Müjde Şen ünal pınar GÜltekin kübra karacaYüklə 63,7 Kb.
tarix07.05.2018
ölçüsü63,7 Kb.
#50180


T.C.

BAFRA GALİP ÖZTÜRK ORTAOKULU

KARİYER GÜNLERİM

HAZIRLAYAN

Galip Öztürk Ortaokulu Rehberlik Servisi

Müjde ŞEN ÜNAL

Pınar GÜLTEKİN

Kübra KARACA

Projenin Adı

Kariyer Günlerim

Proje Konusu

8. sınıflara çeşitli meslek dallarının tanıtılması

Projenin Amacı

8. sınıf öğrencilerinin meslek seçimi yaparken meslekleri yakından tanımasını ve kariyer planlamalarını sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamak

Projeyi Düzenleyen Kurum

Bafra Galip Öztürk Ortaokulu

Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:

Ahmet KAFKAS (Okul Müdürü)

Proje Kaynak Birimi

Okul Aile Birliği

Proje Destek Birimi

Galip Öztürk Ortaokulu Müdürlüğü

Okul Aile BirliğiProje Uygulama Birimi

Galip Öztürk Ortaokulu Rehberlik Servisi

Kapsam

Okul Müdürü

Rehber Öğretmen

8. Sınıf Öğrencileri

Meslek dalına mensup uzmanlarProje Danışmanı

Tel

Web/Mail

Müjde ŞEN ÜNAL

mukum84mail.com

5062515594


İrtibat kişisi

Tel

Web/Mail

Müjde ŞEN ÜNAL

mukum84@gmail.com

5062515594


Proje Yürütme Kurulu

Müjde ŞEN ÜNAL

Galip Öztürk Ortaokulu Rehber ÖğretmeniProje Uygulama Tarihi

01/11/2017 - 07 /11/2017


BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu, Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak,

 1. GİRİŞ

Bireyin meslek seçme kararı, onun tüm yaşamını etkileyen önemli dönüm noktalarından biridir. Bireyin mesleğe ya da kendisini mesleğe hazırlayan bir programa yönelmesi, bir anda ulaşılabilen bir karar olmayıp yaşam boyu devam eden ve gelişen bir süreci içermektedir. Meslek seçme kararı, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim gibi çeşitli yaş dönemlerine özgü tipik özellikler gösteren bir gelişim örüntüsü izlemekte ve mesleki davranışlar çok küçük yaşlardan başlayarak gelişmektedir.  Bu nedenle, çağdaş eğitim sistemi içinde mesleki rehberlik hizmetlerinin bireyin gelişim özelliklerine göre düzenlenerek bir süreklilik içinde verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Birey kendine uygun olan, ve potansiyelini en iyi kullanabileceği bir meslek seçimi yaptığı koşulda daha mutlu olabilir. Günümüzde yanlış meslek tercihleri sonucunda mutsuz olan, çalışma hayatında başarılı olamayan kişiler göz ardı edilemeyecek kadar çoğunluktadır. Bireyler kendilerine uygun olmayan meslekleri seçtiklerinde ilgi ve yeteneklerini gösterme fırsatını bulamaz ya da ilerleme kaydetmekte zorluk çekerler.

Bu doğrultuda okulumuzda gerçekleştirmek istediğimiz projenin kazanımlarını sıralayabiliriz: 1. Çeşitli meslek dallarını tanır.

 2. Farklı meslek dalları için hangi alan ve dalların seçileceğini ve hangi yükseköğretim kurumuna devam etmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.

 3. Tanıtılan meslek dallarının çalışma koşullarını öğrenir.

 4. Var olan ilgi ve yeteneğinin tanıtılan meslek grubunun gerektirdiği ilgi ve yeteneklere benzerlik gösterip göstermediğini değerlendirir.

 5. Anlatılan meslek dalının gelecekteki durumunu ve eleman ihtiyacının ne düzeyde olduğu hakkında bilgi sahibi olur

 6. Mesleki olgunluk bilincini erken yaşta kazanmaya başlar.

 7. Kariyer planlarını yapmaya başlar.

 8. Meslekler ve kariyerle karşı farkındalık düzeyi yükselir.

 9. Yapmak istediği meslek ile ilgili önemli noktaları ve gereklilikleri öğrenir.

 10. İlgilendiği meslek dalına ait bilgi ve gereklilikleri uzmanından öğrenir.

 11. Seçeceği üst öğrenim kurumuna karar verir.

 1. PROJENİN GEREKÇESİ

 • Kariyer planlamanın ileriki yıllara ertelenmesi ve meslekler hakkında sağlıklı bilgi edinememe.

 • Meslek dalları ile ilgili yanlış bilgilere sahip olma.

 • Kariyer planlamanın öneminin yeteri kadar bilinmemesi.

 • İlgi ve yeteneklerini tam olarak değerlendirememe.

 • Yanlış meslek seçimleri nedeniyle mutsuz bireylerin çoğalması.
 1. PERFORMANS KRİTERLERİ

 • 8. Sınıfa devam eden giden öğrencilerin sayısı

 • 8. Sınıf rehber öğretmen sayısı

 • Meslek dalına mensup uzman sayısı

 • Okul rehber öğretmen sayısı

 1. PROJENİN KONUSU

Galip Öztürk Ortaokulu 8. Sınıf öğrencilerinin kariyer planlarını yapmak ve kendilerine uygun meslek dalını belirleyebilmelerini sağlamak amacıyla farklı meslek dallarından uzmanların okula gelerek meslekler ile ilgili bilgi ve deneyimlerini öğrenciler ile paylaşmaları.

 1. AMAÇLAR

Projemizin öncelikli amacı kendine uygun mesleği seçen ve işini seven mutlu ve başarılı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 1. HEDEFLER

 • Öğrencilerimize meslekleri tanıtmak.

 • Kariyerlerini planlamaya başlamalarını sağlamak.

 • Kendilerine uygun mesleği seçmeleri konusunda yardımcı olmak.

 • Bir üst öğrenim kurumu ile ilgili doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak.

 1. KAPSAM

Galip Öztürk Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri toplam 103 öğrenci meslek dalları mensupları toplam 10 uzman.

İLKELER

1. Proje Galip Öztürk Ortaokulu rehberlik servisi tarafından yürütülecektir.

2. Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacaktır.

3 Projenin uygulanmasında Galip Öztürk Ortaokulu Müdürlüğü ve Galip Öztürk Ortaokulu Okul Aile Birliği ile işbirliği yapılacaktır. 1. DAYANAK

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme

9.UYGULAMA
Okul Proje Yürütme Kurulu;

Ahmet KAFKAS Okul Müdürü

Celalettin ALP Müdür Yardımcısı

Müjde ŞEN ÜNAL Rehber Öğretmen

Pınar GÜLTEKİN İngilizce Öğretmeni

Kübra KARACA Müzik Öğretmeni


Okul Yürütme Kurulunun Görevleri;

1.Proje taslağını hazırlar.

2.Projeyi okul öğretmenleri ve öğrencilere duyurur.

3.Projenin izlenmesi, geliştirilmesi, projeyle ilgili uzmanların geliş tarihleri ve sunum tarihlerini planlar.

4.Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, bölümler arasında faaliyetlerin koordine edilmesi ve projenin gelişiminin takip edilmesinden sorumludur.
Okul Müdürünün Görev ve Sorumlulukları


 1. Proje yürütme kurulu oluşturarak başkanlık etmek, projenin okulda yürütülmesini sağlamak.

 2. Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü iş birliğini sağlamak.

 3. Projeyi ilgili öğretmenlere duyurmak.

 4. Proje iş takvimi oluşturmak.

 5. Okulda kalacak öğrencilerin etkinlik planlamasını yapmak.

 6. Proje ile ilgili dosya hazırlamak.

Rehber Öğretmenin Görevler ve Sorumlulukları

 1. Öğrencilerin en çok ilgi duyduğu meslek dallarını tespit ermek.

 2. Tespit edilen meslek dallarını icra eden uzmanlar ile iletişime geçmek.

 3. Projenin uygulanacağı saatleri ders programına göre planlamak.

 4. Öğrencilerin proje sürecince sorularına cevaplandırmak ve kariyer planlama hususunda yardımcı olmak.

 5. Proje taslağını okul müdürüne onaylatmak.

 1. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI

1. Uzmanlar ile iletişime geçmek.

2. Proje takviminin oluşturulması

3. Projenin uygulanması.


 1. EYLEM PLANI

Faaliyetin Adı

EYLÜL

EKİM

KASIM

Faaliyet Katılımcıları

1.Proje Yürütme Kurulu ile İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması

XProje Yürütme Kurulu

2.Yürütme Kurulu tarafından Proje taslağının hazırlanması
X

Proje Yürütme Kurulu

3.Proje onayının alınarak uygulamaya konulması,
X

X

Proje Yürütme Kurulu

4.Projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Gönderilmesi
X

Proje Yürütme Kurulu

5.Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunların giderilmeye çalışılması

X

X
Proje Denetleme Kurulu

6.Alanında uzman kişilerin tespiti ve programa katılımının sağlanması
X

X

Proje Yürütme Kurulu

7.Projenin uygulanması,X

Proje Yürütme Kurulu

8.Projenin raporlanması,X

Proje Yürütme Kurulu


12.DEĞERLENDİRME

Bu projenin uygulanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar raporlaştırılarak duyurulur. Rapor doğrultusunda projenin değerlendirilmesi İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yapılır.
 1. UYGULAMA TAKVİMİ

S.NO

YAPILACAK FAALİYETLER

TARİHLERİ


1

Projenin hazırlanarak onaya sunulması

24.10.2017

2

Projenin Uygulanması

01/11/2017 - 07/11/2017
 1. MALİYET

Proje maliyetsizdir.

 1. YÜRÜRLÜK

Bu Proje yönergesi 12 maddeden ibaret olup 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak ‘KARİYER GÜNLERİM’ projesi için hazırlanmış olup Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayladığı tarihte başlar.

 1. YÜRÜTME

Bu yönergenin hükümleri “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.

Ek-1


İlçe adı: Bafra

Okul adı: Galip Öztürk Ortaokulu

S.N

UZMAN ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV YAPTIĞI KURUM

İLETİŞİM NUMARASI

TC KİMLİK NUMARASI

11

Nazif Ayhan ÖZCAN

Eczacı

Ayhan Eczanesi

0506 297 88 88

53254535934

22

Salih Can UÇAR

Makine Mühendisi

Uçar Mühendislik

0539 299 95 02

3458615974

33

Serhan GÜMRÜKÇÜ

Diş Hekimi

Özel Poliklinik

0533 427 97 28

64834149908

54

Özgür TOPKAYA

İnşaat Mühendisi

Topkaya İnşaat

0533 955 11 50

43483860792

65

Kübra CAN

Avukat

-------------

0542 822 24 74

43240868320

76

Ersin POLAT

Doktor

Bafra Devlet Hastanesi87

Cengiz SEZGİN

Mimar

Sezgin Mimarlık Ofisi

0542 803 83 69

23426528866

98

İrfan DURGUN

Polis

Bafra Emniyet Müdürlüğü

0505 684 00 78

46927755364

Yüklə 63,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə