələnintəhlili

+

Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

PraktikiməsələFəallıq
10

Tapşırıq və testlər
20

Kursişi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Bu kompyutor elmlərinə giriş kursudur. Bu kursun tədrisi ilətələbələr müasir səviyyədə kompyutor bilgiləri əldə edəcəkdir. Əməliyyat sistemləri ilə işləməyi və populyar xidmət proqramları ilə işləmək bacarıqlarına yiyələnəcəklər. Bu kurs uğurla başa çatdıqdan sonra tələbələr həm kompyutoru təşkil edən qurğular, həm də bu və ya digər sahələrdə gərəkli olan ofis proqramları ilə işləyə biləcəklər.

Kursun məqsədləri

Bu kurs Xəzər Universitetinin bütün tələbələri üçün, o cümlədən riyaziyyat və informatika ixtisası üzrə tələbələr üçün işlənib hazırlanmışdır.

Kursun məqsədləri: Bu kursun əsas məqsədi müasir dövrdə aktual olan əməliyyat sistemlərini, ofis proqramlarını, müxtəlif səpgili tətbiqi və xidməti proqramlardan istifadəbacarığı, İKT avadanlıqlarının təyinatını, kompyutorun ibarət oldugu elektron qurğuların tanıdılması, internetlə iş bacarığını tələbələrə aşlamaqdır.
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursunsonunda tələbələraşağıdakıbacarıqvəbiliklərəyiyələnəcəkdir:

• kompyutornəsilləri, hissələri, girişvəçıxışqurğuları;

• alqoritmlər, əməliyyatsistemlərivətətbiqiproqramlar;

• sərtdiskin format olunması, əməliyyatsistemlərininqurulması;

• ofisproqramlarlaişləməkbacarığı;

• internet və internet bələdçilər;
Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

  • Sinifüçünhazırlıq

Kursundahamükəmməlöyrənilməsiüçünsinifinxaricindəsizinfərdişəkildətədqiqataparmağınızvəhazırlığınızçoxvacibdir. Mühazirə material mətn formasında təqdim edilən əsas məsələlər üzərində fikrinizi cəmləşdirəcək. Kursdanəvvəltəyinedilmişfəsillərioxumaqvəonlarlabirqədərtanışlığamalikolmaqmühazirənibaşadüşmənizəçoxköməkedəcək. Mühazirəninvəyafəsilinsonundasiztipikimtahansuallarını, qeydlərinizi, həlledilmişproblemlərivəhadisələriöyrənməlisiniz.

  • Effektivlik (keçid /uğursuzluq)

Bu kurs ardıcıl olaraq Təhsil fakultəsinin apardığı qiymətləndirmə siyasətini ciddi izləyir. Beləliklə, tələbəkursdan normal olaraqkeçməküçünənazı 60% həddiaşmalıdır. Müvəffəqiyyətsizlikhalında, o növbətimüddətvəyailkursutəkraretməyəməcburolacaq.

  • Yalan/ plagiat

Yoxlamasorğuları, aralıqvəburaxılışimtahanlarıərzindəaldadaraqvəyabaşqaplagiatdanistifadənəticədənimtinayagətirəcəkdir. Bu haldatələbəavtomatikolaraqheçbirmüzakirələrsizsıfır (0) alacaq.

  • Professional davranışdirektivləri

Tələbələr sinifsaatlarıərzində professional olaraq tədris üçün əlverişli ətraf mühiti yaratma qüçündavranışamalikolacaqdır. Kursaaidolmayanmüzakirələrvəqeyri-etikdavranışciddiqadağanedilir.

Cədvəl (dəyişdiriləbilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar28.01.2015


Hesablama texnikasının tarixi və kompyutor nəsilləri.

İkilivəonluq say sistemi.Elektron formada04.02.2015

Kompyutor hissələri.

Giriş və çıxış qurğuları.

Mərkəzi prosessor qurğusu. Yaddaş.


Elektron formada11.02.2015

Software. Əməliyyat sistemləri.

Tətbiqi proqramlar. Xidmət proqramları.Elektron formada18.02.2015

Windows 7 əməliyyat sisteminin qurulması.

Microsoft Office 2010 qurulması.Elektron formada25.02.2015

27.02.2015Pəncərələrlə iş. İşçi masa. Əsas menyu. Qovluqlar. Direktoriyalar. Standart tətbiqi proqramlar (Windows 7)

Elektron formada04.03.2015

Microsoft Office Word 2010.

Mətnlərləişləmək. Menyular. Radiodüymələr.Elektron formada11. 03.2015

Mətnlərin format olunması. Fontlar, səhifələrin qurulması. Çap.

Elektron formada18.03.2015

Aralıq imtahan


25.03.2015

Cədvəllərin qurulması və format olunması. Çeşidləmə. Mətninistiqamətininseçilməsi.

Elektron formada01.04.2015

Faylların xüsusiyyətləri. Səhifələrin kəsilməsi. Nömrələnmə. Zaman və tarix.

Elekton formada08.04.2015

Sərhədlər və kölgələr. Sütunlar.

Şəkillərlə işləmək.Elektron formada15.04.2015

Multimedia.Obyekt və şəkillərin seçilməsi. Faylların sıxılması.

Elektron formada22.04.2015

Microsoft Office Excel 2010

Elektron formada29.04.2015

Microsoft Word Power Point 2010

Elektron formada06.05.2015

Internet. Internet Explorer. Bələdçilər. İnternet səhifələrinyaradılması.

Elektron formadaFinal imtahan
Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 38,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə