MüLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır


İşıq şüası hansı materiallardan keçə bilmirYüklə 0,49 Mb.
səhifə3/8
tarix21.06.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#54357
1   2   3   4   5   6   7   8

110. İşıq şüası hansı materiallardan keçə bilmir.

A) Qeyri-şəffaf materiallardan.

B) Şəffaf materiallardan.

C) Yumuşaq materiallardan.

D) Şüşə materiallardan.

E) Plastik materiallardan.111.İşiq şüalanması nə ilə xarakterizə edilir.

A) İşıq impulsu ilə xarakterizə edilir.

B) İşıq gücü ilə xarakterizə edilir.

C) İşıq intensivliyi ilə xarakterizə edilir.

D) İşıq səviyyəsi ilə xarakterizə edilir.

E) İşıq cəkisi ilə xarakterizə edilir.112. İşıq şüalanmasının təsir müddəti nüvə yükünün gücündən asılı olaraq nə qədərdir.

A) İşıq şüalanmasının təsir müddəti 10-20 saniyədir.

B) İşıq şüalanmasının təsir müddəti 20-30 saniyədir.

C) İşıq şüalanmasının təsir müddəti 30- 40- saniyədir.

D) İşıq şüalanmasının təsir müddəti 10-20 saniyədir.

E) İşıq şüalanmasının təsir müddəti 40- 50 saniyədir.113. İşıq şüalanmasının ölçü vahidi nədir.

A) kc/m2, kal/sm2

B) kal/m2 , c/sm3

C) kc/sm3 , kal/sm2

D) kc/sm, R/saat

E) kc/m və ya kal/sm114. İşiq şüalanması zamanı bədənin açıq hissəsində neçə dərəcəli yanıqlar yaranır.

A) İşıq şüalanması bədəndə 4 dərəcəli yanıq əmələ gətirir.

B) İşıq şüalanması bədəndə 3 dərəcəli yanıq əmələ gətirir.

C) İşıq şüalanması bədəndə 2 dərəcəli yanıq əmələ gətirir.

D) İşıq şüalanması bədəndə 5 dərəcəli yanıq əmələ gətirir.

E) İşıq şüalanması bədəndə 6 dərəcəli yanıq əmələ gətirir.115. İşiq şüalanmasının təsirini qatı duman, yağış və qar neçə dəfə zəiflədir.

A) 10-20 dəfə.

B) 20-30 dəfə.

C) 30-40 dəfə.

D) 40-50 dəfə.

E) 50-60 dəfə.116. İşıq şüalanmasının gözlərə təsiri necədir.

A) Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz dibinin yanması, göz qapağının və ağının yanması.

B) Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz dibinin yanması ilə tam korluq.

C) Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz dibinin yanması, göz qapağının yanması ilə bəbəyin məhv olması

D) Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz qapağının, göz dibinin yanması ilə görmə qabiliyyətinin azalmasi

E) Müvəqqəti korluq (gündüz 5dəq, axşam 30dəq) göz qapağının yanması, və göz ağının əriməsi117. İşıq şüalanması zamanı ərazinin yanğın zonaları neçə cür olur.

A) Ucqunlarda közərmə və tüstüləmə, yanğınlar, tək-bir yanğınlar.

B) Ucqunlarda közərmə və tüstülənmə, tək-bir yanğınlar, obyekt yanğınlar.

C) Uçqunlarda közərmə və tüsdüləmə, başdan başa yanğınlar, ərazi yanğınlar.

D) Ucqunlarda közərmə və tüstülənmə, dam yanğınları, tək-bir yanğınlar.

E) Ucqunlarda közərmə və tüstülənmə, tam yanğınlar, tək-bir yanğınlar və tüstüləmə.118.Yerin radioaktiv cirklənməsi nəyə deyilir.

A) Nüvə partlayışı mərkəzində əmələ gələn buluddan, yerə çökən, 36 elementin 200-dən cox izotopuna.

B) Nüvə partlayışı mərkəzində əmələ gələn buluddan, yerə çökən, 30 elementin 200-dən cox izotopuna.

C) Nüvə partlayışı mərkəzində əmələ gələn buluddan, yerə çökən, 36 elementin 250-dən cox izotopuna.

D) Nüvə partlayışı mərkəzində əmələ gələn buluddan, yerə çökən, 32 elementin 200-dən cox izotopuna.

E) Nüvə partlayışı mərkəzində əmələ gələn buluddan, yerə çökən, 39 elementin 200-dən cox izotopuna.119. Yığma komandanın radioaktiv çirklənmə zonasını neçə saatdan sonra keçidə başlamasını təyin edin. İlkin verilənlər: Radiasiya səviyyəsi 80R/saat, adamlara buraxıla bilən şüalanma dozası 40Rentgen, zəiflətmə əmsalı 2-dir.

A) 1saat


B) 2 saat

C) 3 saat

D) 4 saat

E) 5 saat.120. Çox təhlükəli radioaktiv çirklənmə zonasında bir saatdan sonra radiasiya səviyyəsi nə qədər olur.

A) P1S=800 r/saatdan cox.

B) P1S =240-800 r/saat.

C) P1S =80-240 r/saat.

D) P1S =8-80 r/saat.

E) P1S =0,8-8 r/saat.121. Təhlükəli radioaktiv çirklənmə zonasında bir saatdan sonra radiasiya səviyyəsi nə qədər olur.

A) P1S =240-800 r/saat.

B) P1S = 800 r/saatdan cox.

C) P1S = 80-240 r/saat.

D) P1S = 8-80 r/saat.

E) P1S = 0,8-8 r/saat.122. Güclü radioaktiv çirklənmə bir saatdan sonra radiasiya səviyyəsi nə qədər olur.

A) P1S = 80-240 r/saat.

B) P1S = 8-80 r/saat.

C) P1S = 0,8-8 r/saat.

D) P1S =240-800 r/saat.

E) P1S = 800 r/saatdan cox.123. Zəif radioaktiv çirklənmə zonasında bir saatdan sonra radiasiya səviyyəsi nə qədər olur.

A) P1S = 8-80 r/saat.

B) P1S = 0,8-8 r/saat.

C) P1S =240-800 r/saat.

D) P1S = 800 r/saatdan cox.

E) P1S = 80-240124. Kimyəvi şərait nədir.

A) Düşmənin zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət.

B) Düşmənin bakterioloci maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət.

C) Düşmənin radioaktiv və zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait.

D) Düşmənin zəhərləyici və bakterial vasitələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət.

E) Düşmənin adi qırğın silahı tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət.125. Kimyəvi zədələnmə ocağı nəyə deyilir.

A) Kimyəvi zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki, orada kimyəvi silahın tətbiqi nəticəsində və ya qəza təhlükəli maddələrin dağılması nəticəsində ,külli miqdarda insan heyvan bitki tələfatı olsun ,yer kimyavi maddələrlə zəhərlənsin.

B) Kimyəvi zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki, orada kimyəvi silahın tətbiqi nəticəsində və ya qəza təhlükəli maddələrin dağılması nəticəsində ,külli miqdarda insan heyvan bitki tələfatı olsun ,yer radioktivmaddələrlə zəhərlənsin.

C) Kimyəvi zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki, orada kimyəvi silahın tətbiqi nəticəsində və ya qəza təhlükəli maddələrin dağılması nəticəsində ,külli miqdarda insan heyvan bitki tələfatı olsun ,yer baktereloji maddələrlə zəhərlənsin.

D) Kimyəvi zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki, orada kimyəvi silahın tətbiqi nəticəsində və ya qəza təhlükəli maddələrin dağılması nəticəsində ,külli miqdarda insan heyvan bitki tələfatı olsun ,yerbioloji maddələrlə zəhərlənsin.

E) Kimyəvi zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki, orada kimyəvi silahın tətbiqi nəticəsində və ya qəza təhlükəli maddələrin dağılması nəticəsində ,külli miqdarda insan heyvan bitki tələfatı olsun ,yer infeksiyalı maddələrlə zəhərlənsin.126. Kimyəvi silahn əsasını nə təşkil edir.

A) Kimyəvi silahın əsasını zəhərləyici maddələr təşkil edir.

B) Kimyəvi silahın əsasını adi kimyəvi maddələr təşkil edir.

C) Kimyəvi silahın əsasını qarışıq kimyəvi maddələri təşkil edir.

D) Kimyəvi silahın əsasını xüsusi kimyəvi maddələri təşkil edir.

E) Kimyəvi silahın əsasını radioktiv maddələri təşkil edir.127.Zəhərləyici maddələr təsirinə görə necə yerə bölünürlər.

A) Təsirinə görə iki yerə bölünürlər.

B) Təsirinə görə bir yerə bölünürlər.

C) Təsirinə görə üç yerə bölünürlər.

D) Təsirinə görə dörd yerə bölünürlər.

E) Təsirinə görə beş yerəş bölünürlər.128.Sinir iflic edici zəhərıəyici maddələrə hansılar aiddir.

A) Zarin, zoman, v-qazları.

B) Zarin, zoman, fosgen.

C) Zarin, zoman, iprit.

D) Zarin, zoman, lüzit.

E) Zarin, zoman, meskain129. Ümumi zəhərləyici madələrə hansılar aiddir.

A) Sionid turşusu, xlorsian.

B) Sionid turşusu, fosgen.

C) Sionid turşusu, difosgen.

D) Sionid turşusu, adamsit.

E) Sionid turşusu, tremarin.130.Boğucu zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir.

A) Fosgen, difosgen.

B) Fosgen, sianid turşusu

C) Fosgen, xlorsian.

D) Fosgen, lüzit.

E) Fosgen, meskain131.Qıcıqlandırıcı zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir.

A) Adamsit, Sİ-ES.

B) Adamsit, Bİ-zed

C) Adamsit, Sİ-AY.

D) Adamsit, Sİ-X.

E) Adamsit, Sİ-M.132.Psixokimyəvi təsirli. zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir.

A) Psilosibin, tremorin, meskain,lizerkin,Bİ-ZED.

B) Psilosibin, tremorin, meskain,lizerkin,Sİ-AY

C) Psilosibin, tremorin, meskain,lizerkin,Sİ-ES.

D) Psilosibin, tremorin, meskain,lizerkin,Bİ- EM.

E) Psilosibin, tremorin, meskain,lizerkin,Bİ-ET.133.Göz yaşardıcı kimyəvi təsirli. zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir.

A) Xlorasetafenon, Brombenzilsianid,xlorpikrin.

B) Xlorasetafenon, Brombenzilsianid,sionid.

C) Xlorasetafenon, Brombenzilsianid,tremorin.

D) Xlorasetafenon, Brombenzilsianid,meskain.

E) Xlorasetafenon, Brombenzilsianid,psilosibin.134.Kimyəvi zəhərlənmə ocağı necə zonaya bölünür.

A) İki zonaya.

B) Bir zonaya.

C) Üç zonaya.

D) Dörd zonaya.

E) Beş zonaya.135.Kimyəvi zəhərlənmə ocağının sahəsi hansı düstur ilə təyin edilir.

A) Kimyəvi zəhərlənmə ocağının sahəsi S=1/2 L ·R m2 ,düsturu ilə təyin edilir.

B) Kimyəvi zəhərlənmə ocağının sahəsi S=1/3 L ·R m2 ,düsturu ilə təyin edilir.

C) Kimyəvi zəhərlənmə ocağının sahəsi S=1/4 L·R m2 ,düsturuilə təyin edilir.

D) Kimyəvi zəhərlənmə ocağının sahəsi S=1/5 L·R m2 ,düsturu ilə təyin edilir.

E) Kimyəvi zəhərlənmə ocağının sahəsi S=1/6 L ·R m2 ,düsturu ilə təyin edilir.136. Güclü təsirli zəhərli maddələr(GTZM) hansılardır.

A)Xlor, ammonyak,sulfat anhidridi.

B)Xlor, ammonyak,xlorsian.

C)Xlor, ammonyak,sianid turşusu.

D)Xlor, ammonyak,xlorpikrin.

E)Xlor, ammonyak,xlorasetafenon.137. Güclü təsirli zəhərli maddələrdən mühafizə olunmaq üçün aşağıdakı hansı vasitələrdən istifadə olunur?

A) Sənaye əleyhqazlarından və xüsusi resperatorlardan.

B) Sənaye əleyhqazlarından və sadə vasitələrdən.

C) Sənaye əleyhqazlarından və istənilən resperatordan.

D) Sənaye əleyhqazlarından və R-2respiratorundan.

E) Sənaye əleyhqazlarından və R-2Urespiratorundan.138.Bakteroloji zədələnmə ocağı nəyə deyilir.

A) Baktereloji zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki, orada baktereloji silahn tətbiqi və yaxud baktereloji təhlükəli obyektlərdə qəza nəticəsində, külli miqdarda insan, heyvan, bitki tələfatı olsun ,yer baktereloji madələrlə zəhərlənsin.

B) Baktereloji zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki, orada baktereloji silahn tətbiqi və yaxud baktereloji təhlükəli obyektlərdə qəza nəticəsində, külli miqdarda insan, heyvan, bitki tələfatı olsun ,yer zəhərli madələrlə zəhərlənsin.

C) Baktereloji zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki, orada baktereloji silahn tətbiqi və yaxud baktereloji təhlükəli obyektlərdə qəza nəticəsində, külli miqdarda insan, heyvan, bitki tələfatı olsun ,yer radiaktiv madələrlə zəhərlənsin.

D) Baktereloji zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki, orada baktereloji silahn tətbiqi və yaxud baktereloji təhlükəli obyektlərdə qəza nəticəsində, külli miqdarda insan, heyvan, bitki tələfatı olsun ,yer kimyavi madələrlə zəhərlənsin.

E) Baktereloji zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki, orada baktereloji silahn tətbiqi və yaxud baktereloji təhlükəli obyektlərdə qəza nəticəsində, külli miqdarda insan, heyvan, bitki tələfatı olsun ,yer qəza təhlükəli zəhərli madələrlə zəhərlənsin.139.Bakteroloji silahın əsasını nə təşkil edir.

A) Bakteroloji silahın əsasını bakteriyalar, viruslar, riketsiyalar və toksinlər təşkil edir.

B) Bakteroloji silahın əsasını bakteriyalar, viruslar, riketsiyalar və kimyəvi maddələr təşkil edir.

C) Bakteroloji silahın əsasını bakteriyalar, viruslar, riketsiyalar və radioktiv maddələr təşkil edir.

D) Bakteroloji silahın əsasını bakteriyalar, viruslar, riketsiyalar və qəza təhlükəli zəhərli maddələr təşkil edir.

E) Bakteroloji silahın əsasını bakteriyalar,viruslar,riketsiyalar və siniriflicedici maddələr təşkil edir140.Bakteroloji zədələnmə ocağında yolxucu xəstəliklərin qarşısının alınması məqsədi ilə hansı tədbirlər yerinə yetirilir.

A) Yolxucu xəstəliklərin qarşısının alınması üçün ,karantin və observasiya tədbirləri yerinə yetirilir.

B) Yolxucu xəstəliklərin qarşısının alınması üçün ,karantin və peyvənd tədbirləri yerinə yetirilir.

C) Yolxucu xəstəliklərin qarşısının alınması üçün ,karantin və müalicə tədbirləri yerinə yetirilir.

D) Yolxucu xəstəliklərin qarşısının alınması üçün ,karantin və profilaktika tədbirləri yerinə yetirilir.

E) Yolxucu xəstəliklərin qarşısının alınması üçün ,karantin və təmizləmə tədbirləri yerinə yetirilir.141.Karantin tədbirlərı nəyə deyilir.

A) Bakterial yoluxma ocağını təcrid etmək ,xəstəliklərin qarşısını almaq və yoluxmanı aradan qaldırmaq nəqsədilə yerinə yetirilən,epidemiya əleyhinə rejimli profilaktika tədbirləri sistemidir.

B) Bakterial yoluxma ocağını təcrid etmək ,xəstəliklərin qarşısını almaq və yoluxmanı aradan qaldırmaq nəqsədilə yerinə yetirilən,epidemiya əleyhinə rejimsiz profilaktika tədbirləri sistemidir.

C) Bakterial yoluxma ocağını təcrid etmək ,xəstəliklərin qarşısını almaq və yoluxmanı aradan qaldırmaq nəqsədilə yerinə yetirilən,epidemiya əleyhinə məqsədli profilaktika tədbirləri sistemidir.

D) Bakterial yoluxma ocağını təcrid etmək ,xəstəliklərin qarşısını almaq və yoluxmanı aradan qaldırmaq nəqsədilə yerinə yetirilən,epidemiya əleyhinə məqsədsiz profilaktika tədbirləri sistemidir.

E) Bakterial yoluxma ocağını təcrid etmək ,xəstəliklərin qarşısını almaq və yoluxmanı aradan qaldırmaq nəqsədilə yerinə yetirilən,epidemiya əleyhinə adi profilaktika tədbirləri sistemidir.142.Observasiya tədbirləri nəyə deyilir.

A) Epidemiya ocağında xəstəliklərin yoluxmasının qarşısını almaq məqsədilə həyata keçirilən təcridetmə ,məhdudlaşdırma və müalicə-Profilaktika tədbirlərinə deyilir.

B) Epidemiya ocağında xəstəliklərin yoluxmasının qarşısını almaq məqsədilə həyata keçirilən təcridetmə ,məhdudlaşdırma və Profilaktika tədbirlərinə deyilir.

C) Epidemiya ocağında xəstəliklərin yoluxmasının qarşısını almaq məqsədilə həyata keçirilən təcridetmə ,məhdudlaşdırma və sanitar-Profilaktika tədbirlərinə deyilir.

D) Epidemiya ocağında xəstəliklərin yoluxmasının qarşısını almaq məqsədilə həyata keçirilən təcridetmə ,məhdudlaşdırma və təmizləmə-Profilaktika tədbirlərinə deyilir.

E) Epidemiya ocağında xəstəliklərin yoluxmasının qarşısını almaq məqsədilə həyata keçirilən təcridetmə ,məhdudlaşdırma və məhdudlaşdırıcı-Profilaktika tədbirlərinə deyilir.143. Adi qırğın silahlarından zədələnmə ocağı nəyə deyilir.

A) Adi qırğın silahınından yaranan zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki,orada adi qırğın silahının tətbiqi nəticəsində insan, heyvan ,bitki tələfatı olsun ,yanğınlar baş versin,bina və qurğular dağılsın.Yer radioaktiv ,kimyavi və baktereloji vasitələrlə cirklənsin.

B) Adi qırğın silahınından yaranan zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki,orada adi qırğın silahının tətbiqi nəticəsində insan, heyvan ,bitki tələfatı olmasın,yanğınlar baş versin,bina və qurğular dağılsın.Yer radioaktiv ,kimyavi və baktereloji vasitələrlə cirklənsin.

C) Adi qırğın silahınından yaranan zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki,orada adi qırğın silahının tətbiqi nəticəsində insan, heyvan ,bitki tələfatı olsun ,yanğınlar baş versin,bina və qurğular dağılsın.Yer radioaktiv ,kimyavi və baktereloji vasitələrlə cirklənməsin.

D) Adi qırğın silahınından yaranan zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki,orada adi qırğın silahının tətbiqi nəticəsində insan, heyvan ,bitki tələfatı olsun ,yanğınlar baş versin,bina və qurğular dağılsın.Yer radioaktiv ,kimyavi və baktereloji vasitələrlə cirklənsin,subasma əmələ ğəlsin.

E) Adi qırğın silahınından yaranan zədələnmə ocağı o əraziyə deyilir ki,orada adi qırğın silahının tətbiqi nəticəsində insan, heyvan ,bitki tələfatı olsun ,yanğınlar baş versin,bina və qurğular dağılsın.Yer radioaktiv ,kimyavi və baktereloji vasitələrlə cirklənsin,daşqın baş versin.144.Hərbi və mülki obyektləri, insanları zərbə dalğası və qəlpələrlə zədələmək üçün hansı döyüş sursatından istifadə olunur.

A) Fuqas döyüş sursatlarından.

B) Kassetli döyüş sursatlarından.

C) Kürə formalı döyüş sursatlarından.

D) Kumulyativ döyüş sursatlarından.

E) Həcmli partlayış döyüş sursatlarından.145.Əhalini, canlı qüvvələri məhv etmək ücün hansı növ adi qırğın vasitələrindən istifadə olunur.

A) Kassetıi döyüş sursatlarından.

B) Fuqas döyüş sursatlarından.

C) Kumulyativ döyüş sursatlarından.

D) Həcmli partlayış döyüş sursatlarından.

E) Beton dağıdan döyüş sursatlarından.146. Dərinliyi 10km2 olan zəhərli buludun əmələ gətirdiyi zəhərlənmə sahəsini təyin edin. Qəzadan keçən müddət 4 saat, havanın şaquli durğunluğu inversiyadır- 0,081.

A) 3,24 km2

B) 4,24 km2

C) 5,24 km2

D) 6,24 km2

E) 7, 24 km2147. Dərinliyi 10km2 olan zəhərli buludun əmələ gətirdiyi ehtimal olunan zəhərlənmə sahəsini təyin edin. Zəhərli maddənin yayılma bucağı 450 təşkil edir.

A) 3,924 km2

B) 4,924 km2

C) 5,924 km2

D) 6,924 km2

E) 7, 924 km2148. Düşmən iki ədəd B-52 təyyarəsi ilə səpici qurğulardan vi-iks zəhərli maddəsini tətbiq etmişdir. Metroloci şərait: küləyin surəti 2m/saat, zəhərli buludun dərinliyi 6 km, uzunluğu 8 km olmuşdur.Zəhərli buludun yayılma sahəsini təyin edin.

A) 48 km2

B) 46 km2

C) 47 km2

D) 49 km2

E) 50 km2149. Həcmli partlayış döyüş sursatları partlayarkən nə qədər izafi təzyiq əmələ gətirir.

A) Həcmli partlayış döyüş sursatları partlayarkən 20-30 kqq/m2 izafi təzyiq yaradır.

B) Həcmli partlayış döyüş sursatları partlayarkən 30-40 kqq/m2 izafi təzyiq yaradır.

C) Həcmli partlayış döyüş sursatları partlayarkən 40-50 kqq/m2 izafi təzyiq yaradır.

D) Həcmli partlayış döyüş sursatları partlayarkən 50-60 kqq/m2 izafi təzyiq yaradır.

E) Həcmli partlayış döyüş sursatları partlayarkən 60-70 kqq/m2 izafi təzyiq yaradır.150. Kumulyativ döyüş sursatları hansı qalınlıqda olan zirehli səthləri dağıdır.

A) Kumulyativ döyüş sursatları 400-600 mm qalınlıqda olan zirehli səthləri

dağıdır.

B) Kumulyativ döyüş sursatları 500-600 mm qalınlıqda olan zirehli səthləri

dağıdır.

C) Kumulyativ döyüş sursatları 500-700 mm qalınlıqda olan zirehli səthləri

dağıdır.

D) Kumulyativ döyüş sursatları 400-800 mm qalınlıqda olan zirehli səthləri

dağıdır.

E) Kumulyativ döyüş sursatları 500-900 mm qalınlıqda olan zirehli səthləri

dağıdır.

151.Neft məhsulları əsaslı yandırıcı maddələr necə adlanır.

A) Neft məhsulları əsaslı yandırıcı maddələr, napalm adlanır.

B) Neft məhsulları əsaslı yandırıcı maddələr, pirogel adlanır.

C) Neft məhsulları əsaslı yandırıcı maddələr, termit adlanır.

D) Neft məhsulları əsaslı yandırıcı maddələr, lüzit adlanır.

E) Neft məhsulları əsaslı yandırıcı maddələr, karbit adlanır.152. Metallar əlavə olunmuş yandırıcı maddələr necə adlanır.

A) Metallar əlavə olunmuş yandırıcı maddələr, pirogel adlanır.

B) Metallar əlavə olunmuş yandırıcı maddələr, napalm adlanır.

C) Metallar əlavə olunmuş yandırıcı maddələrl, termit adlanır.

D) Metallar əlavə olunmuş yandırıcı maddələr, lüzit adlanır.

E) Metallar əlavə olunmuş yandırıcı maddələr, karbit adlanır.153.Napalm yandırıcı maddəsi hansı hərarətlə və neçə dəqiqə yanır

A) Napalm yandırıcı maddəsi 1000-12000 S hərarətlə 5-10 dəqiqə müddətinə yanır.

B) Napalm yandırıcı maddəsi 1000-13000 S hərarətlə 5-15 dəqiqə müddətinə yanır.

C) Napalm yandırıcı maddəsi 1000-14000 S hərarətlə 5-20 dəqiqə müddətinə yanır.

D) Napalm yandırıcı maddəsi 1000-15000 S hərarətlə 5-25 dəqiqə müddətinə yanır.

E) Napalm yandırıcı maddəsi 1000-16000 S hərarətlə 5-30 dəqiqə müddətinə yanır.154. V- qazları hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir.

A) V- qazları sinir iflicedici zəhərləyici maddələrə aiddir.

B) V- qazları boğucu zəhərləyici maddələrə aiddir.

C) V- qazları ümumzəhərləyici zəhərləyici maddələrə aiddir.

D) V- qazları qıcıqlandırırcı zəhərləyici maddələrə aiddir.

E) V- qazları göz yaşardıcı zəhərləyici maddələrə aiddir.155. Zoman hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir.

A) Zoman sinir iflicedici zəhərləyici maddələrə aiddir.

B) Zoman boğucu zəhərləyici maddələrə aiddir.

C) Zoman ümumzəhərləyici zəhərləyici maddələrə aiddir.

D) Zoman qıcıqlandırırcı zəhərləyici maddələrə aiddir.

E) Zoman göz yaşardıcı zəhərləyici maddələrə aiddir.156. Zarin hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir.

A) Zarin sinir iflicedici zəhərləyici maddələrə aiddir.

B) Zarin boğucu zəhərləyici maddələrə aiddir.

C) Zarin ümumzəhərləyici zəhərləyici maddələrə aiddir.

D) Zarin qıcıqlandırırcı zəhərləyici maddələrə aiddir.

E) Zarin göz yaşardıcı zəhərləyici maddələrə aiddir.157. Sianid turşusu hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?

A) Sianid turşusu ümumzəhərləyici zəhərləyici maddələrə aiddir.

B) Sianid turşusu dəridə yaraçıxaran zəhərləyici maddələrə aiddir.

C) Sianid turşusu boğucu zəhərləyici maddələrə aiddir.

D) Sianid turşusu qıcıqlandırıcı zəhərləyici maddələrə aiddir.

E) Sianid turşusu göz yaşardıcı zəhərləyici maddələrə aiddir.158. Xlorsian hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?

A) Ümumzəhərləyici

B) Boğucu

C) Dəridə yaraçıxaran

D) Qıcıqlandırıcı

E) Göz yaşardıcı159. Saf iprit hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?

A) Dəridə yaraçıxaran

B) Boğucu

C) Qıcıqlandırıcı

D) Sinir iflicedici

E) Göz yaşardıcı160. Fosgen hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?

A) Boğucu

B) Dəridə yaraçıxaran

C) Qıcıqlandırıcı

D) Psixokimyəvi

E) Göz yaşardıcı161. Bi-zet hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?

A) Psixokimyəvi

B) Boğucu

C) Qıcıqlandırıcı

D) Ümumzəhərləyici

E) Göz yaşardıcı162.Şərait qiymətləndirilərkən radioaktiv cirklənmə zonası şərti olaraq necə zonaya bölünür.

A) Radioaktiv çirklənmə zonası şərti olaraq dörd zonaya bölünür.

B) Radioaktiv çirklənmə zonası şərti olaraq üç zonaya bölünür.

C) Radioaktiv çirklənmə zonası şərti olaraq iki zonaya bölünür.

D) Radioaktiv çirklənmə zonası şərti olaraq beş zonaya bölünür.

E) Radioaktiv çirklənmə zonası şərti olaraq altı zonaya bölünür.
Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə