MüLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır


Sadə daldalanacaqların tutumu neçə nəfər üçün nəzərdə tutulurYüklə 0,49 Mb.
səhifə6/8
tarix21.06.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#54357
1   2   3   4   5   6   7   8

246. Sadə daldalanacaqların tutumu neçə nəfər üçün nəzərdə tutulur.

A) Sadə daldalanacaqların tutumu 10-50 nəfər üçün nəzərdə tutulur.

B) Sadə daldalanacaqların tutumu 15-20 nəfər üçün nəzərdə tutulur.

C) Sadə daldalanacaqların tutumu 20-30 nəfər üçün nəzərdə tutulur.

D) Sadə daldalanacaqların tutumu 30-40 nəfər üçün nəzərdə tutulur.

E) Sadə daldalanacaqların tutumu 50-100 nəfər üçün nəzərdə tutulur.247. Örtülü yarğanın tikintisi neçə mərhələdə yerinə yetirilir.

A) Örtülü yarğanın tikintisi 2 mərhələdə yerinə yetirilir.

B) Örtülü yarğanın tikintisi 1 mərhələdə yerinə yetirilir

C) Örtülü yarğanın tikintisi 3 mərhələdə yerinə yetirilir

D) Örtülü yarğanın tikintisi 4 mərhələdə yerinə yetirilir

E) Örtülü yarğanın tikintisi 5 mərhələdə yerinə yetirilir248. Üstü örtülü yarğan torpaq layının qalınlığından asılı olaraq nüfuzedici radiasiyanı neçə dəfə zəiflədə bilər.

A)Üstü örtülü yarğan torpaq layının qalınlığından asılı olaraq nüfuzedici radiasiyanı 200-300 dəfə zəiflədə bilər.

B)Üstü örtülü yarğan torpaq layının qalınlığından asılı olaraq nüfuzedici radiasiyanı 400-500 dəfə zəiflədə bilər.

C)Üstü örtülü yarğan torpaq layının qalınlığından asılı olaraq nüfuzedici radiasiyanı 500-600 dəfə zəiflədə bilər.

D)Üstü örtülü yarğan torpaq layının qalınlığından asılı olaraq nüfuzedici radiasiyanı 600-700 dəfə zəiflədə bilər.

E)Üstü örtülü yarğan torpaq layının qalınlığından asılı olaraq nüfuzedici radiasiyanı 700-800 dəfə zəiflədə bilər.249. Sadə daldalanacaqlar nə üçündür .

A)Sadə daldalanacaqlar düşmənin qəfil basqını zamanı mühafizə qurğuları ilə təmin olunmayan əhalinin, kütləvi mühafizəsini, qısa müddətə təmin etmək üçündür.

A)Sadə daldalanacaqlar düşmənin qəfil basqını zamanı mühafizə qurğuları ilə təmin olunmayan əhalinin, fərdi mühafizəsini, qısa müddətə təmin etmək üçündür.

A)Sadə daldalanacaqlar düşmənin qəfil basqını zamanı mühafizə qurğuları ilə təmin olunmayan əhalinin, kütləvi mühafizəsini, uzun müddətli təmin etmək üçündür.

A) Sadə daldalanacaqlar düşmənin qəfil basqını zamanı mühafizə qurğuları ilə təmin olunmayan əhalinin, sürüşmədən mühafizəsini, qısa müddətə təmin etmək üçündür.

A)Sadə daldalanacaqlar düşmənin qəfil basqını zamanı mühafizə qurğuları ilə təmin olunmayan əhalinin, subasmadan mühafizəsini, qısa müddətə təmin etmək üçündür.250.Üstü örtülü yarğanların dərinliyi nə qədər olur.

A) Üstü örtülü yarğanların dərinliyi 180-200sm olur.

B) Üstü örtülü yarğanların dərinliyi 170-200sm olur.

C) Üstü örtülü yarğanların dərinliyi 160-200sm olur.

D) Üstü örtülü yarğanların dərinliyi 150-200sm olur.

E) Üstü örtülü yarğanların dərinliyi 140-200sm olur.251.Üstü örtülü yarğanların yuxarı hissəsinin eni nə qədər olur.

A) Üstü örtülü yarğanların yuxarı hissəsinin eni 100-120sm olur.

B) Üstü örtülü yarğanların yuxarı hissəsinin eni 120-210sm olur.

C) Üstü örtülü yarğanların yuxarı hissəsinin eni 130-215sm olur.

D) Üstü örtülü yarğanların yuxarı hissəsinin eni 140-220sm olur.

E) Üstü örtülü yarğanların yuxarı hissəsinin eni 150-225sm olur.252.Üstü örtülü yarğanların aşağı hissəsinin eni nə qədər olur.

A) Üstü örtülü yarğanların aşağı hissəsinin eni 80 sm olur.

B) Üstü örtülü yarğanların aşağı hissəsinin eni 70 sm olur.

C) Üstü örtülü yarğanların aşağı hissəsinin eni 90 sm olur.

D) Üstü örtülü yarğanların aşağı hissəsinin eni 60 sm olur.

E) Üstü örtülü yarğanların aşağı hissəsinin eni 50 sm olur.253.Üstü örtülü yarğanların, üstünə verilən torpaq qatının hündürlüyü nə qədər olur.

A)Üstü örtülü yarğanların, üstünə verilən torpaq qatının hündürlüyü 50-60sm olur.

B)Üstü örtülü yarğanların, üstünə verilən torpaq qatının hündürlüyü 60-70sm olur.

C)Üstü örtülü yarğanların, üstünə verilən torpaq qatının hündürlüyü 70-80sm olur.

D)Üstü örtülü yarğanların, üstünə verilən torpaq qatının hündürlüyü 80-90sm olur.

E) Üstü örtülü yarğanların, üstünə verilən torpaq qatının hündürlüyü 90-100sm olur.254.Üstü örtülü yarğanların, girişinin üzərində hündürlüyü nə qədər olan sipər divar tikilir.

A)Üstü örtülü yarğanların, girişinin üzərində hündürlüyü 70-80sm olan sipər divar tikilir.

B)Üstü örtülü yarğanların, girişinin üzərində hündürlüyü 60-70sm olan sipər divar tikilir.

C)Üstü örtülü yarğanların, girişinin üzərində hündürlüyü 50-60sm olan sipər divar tikilir.

D)Üstü örtülü yarğanların, girişinin üzərində hündürlüyü 40-50sm olan sipər divar tikilir.

E)Üstü örtülü yarğanların, girişinin üzərində hündürlüyü 30-40sm olan sipər divar tikilir.255. Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin ən səmərəli üsulu hansıdır.

A) Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin ən səmərəli üsulu, əhalinin köçürülməsi tədbirləridir.

B) Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin ən səmərəli üsulu, fərdi mühafizə vasitələrinin paylanmasıdır.

C) Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin ən səmərəli üsulu, əhalini sığıncaqlarda yerləşdirmədir.

D) Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin ən səmərəli üsulu, əhalini radiasiya əleyhinə daldalanacalarda yerləşdirilməsidir.

E) Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin ən səmərəli üsulu, əhalini sadə daldalanacanlarda yerləşdirilməsidir.256. Köçürmə nədir.

A) Adamların həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yaranan rayonlardan əhalinin mütəşəkkil surətdə çıxarılıb təhlükəsiz rayonlarda yerləşdirilməsi üzrə tədbirlər kompleksidir.

B) Adamların həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yaranan rayonlardan əhalinin pərakəndə surətdə çıxarılıb təhlükəsiz rayonlarda yerləşdirilməsi üzrə tədbirlən kompleksidir.

C) Adamların həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yaradan rayonlardan əhalinin mütəşəkkil surətdə çıxarılıb təhlükəsiz rayonlarda daimi yerləş­diril­məsi üzrə tədbirlər kompleksidir.

D) Adamların həyat və fəaliyyəti üçün təhlükə yaradan rayonlardan əhalinin pərakəndlə surətdə çıxarılıb təhlükəsiz rayonlarda daimi yerləş­dirilməsi üzrə tədbirlər kompleksidir

E) Adamların həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yaradan rayonlardan əhalinin mütəşəkkil surətdə çıxarılıb təhlükəsiz respublikalarda yerləşdirilməsi üzrə tədbirlər kompleksidir.257. Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı zonalarından və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi necə adlanır.

A) Kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi təhlükəsiz zona adlanır.

B) Kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi təhlükəli zona adlanır.

C) Kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi şəhərdənkənar zona adlanır.

D) Kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi köçürmə zonası adlanır.

E) Kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi şəhərdaxili zona adlanır.258. İri şəhərlərdə işini davam etdirən müəssisələrin fəhlə və qulluqçuları təhlükəsiz zonada işə gətirilmək və işdən qayıtmaq üçün minimal neçə saatlıq məsafədə yerləşdirilməlidir.

A) Dörd saatlıq, məsafədə yerləşdirilməlidir.

B) Beş saatlıq, məsafədə yerləşdirilməlidir.

C) Altı saatlıq, məsafədə yerləşdirilməlidir.

D) Yeddi saatlıq, məsafədə yerləşdirilməlidir.

E) Səkkiz saatlıq, məsafədə yerləşdirilməlidir.259. Əhalinin köçürülməsi hansı prinsip üzrə təşkil edilir.

A) Əhalinin köçürülməsi ərazi, istehsalat prinsip üzrə təşkil edilir.

B) Əhalinin köçürülməsi ərazi, rayon prinsip üzrə təşkil edilir.

C) Əhalinin köçürülməsi rayon istehsalat prinsip üzrə təşkil edilir.

D) Əhalinin köçürülməsi şəhər istehsalat prinsip üzrə təşkil edilir.

E) Əhalinin köçürülməsi rayon şəhər prinsip üzrə təşkil edilir.260. Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu hansıdır.

A) Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu, kombinasiyalı köçürmə üsuludur.

B) Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu piyada köçürmə üsuludur.

C) Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu dəmir yolu nəqliyyatı ilə köçürmə üsuludur.

D) Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu avtomobil nəqliyyatı ilə köçürmə üsuludur.

E) Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu hava yolları ilə köçürmə üsuludur.261. Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər hansılardır.

A) Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər, pasport (vəsiqə), köçürülənlərin siyahısıdır.

B) Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər, hərbi bilet,doğum haqqında şəhadətnamədir..

C) Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər, hərbi bilet, köçürülənlərin siyahısıdır.

D) Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər, pasport (vəsiqə), yaşayış yerindən arayışdır.

E) Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər, yaşayış yerindən arayış, hərbi bilet,əmək kitabçasıdır.262. Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün hansı məntəqə açılır.

A) Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün, köçürmə, toplanış məntəqəsi açılır.

B) Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün, qeydiyyat, köçürmə məntəqəsi açılır.

C) Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün, toplanış, qeydiyyat məntəqəsi açılır.

D) Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün, toplanış, yoxlama məntəqəsi açılır.

E) Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün, köçürmə, yoxlanış məntəqəsi açılır.263.Köçürmə zamanı piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət neçə dəqiqə nəzərdə tutulur.

A) Piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət müddəti 10-15 dəqiqə nəzərdə tutulur.

B) Piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət müddəti 5-10 dəqiqə nəzərdə tutulur.

C) Piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət müddəti 10-20 dəqiqə nəzərdə tutulur.

D) Piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət müddəti 20-25 dəqiqə nəzərdə tutulur.

E) Piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət müddəti 25-30 dəqiqə nəzərdə tutulur.264. Piyada köçürülmə zamanı neçə saat yürüşdən sonra böyük istirahət təşkil olunur.

A) Böyük istirahət 1,0-1,5 saat təşkil olunur.

B) Böyük istirahət 1,5-2,0 saat təşkil olunur.

C) Böyük istirahət 2,0-2,5 saat təşkil olunur.

D) Böyük istirahət 2,5-3,0 təşkil olunur.

E) Böyük istirahət 3,0-3,5 saat təşkil olunur.265. Piyada köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra neçə saatlıq istirahət nəzərdə tutulur?

A) Köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra 1-2 saat istirahət nəzərdə tutulur.

B) Köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra 2-3 saat istirahət nəzərdətutulur.

C) Köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra 3-4 saat istirahət nəzərdə tutulur.

D) Köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra 4-5saat istirahət nəzərdə tutulur.

E) Köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra 5-6 saat istirahət nəzərdə tutulur.266. Köçürülən əhalinin ərzaqla təminatı hansı müəssisələrin bazası əsa­sında təşkil edilir?

A) Ərzaqla təminat ictimai iaşə müəssisələrinin bazası əsa­sında təşkil edilir.

B) Ərzaqla təminat biznes qurumları bazası əsa­sında təşkil edilir.

C) Ərzaqla təminat fermer təsərrüfatları bazası əsa­sında təşkil edilir.

D) Ərzaqla təminat ərzaq bazası əsa­sında təşkil edilir.

E) Ərzaqla təminat şəxsi təminat bazası əsa­sında təşkil edilir.267. Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə kimlər üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

A) Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

B) Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə, 10 yaşına qədər uşaqlar üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

C) Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə, 17 yaşına qədər uşaqlar üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

D) Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə, 20 yaşından aşağı uşaqlar üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

E) Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə, çağırışçı uşaqlar üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.268. Uşaqlar üçün köçürmə zamanı hansı sənədlər götürülür.

A) Uşaqlar üçün köçürmə zamanı, yaş kağızı, məktəb gündəliyi götürülür.

B) Uşaqlar üçün köçürmə zamanı, yaş kağızı, yaşayış yerindən arayış götürülür.

C) Uşaqlar üçün köçürmə zamanı, məktəb gündəliyi, yaşayış yerindən arayış götürülür.

D) Uşaqlar üçün köçürmə zamanı, yaş kağızı, valideynlərin sənədlərinin çıxarışı götürülür.

E) Uşaqlar üçün köçürmə zamanı, valideynin sənədlərinin çıxarışı, məktəb gündəliyi götürülür.269. Köçürmə zamanı ən lazımi hansı əşyalar götürülür.

A) Köçürmə zamanı mövsümə uyğun, paltar, ayaqqabı, alt paltar, yataq ləvazimatı götürülür.

B) Köçürmə zamanı mövsümə uyğun, paltar, ayaqqabı, alt paltar, ev əşyalarından divan, çarpayı

C) Köçürmə zamanı, mövsümə uyğun, paltar, ayaqqabı, alt paltar, ev əşyalarından radio, televizor

D) Köçürmə zamanı mövsümə uyğun, paltar, ayaqqabı, alt paltar, ev əşyalarından divan

E) Köçürmə zaman, mövsümə uyğun, paltar, ayaqqabı, alt paltar, ev əşyalarından yorğan, döşək270. Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi hansı şərtlərdən asılıdır.

A) Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, əhalinin mütəşəkkilliyi və intizamından asılıdır.

B) Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, idarəetmə orqanlarının mütəşəkkillliyindən asılıdır.

C) Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, köçürmə komissiyasının mütəşəkkilliyindən asılıdır.

D) Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, köçürmə məntəqəsinin mütəşəkkilliyindən asılıdır.

E) Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, qeydiyyata alma məntəqəsinin mütəşəkkilliyindən asılıdır.271. Əhalinin köçürülməsi ilə əlaqədar olan məsələlərin həlli kimlərə həvalə olunur.

A) Əhalinin köçürülməsi məsələləri, hakimiyyət orqanları və yerli özünüidarəetmə orqanlarına həvalə olunur.

B) Əhalinin köçürülməsi məsələləri, icra hakimiyyəti başçıları və digər hakimiyyət orqanlarına həvalə olunur.

C) Əhalinin köçürülməsi məsələləri, qeyri hökümət təşkilatlarına və yerli özünüidarəetmə orqanlarına həvalə olunur.

D) Əhalinin köçürülməsi məsələləri, yerli özünü idarəetmə orqanları və təşkilat rəhbərlərinə həvalə olunur.

E) Əhalinin köçürülməsi məsələləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və İcra Hakimiyyəti başçılarına həvalə olunur.272. Nüvə partlayışından 1 saat sonra radiasiya səviyyəsi 80 R/saat olmuşdur. Zəiflətmə əmsalı 4 olan traktorun kabinasında işləyən işçinin radioaktiv çirklənmiş ərazidə işləmə müddətini təyin edin. İşçi üçün yolverilən şüalanma dozası 30 R-dir.

A) 1,5 saat

B) 2,5 saat

C) 3,5 saat

D) 4,5 saat

E) 5,5 saat273. Qeyri iş vaxtı və müəyyən edilmiş digər hallarda əhali hansı prinsip üzrə köçürülür.

A) Ərazi prinsipi üzrə.

B) Obyekt prinsipi üzrə.

C) Rayon prinsipi üzrə.

D) Şəhər prinsipi üzrə.

E) Respublika prinsipi üzrə.274. Çirklənmiş zonada köçürməni təmin edən avto-nəqliyyatda işləyən sürücüləri dəyişmək üçün ehtiyat sürücülər harada saxlanmalıdır.

A) Köçürülmənin aralıq məntəqələrində.

B) İcra Hakimiyyəti ehtiyatında .

C) Köçürülənlərin qeydiyyat məntəqəsində.

D) Köçürülənlərin yerləşdirilməsi məntəqəsində.

E) İdarəetmə məntəqələrində.275. Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçısı kimdir?

A) Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçıları, İcra başçılarıdır.

B) Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçıları,Fövqəladə Hallar nazirliyidir.

C) Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçıları, Nazirlər Kabinetidir.

D) Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçıları, daxili işlər nazirliyidir.

E) Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçıları, obyekt rəhbəridir.276. Köçürmə komissiyasının sədri kimlər təyin olunurlar.

A) Köçürmə komissiyasının sədri, icra başçısının müavinlərindən təyin olunurlar.

B) ) Köçürmə komissiyasının sədri, FHN-in müavinlərindən təyin olunurlar.

C) ) Köçürmə komissiyasının sədri, mülki müdafiə qərargahı rəisinin müavinlərindən təyin olunurlar.

D) ) Köçürmə komissiyasının sədri, Daxili İşlər Nazirinin müavinlərindən təyin olunurlar.

E) ) Köçürmə komissiyasının sədri, obyekt rəhbərlərindən təyin olunurlar.277. Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayən­də­lə­rin­dən əlavə heyətə neçə nəfər texniki işçi daxil edilir.

A) Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayən­də­lə­rin­dən əlavə heyətə, 3-4 nəfər texniki işçi daxil edilir.

B) Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayən­də­lə­rin­dən əlavə heyətə, 1-2 nəfər texniki işçi daxil edilir.

C) Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayən­də­lə­rin­dən əlavə heyətə, 4-5 nəfər texniki işçi daxil edilir.

D) Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayən­də­lə­rin­dən əlavə heyətə, 5-6 nəfər texniki işçi daxil edilir.

E) Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayən­də­lə­rin­dən əlavə heyətə, 6-7 nəfər texniki işçi daxil edilir.278. Rayonun köçürülənləri qəbul etmə məntəqələri nə zaman açılır

A) Ölkəyə basqın təhlükəsi yarandığı və FH elan edilərkən.

B) Ölkəyə basqın təhlükəsi yaranarkən və FH elan olunmadıqda.

C) Ölkəyə basqın təhlükəsi yarandığı və fövqəladə hallar baş verərkən.

D) Ölkəyə basqın təhlükəsi yarandığı və zəlzələ baş verərkən.

E) Ölkəyə basqın təhlükəsi yarandığı və sürüşmə təhlükəsi yaranarkən.279. Köçürmə vəsiqəsi neçə hissədən ibarət olur.

A) Köçürmə vəsiqəsi 3 hissədən ibarət olur.

B) Köçürmə vəsiqəsi 1 hissədən ibarət olur.

C) Köçürmə vəsiqəsi 2 hissədən ibarət olur.

D) Köçürmə vəsiqəsi 5 hissədən ibarət olur.

E) Köçürmə vəsiqəsi 4 hissədən ibarət olur.280. Köçürmə vəsiqəəsinin talonu hansı məntəqədə qalır.

A) Köçürmə vəsiqəəsinin talonu, köçürmə məntəqəsində qalır.

B) Köçürmə vəsiqəəsinin talonu, qeydiyyat məntəqəsində qalır.

C) Köçürmə vəsiqəəsinin talonu, nəqliyyat minmə və düşmə məntəqəsində qalır.

D) Köçürmə vəsiqəəsinin talonu, köçürmə komissiyasında qalır.

E) Köçürmə vəsiqəəsinin talonu, ictimai asayişi mühafizə məntəqəsində qalır.281. Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü harada qalır.

A) Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü polis şöbəsində qalır.

B) Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü köçürmə məntəqəsində qalır.

C) Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü qeydiyyat məntəqəsində qalır.

D) Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü köçürmə komissiyasında qalır.

E) Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü nəqliyyata minmə və düşmə məntəqəsində qalır.282. Köçürmə vəsiqəsinin əsli harada qalır.

A) Köçürmə vəsiqəsinin əslini şəxs özündə saxlayır.

B) Köçürmə vəsiqəsinin əsli köçürmə məntəqəsində qalır.

C) Köçürmə vəsiqəsinin əsli polis şöbəsində qalır.

D) Köçürmə vəsiqəsinin əsli nəqliyyata minmə və düşmə məntəqəsində qalır.

E) Köçürmə vəsiqəsinin əsli köçürmə komissiyasında qalır.283. Təhlükəsiz zona nədir

A) Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi.

B) Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olmayan ərazi.

C) Düşmən basqını gözlənilməyən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edilməsi , yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi.

D) Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı olmayan zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi.

E) Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlarda əhalinin qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi.284. Qismən köçürülmə hallarında ilk növbədə kimlər köçürülür.

A) İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb tələbələri. orta ixtisas şagirdləri .

B) İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb tələbələri.hərbi müdavimlər.

C) İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb tələbələri.yaşlı qadınlar.

D) İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb tələbələri.yaşlı kişilər.

E) İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb tələbələri,teni anadan olan uşaqlar.285. Bu günə qədərAzərbaycanda köçürmə işləri daha geniş tətbiq olunub.

A) Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə.

B) Metropolitendə terror zamanı .

C) Bayıl yamacında sürüşmə zamanı.

D) Nəqliyyat qəzaları zamanı .

E) Neft emalı zavodunda qəza zamanı.286. Köçürmə zamanı neçə günlük ərzaq götürülür.

A) Köçürmə zamanı 2-3 günlük ərzaq götürülür.

B) Köçürmə zamanı 12-13 günlük ərzaq götürülür.

C) Köçürmə zamanı 22-23 günlük ərzaq götürülür.

D) Köçürmə zamanı 4-6 günlük ərzaq götürülür.

E) Köçürmə zamanı 6-7 günlük ərzaq götürülür.287. Fərdi mühafizə vasitələrinə aiddir:

A)Tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, dəri səthini mühafizə vasitələri, tibbi mühafizə vasitələri.

B)Tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, sanitar çantaları, tibbi mühafizə vasitələri.

C)Tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, dəri səthini mühafizə vasitələri, gözləri mühafizə vasitələri.

D)Tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, kimya əleyhinə fərdi zərf, baş nahiyəsini mühafizə vasitələri.

E)Tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, fərdi dərman qutuları, adi paltarlar və avadanlıqlar.288. QP-5 süzücü əleyhqazı hansı hissələrdən ibarətdir.

A)Əleyhqazı qutusu tərləməyən plyonkalar olan qutu, şlem-maska və

çantadan ibarətdir.

B)Əleyhqaz qutusu tərləməyən plyonkalar olan qutu, uzadıcı ştanq, şlem maska çantadan ibarətdir.

C)Əleyhqaz qutusu tərləməyən plyonkalar olan qutu Çanta, Əleyhqaz qutusu, bağlayıcı kəmərdən ibarətdir.

DƏleyhqaz qutusu çanta, kəmərlər uzadıcı ştanq, şlem maskaqayıçlardan ibarətdir.

E)Əleyhqaz qutusu tərləməyən plyonkalar olan qutu kəmərlər, çanta, şlem-maskadan ibarətdir.Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə