MüLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır


Yerləşməsinə görə mülki müdafiə mühafizə qurğuları necə təsnif olunurYüklə 0,49 Mb.
səhifə5/8
tarix21.06.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#54357
1   2   3   4   5   6   7   8

200. Yerləşməsinə görə mülki müdafiə mühafizə qurğuları necə təsnif olunur.

A) Bina ilə birgə tikilən, ayrı tikilən

B) Bina ilə birgə tikilən, 5-ci mərtəbə

C) Ayrı tikilən, Yeraltı - şaxtalar

D) Yeraltı tikilən, Ayrı tikilən keçidlər

E) Yerüstü binaların I və II – mərtəbələri201. Mühafizə xassələrinə görə mülki müdafiə mühafizə qurğuları neçə yerə bölünür.

A) Mühafizə xassələrinə görə mülki müdafiə mühafizə qurğuları 3 yerə bölünür.

B) Mühafizə xassələrinə görə mülki müdafiə mühafizə qurğuları 4 yerə bölünür.

C) Mühafizə xassələrinə görə mülki müdafiə mühafizə qurğuları 2 yerə bölünür.

D) Mühafizə xassələrinə görə mülki müdafiə mühafizə qurğuları 5 yerə bölünür.

E) Mühafizə xassələrinə görə mülki müdafiə mühafizə qurğuları 6 yerə bölünür.202. Tez tikilən sığınacaqların tikilmə müddəti nə qədərdir.

A) Şəhərlərdə 24saat, kəndlərdə 48saat.

B) Şəhərlərdə 12saat, kəndlərdə 24saat.

C) Şəhərlərdə 48saat, kəndlərdə 24saat.

D) Şəhərlərdə 10saat, kəndlərdə 24saat.

E) Şəhərlərdə 24saat, kəndlərdə 10saat.203. Tikilmə müddətinə görə mühafizə qurğuları neçə qrupa ayrılır.

A) Tikilmə müddətinə görə mühafizə qurğuları 2 qrupa ayrılır.

B) Tikilmə müddətinə görə mühafizə qurğuları 3 qrupa ayrılır.

C) Tikilmə müddətinə görə mühafizə qurğuları 6 qrupa ayrılır.

D) Tikilmə müddətinə görə mühafizə qurğuları 5 qrupa ayrılır.

E) Tikilmə müddətinə görə mühafizə qurğuları 8 qrupa ayrılır.204. Sığınacaq nədir?

A) Sığınacaq – orada sığınan əhalinin nüvə partlayışının bütün zədələyici amillərindən, zəhərləyici və güclü təsirli zəhərli maddələrdən, bakterial vasitələrdən, habelə yanğınlar zamanı yüksək tempraturun və yanğın məhsullarının təsirindən mühafizəsini təmin edən hermetik mühəndis qurğusudur.

B) Sığınacaq – orada sığınan əhalinin nüvə partlayışının bütün zədələyici amillərindən, zəhərləyici və güclü təsirli zəhərli maddələrdən, bakterial vasitələrdən, habelə zəlzələ zamanı yüksək tempraturun və yanğın məhsullarının təsirindən mühafizəsini təmin edən hermetik mühəndis qurğusudur.

C) Sığınacaq – orada sığınan əhalinin nüvə partlayışının bütün zədələyici amillərindən, zəhərləyici və güclü təsirli zəhərli maddələrdən, sürüşmənin təsirindən, habelə yanğınlar zamanı yüksək tempraturun və yanğın məhsullarının təsirindən mühafizəsini təmin edən hermetik mühəndis qurğusudur.

D) Sığınacaq – orada sığınan əhalinin nüvə partlayışının bütün zədələyici amillərindən, zəhərləyici və güclü təsirli zəhərli maddələrdən, su basmadan, habelə yanğınlar zamanı yüksək tempraturun və yanğın məhsullarının təsirindən mühafizəsini təmin edən hermetik mühəndis qurğusudur.

E) Sığınacaq – orada sığınan əhalinin nüvə partlayışının bütün zədələyici amillərindən, zəhərləyici və güclü təsirli zəhərli maddələrdən, qar uçqunundan, habelə yanğınlar zamanı yüksək tempraturun və yanğın məhsullarının təsirindən mühafizəsini təmin edən hermetik mühəndis qurğusudur.205. Sığnacaqda əsas təyinatlı otaqlar hansılardır.

A) Sığnacaqda əsas təyinatlı otaqlar - sığınma otaqları, idarətmə məntəqəsi, ibb məntəqəsi otaqlarıdır.

B) Sığnacaqda əsas təyinatlı otaqlar- adamlar yerləşən otaqlar ,tibb məntəqəsi, sanitariya qovşağı otaqlarıdır.

C) Sığnacaqda əsas təyinatlı otaqlar- idaretmə məntəqəsi, ventilyasiya otağı, tibb məntəqəsi, adamlar yerləşən otaqlardır.

D) Sığnacaqda əsas təyinatlı otaqlar- tibb məntəqəsi, adamıar yerləşən otaqlar, balonlar otağıdır

E) Sığnacaqda əsas təyinatlı otaqlar, adamıar yerləşən otaqlar, süzgəcli ventilyasiya otağı, sanitariya qovşağı otaqlarıdır.206. Sığınacaqda ventilyasiya sistemi neçə recimdə işləyə bilər.

A) Sığınacaqda ventilyasiya sistemi 2 və ya 3 recimdə işləyə bilər.

B) Sığınacaqda ventilyasiya sistemi 3 və ya 4 recimdə işləyə bilər.

C) Sığınacaqda ventilyasiya sistemi 1 və ya 2 recimdə işləyə bilər.

D) Sığınacaqda ventilyasiya sistemi 4 və ya 5 recimdə işləyə bilər.

E) Sığınacaqda ventilyasiya sistemi 5 və ya 6 recimdə işləyə bilər.207. Sığınacağın yardımcı təyinatlı otağlarıına nə aid deyil.

A) Sığınacağın yardımcı təyinatlı otaqlarına, tibb məntəqəsi aid deyil.

B) Sığınacağın yardımcı təyinatlı otaqlarına, balonlar otağı aid deyil.

C) Sığınacağın yardımcı təyinatlı otaqlarına , süzgəcli ventilyasiya otağı aid deyil.

D) Sığınacağın yardımcı təyinatlı otaqlarına, sanitariya qovşağı aid deyil.

E) Sığınacağın yardımcı təyinatlı otaqlarına, elektrik lövhəsi otağı aid deyil.208. Sığınacağın adamların daldalanması üçün nəzərdə tutulan otaqlarının ümumi sahəsi neçə m2 dən az olmamalıdır.

A)Adamların daldalanması üçün nəzərdə tutulan otaqların sahəsi 75m2 dən az olmamalıdır.

B) Adamların daldalanması üçün nəzərdə tutulan otaqlarının 15m2 dən az olmamalıdır.

C) Adamların daldalanması üçün nəzərdə tutulan otaqlarının 65m2 dən az olmamalıdır.

D) Adamların daldalanması üçün nəzərdə tutulan otaqlarının 50m2 dən az olmamalıdır.

E) Adamların daldalanması üçün nəzərdə tutulan otaqlarının 55m2 dən az olmamalıdır.209. İki mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adam üçün neçə m2 sahə ayrılır.

A) İki mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hə adam üçün 0,5m2 yer ayrilmalıdır.

B) İki mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adam üçün 0,6m2 yer ayrilmalıdır.

C) İki mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adam üçün 1,5m2 yer ayrilmalıdır.

D) İki mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adam üçün 1m2 yer ayrilmalıdır.

E) İki mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adam üçün 0,8m2 yer ayrilmalıdır.210. Üç mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adama necə m2 sahə ayrılır

A) Üç mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adama 0,4m2 yer ayrilmalıdır.

B) Üç mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adama 0,3m2 yer ayrilmalıdır.

C) Üç mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adama 0.5m2 yer ayrilmalıdır.

D) Üç mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adama 0.6m2 yer ayrilmalıdır.

E) Üç mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adama 0.8m2 yer ayrilmalıdır.211. Sığınacağın neçə əsas təyinatlı otağı var.

A) Sığınacağın 3 əsas təyinatlı otağı var.

B) Sığınacağın 2 əsas təyinatlı otağı var.

C) Sığınacağın 4 əsas təyinatlı otağı var.

D) Sığınacağın 5 əsas təyinatlı otağı var.

E) Sığınacağın 6 əsas təyinatlı otağı var.212. Sığınacaqda daldalanan hər adam üçün süzücü ventilyasiya rejimində içəriyə verilən havanın miqdarı nə qədərdir.

A) Ən azı 2,0m3 nəzərdə tutulur.

B) Ən azı 1m3 nəzərdə tutulur.

C) Ən azı 0,5m3 nəzərdə tutulur.

D) Ən azı 2,6m3 nəzərdə tutulur.

E) Ən azı 2,5m3 nəzərdə tutulur.213. Sığınacaqda otaqların hündürlüyü ən çoxu necə metr olmalıdır.

A) Ən çoxu 3.5m olmalıdır.

B) Ən çoxu 3m olmalıdır.

C) Ən çoxu 2.5m olmalıdır.

D) Ən çoxu 4m olmalıdır.

E) Ən çoxu 2m olmalıdır.214. Sığınacaqda otağın hündürlüyü 2,15-dən, 2,9 m- dək olduqda neçə mərtəbəli taxtlar qoyulur?

A) 2 mərtəbəli taxtlar.

B) 3 mərtəbəli taxtlar.

C) 3və 2 mərtəbəli taxtlar.

D) 1 mərtəbəli taxtlar.

E) 1 və 2 mərtəbəli taxtlar.215. Sığınacaqda idaretmə məntəqəsi kimlər üçün nəzərdə tutulur.

A) Obyektin rəhbər heyəti və mülkü müdafiə qərargahı üçün

A) Obyektin rəhbər heyəti və icra hakimiyyəti qərargahı üçün

A) Obyektin rəhbər heyəti və rəhbərlik qərargahı üçün

A) Obyektin rəhbər heyəti və xilasedicilərin qərargahı üçün

A) Obyektin rəhbər heyəti və hərbiləşməmiş dəstə qərargahı üçün216. İdarəetmə məntəqəsi hansı otaqlardan ibarətdir.

A) İdarəetmə məntəqəsi, iş və rabitə otağından ibarətdir.

B) İdarəetmə məntəqəsi, iş otağı, balonlar otağıdan ibarətdir.

C) İdarəetmə məntəqəsi, rabitə otağı, tibb məntəqəsindən ibarətdir.

D) İdarəetmə məntəqəsi, iş və tibb məntəqəsi otağıdan ibarətdir.

E) İdarəetmə məntəqəsi, rabitə və məsləhət otağıdan ibarətdir.217. Sığınacaqda idaretmə məntəqəsində hər adam üçün neçə m2 sahə nəzərdə tutulur.

A) İdaretmə məntəqəsində hər adam üçün 2m2 sahə nəzərdə tutulur.

B) İdaretmə məntəqəsində hər adam üçün 3m sahə nəzərdə tutulur.

C) İdaretmə məntəqəsində hər adam üçün 1m sahə nəzərdə tutulur.

D) İdaretmə məntəqəsində hər adam üçün 2.5m sahə nəzərdə tutulur.

E) İdaretmə məntəqəsində hər adam üçün 1.5m sahə nəzərdə tutulur.218. Sığınacaqda daldalanan adamların sayına görə tibb məntəqəsinin sahəsi nə qədər olmalıdır.

A) 900-1200 nəfər-9m2, 1200-dən çox- hər 100 nəfərə 1m2 əlavə olunur.

B) 900-1200 nəfər-5m2, 1200-dən çox- hər 100 nəfərə 5m2 əlavə olunur.

C) 900-1200 nəfər-9m2, 1200-dən çox- hər 150 nəfərə 1m2 əlavə olunur.

D) 900-1200 nəfər-8m2 , 1200-dən çox- hər 100 nəfərə 3m2 əlavə olunur.

E) 900-1200 nəfər-6m2, 1200-dən çox- hər 150 nəfərə 5m2 əlavə olunur.219. Sığınacaqda süzücü ventilyasiya recimində daldalanan adamlara saatda neçə m3 hava verilir.

A) Daldalanan adamlara saatda 2m3 hava verilir.

B) Daldalanan adamlara saatda 3m3 hava verilir.

C) Daldalanan adamlara saatda 1m3 hava verilir.

D) Daldalanan adamlara saatda 4m3 hava verilir.

E) Daldalanan adamlara saatda 5m3 hava verilir.220. Sığınacaqda idarəetmə məntəqəsində işləyən hər adam üçün süzücü ventilyasiya recimində saatda neçə m3 hava verilir.

A) İdarəetmə məntəqəsində işləyən hər adam üçün 4m3 hava verilir.

B) İdarəetmə məntəqəsində işləyən hər adam üçün 3m3 hava verilir.

C) İdarəetmə məntəqəsində işləyən hər adam üçün 2m3 hava verilir.

D) İdarəetmə məntəqəsində işləyən hər adam üçün 4m3 hava verilir.

E) İdarəetmə məntəqəsində işləyən hər adam üçün 6m3 hava verilir.221. Sığınacaqlarda hər adam ücün sutkada neçə litr içməli su nəzərdə tutulur.

A) Hər adam üçün sutkada 3 litr içməli su nəzərdə tutulur.

B) Hər adam üçün sutkada 2litr içməli su nəzərdə tutulur.

C) Hər adam üçün sutkada 1litr içməli su nəzərdə tutulur.

D) Hər adam üçün sutkada 4litr içməli su nəzərdə tutulur.

E) Hər adam üçün sutkada 5litr içməli su nəzərdə tutulur.222. Sığınacaqlarda hər adam ücün ayrilan yataq yerlərinin ölcüləri nə qədərdir.

A) Yataq yerlərinin ölcüləri 0,55x1,8 metrdir.

B) Yataq yerlərinin ölcüləri 0,65x1,8 metrdir.

C ) Yataq yerlərinin ölcüləri 0,75x1,8 metrdir.

D) Yataq yerlərinin ölcüləri 0,85x1,8 metrdir.

E) Yataq yerlərinin ölcüləri 0,95x1,8 metrdir.223. Sığınacaqlarda hər adam ücün ayrilan oturacaq yerlərinin ölcüləri nə qədərdir.

A) Oturacaq yerlərinin ölcüləri 0,45x0,45metrdir.

B) Oturacaq yerlərinin ölcüləri 0,35x0,45metrdir.

C) Oturacaq yerlərinin ölcüləri 0,25x0,45metrdir.

D) Oturacaq yerlərinin ölcüləri 0,45x0,55metrdir.

E) Oturacaq yerlərinin ölcüləri 0,45x0,65metrdir.224.Siqinacaqlarda taxtların ən yuxarı mərtəbəsindən üst örtük tavana qədər məsafə nə qədər olmalıdır.

A) Taxtların ən yuxarı mərtəbəsindən üst örtük tavana qədər məsafə 0,75m məsafə də olmalıdır.

B) Taxtların ən yuxarı mərtəbəsindən üst örtük tavana qədər məsafə 0,85m məsafə də olmalıdır.

C) Taxtların ən yuxarı mərtəbəsindən üst örtük tavana qədər məsafə 0,95m məsafə də olmalıdır.

D) Taxtların ən yuxarı mərtəbəsindən üst örtük tavana qədər məsafə 0,65m məsafə də olmalıdır.

E) Taxtların ən yuxarı mərtəbəsindən üst örtük tavana qədər məsafə 0,55m məsafə də olmalıdır.225.Sığınacaqlarda ən geniş otaqlar neçə nəfərlik yerlərə bölünməlidir.

A) Sığınacaqlarda ən geniş otaqlar 50-75 nəfərlik yerlərə bölünməlidir.

B) Sığınacaqlarda ən geniş otaqlar 75-80 nəfərlik yerlərə bölünməlidir.

C) Sığınacaqlarda ən geniş otaqlar 80-85 nəfərlik yerlərə bölünməlidir.

D) Sığınacaqlarda ən geniş otaqlar 85-90 nəfərlik yerlərə bölünməlidir.

E) Sığınacaqlarda ən geniş otaqlar 90-95 nəfərlik yerlərə bölünməlidir.226.Tutumu 300-600 nəfər olan sığınacaqlarda neçə kameralı tambur-şlüz nəzərdə tutulur.

A)Tutumu 300-600 nəfər olan sığınacaqlarda birkameralı tambur-şlüz nəzərdə tutulur.

B)Tutumu 300-600 nəfər olan sığınacaqlarda ikikameralı tambur-şlüz nəzərdə tutulur.

C)Tutumu 300-600 nəfər olan sığınacaqlarda ückameralı tambur-şlüz nəzərdə tutulur.

D)Tutumu 300-600 nəfər olan sığınacaqlarda dördkameralı tambur-şlüz nəzərdə tutulur.

E)Tutumu 300-600 nəfər olan sığınacaqlarda beşkameralı tambur-şlüz nəzərdə tutulur.227. Nüvə partlayışından 1 saat sonra radiasiya səviyyəsi 800 R/S olduqda açıq ərazidə alınan şüalanma dozası 180R olmuşdur. Sexin radiasiyanı zəiflətmə əmsalı 7 olduqda, sexlərdə işləyənlərin aldıqları şüalanma dozasını təyin edin.

A) 25,7R

B) 26,7R

C) 27,7R

D) 28,7R

E) 29,7R228. Sığınacaqda daldalanan adamların sayı 150 nəfərədək olarsa, ərzaq saxlanılan otağın sahəsi neçə kv.m müəyyən edilir.

A) Ərzaq saxlanılan otağın sahəsi 5m² müəyyən edilir.

B) Ərzaq saxlanılan otağın sahəsi 15m² müəyyən edilir.

C) Ərzaq saxlanılan otağın sahəsi 0,5m² müəyyən edilir.

D) Ərzaq saxlanılan otağın sahəsi 0,15m² müəyyən edilir.

E) Ərzaq saxlanılan otağın sahəsi 0,05m² müəyyən edilir.229.Radiasiya daldalanacağı (RD) nəyə deyilir.

A) Radiasiya daldalanacağı –daldalanan adamların,ərazidə radioaktiv zəhərlənmə zamanı ionlaşdırıcı şüalanmadan, zərbə dalğasının təsir dairəsində(ehtimal olan zəif dağıntı zonasında ) isə həmcinin dağılan konstruksiyaların qırıntılarından mühafizəni təmin edən qurğulardır.

B) Radiasiya daldalanacağı –daldalanan adamların,ərazidə kimyavi zəhərlənmə zamanı ionlaşdırıcı şüalanmadan, zərbə dalğasının təsir dairəsində(ehtimal olan zəif dağıntı zonasında ) isə həmcinin dağılan konstruksiyaların qırıntılarından mühafizəni təmin edən qurğulardır.

C) Radiasiya daldalanacağı –daldalanan adamların,ərazidə bioloji zəhərlənmə zamanı ionlaşdırıcı şüalanmadan, zərbə dalğasının təsir dairəsində(ehtimal olan

zəif dağıntı zonasında ) isə həmcinin dağılan konstruksiyaların qırıntılarından mühafizəni təmin edən qurğulardır.

D) Radiasiya daldalanacağı –daldalanan adamların,ərazidə bakteroloji zəhərlənmə zamanı ionlaşdırıcı şüalanmadan, zərbə dalğasının təsir dairəsində(ehtimal olan zəif dağıntı zonasında ) isə həmcinin dağılan konstruksiyaların qırıntılarından mühafizəni təmin edən qurğulardır.

E) Radiasiya daldalanacağı –daldalanan adamların,ərazidə infraqırmızı zəhərlənmə zamanı ionlaşdırıcı şüalanmadan, zərbə dalğasının təsir dairəsində(ehtimal olan zəif dağıntı zonasında ) isə həmcinin dağılan konstruksiyaların qırıntılarından mühafizəni təmin edən qurğulardır.

230.Yeni layihələndirilən binalarda radiasiya daldalanacağının hündürlüyü nədən asılı olaraq müəyyən edilir.

A)Bu binanın sülh dövründəki təyinatından asılı olaraq müəyyən edilir.

B)Bu binanın müharibə dövründəki təyinatından asılı olaraq müəyyən edilir.

C)Bu binanın fövqaladə hallar dövründəki təyinatından asılı olaraq müəyyən edilir.

D)Bu binanın ilkin dövründəki təyinatından asılı olaraq müəyyən edilir.

E)Bu binanın sonrkı dövründəki təyinatından asılı olaraq müəyyən edilir.231. Radiasiya daldalanacaqlarında otağın hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır.

A) Döşəmədən üst örtük tavana qədər ən azı 1,9 metr olmalıdır.

B) Döşəmədən üst örtük tavana qədər ən azı 1,7 metr olmalıdır.

C) Döşəmədən üst örtük tavana qədər ən azı 1,8 metr olmalıdır.

D) Döşəmədən üst örtük tavana qədər ən azı 1,6 metr olmalıdır.

E) Döşəmədən üst örtük tavana qədər ən azı 1,5 metr olmalıdır.232. Radiasiya daldalanacaqlarında hansı hallarda üc mərtəbəli taxtlar nəzərdə tutulur.

A) Otaqların hündürlüyü 2,8-3,0 m olan hallarda.

B) Otaqların hündürlüyü 2,6-3,0 m olan hallarda.

C) Otaqların hündürlüyü 2,4-3,0 m olan hallarda.

D) Otaqların hündürlüyü 2,2-3,0 m olan hallarda.

E) Otaqların hündürlüyü 2,0-3,0 m olan hallarda.233. Radiasiya daldalanacaqlarında hansı hallarda iki mərtəbəli taxtlar nəzərdə tutulur.

A) Otaqların hündürlüyü 2,2-2,4 m olan hallarda.

B) Otaqların hündürlüyü 2,0-2,4m olan hallarda.

C) Otaqların hündürlüyü 1,8-2,4m olan hallarda.

D) Otaqların hündürlüyü 1,6-2,4m olan hallarda.

E) Otaqların hündürlüyü1,4-2,4m olan hallarda.234. Radiasiya daldalanacağındahər adam ücün sutkada neçə litr içməli su nəzərdə tutulur.

A) Hər adam üçün sutkada 2litr içməli su nəzərdə tutulur.

B) Hər adam üçün sutkada 3litr içməli su nəzərdə tutulur.

C) Hər adam üçün sutkada 1litr içməli su nəzərdə tutulur.

D) Hər adam üçün sutkada 4litr içməli su nəzərdə tutulur.

E) Hər adam üçün sutkada 5litr içməli su nəzərdə tutulur.235. Radiasiya daldalanacağının (RD) əsas otaqları hansılardır.

A) Adamlar yerləşən otaqlar, tibb məntəqəsi .

B) Adamlar yerləşən otaqlar, sanitariya qovşağı.

C) Adamlar yerləşən otaqlar, idarəetmə məntəqəsi .

D) Adamlar yerləşən otaqlar , tambur-slüz.

E) Adamlar yerləşən otaqlar, ventilyasiya otağı.236. Radiasiya daldalanacağının (RD) köməkçi otaqları hansılardır.

A) Ventilyasiya otağı, sanitariya qovşağı, çirklənmiş üst paltarları saxlamaq üçün otaq

B) Ventilyasiya otaqları, sanitariya qovşağı, tibb məntəqəsi, ana və uşaq otağ.

C) Ventilyasiya otağı, çirkli üst paltarları otağı, idarəetmə məntəqəsi, tambur-slüz .

D) Ventilyasiya otağı, adamlar yerləşən otaqlar, ventilyasiya otağı, sanitariya qovşağı.

E) Ventilyasiya otağı, tibb məntəqəsi, idarəetmə məntəqəsi, ventilyasiya otağı .237. Radiasiya daldalanacaqlarında (RD) ekranlayıcı divarın girişdən məsafəsi hansı düsturla təyin olunur?

A) Ekranlayıcı divarın girişdən məsafəsi, B=+0.6 m düsturuyla təyin olunur

B) Ekranlayıcı divarın girişdən məsafəsi, B=+0.6m düsturuyla təyin olunur .

C) Ekranlayıcı divarın girişdən məsafəsi, B=+0.5m düsturuyla təyin olunur .

D) Ekranlayıcı divarın girişdən məsafəsi, B=+0.5m düsturuyla təyin olunur .

E) Ekranlayıcı divarın girişdən məsafəsi, B=+0.5m düsturuyla təyin olunur238.Havanın tenperaturundan asılı olaraq radiasiya daldalanacaqlarında hər adam üçün nə qədər hava nəzərdə tutulur.

A) Radiasiya daldalanacaqlarında hər adam üçün 8-13m3 hava nəzərdə tutulur.

A) Radiasiya daldalanacaqlarında hər adam üçün 7-12m3 hava nəzərdə tutulur.

A) Radiasiya daldalanacaqlarında hər adam üçün 6-11m3 hava nəzərdə tutulur.

A) Radiasiya daldalanacaqlarında hər adam üçün 5-10m3 hava nəzərdə tutulur.

A) Radiasiya daldalanacaqlarında hər adam üçün 4-9m3 hava nəzərdə tutulur.239.Radiasiya daldalanacaqlarında (RD)cirkli üst paltarı saxlamaq üçün otağın ümumi sahəsi hər adam üçün hansı hesabla müəyyənləşdirilir.

A) Otağın ümumi sahəsi hər adam üçün 0,07m2 hesabı ilə müəyyənləşdirilir.

B) Otağın ümumi sahəsi hər adam üçün 0,08m2 hesabı ilə müəyyənləşdirilir.

C) Otağın ümumi sahəsi hər adam üçün 0,09m2 hesabı ilə müəyyənləşdirilir.

D) Otağın ümumi sahəsi hər adam üçün 0,06m2 hesabı ilə müəyyənləşdirilir.

E) Otağın ümumi sahəsi hər adam üçün 0,05m2 hesabı ilə müəyyənləşdirilir.240.Radiasiya daldalanacaqlarında (RD) oyuqları bərkidən hörgünün maksimal hündürlüyü nə qədər olmalıdır.

A)Hörgünün maksimal hündürlüyü 1,7m olmalıdır.

B)Hörgünün maksimal hündürlüyü 1,8m olmalıdır.

C)Hörgünün maksimal hündürlüyü 1,9m olmalıdır.

D)Hörgünün maksimal hündürlüyü 1,6m olmalıdır.

E)Hörgünün maksimal hündürlüyü 1,5m olmalıdır.241. Yerüstü binaların xarici divarları qarşısında divaryanı hörgünün hündürlüyü nə qədər olmalıdır.

A)Hörgünün hündürlüyü 1,7m olmalıdır.

B)Hörgünün hündürlüyü 1,8m olmalıdır.

C)Hörgünün hündürlüyü 1,9m olmalıdır.

D)Hörgünün hündürlüyü 1,6m olmalıdır.

E)Hörgünün hündürlüyü 1,5m olmalıdır.242.Radiasiya daldalanacaqlarında (RD) pəncərə boşluqları hörilərkən pəncərənin yuxarı hissəsində hansı hündürlükdə işıq bacası saxlanılır.

A) Pəncərə boşluqları hörilərkən pəncərənin yuxarı hissəsində 0,3m hündürlükdə işıq bacası saxlanılır.

B) Pəncərə boşluqları hörilərkən pəncərənin yuxarı hissəsində 0,4m hündürlükdə işıq bacası saxlanılır.

C) Pəncərə boşluqları hörilərkən pəncərənin yuxarı hissəsində 0,5m hündürlükdə işıq bacası saxlanılır.

D) Pəncərə boşluqları hörilərkən pəncərənin yuxarı hissəsində 0,6m hündürlükdə işıq bacası saxlanılır.

E) Pəncərə boşluqları hörilərkən pəncərənin yuxarı hissəsində 0,7m hündürlükdə işıq bacası saxlanılır.243.Radiasiya daldalanacaqlarında (RD) Giriş qarşısında əlavə divar hansı hündürlükdə olmalıdır.

A) Giriş qarşısında əlavə divarın hündürlüyü 1,7m olmalıdır.

B) Giriş qarşısında əlavə divarın hündürlüyü 1,8m olmalıdır.

C) Giriş qarşısında əlavə divarın hündürlüyü 1,9m olmalıdır.

D) Giriş qarşısında əlavə divarın hündürlüyü 2m olmalıdır.

E) Giriş qarşısında əlavə divarın hündürlüyü 2,1m olmalıdır.244.Radiasiya daldalanacaqlarında (RD) xarici su kəmərləri olmadıqda hər adam üçün sutkada hansı hesabla su qabları nəzərdə tutulur.

A)Xarici su kəmərləri olmadıqda hər adam üçün sutkada, 2 litr hesabı ilə su qabları nəzərdə tutulur.

B)Xarici su kəmərləri olmadıqda hər adam üçün sutkada, 3 litr hesabı ilə su qabları nəzərdə tutulur.

C)Xarici su kəmərləri olmadıqda hər adam üçün sutkada, 4 litr hesabı ilə su qabları nəzərdə tutulur.

D)Xarici su kəmərləri olmadıqda hər adam üçün sutkada, 5 litr hesabı ilə su qabları nəzərdə tutulur.

E)Xarici su kəmərləri olmadıqda hər adam üçün sutkada, 6 litr hesabı ilə su qabları nəzərdə tutulur.245. Sadə daldalanacaq zərbə dalğasının təsirini neçə dəfə zəiflədə bilər.

A) Sadə daldalanacaq zərbə dalğasının təsirini 2,5-3,0 dəfə zəiflədə bilər.

B) Sadə daldalanacaq zərbə dalğasının təsirini 2, 4-5,0 dəfə zəiflədə bilər.

C) Sadə daldalanacaq zərbə dalğasının təsirini 3,5-4,0 dəfə zəiflədə bilər.

D) Sadə daldalanacaq zərbə dalğasının təsirini 4,5- 5,5 dəfə zəiflədə bilər.

E) Sadə daldalanacaq zərbə dalğasının təsirini 5,5- 6,0 dəfə zəiflədə bilər.
Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə