MüLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır


Radiasiya şəraitinin proqnozlaşdırılmasında ilkin şərtlər hansılardırYüklə 0,49 Mb.
səhifə4/8
tarix21.06.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#54357
1   2   3   4   5   6   7   8

163.Radiasiya şəraitinin proqnozlaşdırılmasında ilkin şərtlər hansılardır.

A) Radiasiya şəraitinin proqnozlaşdırılmasında ilkin şərtlər: nüvə partlayışının

koordinatları,gücü,tipi,küləyin orta sürəti və istiqamətidir.

B) Radiasiya şəraitinin proqnozlaşdırılmasında ilkin şərtlər: nüvə partlayışının

koordinatları,gücü,tipi,küləyin orta sürəti və temperaturdur.

C) Radiasiya şəraitinin proqnozlaşdırılmasında ilkin şərtlər: nüvə partlayışının

koordinatları,gücü,tipi,küləyin orta sürəti və ilin fəsilidir.

D) Radiasiya şəraitinin proqnozlaşdırılmasında ilkin şərtlər: nüvə partlayışının

koordinatları,gücü,tipi,küləyin orta sürəti və havanın nəmliyidir.

E) Radiasiya şəraitinin proqnozlaşdırılmasında ilkin şərtlər: nüvə partlayışının

koordinatları,gücü,tipi,küləyin orta sürəti və atmosfer təzyiqidir.

164.Radioaktiv şərait qiymətləndirilərkən küləyin orta sürəti necə təyin edilir.

A) Orta küləyin sürəti vahid təbəqələrdəki kiləklərin sürətləri cəminin təbəqələrin sayına olan nisbətinə görə təyin olunur.

B) Orta küləyin sürəti vahid təbəqələrdəki kiləklərin sürətləri cəminin təbəqələrin sayına olan hasilinə görə təyin olunur.

C) Orta küləyin sürəti vahid təbəqələrdəki kiləklərin sürətləri cəminin təbəqələrin sayına olan fərqinə görə təyin olunur.

D) Orta küləyin sürəti vahid təbəqələrdəki kiləklərin sürətləri cəminin təbəqələrin sayına olan cəminə görə təyin olunur.

E) Orta küləyin sürəti vahid təbəqələrdəki kiləklərin sürətləri cəminin təbəqələrin sayına olan həddinə görə təyin olunur.165.Şərait qiymətləndirilərkən nüvə partalayışından sonra radioaktiv maddənin əraziyə çökməsi vaxtı hansı düsturla təyin edilir.

A) Nüvə partalayışından sonra radioaktiv maddənin əraziyə çökməsi vaxtı, t=R/v. düsturu ilə təyin edilir.

B) Nüvə partalayışından sonra radioaktiv maddənin əraziyə çökməsi vaxtı, v=R/t düsturu ilə təyin edilir.

C) Nüvə partalayışından sonra radioaktiv maddənin əraziyə çökməsi vaxtı, R=t/v düsturu ilə təyin edilir.

D) Nüvə partalayışından sonra radioaktiv maddənin əraziyə çökməsi vaxtı, t=Rt düsturu ilə təyin edilir.

E) Nüvə partalayışından sonra radioaktiv maddənin əraziyə çökməsi vaxtı, t=R+t düsturu ilə təyin edilir.166. Radioaktiv buludun izinin yaranması nə qədər davam edir.

A) Radioaktiv buludun izinin yaranması 10-20 saata qədər davam edir.

B) Radioaktiv buludun izinin yaranması 20-30 saata qədər davam edir.

C) Radioaktiv buludun izinin yaranması 30-40 saata qədər davam edir.

D) Radioaktiv buludun izinin yaranması 40-50 saata qədər davam edir.

E) Radioaktiv buludun izinin yaranması 50-60 saata qədər davam edir.167. Kimyəvi şərait nədir.

A) Düşmənin zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət.

B) Düşmənin bakterioloci maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət.

C) Düşmənin radioaktiv və zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait.

D) Düşmənin zəhərləyici və bakterial vasitələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət.

E) Düşmənin adi qırğın və kimyəvi silahı tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət.168. Bakterioloci şərait nəyə deyilir.

A) Düşmənin bakterioloci silahı tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait.

B) Düşmənin nüvə silahını tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait.

C) Düşmənin nüvə və bakterioloci silahları tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait.

D) Düşmənin kimyəvi silahı tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait.

E) Düşmənin kimyəvi və bakterioloci silahları tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şəraitdir.169.Zəhərləyici maddələrin tətbiq edilmə rayonu,növü, miqyası necə təyin edilir.

A) Zəhərləyici maddələrin tətbiq edilmə rayonu,növü, miqyası adi görmə müşahidəsi ilə təyin edilir,sonra kimyavi kəşfiyatın məlumatları ilə dəqiqləşdirilir.

B) Zəhərləyici maddələrin tətbiq edilmə rayonu,növü, miqyası adi görmə müşahidəsi ilə təyin edilir, sonra radiasiya kəşfiyatının məlumatları ilə dəqiqləşdirilir.

C) Zəhərləyici maddələrin tətbiq edilmə rayonu,növü, miqyası adi görmə müşahidəsi ilə təyin edilir,sonra baktereloji kəşfiyatın məlumatları ilə dəqiqləşdirilir.

D) Zəhərləyici maddələrin tətbiq edilmə rayonu,növü, miqyası adi görmə müşahidəsi ilə təyin edilir,sonra bioloji kəşfiyatın məlumatları ilə dəqiqləşdirilir.

E) Zəhərləyici maddələrin tətbiq edilmə rayonu,növü, miqyası adi görmə müşahidəsi ilə təyin edilir,sonra təyyarədən kəşfiyatın məlumatları ilə dəqiqləşdirilir.170. Düşmən səpən təyyarə cihazlarından( STC) hansı zəhərli madələri tətbiq etmək ücün istifadə edir.

A) Düşmən səpən təyyarə cihazlarından( STC) V-tipli qaz və iprit növlərinə aid zəhərli maddələri tətbiq etmək ücün istifadə edir.

B) Düşmən səpən təyyarə cihazlarından( STC) V-tipli qaz və fosgen növlərinə aid zəhərli maddələri tətbiq etmək ücün istifadə edir.

C) Düşmən səpən təyyarə cihazlarından( STC) V-tipli qaz və xlorsian növlərinə aid zəhərli maddələri tətbiq etmək ücün istifadə edir.

D) Düşmən səpən təyyarə cihazlarından( STC) V-tipli qaz və difosgen növlərinə aid zəhərli maddələri tətbiq etmək ücün istifadə edir.

E) Düşmən səpən təyyarə cihazlarından( STC) V-tipli qaz və lüzit növlərinə aid zəhərli maddələri tətbiq etmək ücün istifadə edir171.Mülki müdafiə sistemində aparılan kəşfiyatın rolu nədən ibarətdir.

A) Güclü istehsalat qəzasından,təbii fəlakətlərdən və ya düşmən basqınından sonra yaranmış vəziyyət barədə dəqiq məlumatlar toplamaqdır.

B) Güclü istehsalat qəzasından,təbii fəlakətlərdən və ya düşmən basqınından sonra əskəri vəziyyət barədə dəqiq məlumatlar toplamaqdır.

C) Güclü istehsalat qəzasından,təbii fəlakətlərdən və ya düşmən basqınından sonra silahların cəmlənməsi vəziyyəti barədə dəqiq məlumatlar toplamaqdır.

D) Güclü istehsalat qəzasından,təbii fəlakətlərdən və ya düşmən basqınından sonra düşmənin vəziyyəti barədə dəqiq məlumatlar toplamaqdır.

E) Güclü istehsalat qəzasından,təbii fəlakətlərdən və ya düşmən basqınından sonra şəxsi heyyətin vəziyyət barədə dəqiq məlumatlar toplamaqdır.172. Saat 9.00-da nüvə partlayışı baş vermişdir. 12.00-da radiasiya səviyyəsi 60R/S olmuşdur.Cədvəldən müəyyən olunmuş 1 saata keçid əmsalının 3 olduğunu bilərək nüvə partlayışından 1 saat sonra radiasiya səviyyəsini təyin edin.

A) 180 R/S

B) 190 R/S

C) 200 R/S

D) 300 R/S

E) 400 R/S173.Zəhərlənmə rayonlarında kəşfiyat aparılanda radiasiya səviyyəsi nə qədər olan ərazilər hədd nişanları ilə nişanlanır.

A) Zəhərlənmə rayonlarında kəşfiyat aparılanda radiasiya səviyyəsi 0,5R/saat olan,yaxud kimyavi zəhərlənmə aşkar edilən zona hədd nişanları ilə nişanlanır.

B) Zəhərlənmə rayonlarında kəşfiyat aparılanda radiasiya səviyyəsi 0,6R/saat olan,yaxud kimyavi zəhərlənmə aşkar edilən zona hədd nişanları ilə nişanlanır.

C) Zəhərlənmə rayonlarında kəşfiyat aparılanda radiasiya səviyyəsi 0,7R/saat olan,yaxud kimyavi zəhərlənmə aşkar edilən zona hədd nişanları ilə nişanlanır.

D) Zəhərlənmə rayonlarında kəşfiyat aparılanda radiasiya səviyyəsi 0,8R/saat olan,yaxud kimyavi zəhərlənmə aşkar edilən zona hədd nişanları ilə nişanlanır.

E) Zəhərlənmə rayonlarında kəşfiyat aparılanda radiasiya səviyyəsi 0,9R/saat olan,yaxud kimyavi zəhərlənmə aşkar edilən zona hədd nişanları ilə nişanlanır.174. Müşahidə və labaratoriya nəzarəti şəbəkələri Nazirlər kabinetinin hansı qərarı ilə tənzimlənir.

A)Müşahidə və labaratoriya nəzarəti şəbəkələri Nazirlər kabinetinin 409 saylı qərarı ilə tənzimlənir.

B)Müşahidə və labaratoriya nəzarəti şəbəkələri Nazirlər kabinetinin 410 saylı qərarı ilə tənzimlənir.

C)Müşahidə və labaratoriya nəzarəti şəbəkələri Nazirlər kabinetinin 419 saylı qərarı ilə tənzimlənir.

D)Müşahidə və labaratoriya nəzarəti şəbəkələri Nazirlər kabinetinin 309 saylı qərarı ilə tənzimlənir.

E)Müşahidə və labaratoriya nəzarəti şəbəkələri Nazirlər kabinetinin 209 saylı qərarı ilə tənzimlənir.175. İonlaşdırıcı şüalammaları aşkar etmək, onların enercisini və digər xassələrini ölçmək üçün istifadə edilən cihazlar necə adlanır.

A) İonlaşdırıcı şüalammaları aşkar etmək, onların enercisini və digər xassələrini ölçmək üçün cihazlar detektorlar adlanır.

B) İonlaşdırıcı şüalammaları aşkar etmək, onların enercisini və digər xassələrini ölçmək üçün cihazlar proyektorlar adlanır.

C) İonlaşdırıcı şüalammaları aşkar etmək, onların enercisini və digər xassələrini ölçmək üçün cihazlar siqnalizatorlar adlanır.

D) İonlaşdırıcı şüalammaları aşkar etmək, onların enercisini və digər xassələrini ölçmək üçün cihazlar generatorlar adlanır.

E) İonlaşdırıcı şüalammaları aşkar etmək, onların enercisini və digər xassələrini ölçmək üçün cihazlar analizatorlar adlanır.176. Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin əsas üsulları hansılardır.

A) Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin əsas üsulları, əhalinin köçürülməsi, əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsidir.

B) Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin əsas üsulları, əhalinin köçürülməsi, əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, qida vasitələrindən istifadə edilməsidir.

C) Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin əsas üsulları, əhalinin köçürülməsi, əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, yardımcı vasitələrindən istifadə edilməsidir.

D) Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin əsas üsulları, əhalinin köçürülməsi, əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, köməkci vasitələrindən istifadə edilməsidir.

E) Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin əsas üsulları, əhalinin köçürülməsi, əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, geyim vasitələrindən istifadə edilməsidir.177. Əhalinin mühafizəsi hansı prinsiplə təşkil olunur.

A) Əhalinin mühafizəsi ərazi, istehsalat prinsipilə təşkil olunur.

B) Əhalinin mühafizəsi regional prinsipilə təşkil olunur.

C) Əhalinin mühafizəsi rayon prinsipilə təşkil olunur.

D) Əhalinin mühafizəsi regional, istehsalat prinsipilə təşkil olunur.

E) Əhalinin mühafizəsi region,rayon prinsipilə təşkil olunur.178. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin və ərazisinin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallarda mühafizəsi sahəsində dövlət orqanlarının fəaliyyəti hansı qanunla nizamlanır?

A) Azərbaycan respublikasının konstitusiyası ilə.

B) Azərbaycan respublikasının Fövqaladə hallar Nazirliyinin sərəncamı ilə.

C) Azərbaycan respublikasının Nazirlər kabinetinin sərəncamı ilə.

D) Azərbaycan respublikasının hüquqi, normativ aktları ilə.

E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə.179. Saat 10.00-da radiasiya səviyyəsi 100 R/S, 10.30-da isə 75 R/S olmuşdur. R2 / R1= 0,70 nisbətindən və zamandan asılı olaraq partlayış vaxtından ikinci ölçüyə qədər keçən müddət 2 saat olmuşdur. Verilənlərə müvafiq olaraq cədvəldə Kt=3 olmuşdur. Nüvə partlayışından 1 saat sonra radiasiya səviyyəsini təyin edin.

A) 225R/S

B) 235 R/S

C) 245 R/S

D) 255 R/S

E) 265 R/S180. Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin əsas prinsipləri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabinetinin hansı tarixli və saylı qərarı ilə təstiq edilmişdir.

A) Nazirlər kabinetinin 1992-ci il 28 dekabr 700 saylı qərarı ilə.

B) Nazirlər kabinetinin 1992-ci il 29 dekabr 701 saylı qərarı ilə.

C) Nazirlər kabinetinin 1992-ci il 30 dekabr 702 saylı qərarı ilə.

D) Nazirlər kabinetinin 1992-ci il 31 dekabr 703 saylı qərarı ilə.

E) Nazirlər kabinetinin 1992-ci il 5 dekabr 704 saylı qərarı ilə.181. Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin neçə əsas prinsipi var.

A) Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin altı prinsipi var.

B) Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin beş prinsipi var.

C) Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin dörd prinsipi var.

D) Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin yeddi prinsipi var.

E) Fövqaladə hallarda əhalinin mühafizəsinin səkkiz prinsipi var.182. Azərbaycan Respublikasının Mülkü müdafiəsinə ümumi rəhbərliyi kim həyata keçirir.

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

B) Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri.

C) Azərbaycan Respublikasının Fövqələda Hallar Naziri.

D) Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri.

E) Azərbaycan Respublikasının Milli məclis sədri.183. Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiənin qarşısında duran vəzifələri həyata keçirməyə daim hazır olması üçün kim məsuliyyət daşıyır.

A) Azərbaycan Respublikasının Baş naziri.

B Azərbaycan Respublikasının Ədliyə naziri.

C) Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru.

D Azərbaycan Respublikasında Daxili İşlər Naziri.

E) Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri184. Mülki mudafiə hansi prinsiplərlə qurulur.

A) Mülki mudafiə ərazi,istehsalat prinsipi ilə qurulur.

B) Mülki mudafiə ərazi,şəhər prinsipi ilə qurulur.

C) Mülki mudafiə ərazi,rayon prinsipi ilə qurulur.

D) Mülki mudafiə ərazi,kənd prinsipi ilə qurulur.

E) Mülki mudafiə ərazi,region prinsipi ilə qurulur.185. Mülki müdafiə dəstələri hansı prinsip üzrə yaradılır.

A) Mülki mudafiə dəstələri ərazi,istehsalat prinsipi ilə yaradılır.

B) Mülki mudafiə dəstələri ərazi,şəhər prinsipi ilə yaradılır.

C) Mülki mudafiə dəstələri ərazi,rayon prinsipi ilə yaradılır.

D) Mülki mudafiə dəstələri ərazi,kənd prinsipi ilə yaradılır.

E) Mülki mudafiə dəstələri ərazi,region prinsipi ilə yaradılır.186. Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə hansı yaş həddində kişilər cəlb olunur.

A) Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 18-62 yaş həddində kişilər cəlb olunur.

B) Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 18-66 yaş həddində kişilər cəlb olunur.

C) Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 18-67 yaş həddində kişilər cəlb olunur.

D) Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 18-68 yaş həddində kişilər cəlb olunur.

E) Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 18-75 yaş həddində kişilər cəlb olunur.187. Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə hansı yaş həddində qadınlar cəlb olunur.

A) Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 18-55 yaş qadınlar cəlb olunur.

B) Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 18-56 yaş qadınlar cəlb olunur.

C) Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 18-57 yaş qadınlar cəlb olunur.

D) Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 15-58 yaş qadınlar cəlb olunur.

E) Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 15-59 yaş qadınlar cəlb olunur.188. Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə kimlər cəlb olunmur?

A) I və II qrup əlillər, hamilə və 8 yaşınadək uşağı olan qadınlar, 3 yaşadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar.

A) I və II qrup əlillər, hamilə və 7 yaşınadək uşağı olan qadınlar, 3 yaşadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar.

A) I və II qrup əlillər, hamilə və 6 yaşınadək uşağı olan qadınlar, 3 yaşadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar.

A) I və II qrup əlillər, hamilə və 5 yaşınadək uşağı olan qadınlar, 3 yaşadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar.

A) I və II qrup əlillər, hamilə və 4 yaşınadək uşağı olan qadınlar, 3 yaşadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar.189. Neçə yaşınadək uşağı olan qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir.

A) Səkkiz yaşına dək uşağı olan qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmirlər.

B) Yeddi yaşına dək uşağı olan qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmirlər.

C) Altı yaşına dək uşağı olan qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmirlər.

D) Beş yaşına dək uşağı olan qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmirlər.

E) Dörd yaşına dək uşağı olan qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmirlər.190. Neçə yaşınadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir.

A) Üc yaşına dək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmirlər.

B) Dörd yaşına dək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmirlər.

C) Beş yaşına dək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmirlər.

D) Altı yaşına dək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmirlər.

E) Yeddi yaşına dək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmirlər.191. Neçənci qrup əlillər hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir?

A) I və II qrup əlillər hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir.

B) II və III qrup əlillər hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir.

C) I və III qrup əlillər hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir.

D) III və IV qrup əlillər hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir.

E) I və IV qrup əlillər hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir.192. Rayonun (şəhərin) mülki müdafiə xidmətləri hansılardır?

A) Rabitə xidməti, tibb xidməti, yanğından mühafizə xidməti, ərzaq və paltarla təchizat xidməti, heyvanları və bitkiləri mühafizə xidməti.

A) Rabitə xidməti, tibb xidməti, xilasetmə xidməti, ərzaq və paltarla təchizat xidməti, heyvanları və bitkiləri mühafizə xidməti.

A) Rabitə xidməti, tibb xidməti, yanğından mühafizə xidməti, ərzaq və paltarla təchizat xidməti, kəşfiyyat xidməti.

A) Rabitə xidməti, zərərləşdirmə xidməti, yanğından mühafizə xidməti, ərzaq və paltarla təchizat xidməti, heyvanları və bitkiləri mühafizə xidməti.

A) Rabitə xidməti, tibb xidməti, sanitar xidməti, ərzaq və paltarla təchizat xidməti, heyvanları və bitkiləri mühafizə xidməti.193.Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyı haqqında əsasnamə hansı tarixli və saylı qərarla təstiqlənib.

A) Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyı haqqında əsasnamə

19 aprel 2006-cı il 394 saylı qərarı ilə təstiqlənib.

B) Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyı haqqında əsasnamə

16 aprel 2006-cı il 395 saylı qərarı ilə təstiqlənib.

C) Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyı haqqında əsasnamə

15 aprel 2006-cı il 396 saylı qərarı ilə təstiqlənib.

D) Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyı haqqında əsasnamə

14 aprel 2006-cı il 397 saylı qərarı ilə təstiqlənib.

E) Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyı haqqında əsasnamə

12 aprel 2006-cı il 398 saylı qərarı ilə təstiqlənib.

194.Mülkü müdafiə qoşunları haqqında əsasnamə hansı tarixli və saylı qərarla təstiqlənib.

A) Mülkü müdafiə qoşunları haqqında əsasnamə 29 dekabr 2006-cı il 511 saylı qərarı ilə təstiqlənib.

B) Mülkü müdafiə qoşunları haqqında əsasnamə 28 dekabr 2006-cı il 511 saylı qərarı ilə təstiqlənib.

C) Mülkü müdafiə qoşunları haqqında əsasnamə 27 dekabr 2006-cı il 511 saylı qərarı ilə təstiqlənib.

D) Mülkü müdafiə qoşunları haqqında əsasnamə 26 dekabr 2006-cı il 511 saylı qərarı ilə təstiqlənib.

E) Mülkü müdafiə qoşunları haqqında əsasnamə 25 dekabr 2006-cı il 511 saylı qərarı ilə təstiqlənib195.Azərbaycan Respublikası mülki müdafiəsi nədir.

A)Azərbaycan Respublikası mülki müdafiəsi sülh və müharibə dövrlərində respublikanın ərazisində əhali və təsərrüfat obyektlərini təbii fəlakətlərin, həmçinin güclü qəzaların nəticələrindən, habelə, müasir qırğın vasitələrinin təsirindən mühafizə məqsədilə dövlət, təsərrüfat, hərbi idarəetmə orqanları tərəfindən bütün vətəndaşların iştirakı ilə həyata keçirilən sosial və müdafiə tədbirləri sistemidir.

B)Azərbaycan Respublikası mülki müdafiəsi sülh və müharibə dövrlərində respublikadan kənarda əhali və iqtisadiyyat obyektlərini, fövqaladə halların təsirindən mühafizə məqsədilə,dövlət, təsərrüfat,hərbi idarəetmə orqanları tərəfindən,bütün vətəndaşların iştirakı ilə həyata keçirilən sosial və müdafiə tədbirləri sistemidir

C)Azərbaycan Respublikası mülki müdafiəsi sülh və müharibə dövrlərində respublikanın ərazisində əhali və iqtisadiyyat obyektlərini, hərbi münaqişələrin təsirindən mühafizə məqsədilə,dövlət, təsərrüfat,hərbi idarəetmə orqanları tərəfindən,bütün vətəndaşların iştirakı ilə həyata keçirilən sosial və müdafiə tədbirləri sistemidir

D)Azərbaycan Respublikası mülki müdafiəsi sülh və müharibə dövrlərində respublikanın ərazisində əhali və iqtisadiyyat obyektlərini, sosial partlayışların təsirindən mühafizə məqsədilə,dövlət, təsərrüfat,hərbi idarəetmə orqanları tərəfindən,bütün vətəndaşların iştirakı ilə həyata keçirilən sosial və müdafiə tədbirləri sistemidir

E)Azərbaycan Respublikası mülki müdafiəsi sülh və müharibə dövrlərində respublikanın ərazisində əhali və iqtisadiyyat obyektlərini, narkotrafikin təsirindən mühafizə məqsədilə,dövlət, təsərrüfat,hərbi idarəetmə orqanları tərəfindən,bütün vətəndaşların iştirakı ilə həyata keçirilən sosial və müdafiə tədbirləri sistemidir196.Mülkü müdafiə üzrə dövlət funksiyalarını hansı orqan yerinə yetirir.

A) Mülkü müdafiə üzrə dövlət funksiyalarını Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyınin orqanları yerinə yetirir.

B) Mülkü müdafiə üzrə dövlət funksiyalarını Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin orqanları yerinə yetirir.

C) Mülkü müdafiə üzrə dövlət funksiyalarını Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyınin orqanları yerinə yetirir.

D) Mülkü müdafiə üzrə dövlət funksiyalarını Azərbaycan Respublikası Milli Təlükəsizlik Nazirliyınin orqanları yerinə yetirir.

E) Mülkü müdafiə üzrə dövlət funksiyalarını Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyınin orqanları yerinə yetirir.197.Naxçivan Muxtar respublikasında Mülki müdafiəyə bilavasitə rəhbərliyi kim həyata keçirir.

A) Naxçivan Muxtar Respublikasının Baş Naziri.

B) Naxçivan Muxtar Respublikasının Baş prokroru.

C) Naxçivan Muxtar Respublikasının Polis idarəsi rəisi.

D) Naxçivan Muxtar Respublikasının Hərbi komisarı.

E) Naxçivan Muxtar Respublikasının MM qərərgah rəisi.198.Mühəndis mühafizə sistemi nəyə deyilir.

A) Fövqaladə hallarda əhali arasında itkilərin qarşısının alınması və ya maksimum dərəcədə azaldılmasına yönəldilən mühəndis- texniki tədbirlər kompleksinə.

B) Fövqaladə hallarda qurğuların daqılmasının qarşısının alınması və ya maksimum dərəcədə azaldılmasına yönəldilən mühəndis- texniki tədbirlər kompleksinə.

C) Fövqaladə hallarda binaların daqılmasının qarşısının alınması və ya maksimum dərəcədə azaldılmasına yönəldilən mühəndis- texniki tədbirlər kompleksinə.

D) Fövqaladə hallarda daşqının qarşısının alınması və ya maksimum dərəcədə azaldılmasına yönəldilən mühəndis- texniki tədbirlər kompleksinə.

E) Fövqaladə hallarda sürüşmənin qarşısının alınması və ya maksimum dərəcədə azaldılmasına yönəldilən mühəndis- texniki tədbirlər kompleksinə.199. Təyinatına görə mülki müdafiənin mühafizə qurğuları necə təsnif olunur.

A) İdaretmə məntəqəsi və əhalinin mühafizəsi üçün.

B) İdaretmə məntəqəsi və ərzaqın mühafizəsi üçün.

C) İdaretmə məntəqəsi və suyun mühafizəsi üçün.

D) İdaretmə məntəqəsi və qiymətli əşiyaların mühafizəsi üçün.

E) İdaretmə məntəqəsi və zəhərli maddələrdən mühafizə üçün.
Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə