MüLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardırYüklə 0,49 Mb.
səhifə1/8
tarix21.06.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#54357
  1   2   3   4   5   6   7   8

MÜLKİ MÜDAFİƏ” fənnindən test sualları


1.Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır.

A) Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, kimya həyəcanı

B) Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, qəza xəbərdarlığı

C) Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, yanğın xəbərdarlığı

D) Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, daşqın siqnalı

E) Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, subasma siqnalı2. Dərinliyi 12km2 olan zəhərli buludun əmələ gətirdiyi zəhərlənmə sahəsini təyin edin. Qəzadan keçən müddət 4 saat, havanın şaquli durğunluğu izotermiya- 0,133.

A) 6,38 km2

B) 7,24 km2

C) 8,24 km2

D) 6,32 km2

E) 7, 24 km23. Yığma komandanın radioaktiv çirklənmə zonasını neçə saatdan sonra keçidə başlamasını təyin edin. İlkin verilənlər: Radiasiya səviyyəsi 50R/saat, adamlara buraxıla bilən şüalanma dozası 40Rentgen, zəiflətmə əmsalı 2-dir.

A) 1,6saat

B) 2,4 saat

C) 3,5 saat

D) 4,2 saat

E) 5,1 saat.4.Dərinliyi 12km2 olan zəhərli buludun əmələ gətirdiyi ehtimal olunan zəhərlənmə sahəsini təyin edin. Zəhərli maddənin yayılma bucağı 550 təşkil edir.

A) 5,755 km2

B) 6,924 km2

C) 5,973 km2

D) 6,925 km2

E) 7, 924 km25. Düşmən iki ədəd B-52 təyyarəsi ilə səpici qurğulardan vi-iks zəhərli maddəsini tətbiq etmişdir. Metroloji şərait: küləyin surəti 2m/saat, zəhərli buludun dərinliyi -7 km, uzunluğu -9 km olmuşdur.Zəhərli buludun yayılma sahəsini təyin edin.

A) 63 km2

B) 64 km2

C) 67 km2

D) 69 km2

E) 70 km26. Fövqəladə hallar təsir dairəsinə və nəticələrinin ağırlığı üzrə neçə yerə bölünürlər.

A) Fövqəladə hallar təsir dairəsinə və nəticələrinin ağırlığı üzrə 6 yerə bölünür.

B) Fövqəladə hallar təsir dairəsinə və nəticələrinin ağırlığı üzrə 5 yerə bölünür.

C) Fövqəladə hallar təsir dairəsinə və nəticələrinin ağırlığı üzrə 4 yerə bölünür.

D) Fövqəladə hallar təsir dairəsinə və nəticələrinin ağırlığı üzrə 7 yerə bölünür.

E) Fövqəladə hallar təsir dairəsinə və nəticələrinin ağırlığı üzrə 3 yerə bölünür.7. Zərərin dəyərinə görə Fövqəladə hallar necə təsnif olunurlar.

A) Əhəmiyyətsiz, orta dərəcədə, böyük, çox böyük, böhranqabağı xarakterli, böhranlı bərpa olunmaz.

B) Əhəmiyyətsiz,orta dərəcədə, zərərsiz, böyük, çox böyük, böhranlı böhranqabağı xarakterli, böhranlı bərpa olunmaz.

C) Əhəmiyyətsiz, böhranqabağı xarakterli, böhranlı təhlükəli , böhranlı bərpa olunmaz.

D) Əhəmiyyətsiz, nəzərəalınmaz, böyük böhranlı. böhranqabağı xarakterli, böhranlı bərpa olunmaz.

E) Əhəmiyyətsiz, böhranlı, bərpa olunmaz, bərpa olunan, qlobal böhranqabağı xarakterli, böhranlı bərpa olunmaz.8. Təbii xarakterli fövqəladə hadisələrə aiddir.

A) Meteroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisisələr, hidroloji təhlükəli hadisələr, insanların yoluxucu xəstəliklərə tutulması, kənd təsərufatı bitkilərinin xəstəlik və ziyanvericilərin təsirinə məruz qalması, dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr.

B) Meteroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisisələr, insanlarin yoluxucu xəstəliklərə tutulması, kənd təsərufatı bitkilərinin xəstəlik və ziyanvericilərin təsirinə məruz qalması, yanğınlar, partlayışlar, dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr.

C) Meteroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisisələr, kənd təsərufatı bitkilərinin xəstəlik və ziyanvericilərin təsirinə məruz qalması, dənizdə hidroloci təhlükəli hadisələr, biosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar fövqəladə hadisələr.

D) Meteroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisisələr, dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr, nəqliyyat qəzaları, insanların yoluxucu xəstəliklərə tutulması biosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar fövqəladə hadisələr .

E) Meteroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisisələr İnsanların yoluxucu xəstəliklərə tutulması, GTZM yayılmaqla baş verən qəzalar, biosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar fövqəladə hadisələr9. Meteroloji və aqrometeroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Fırtına, tufan, iri dolu, quraqlıq, güclü isti.

B) Fırtına, tufan, zəlzələ, quraqlıq, sürüşmə.

C) Fırtına,tufan, sel, quraqlıq, güclü dalğalanma.

D) Fırtına, tufan, epizootiya, quraqlıq.

E) Fırtına, tufan, quraqlıq, epizootiya, sunami.10. Geofiziki təhlükəli hadisələr.

A) Zəlzələlər, vulkan püskürməsi.

B) Zəlzələlə,torpaq uçqunları.

C) Zəlzələlər, meşə yanğınları.

D) Zəlzələlər, daşqın.

E) Zəlzələlə, su basma11.Zəlzələlər hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Zəlzələlər geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Zəlzələlər fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Zəlzələlər hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Zəlzələlər meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Zəlzələlər geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.12.Vulkan püskürmələri hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Vulkan püskürmələri geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Vulkan püskürmələri fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Vulkan püskürmələri hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Vulkan püskürmələri meteorolji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Vulkan püskürmələri geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.13.Fırtınalar hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Fırtınalar meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Fırtınalar geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Fırtınalar ekoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Fırtınalar fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Fırtınalar geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.14.İri dolu hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) İri dolu meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) İri dolu geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) İri dolu fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) İri dolu ekoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) İri dolu geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.15.Quraqlıq hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Quraqlıq meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Quraqlıq geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Quraqlıq fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Quraqlıq ekoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Quraqlıq geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.16.Güclü isti hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Güclü isti meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Güclü isti geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Güclü isti fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Güclü isti ekoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Güclü isti geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.17.Tufan hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Tufan meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Tufan geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Tufan fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Tufan ekoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Tufan geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.18.Suyun səviyyəsinin artması hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Suyun səviyyəsinin artması, hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Suyun səviyyəsinin artması, geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Suyun səviyyəsinin artması, fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Suyun səviyyəsinin artması, ekoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Suyun səviyyəsinin artması ,geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.19.Güclü şaxta hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Güclü şaxta meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Güclü şaxta geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Güclü şaxta ekoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Güclü şaxta fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Güclü şaxta geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.20.Güclü buzlaşma hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Güclü buzlaşma meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Güclü buzlaşma geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Güclü buzlaşma ekoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Güclü buzlaşma fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Güclü buzlaşma geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.21. Saat 8.00-da nüvə partlayışı baş vermişdir. 11.30-da radiasiya səviyyəsi 40R/S olmuşdur.Cədvəldən müəyyən olunmuş 1 saata keçid əmsalının 3 olduğunu bilərək nüvə partlayışından 1 saat sonra radiasiya səviyyəsini təyin edin.

A) 120 R/S

B) 130 R/S

C) 140 R/S

D) 150 R/S

E) 160 R/S22.Donvurma hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Donvurma meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Donvurma geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Donvurma hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Donvurma fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Donvurma geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.23.Sellər hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Sellər hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Sellər meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Sellər geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Sellər geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Sellər fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.24.Marxallar hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Marxallar , geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Marxallar, meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Marxallar, geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Marxallar , hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Marxallar, fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.25.Sürüşmələr hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Sürüşmələr geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Sürüşmələr meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Sürüşmələr geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Sürüşmələr hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Sürüşmələr fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.26.Torpaq uçqunları hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Torpaq uçqunları geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Torpaq uçqunları meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Torpaq uçqunları geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Torpaq uçqunları hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Torpaq uçqunları fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.27.Tozlu qasırğa hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Tozlu qasırğa geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Tozlu qasırğa meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Tozlu qasırğa geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Tozlu qasırğa hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Tozlu qasırğa fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.28.Karst süxurlarında yer səthinin çökməsi hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir.

A) Karst süxurlarında yer səthinin çökməsi, geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

B) Karst süxurlarında yer səthinin çökməsi, meteorolji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

C) Karst süxurlarında yer səthinin çökməsi, geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.

D) Karst süxurlarında yer səthinin çökməsi, hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir.

E) Karst süxurlarında yer səthinin çökməsi, fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir.29. Texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrə aiddir.

A) Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, QTKM yayılmaqla baş verən qəzalar, radioaktiv maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, bioloji təhlükəli maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar.

B) Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, QTKM yayılmaqla baş verən qəzalar, radioaktiv maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, vulkanlar, bioloji təhlükəli maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar.

C) Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, QTKM yayılmaqla baş verən qəzalar, epizootiya, bioloci təhlükəli maddə ətrafa yayılmaqla, radioaktiv maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar.

D) Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, QTKM yayılmaqla baş verən qəzalar bioloci təhlükəli maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, tropik qasırğa.

E) Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, QTKM yayılmaqla baş verən qəzalar radioaktiv maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, zəlzələlər vulkan püskürməsi.30. Ekoloji xarakterli fövqəladə hadisələr hansılardır.

A) Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, hidrosferin mühitinin vəziyyətinin dəyişməsi, biosferin vəziyyətinin dəyişməsi.

B) Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, biosfer vəziyyətinin dəyişməsi, geofiziki təhlükəli hadisələr.

C) ) Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, hidrosfer mühitinin vəziyyətinin dəyişməsi, meteroloji və aqrometeroloji təhlükəli hadisələr.

D) Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, yanğınlar, hidrosferin mühitinin vəziyyətinin dəyişməsi, biosferin vəziyyətinin dəyişməsi

E) Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, bioloci təhlükəli maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, hidrosferin mühitinin vəziyyətinin dəyişməsi.31. Saat 9.00-da radiasiya səviyyəsi, 80 R/S, 9.30-da isə 55 R/S olmuşdur. R2 / R1= 0,70 nisbətindən və zamandan asılı olaraq partlayış vaxtından ikinci ölçüyə qədər keçən müddət 2 saat olmuşdur. Verilənlərə müvafiq olaraq cədvəldə Kt=3 olmuşdur. Nüvə partlayışından 1 saat sonra radiasiya səviyyəsini təyin edin.

A) 165R/S

B) 167 R/S

C) 168 R/S

D) 169 R/S

E) 170 R/S32. Nüvə partlayışından 1 saat sonra radiasiya səviyyəsi 400 R/S olduqda açıq ərazidə alınan şüalanma dozası 160Rent olmuşdur. Sexin radiasiyanı zəiflət-mə əmsalı 7 olduqda. Sexlərdə işləyənlərin aldıqları şüalanma dozasını təyin edin.

A) 22,8R

B) 22,9R

C) 23R


D) 23,8R

E) 24R


33. Avtomobil və Aviasiya qəzaları hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir.

A) Texnogen xarakterli fövqaladə hallara.

B) Sosial xarakterli fövqaladə hallara.

C) Təbii xarakterli fövqaladə hallara.

D) Ekoloji xarakterli fövqaladə hallara.

E) Siyasi xarakterli fövqaladə hallara.34. Bina və qurğuların dağılması hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir.

A) Texnogen xarakterli fövqaladə hallara.

B) Sosial xarakterli fövqaladə hallara.

C) Təbii xarakterli fövqaladə hallara.

D) Ekoloci xarakterli fövqaladə hallara.

E) Siyasi xarakterli fövqaladə hallara.35. Bəndlərin yarılması hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir.

A) Texnogen xarakterli fövqaladə hallara.

B) Sosial xarakterli fövqaladə hallara.

C) Təbii xarakterli fövqaladə hallara.

D) Ekoloji xarakterli fövqaladə hallara .

E) Siyasi xarakterli fövqaladə hallara.36. Enerji sistemlərində qəzalar hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir.

A) Texnogen xarakterli fövqaladə hallara.

B) Sosial xarakterli fövqaladə hallara .

C) Təbii xarakterli fövqaladə hallara.

D) Ekoloji xarakterli fövqaladə hallara.

E) Siyasi xarakterli fövqaladə hallara.37. Təhlükəli geoloji hadisələr hansılardır.

A) Sürüşmə

B) Epidemiya

C) Sunami

D) Daşqın

E) Vulkan38. Nüvə partlayışından 1 saat sonra radiasiya səviyyəsi 60 R/saat olmuşdur. Zəiflətmə əmsalı 4 olan traktorun kabinasında işləyən işçinin radioaktiv çirklənmiş ərazidə işləmə müddətini təyin edin. İşçi üçün yolverilən şüalanma dozası 30 R-dir.

A) 2 saat

B) 3 saat

C) 4 saat

D) 5 saat

E) 6 saat39. Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına nə deyilir.

A) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına epidemiya deyilir.

B)Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına epizotiya deyilir.

C)Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına epifitotiya deyilir.

D)Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına erroziya deyilir.

E)Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına pandemiya deyilir.40. Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda heyvanlar arasında yayılmasına nə deyilir.

A) Xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına epizootiya deyilir.

B) Xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına epidemiya deyilir.

C) Xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına erroziya deyilir.

D) Xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına epifitotiya deyilir.

E) Xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına pandemiya deyilir.41. Epizootiya nədir.

A) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda heyvanlar arasında yayılmasıdır.

B) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasıdır.

C) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda insanlar və heyvanlar arasında yayılmasıdır.

D) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər və insanlar arasında yayılmasıdır.

E) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda heyvanlar və bitkilər arasında yayılmasıdır.42. Epifitotiya nədir .

A) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər arasında yayılmasıdır.

B) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə insanlar arasında yayılmasıdır.

C) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə, geniş halda bitkilər və heyvanlar arasında yayılmasıdır.

D) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə bitkilər, insanlar və heyvanlar arasında yayılmasıdır.

E) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin tədricən heyvanlar və bitkilər arasında yayılmasıdır.43. Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər arasında yayılmasına nə deyilir.

A) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər arasında yayılmasına epifitotiya deyilir.

B) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər arasında yayılmasına epidemiya deyilir.

C) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər arasında yayılmasına epizootiya deyilir.

D) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər arasında yayılmasına pandemiya deyilir.

E) Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər arasında yayılmasına erroziya deyilir.44. Maili yamac prosesləri hansılardır.

A) Qar uçqunları və sürüşmələr.

B) Qar uçqunları və sellər.

C) Qar uçqunları və daşqın.

D) Qar uçqunları və su basma.

E) Qar uçqunları və zəlzələ.45.Peşə əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr hansı tip fövqaladə hallara aid olunur.

A) Peşə əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial –mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

B) Peşə əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial –siyasi tipli fövqaladə hallara aid olunur.

C) Peşə əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, siyasi–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

D) Peşə əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, qlobal–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

E) Peşə əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, regional–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.46.Dini əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr hansı tip fövqaladə hallara aid olunur.

A) Dini əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial –mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

B) Dini əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial –siyasi tipli fövqaladə hallara aid olunur.

C) Dini əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, siyasi–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

D) Dini əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, qlobal–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

E) Dini əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, regional–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.47.Qohumluq əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr hansı tip fövqaladə hallara aid olunur.

A) Qohumluq əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial –mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

B) Qohumluq əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial –siyasi tipli fövqaladə hallara aid olunur.

C) Qohumluq əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, siyasi–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

D) Qohumluq əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, qlobal–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

E) Qohumluq əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, regional–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.48.Mülkiyyət əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr hansı tip fövqaladə hallara aid olunur.

A) Mülkiyyət əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial –mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

B) Mülkiyyət əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial –siyasi tipli fövqaladə hallara aid olunur.

C) Mülkiyyət əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, siyasi–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

D) Mülkiyyət əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, qlobal–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

E) Mülkiyyət əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, regional–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.49.Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr hansı tip fövqaladə hallara aid olunur.

A) Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial –mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

B) Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial –siyasi tipli fövqaladə hallara aid olunur.

C) Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, siyasi–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

D) Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, qlobal–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

E) Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, regional–mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.50.Milləltlərarası əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr hansı tip fövqaladə hallara aid olunur.

A) Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, siyasi tipli fövqaladə hallara aid olunur.

B) Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, sosial tipli fövqaladə hallara aid olunur.

C) Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, böhran tipli fövqaladə hallara aid olunur.

D) Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, qlobal tipli fövqaladə hallara aid olunur.

E) Ərazi əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, regional tipli fövqaladə hallara aid olunur.51.Narkotik maddə ticarəti əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr hansı tip fövqaladə hallara aid olunur.

A) Narkotik maddə ticarəti əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, siyasi tipli fövqaladə hallara aid olunur.

B) Narkotik maddə ticarəti əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, mədəni tipli fövqaladə hallara aid olunur.

C) Narkotik maddə ticarəti əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, böhran tipli fövqaladə hallara aid olunur.

D) Narkotik maddə ticarəti əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, qlobal tipli fövqaladə hallara aid olunur.

E) Narkotik maddə ticarəti əlamətlərinə görə yaranan təhlükələr, regional tipli fövqaladə hallara aid olunur.
Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə