MüLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır


DP-24 dozimetrlər komplekti hansı tip doldurucu pult ilə təchiz olunubYüklə 0,49 Mb.
səhifə8/8
tarix21.06.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#54357
1   2   3   4   5   6   7   8

339. DP-24 dozimetrlər komplekti hansı tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

A) DP-24V dozimetrlər komplekti Zd-5 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

B) DP-24V dozimetrlər komplekti Zd-6 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

C) DP-24V dozimetrlər komplekti Zd-4 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

D) DP-24V dozimetrlər komplekti Zd-3 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.

E) DP-24V dozimetrlər komplekti Zd-2 tip doldurucu pult ilə təchiz olunub.340. İd-1 cihazı nə üçündür.

A) İnsanların məruz qaldığı qamma, neytron şüalanma dozasını ölçmək üçündür.

B) İnsanların məruz qaldığı qamma, alfa şüalanma dozasını ölçmək üçündür.

C) İnsanların məruz qaldığı qamma, betta şüalanma dozasını ölçmək üçündür.

D) İnsanların məruz qaldığı qamma, işıq şüalanma dozasını ölçmək üçündür.

E) İnsanların məruz qaldığı qamma, proton şüalanma dozasını ölçmək üçündür.341. Qoşun kimya kəşfiyyatı cihazı, (VPXR) nə üçündür.

A) Havada, yerdə,müxtəlif əşyaların, texnikanın üzərində olan zəhərli maddələri təyin etmək üçündür.

B) Havada, yerdə,müxtəlif əşyaların, texnikanın üzərində olan bakteroloji maddələri təyin etmək üçündür.

C) Havada, yerdə,müxtəlif əşyaların, texnikanın üzərində olan bioloji maddələri təyin etmək üçündür.

D) Havada, yerdə,müxtəlif əşyaların, texnikanın üzərində olan radioaktiv maddələri təyin etmək üçündür.

E) Havada, yerdə,müxtəlif əşyaların, texnikanın üzərində olan zəhərsiz maddələri təyin etmək üçündür.342. Sinir iflicedici zəhərli maddələr hansı indikator borucuqları vasitəsi ilə təyin olunur.

A) Qırmızı nöqtə və qırmızı həlqəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

B) Qırmızı həlqə və sarı nöqtə indikator borucuqları vasitəsi ilə.

C) Sarı həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

D) 3 yaşıl həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

E) 2 sarı həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.343. Ümumi zəhərləyici və boğucu təsirli zəhərli maddələr hansı indikator borucuqları vasitəs ilə təyin olunur.

A) 3 yaşıl həlqəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

B) Qırmızı həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

C) Sarı həlqəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

D) Sarı həlqə, qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

E) 3 sarı həlqəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.344. Dəridə yara əmələ gətirən maddələr hansı indikator borucuqları vasitəsi ilə təyin olunur.

A) 1 sarı həlqəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

B) Qırmızı həlqə və sarı nöqtə indikator borucuqları vasitəsi ilə. .

C) Sarı həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

D) 3 yaşıl həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.

E) 2 sarı həlqə və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsi ilə.345. Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisindindən zəhərli maddəni təyin etmək üçün neçə dəfə hava vurulur.

A) Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisinə zəhərli maddəni təyin etmək üçün 60 dəfə hava vurulur.

B) Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisindən zəhərli maddəni təyin etmək üçün 50 dəfə hava vurulur.

C) Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisindən zəhərli maddəni təyin etmək üçün 40 dəfə hava vurulur.

D Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisindən zəhərli maddəni təyin etmək üçün 30 dəfə hava vurulur.

E) Bir sarı haşiyəli indikator borucuğunun içərisindən zəhərli maddəni təyin etmək üçün 20 dəfə hava vurulur.346. Qırmızı həlqəli və qırmızı nöqtəli indikator borucuqları vasitəsilə zəhərli maddənin təhlükəli qatılığını təyin edərkən indikator borucuğunun içərisindən neçə dəfə nasosla hava vurmaq lazımdır.

A) Qatılığı təyin edərkən 5-6 dəfə hava vurmaq lazımdır.

B) Qatılığı təyin edərkən 10-15 dəfə hava vurmaq lazımdır.

C) Qatılığı təyin edərkən 15-20 dəfə hava vurmaq lazımdır

D) Qatılığı təyin edərkən 20-25 dəfə hava vurmaq lazımdır.

E) Qatılığı təyin edərkən 25-30 dəfə hava vurmaq lazımdır.347. Üç yaşıl haşiyəli indikator borucuğu vasitəsilə zəhərli maddəni təyin edərkən indikator borucuğunun içərisindən neçə dəfə hava vurmaq lazımdır.

A) Borucuğunun içərisindən 10-15 dəfə hava vurmaq lazımdır.

B) Borucuğunun içərisindən 15-20 dəfə hava vurmaq lazımdır.

C) Borucuğunun içərisindən 20-25 dəfə hava vurmaq lazımdır.

D) Borucuğunun içərisindən 25-30 dəfə hava vurmaq lazımdır.

E) Borucuğunun içərisindən 30-35 dəfə hava vurmaq lazımdır.348.Obyektlərin iş dayanıqlığı nəyə deyilir.

A) Müəsisələrin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir silahların zədələyici təsirlərinə davam gətirməsi, bunların təsiri şəraitində belə,planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul buraxması, mühəndis- texniki avadanlılar zəif, yaxud orta dərəcədə zədələndikdə istehsalın mümkün qədər tez bərpa olması qabiliyyətinə deyilir.

B) Müəsisələrin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir silahların zədələyici təsirlərinə davam gətirməməsi, bunların təsiri şəraitində belə,planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul buraxmaması, mühəndis-texniki avadanlılar zəif, yaxud orta dərəcədə zədələndikdə istehsalın mümkün qədər tez bərpa olması qabiliyyətinə deyilir.

C) Müəsisələrin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir və müasir silahların zədələyici təsirlərinə davam gətirməsi, bunların təsiri şəraitində belə,planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul buraxmaması, mühəndis- texniki avadanlığın zəif, yaxud orta dərəcədə zədələndikdə istehsalın mümkün qədər gec bərpa olması qabiliyyətinə deyilir.

D) Müəsisələrin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir silahların zədələyici təsirlərinə davam gətirməsi, bunların təsiri şəraitində belə,planda nəzərdə tutulmamış həcmdə məhsul buraxması, mühəndis- texniki avadanlığın zəif, yaxud güclü dərəcədə zədələndikdə istehsalın mümkün qədər tez bərpa olması qabiliyyətinə deyilir.

E) Müəsisələrin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir silahlarınzədələyici təsirlərinə davam gətirməsi, bunların təsiri şəraitində belə,planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul buraxması, mühəndis- texniki avadanlığın zəif, yaxud cox güclü dərəcədə zədələndikdə istehsalın mümkün qədər tez bərpa olması qabiliyyətinə deyilir.349.Obyektlərin iş dayanıqlığının artırılması məqsədilə hansı tədbirlər yerinə yetırilir.

A) Əvvəlcədən mühəndis- texniki, texnoloji və təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır və vaxtında həyata keçirilir.

B) Əvvəlcədən mühəndis- texniki, mühafizə və təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır və vaxtında həyata keçirilir.

C) Əvvəlcədən mühəndis- texniki, köçürmə və təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır və vaxtında həyata keçirilir.

D) Əvvəlcədən mühəndis- texniki, profilaktiki və təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır və vaxtında həyata keçirilir.

E) Əvvəlcədən mühəndis- texniki, müalicə və təşkilati tədbirlər kompleksi işlənib hazırlanır və vaxtında həyata keçirilir.350.Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün obyektlərdə hansı qruplar yaradlır.

A) Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün, hesabat-tədqiqat qrupları yaradlır.

B) Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün, analitik-tədqiqat qrupları yaradlır.

C) Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün, təftiş-tədqiqat qrupları yaradlır.

D) Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün, yoxlama-tədqiqat qrupları yaradlır.

E) Obyektlərin iş dayanıqlığının qiymətləndirməsi üzrə işləri yerinə yetirmək ücün, analiz-tədqiqat qrupları yaradlır.Bütün testlərdə düzgün cavablar “A” bəndində verilib.

Tərtib etdi: Səbzəliyev Soltan Ağababa oğlu, Qafarov Emil Kamil oğlu

FH və HFT” kafedrasının müdiri: prof. H.O.Ocaqov

Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə