În 2012 în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din mun. ChişinăuYüklə 0,63 Mb.
səhifə12/12
tarix22.01.2019
ölçüsü0,63 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   121 Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (în continuare – Legea nr.397-XV din 16.10.2003).

2 Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996.

3 Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 (în continuare – Legea nr.436-XVI din 28.12.2006).

4 Legea privind statutul municipiului Chişinău nr.431-XIII din 19.04.1995 (în continuare – Statutul municipiului Chişinău).

5 Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (în continuare – Legea nr.113-XVI din 27.04.2007).

6 Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial-autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16.08.2004.

7 Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010 (în continuare – Instrucţiunea 93).

8 Note metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de buget pe anul 2012 şi a estimărilor pe anii 2013-2014, elaborate în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996 și Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003.

9 Art.9 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003.

10 Inscripții exterioare - 19933 m2; pe mijloacele de transport public - 1332 m2; exterioară - 72961,88 m2 (inclusiv de 2310,37 m2 a cărei autorizație de plasare a expirat în perioada de la 10.06.2005 - 24.12.2009, iar panourile de publicitate nu au fost demontate, agenții economici continuînd activitatea de publicitate).

11 De exemplu: S.R.L „Comingi”. – 98,6 mii lei, S.A. „Dacii-Incom” - 48,7 mii lei, Î.M. „Commax” S.R.L. – 286,7 mii lei etc.

12 S.R.L. „Elisav-Com” și S.A. „Interautotrans”.

13 Planul privind acţiunile de bază ale executorilor de buget întru menţinerea echilibrului bugetar pe a. 2010 în vederea extinderii bazei fiscale, sporirii veniturilor bugetului, optimizării cheltuielilor etc., Planul privind acţiunile de bază ale executorilor de buget întru menţinerea echilibrului bugetar pe a. 2011 în vederea extinderii bazei fiscale, sporirii veniturilor bugetului, optimizării cheltuielilor etc., aprobate prin Dispoziţiile Primarului general al mun. Chișinău nr.447-d din 26.05.2010 şi nr.384-d din 17.05.2011.

14 fără a ţine cont de 21,6 mii lei, achitate în alte bugete, cum ar fi bugetul primăriei Ciorescu.

15 Decizia CMC nr.3/2 din 27.04.2012 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău”.

16 Decizia nr.10/20 din 22.10.2009 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a municipiului şi a întreprinderilor municipale”.

17 Raportul auditului executării bugetului municipal Chişinău pe anul 2009, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.52 din 05 iulie 2010.

18 Regulamentul privind modul de încasare a taxei pentru instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 16.06.2011.

19 Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010 (în continuare - Legea nr.229 din 23.09.2010).

20 Suma totală a achizițiilor publice verificate constituie 373 742,4 mii lei, inclusiv: licitații publice - 346 705,6 mii lei; licitații prin COP - 10 855,5 mii lei; achiziții dintr-o singură sursă – 2 318,7 mii lei; achiziții de valoare mică – 5 418,4 mii lei; contracte de finanțare a proiectelor culturale - 1 939,5 mii lei; achiziții nereflectate în dările de seamă privind achizițiile publice efectuate de către Preturile din mun. Chișinău - 6 504,7 mii lei.

21 Legea privind achizițiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 ( în continuare- Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007).

22 Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10.12.2007.

23 Regulamentul achizițiilor de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 14.02.2008.

24 Regulamentul cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.9 din 17.01.2008.

25 Pretura sect. Ciocana: set de mobilă moale – 37,3 mii lei; Tabletă Apple iPad2-12,1 mii lei și un ibric electric Philips HD8747 – 9,4 mii lei.

26 Pretura sect. Rîșcani: set de mobilă – 46,7 mii lei; 6 covoare Aquarelle Traversa – 18,9 mii lei etc.

27 Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie public , care certifică componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.

28 În valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală contractată, în conformitate cu punctul 8.8. al contractului.

29 Aprobat prin decizia CMC nr. 22/65 din 05.05.2005.

30 Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001.

31 Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.

32 Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (în continuare - Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008).

33 Hotărîrea Guvernului nr.352 din 29.05.2012 „Cu privire la limitele numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal în autorităţile (instituţiile) publice finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele autorităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012”.

34 Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012 (în continuare – Legea nr.48 din 22.03.2012).

35 Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 ,,Privind salarizarea funcționarilor publici”.

36 Preturile sect.: Botanica – 6,5 mii lei (promovat la 19.11.2012); Buiucani – 5,5 mii lei (21.12.2012); Centru – 4,0 mii lei (01.10.2012); Ciocana – 7,5 mii lei (01.12.2012); Rîșcani – 5,6 mii lei (29.11.2012).

37 Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 ,,Privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici”.

38 Art.2 lit. c) și lit.e) din Legea nr.48 din 22.03.2012 ,,Privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici”.

39 Pct.12 din Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 ,,Privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici”.

40 Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” .

41 inclusiv contribuțiile de asigurări sociale și medicale.

42 Aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii nr.233 din 06.10.2011.

43 Direcția cultură – 10 formații (52 persoane) - 799,1 mii lei; Pretura sect. Centru – 1 formație (4 persoane) – 47,7 mii lei; Pretura sect. Buiucani – 3 formații (5 persoane) – 84,8 mii lei.

44 Pct.5 din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr.281 din 03.10.2006.

45 Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr.1421-XV din 31.10.2002.

46 „Cu privire la crearea Comisiei de expertizare a Concepției de amenajare a expoziției staționare a Muzeului de istorie a orașului Chișinău din str.A. Mateevici, 60 A”.

47 Construcția casei parohiale, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove –1000,0 mii lei; reparația bisericii „Sfîntul Petru și Pavel” – 1000,0 mii lei; reparația bisericii „Măzărache” – 500,0 mii lei; restaurarea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” –500,0 mii lei, și reconstrucția Bisericii Militare – 500,0 mii lei.

48 fără documentatia de deviz și procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate.

49 Decizia CMC nr.3/2 din 27.04.2012 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2012”.

50 Tezaur spiritual. Mari personalități ale culturii – 1700,0 mii lei;sărbători naționale, calendaristice, profesionale - 1650,0 mii lei;festivaluri și concursuri – 1000,0 mii lei; conferințe, simpozioane, colocvii, saloane – 650,0 mii lei; programe, ateliere, promovare, drepturi de autor – 500,0 mii lei.

51 Susținerea editării a 6 lucrări, a 3 proiecte, montării a 5 spectacole de teatru etc.

52 Hotărîrea Guvernului nr.1151 din 02.09.2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional” (cu modificările şi completările ulterioare).

53 Pentru culise – 1,0 mii lei; decorarea cu flori artificiale a sălii – 6,5 mii lei; trofee participanţilor – 3,3 mii lei; sonorizarea – 10,0 mii lei; deservirea muzicală a ceremoniei – 15,0 mii lei; deservirea video şi înregistrarea pe CD – 10,0 mii lei.

54 75 obiecte finalizate în anul 2012, care vor fi date în exploatare și transmise la balanța beneficiarilor (98,0 mil.lei);

113 obiecte nefinalizate incluse în Planul investițiilor capitale pe anul 2013 (159,6 mil.lei);

104 obiecte nefinalizate din motivul lipsei surselor financiare (122,1 mil.lei);

6 obiecte nefinalizate propuse pentru vînzare (17,7 mil.lei);

80 obiecte pentru trecerea la pierderi, la care au fost executate servicii unice în perioada 1995-2007 (0,3 mil.lei);

292 obiecte pentru trecerea la pierderi, la care au fost începute lucrări de proiectare pîna în anul 1996 și a decăzut necesitatea de a fi construite (37,2 mil. lei);

86 obiecte pentru trecerea la pierderi, la care a decăzut necesitatea de a fi construite (54,6 mil.lei);

11 obiecte din anii 1992-1993, pentru trecerea la pierderi, care au fost finalizate de către CCL (3,6 mil.lei).
55 Linia de troleibuze spre Universitatea Agrară din martie 2008, în valoare de 18417,2 mii lei, şi lucrările de reconstrucţie a reţelelor de apă şi canalizare şi termoficare din str. Bucureşti din 30.12.2005, în valoare de 1045.8 mii lei.

56 Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul Miniserului Finanțelor nr.93 din 19.07.2010.

57 S.A. „Intexnauca”.

58 Deciziile CMC nr.1/15 din 29.01.2010, nr.10/5 din 05.08.2010, nr.13/43 din 28.10.2010 şi nr.3/34 din 06.05.2011.

59 În a.2011 – 36 contracte în sumă de 78,9 mil. lei, şi în a. 2012 – 1 contract în sumă de 7,0 mil. lei.

60 Fără luarea în consideraţie a 2 acorduri adiţionale în sumă de 3,6 mil.lei, încheiate la 16.01.2013.

61 Spre exemplu: 1. Reabilitarea apeductului pe str. Armenească de la str. A. Mateevici pînă la bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt – termenul de întîrziere 13 luni, cu lucrări neexecutate de 1,4 mil. lei (în prezent contractul se află în stadiul de reziliere); 2. Reabilitarea colectorului menajer-fecaloid din str. Petru Movilă – termenul de întîrziere 11 luni, cu lucrări neexecutate de 0,5 mil. lei; 3. Construcția canalizării menajer-fecaloide din str. Drumul Crucii – termenul de întîrziere 18 luni, cu lucrări neexecutate de 0,24 mil. lei; 4. Reconstrucția apeductului din str. Lomonosov de la nr.47 pîna la nr.49/2 – termenul de întîrziere 12 luni, cu lucrări neexecutate de 1,7 mil. lei; 5. Reabilitarea reţelelor de apeduct din comuna Stăuceni – termenul de întîrziere 12 luni, cu lucrări neexecutate de 0,3 mil. lei; 6. Reţelele de alimentare cu apă CET – Comuna pe str. I.Creangă de la str. E.Coca pînă la str. Belinski, pe str. V.Belinski pînă la staţia de pompare Buiucani – termenul de întîrziere 3 luni, cu lucrări neexecutate de 5,2 mil. lei; 7. Instalaţii de iepurare şi reconstrucţia staţiilor de pompare a canalizării din com. Budeşti – termenul de întîrziere 6 luni, cu lucrări neexecutate de 3,3 mil. lei etc.

62 Legea privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996.

63 Pct.3.2. lit.a) din Instrucțiunile ramurale privind clasificarea și definirea lucrărilor de reconstrucție, reparație și întreținere a drumurilor publice, finanțate din Fondul rutier, aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor nr.01/266 din 18.08.1999.

64 La bd.Gr.Vieru: executarea lucrărilor neuniform, în unele locuri s-au format gropi care au fost reparate din contul antreprenorului general, fisuri deschise etc., care necesită lucrări adăugătoare de asfaltare; la str. Tudor Strișcă lipsea scurgerea apei de pe platforma drumului la racordarea cu str.Ion Ungureanu; la str.Vadul lui Vodă - fisuri deschise pe suprafața îmbrăcămintei rutiere, degradarea bordurii trotuarului (inclusiv nouă).

65 Lucrări contractate – 162497,6 mii lei, lucrări executate – 161792,2 mii lei, lucrări neexecutate – 705,4 mii lei.

66 str.Ismail-950,3 mii lei; str.Vadul lui Vodă-2768,0 mii lei; bd.Dacia-518,3mii lei; bd.Gr. Vieru-2500,5 mii lei; str.T.Strișcă -370,7 mii lei.

67 str. M.Viteazul-12909,1 mii lei; str. Petricani- 9105,2 mii lei.

68 str. Vadul lui Vodă -1177,7 mii lei; str.Muncești-436,6 mii lei; str.Ismail-448,4 mii lei; bd. Dacia – 81,8 mii lei; str.V. Lupu-7315,8 mii lei; str.M. Viteazul -275.3 mii lei; str.Petricani-811,9 mii lei; bd.Ștefan cel Mare și Sfînt – 33431,3 mii lei.

69 str. Vadul lui Vodă-1580,4 mii lei; str.Muncești (str.Lunca Bîcului – or.Sîngera)-37160,0 mii lei; str. Burebista-888,8 mii lei; str.M.Viteazul-1928,5 mii lei; str.Petricani-512,1 mii lei; str. Ierusalim-1909,0 mii lei (nou inclusă).

70 Procesul-verbal nr.2 din 04.06.2012 al grupului de lucru cu privire la concretizarea unor chestiuni ce țin de protejarea lucrărilor de bază, prevăzute de Licitația publică 980/10 din 23.07.2010.

71 Ordinul Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr.137 din 23.11.2001 „Cu privire la aprobarea Indicatoarelor de norme de deviz pentru lucrările de drumuri şi străzi D”.

72 Contractul nr.3/12 din 11.07.2012, cu acordul adițional nr.1, respectiv, de 81598,8 mii lei și 9015,8 mii lei.

73 Î.M. Regia „Exdrupo”- 54951,1 m2 și S.R.L. „Marnicmih” - 1024.8 m2 .

74 Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05. 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate , raportate la mijloacele fixe”.

75 Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public în mun.Chişinău în perioada 2010-2011, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 12.10.2012.

76 DGLCA – 1100,7 mii lei; Preturile – 1705,6 mii lei; Primăria – 429,0 mii lei; DPDC – 48,1mii lei.

77 DGETS, odihna de vară a copiilor – 201,6 mii lei, acţiuni sportive – 288,7 mii lei; DC – 150,0 mii lei; DPDC – 524,6 mii lei; DS – 30,0 mii lei; Primăria – 550,9 mii lei; DGLCA – 51,3 mii lei; Preturile – 86,1 mii lei.

78 Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.2000.

79 Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 22.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora.

80 Decizia CMC nr.14/2 din 02.12.2010 „Privind aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al mun.Chișinău”.

81 Acordarea burselor municipale elevilor şi studenţilor; compensarea călătoriei în transportul urban copiilor orfani şi din familii social-vulnerabile.

82 Cota-parte a garanţiilor emise de către CMC pentru creditele preferenţiale – 26901,8 mii lei; cota-parte a creditelor preferenţiale eliberate de către CMC – 538,2 mii lei; datoria bugetului de stat prin intermediul bugetului municipal faţă de întreprinderile municipale – 9918,0 mii lei; datoria bugetului municipal faţă de întreprinderile municipale – 1766,4 mii lei; datoria bugetului municipal aferentă împrumuturilor primite din bugetul de stat – 51758,3 mii lei; privind creditele externe contractate – 136530,7 mii lei; creditele contractate de la instituţiile financiare – 100000,0 mii lei; privind împrumuturile externe primite – 105011,6 mii lei; alte împrumuturi – 41,9 mii lei.

83 Împrumut de 10,0 mil.dolari SUA de la Corporaţia Financiară Internaţională pentru construcţia, reabilitarea şi extinderea reţelelor de apeduct, canalizare şi reparaţie a drumurilor; împrumut de 5,0 mil. euro de la BEI, pentru finanţarea Proiectului Transportului Public Chişinău; împrumut de la „Turbine Real Estate Holdings” LLC nu mai mare de 162497,5 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor; împrumut recreditat de la Ministerul Finanţelor, în suma ce nu va depăşi 3235,6 mii euro, pentru construcţia a două blocuri de locuinţe.

84 Împrumut în sumă de 10300 mii euro de la Banca Europeană de Reconstrucție şi Dezvoltare; împrumut în sumă de 1400,0 mii euro de la Fondul Special al Băncii Europene de Reconstrucție şi Dezvoltare; împrumut în sumă de 10300 mii euro de la Banca Europeană de Investiții.

85 Hotărîrea Guvernului nr. 1404 din 30.12.2005 ,,Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autoritățile administrației publice”.

86 APLP 54/167 gestionează 14 blocuri de locuit cu 1728 de apartamente: str. Alecu Russo 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5; str. P.Zadnipru 2, 2/1, 2/2, 4/1, 6, 8/1; bd. Mircea cel Bătrîn 7; str. Mihail Sadoveanu 16.

87 Dacia Duster – 231,5 mii lei, 2 automobile Dacia Logan – 283,6 mii lei.

88 DGCAPPS - cu 10,1 mii km, cheltuieli aferente de 12,8 mii lei; DGTPCC - cu 77,6 mii km (la 5 din 9 autoturisme), cheltuieli aferente de 137,8 mii lei; Direcția sănătate - cu 2,1 mii km, cheltuieli aferente de 3,3 mii lei.

89 Instrucțiuni privind completarea și prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme, aprobate prin Ordinul Departamentului Analize Statistice și Sociologice al Republicii Moldova nr.108 din 17.12.1998.

90 DS -23,2 mii lei; DGCAPPS – 58,2 mii lei; Preturile sect.: Ciocana – 43,3 mii lei; Rîșcani – 52,7 mii lei; Botanica – 22,6 mii lei.

91 Hotărîrea Guvernului nr. 1362 din 22.12.2005 ,,Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităților administrației publice (cu excepția legăturii telefonice guvernamentale)”, stabileşte: „limite de numere (linii) de telefoane fixe: conducătorul și adjunctul său – cîte un număr (linie) de telefon fix; alt personal – cîte un număr (linie) de telefon fix pentru 2,5 - 4,0 colaboratori”.

92 Pretura sect.Botanica - 15,6 – 17,6 mii lei; Pretura sect.Buiucani - 11,1 – 13,6 mii lei; Pretura sect.Centru - 9,6 – 11,6 mii lei; Pretura sect.Ciocana - 8,6 – 10,6 mii lei; Pretura sect.Rîșcani - 1,0 – 3,5 mii lei.

93 Pe parcursul anului 2012, suma cheltuielilor Preturii sect. Ciocana, generate de convorbirile telefonice fixe, a constituit 27,3 mii lei, dintre care 15,2 mii lei, sau 55,54 % constituie convorbirile telefonice ale conducerii Preturii (Pretorul – 3,1 mii lei; 2 Pretori – 12,0 mii lei; Secretarul – 0,1 mii lei); 5,0 mii lei, sau 18,44 % - convorbirile telefonice ale șefilor de secții din subordinea Preturii (cheltuielile variind de la 3,58 lei pînă la 2161,07 lei), și, respectiv 7,1 mii lei, sau 26,02 % - convorbirile telefonice ale celorlalți angajați (cheltuielile variind de la 0,08 lei pînă la 4315,09 lei).

94 Pretura sect. Ciocana – 0,16 mil.lei; Pretura sect. Rîșcani – 0,06 mil.lei; Pretura sect.Botanica – 0,11 mil.lei și Pretura sect.Buiucani – 0,27 mil.lei.

95 Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (cu modificările ulterioare).

96 Decizia CMC nr.2/37 din 24.02.2009 „Cu privire la declararea proprietății publice a CMC asupra unor imobile nelocuibile”.

97 Cu valoarea inițială de 71093,5 mii lei şi suprafaţa totală de 30671,8 m2 .

98 Proprietatea publică aflată în gestiunea Direcției cultură şi a instituţiilor subordonate conform planurilor tehnice (fără suprafața terenurilor pentru care lipsesc proiectele tehnice) este situată pe terenuri cu suprafaţa totală de 1,5928 ha, iar suprafața terenurilor conform datelor DGAURF constituie 2,8237 ha. Suprafața totală a devierilor constituie 1,2309 ha.

99 Hotărîrea Guvernului nr.162 din 19.02.2004 „ Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităților administrativ-teritoriale și a statutului”.

100Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.675 din 06.06.2008.

101 Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.60 din 29.05.2012 (în continuare – Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.60 din 29.05.2012).

102 Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27.12.2011.

103 Excepție fac Spitalul Clinic Municipal nr.4 și Dispensarul Dermatovenerologic Municipal.

104 Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”.

105 Regulamentul Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale.

106 Președinte (reprezentantul CMC – consilier municipal) şi 4 membri (Reprezentantul Agenției Teritoriale Chișinău a CNAM-ului; Reprezentantul Direcției Sănătății a CMC – directorul DS; Reprezentantul Colectivului de muncă a instituției; Directorul IMSP).

107 CSM copii; SCM ,,Sf. Treime”; Dispensarul Dermatovenerologic municipal; AMT Ciocana.

108 Aprobarea contractelor de achiziții a căror sumă depășește 50,0 mii lei; Formarea fondului de rezervă pentru anul 2012; Aprobarea schemei de încadrare și tarifare a angajaților pe anul 2012; Examinarea rapoartelor de activitate a IMSP; Aprobarea planurilor de activitate a IMSP etc.

109 Hotărîrea Guvernului nr.545 din 25.07.2012 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală".

110 Decizia CMC nr.24/9 din 07.06.2005 „Cu privire la operarea unor modificări și completări în Decizia CMC nr.4/11 din 26.09.2003 cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație decît cea locativă – proprietate municipală”.

111 Legea nr.1107-XV din 06.06.2002 „Codul Civil al Republicii Moldova”, Cartea a treia - Obligațiile (art.512-1431).

112 Reieșind din cele menționate anterior, informațiile cu privire la evidența suprafețelor arendate din incinta pasajelor pietonale subterane prezentate de către DGTPCC nu inspiră încredere.

113 De exemplu: în anul 2012, S.R.L. „Serton Com” a transmis în sublocațiune cu 1,6 m2 mai mult față de suprafața pentru care se prezentau calculele de locațiune; „Digmas & Co” S.R.L. - cu 4,3 m2 mai mult; S.R.L. „Aragorn” (pasajul din bd.Gagarin 8/1) - cu 18,4 m2 mai mult etc.

114 Conform Deciziei Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 28.03.2012, s-a decis recuperarea prejudiciului material şi moral cauzat în rezultatul accidentului rutier din 26.04.2009, pe șos. Hînceşti, urmare tamponării mijlocului de transport cu parapetul de protecţie pentru pietoni de la pasajul subteran şos. Hînceşti – str. Spicului. Datorită faptului că DGTPCC deţine dreptul de încheiere a contractelor de dare în arendă şi este responsabil de starea tehnică insuficientă a parapetului de protecţie, prin inacţiunile sale, în comun cu şoferul automobilului, se face vinovat posesorul pasajului – DGTPCC.

115 S.R.L. „Ianus” – 96,4 mii lei (datoria înregistrată la data de 31.12.2006); Î.I. „Rotari Xenia” – 78,8 mii lei (din aprilie 2009); S.R.L. „Digmas & Co” – 19,5 mii lei (din iunie 2009).

116 În anul 2012, Î.I. „A.Cibaniuc” a achitat pentru 1 m2 de 3 ori mai puțin față de sublocatarii săi din pasajul subteran din str. A.Russo 59/6 și de 8,5 ori mai puțin față de sublocatarii din pasajul subteran din str. Calea Ieșilor; S.A. „Aragorn” a achitat pentru 1 m2 de 3 ori mai puțin față de sublocatarii săi din pasajul subteran din str. Gagarin 8/1 și de 2,4 ori mai puțin față de sublocatarii din pasajul subteran din str. A.Russo 2/1; „Alianța” S.R.L. a achitat pentru 1 m2 de 4,2 ori mai puțin față de sublocatarii săi din pasajul subteran din str. A.Russo 59/6; „Serton-Com” S.R.L. a achitat pentru 1 m2 de 2,2 ori mai puțin față de sublocatarii săi din pasajul subteran din str. Renașterii 33/1 etc.

117 Art. 14, art.29, art.77 din Legea nr. 436-XVI  din  28.12.2006 „Privind administratia publica locala”; art.12 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie” ; art.60 din Legea nr. 431-XIII din 19.04.1995 „Privind statutul municipiului Chişinău”.

118 Sursa: informațiile prezentate de către Direcția autorizare și disciplină în construcții.

119 Art. 77 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”.

120 Ordinul Ministrului Finanțelor nr.93 din 19.07.2010 „Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”.

121 Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (cu modificările şi completările ulterioare); Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992; Decretul Preşedintelui RM nr.105 din 30.04.1992 „Privind măsurile urgente de normalizare a circulaţiei banilor în numerar în Republica Moldova”.

122 Decizia CMC nr.13/4 din 27.12.2007 „Despre aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul mun. Chișinău” (în continuare - Regulamentul CMC 13/4 din 2007).

123 Decizia CMC nr.51/4 din 11.07.2006 ,,Cu privire la interzicerea amplasării de noi gherete, tarabe și puncte mobile în centrul-nucleul istoric și pe străzile principale ale municipiului Chișinău” (cu modificările aprobate prin Decizia CMC nr. 5/3 din 18.05.2010).

124 Legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010.

125 Hotărîrea Guvernului nr.931 din 08.12.2011 „Cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul”.

126 Regulile de desfăşurare a comerţului cu ridicata şi a alimentaţiei publice; Nomenclatorul unităţilor de comerţ cu ridicata şi de alimentaţie publică; Regulament de funcţionare a pieţelor; Lista mărfurilor interzise de comercializare în pieţe etc.

127 Legea nr.218-XVI din 24.10.2008 „Codul contravențional al Republicii Moldova”.

128 Legea nr. 267 din 23.12.2011 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative”.

129 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.

130 Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25.12.2003.

131 Hotărîrea Guvernului nr.1084 din 04.10.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane (familii).

132 Legea nr.102-XV din 13.03.2003 „Privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă” ( în continuare – Legea nr.102-XV din 13.03.2003).

133 Hotărîrea Guvernului nr.372 din 06.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/ recuperare acordate persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități.

134 Hotărîrea Guvernului nr.567 din 26.07.2011„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice”.

135 Numele, prenumele, codul numeric personal (IDNP).

136 Amputația bilaterală a membrelor inferioare; paralizia rezistentă a membrelor inferioare, atît cu caracter atonic, cît și spastic; deformații evidențiate și persistente ale membrelor inferioare – contractura cîtorva articulații mari sau rigiditatea lor, care fac imposibilă deplasarea de sine stătătoare; imposibilitatea deplasării cu ajutorul protezelor.

137 Legea privind protecția socială a invalizilor nr.821 –XII din 24.12.1991, abrogată la 27.07.2012 prin Legea nr.60 din 30.03.2012.

138 Decizia CMC nr.4 /13 din 12.06.2001 privind aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și de plată a compensațiilor nominative pentru unele categorii de populație.

139 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr.60 din 30.03.2012.

140 Decizia CMC nr.1/3 din 29.01.2010 „Cu privire la operarea de modificări în Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 9/1 din 30.09.2009”.

141 Legea cu privire la serviciile sociale nr.123-XVI din 18.06.2010.

142 Regulamentul-tip, aprobat prin Ordinul nr.16 din 22 aprilie 1994 de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Familiei al Republicii Moldova, cu privire la secțiile de ajutor social la domiciliu bătrînilor singuratici și cetățenilor inapți de muncă.

143 Primăria mun. Chișinău; Fondul Republican;Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

144 Decizia Consiliului de Administrație al Fondului Municipal nr.45 din 21.12.2011.

145 DGLCA – 1100,7 mii lei; Preturile – 1705,6 mii lei; Primăria – 429,0 mii lei; DPDC – 48,1 mii lei.

146 Decizia CMC nr. 28/6 din 04.08.2005 „Cu privire la protezarea dentară gratuită a populaţiei din categoriile social-dezavantajate şi măsurile de ameliorare”.

147 Consiliul veteranilor din mun.Chișinău; Societatea municipală a invalizilor; Asociația municipală a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la SAE Cernobîl; Uniunea municipală a veteranilor războiului din Afganistan.

148 Decizia CMC nr.1/10 din 22.01.2008 „ Cu privire la aprobarea conceptului Planului municipal de acţiuni privind combaterea cancerului pentru perioada 2008-2010”.

149 Decizia CMC nr.8/9 din 20.12.2012 „Cu privire la acordarea de compensaţii persoanelor defavorizate pentru plata resurselor energetice în sezonul de încălzire 2012-2013".

150 Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008.

151 Decizia CMC nr. 1/3 din 29.01.2010.

152 Cu modificările ulterioare efectuate prin Decizia CMC nr. 1/3 din 29.01.2010.

153 46% din numărul total de 201 legitimaţii eliberate în anul 2012.

154 2500 persoane (din care 2334 angajaţi ai întreprinderii) *180 lei*12 luni.

155 Ci = (P-Tbus x K-Tbus) – Ri , unde: Ci – suma totală a compensării pentru serviciile oferite pentru anul i; P-Tbus – costul în MDL în anul i pentru un vehicul-kilometru pe rutele definite; K-Tbus – numărul de kilometri parcurși de Î.M. ,,RTE” pe rutele definite,cu excepția curselor anulate; Ri – venitul real (MDL) perceput de Î.M. ,,RTE” de la pasageri în anul i pe rutele definite.

156 Decizia CMC nr. 3/2 din 27.04.2012 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2012”.

157 Art. 23 alin. (2) din Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002.

158 Pct. 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 „ Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”.

159 În ambele sensuri.

160 Art.23 din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 ,,Privind statutul alesului local”; art.64 din Legea nr. 320 din 27.12.2012 ,,Cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului”; art.14 lit. d) din Legea nr. 190-XV din 08.05.2003 ,,Cu privire la veterani”; art.9 alin. (1) lit. g) și art.8 lit. f) din Legea nr. 1101-XIII din 06.02.1997 ,,Cu privire la gărzile populare”; pct. 10 lit. a) din Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006

161 Acordul adițional nr. 2 la Contractul de livrare nr. 229/13-12 din 03.05.2012.

162 Aprobată în baza Acordului cu privire la condițiile generale și mecanismul de susținere a dezvoltării cooperației de producție a întreprinderilor și ramurilor statelor membre ale Comunității Statelor Independente, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.477-XIII din 02.06.1995.

163 Sistemul centralizat de ungere, scaunele pentru pasageri și compresor.

164 Dispoziţia Primarului general al mun.Chişinău nr.1165-d din 12.10.2012 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi expuse în Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public în municipiul Chişinău pe perioada 2010-2011”.

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə