Neden dindar olunur?Yüklə 66,12 Kb.
tarix05.09.2018
ölçüsü66,12 Kb.
#77007


NEDEN DİNDAR OLUNUR?GİRİŞ


Bu ödev 15-16 yaşındaki öğrencileri hedefler.

Bu ödevde din ve kültür arasındaki ilişki, kültürün belirli bir boyutuna odaklanarak araştırılır. Ödevler din ve kimlik ilişkisini araştırmayı hedefler. Kimlik dini etkiler mi ve/veya tam tersine din mi kimliği etkiler?

Ayrıca dinin sosyal ve bireysel işlevleri hakkında da düşüneceksiniz. Bazı ülkelerde din çok önemlidir, bazılarında ise değildir. Bu neden böyledir? Din insanların yaşamına ne katar?

DİN


“Din, -özellikle genel olarak ibadetle ve dinsel törenlerle ilgili gözlemleri içeren ve sık sık insan davranışlarının gidişatını yöneten ahlaksal bir kodu kapsayan doğaüstü bir vasıta ya da vasıtaların yaratışı olarak düşünüldüğü zaman- evrenin nedeni, doğası ve amacıyla ilgili inançlar dizisidir.”

Sadece daha yüksek bir güce inanmanın dışında dindar olmanın birçok nedeni vardır. Sağlıklı bir din hemfikir insanlardan oluşan samimi bir toplum yaratır. Topluluk samimidir, çünkü dinin doğru uygulanması birinin zayıf yönlerini Kabul etmesini gerektirir ki bu da karşılığında samimiyeti getirir. Bir ömür boyu süren mükemmel arkadaşlıklar yaratmak için bundan daha güzel çok az yol vardır. Sağlıklı bir din size daima olgunlaşmaya zorlar, özellikle ruhsal, zihnen ve duygusal olarak. “Ruhsal olgunlaşma” nın tanımı tartışmaya açıktır (farklı dinlerde farklı anlamlara gelebilir) fakat agnostic ya da ateist olmanız ruhsal olarak olgunlaşamayacağın anlamına gelmez. Tabi ki, dindar olmasanız bile duygusal ve zihinsel olarak olgunlaşabilirsiniz, fakat iyi bir din size bu yolda yardım edecek araç ve teknikleri sunar. Din size hayatta bir amaç sunar. Bu pahalı inci size birtakım dinler tarafından sunulur. Örneğin, Hristiyansanız amacınız Tanrı’yla bir olmaktır. Budistseniz reankarnasyon döngüsünden kurtulmaktır amacınız. Bilim size amaçlar sunarak özellikle değersiz işler yapar; şu ana kadar bulabildiği en iyi amaç devam ettiği sürece iyi olan devam ettiği sürece iyi olan “üreme”dir, fakat pek umut verici değildir. Dindar değilseniz, kendiniz bir amaç bulmak zorundasınız. Birçoğu için bu sorun değildir, fakat bazıları için hayattaki amaçsızlık, depresyon ve duyumsamazlığın başlıca kaynağıdır. Doğal olarak din olmadan mucizeler yaratamazsınız. Ve mucizeler çok faydalı olabilir.DİN VE KİMLİK

ÖDEV 1

Sosyal bilimcilere gore, insanların giderek daha az dindar olmalarının nedenlerinden biri toplumdaki büyüyen sanayileşmedir. Bu ifade Amerika Birleşik Devletlerindeki din için geçerli değildir fakat yine de bazı ikna edici açıklamalar sunmaktadır.

Aşağıdaki çerçevede bireysellik ve kolektivizmin özelliklerini okuyabilirsiniz.

Bireysellik

 Kolektivizm

 Bireysel otonomi:
Bireysel başarı önemli

 Grup birlikteliği ve uyumu:
Grup başarısı önemli

 Birey-odaklı:
Yaşam birey istekleri etrafında döner

 Grup-odaklı:

Yaşam grup ve topluluk istekleri etrafında döner Kişisel amaçlar:
Birey başarısı önemli

Grup amaçları:
Grup başarısı önemli

Tek ve bağımsız:
Basit topluluk/aile bağları

 Uyum sağlayan ve birbirine bağımlı:
Karmaşık topluluk/aile bağları

Bireysel özel yaşam:
yüksek öncelik

Grup bağlılığı:
yüksek öncelik

Çekirdek aile:
Ebeveynler, Çocuklar

 Geniş aile:
Büyükebeveynler, Ebeveynler, Teyze ve Halalar, Dayı ve Amcalar, Çocuklar

Bireysel ödüller:
eşitlik

Eşit ödül dağıtımı:

eşitlik


Rekabet:
Oldukça rekabetçi

Yardımlaşma:
Oldukça yardımlaşmacı

a. Ülkenizin esas olarak bireyci mi yoksa kolektivist mi olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. Bireysellik ve kolektivizmin özelliklerine göz atınız, hangi Avrupa ülkeleri esas olarak kolektivist? 3 ülke ismi veriniz ve cevabınızı açıklayınız. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AVRUPA-- KOLEKTİVİST VS. BİREYCİ

İtalya ve Çek Cumhuriyetinin bireyci özelliğini nasıl açıklayabilirsiniz?

c.Şimdi de aşağıdaki haritaya göz atınız:


Bugünlerde düğünler, cenaze törenleri ve baptiz dışında ne sıklıkla kilise hizmetlerine katılıyorsunuz?

8:never 1: Haftada bir kereden fazla

Ve buna da:
Özgürlüğü ve eşitliği de önemli buluyorum. Fakat eğer birini seçmek zorunda olsaydım, kişisel ÖZGÜRLÜK daha önemli derdim, yani herkes özgür yaşayabilir ve engel olmadan gelişebilir.

d. Bu iki haritadan ne gibi sonuçlar çıkarabilirsiniz? İnsanların ülkelerinde önemli bulduğu özgürlük derecesi ve dini hizmetleri katılma arasında bir korelasyon var mı?

e. İFADE: İnsanlar ne kadar bireysel olursa din de o kadar daha az önemli olur.

Bu ifadeyi destekleyen ve desteklemeyen üçer tane argüman bulunuz.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Basit görünebilir, ama hayatınızın belli noktasında bu dünyadaki yerinizi sorgulamaya başlarsınız, şimdi neden burada olduğunuz ve siz yok olup gittikten sonra ne olacağı gibi derin soruları sorarsınız. İnsanın kimliğini derinden etkileyebilecek şey bu din arayışıdır: din o zor sorulara cevaplar sunar. Başkaları insani düşüncelerden, felsefeden, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden vb. den anlam bulabilir. Şu dinin oldukça yararlı bir işlevi olabilir: var oluş hissimizdeki bir boşluğu doldurmak. Ve yine dinin kimlik üzerindeki etkilerinin yansımaları apayrıdır. Din bazılarını daha iyi bir insan yapar: fedakar, cömert, kendi ihtiyaçlarından çok başkalarının ihtiyaçlarına endişelenen. Fakat bu aynı düşünceler başkalarında nefret ve kınayıcı yargılar uyandırabilir. Şiddete hız,ve daha büyük bir ülküye bir görev kazandırabilir ve karşı tarafından üstesinden gelebilir.

Bu de bize din ve kimliğiniz arasındaki bağ nedir sorusuna yöneltir.

Kimlik nedir:

Kimliğin sözlük anlamı:

1. Bir şeyin kesin olarak tanınabilmesi veya bilinmesini sağlayan bir dizi özelliklerin bütünsel yönü.

2. Bireyin bir grubun üyesi olarak tanınmasını sağlayan davranışsal veya kişisel özellikler dizisi.

3. Başka bir şeyle aynı olma durumu veya niteliği

4. Sürekli bir varlık, bireyselci olarak görülen bir bireyin onu farklı kılan kişiliği

Kimlik şunlarla ayırt edilebilir: bir birey ve grup olarak ne düşündüğünüz ve ne yaptığınız

Örnek:

Hollanda kimliği

Geert Wilders gibi popülist Hollandalı siyasetçiler Hollanda kültürü ve kimliğinin hızla yok olmakta olduğunu iddia etmektedir. Peki Hollanda kimliği tam olarak nedir? “Bu hafta Birleşik Krallık” 5 tipik Hollanda olgusu tanıtarak Hollandalıları anlamanıza yardımcı olacak.

1. Jip ve Janneke
Jip ve Janneke, Hollanda’nın belki de en meşhur çocuk kitapları serisinin karakterleridir. Küçük erkek çocuğu Jip ve kız kapı komşusudur, Janneke karakteri, 1950’lerde yazar Annie M.G.Schmidt ve çizer Fiep Wesrendorp tarafından günlük bir gazete için yaratıldı. Jip ve Janneke’nin maceraları çeşitli dillere çevrildi; Almanca (Heiner ve Hanni), İngilizce (Mick ve Mandy, Bob ve Jilly), İspanyolca (Mila ve Yaco), İbranice (Yip ve Yaneqe), Bahasa (Tono dan Tini), Çince (Yiyi & Yaya) ve Latince (Jippus ve Jannica).
Hikayelerin zamanı geçmiş olmasına rağmen geleneksel rol modelleri sunar. Genç çocuklar arasında halen popülerdir ya da en azından genç ebeveynler arasında. Hüner, küçük çocuklara okurken Jip ve Janneke’nin rolleri değiştirmektedir.

2. HEMA
Hollanda kültürü en iyi şekilde gözlemlemek istiyorsanız HEMA alışveriş mağazasına gitmeyi deneyin. HEMA’da iç çamaşırından hayat sigortasına, üzerinde Jip ve Janneke’nin fotoğraflarının olduğu tabaklara kadar her şey satılmaktadır (bkz. No 1). Her üç Hollandalı erkekten birinin HEMA iç çamaşırı giydiği ve her yedi saniye HEMA tütsülü sos satıldığı söylenmektedir. Alışveriş mağazasının yoksul insanlardan üniversite profesörlerine kadar mümkün olan en geniş müşteri ağına hizmet verdiğini görmek oldukça ilginçtir, diğer bir deyişle herkes HEMA’ya gider.

3. Kool & geit
Hollandalıların uzlaşmaya çok eğilimli oldukları söylenir ve şu atasözünde özetlenir:“De kool en de geit sparen” (birebir çevirisi: Hem lahanayı hem de keçiyi kurtarmak; telaffuz: the koal an the kite spah-ren).

İngilizce’deki “Keke hem sahip olup hem de yiyemezsin” gibi başka dillerde benzer atasözleri olsa da anlamı tam olarak aynı değildir. Hollandalıların uzlaşma tercihi son yıllarda “poldermodel” olarak da adlandırılmaktadır. “Polderen” fiili çoğunlukla siyasi konularda olmak üzere karşıt kişiyle bir uzlaşmaya varmak amacıyla sonsuza kadar tartışmak anlamına gelir.4. Verzuiling
20. Yüzyılın büyük bölümünde sosyo-din çizgisinde katı şekilde ayrılmış durumdaydı ve bu olguya verzuiling denir (çevirisi: ayrışma). En önemlileri Protestanlar, Katolikler, sosyalistler ve liberaller olmak üzere her din ya da sosyal sınıfın kendi gazetesi, ticaret birliği, siyasi partisi, yayın kuruluşları, okulları, çocuk klüpleri, kadın örgütleri ve yaşlılar için evleri vardı. İşin daha da kötüsü Protestanlar kendi arasında da ikiye bölünmüştü: hervormden (çevirisi: reforme olmuş) ve gereformeerden (yine reforme olmuş olarak çevrilir).

5. Oranjekoorts
Son haftalarda Hollanda yavaş yavaş fakat sürekli şekilde kendini turuncuya boyamaktadır, ki bu (turuncu ateşi) olarak adlandırılır. Ne zaman uluslararası büyük bir futbol turnuvası olsa dükkan vitrinleri, barlar, evler ve bazen bütün caddeler ulusal takımı destekleyen taraftarlar tarafından turuncuya boyanır. “Oranjekoorts”ın nedenini düşünmek kesinlikle ilginçtir. Neden Hollandalılar turnuva öncesi holiganlar gibi davranır? Büyük ihtimalle kutlayacak bir olay olmayalı çok fazla zaman geçtiği içindir.

ödev 2

a. Kimliğiniz çeşitli nitelikler ve özelliklerden oluşur (çoklu kimlik)

Aşağıdakileri göz önüne alarak kimliğinizin ayırt edici özellikleri ne olabilir:

1. Milliyet (Hollandalı, İngiliz ya da hangisiyse?)

2. Cinsiyet (kız ve erkekler hangi açılardan farklıdır?)

3. Din ya da hayat görüşü (Din bir karakteri nasıl şekillendirir?)

4. Yaş (yaş kimliğizi nasıl etkiler?)

5. Tecrübeler (hayatınızdaki önemli tecrübeler)

6. Avrupalı olmak (Ya Afrika’da doğsaydınız?)

7. Refah (zengin ve fakir farkı)

8. Okul eğitimi (eğitimin etkisi)

9. Evde eğitim

10. Etnik köken.
Yukarıdaki her bir maddenin kimliğinizi, kişiliğinizi nasıl etkilediğine dair bir örnek veriniz (yani ne olmak istiyorsunuz, kime bağımlısınız, ne olduğunuzu düşünüyorsunuz ve/veya ne yapıyorsunuz) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. Farklı etnik kökene sahip ve farklı ülkelerden gelen insanların farklı kimliklere sahip olduğu söylenmektedir.

Aşağıdaki haritayı inceleyiniz:

A. İnsanlar ne yapar


12 yaşınızdayken düğün, cenaze törenleri ve baptiz dışında dini hizmetlere ne sıklıkla katıldınız?

8:never 1: Haftada bir kereden fazla


B. İnsanlar ne düşünür


Genel anlamda düşünürsek ülkenizdeki dini yetkililerin bireysel ihtiyaçlara ve manevi sorunlara yeterli cevapları verdiğini düşünüyor musunuz?

Atlas’taki dinle ilgili diğer haritalara göz atınız ve dindar (olmayan) insanların özelliklerini listeleyiniz.

5 farklı ülke için Ne düşünürler ve ne yaparlar kısmını doldurunuz


Milliyet

Ne düşünürler

Ne yaparlar

Polonyalı

Günah inançları var

Dini hizmetler haricinde Tanrı’ya dua ederler

İtalyan


c. Bazı insanlar için din önem olabilir, bazıları için sosyal sınıf, bazıları için, cinsiyet en önemli şeydir, ve bazıları için de tecrübe, yaş ya da meslek

d. Dini çok önem veren insanlara örnekler veriniz.Değerlendirme Soruları

1. İnsanların neden dindar olabileceğinin sebepleriyle ilgili ne öğrendiniz? __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Kimlik ve din ilişkisiyle ilgili ne öğrendiniz? _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Ödevin hangi yönlerini sevdiniz?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Ödevin hangi yönlerini sevmediniz?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ÖĞRETMENE NOTLAR

Ödevler din ve ilgili 2 kavram arasındaki ilişkiyi açıklamayı hedeflemektedir: kültür ve kimlik. İnsanların neden dindar olabilecekleri konusundaki nedenlerden biri dinin kültürel şekilde belirlenmesi ya da en azından kültürün belirli yönleriyle güçlü bir bağa sahip olmasıdır. Bir diğeri de kimliğiniz ve sosyalleşmeyle ilgili olabilir. Kültür ve kimlik hakkında konuştuğumuza göre Geert Hofstede’den alınan yazı faydalı olabilirSosyal Memeliler

Biz insanlar sosyal memelileriz. Hem de çok sosyal. Bu yeni teknolojilere verdiğimiz kullanım alanlarında kendini göstermektedir: haberleşmek, düzenlemek, ticaret. Yaptığımız her şeyde kendini göstermektedir. En despot patron bile bir grup hayvandır. İlişkilendirilme ve hegemonya sosyal güdüsü bizim için hayati derecede önemlidir.

Sosyal gruplarımızın yazısız kuralları benim kültür diye adlandırdığım şeylerdir. Kültür biyolojiktir. Bir milyon yıldan fazla zamandır kültür, insan doğası ve insan psikolojisi ile birlikte evrimleşegelmiştir. Gruplar arasındaki rekabet yardımlaşmacı kapasitemizi keskinleştirmiştir. Kültür, büyük sosyal değişikliklere rağmen kendisini kuşaklar yoluyla aktarır. Kurumlarımızın resmi kuralları ilişkisiz denendiği gibi işlememektedir. Ve ilişkiler kültürün yazısız kurallarını takip eder.
Gizli Kurallar
Kültürle ilgili dikkat edilmesi gereken şey hiçbir zaman aşikar, gözle görülür olmadığıdır. Görmezsiniz, yazılı değildir, hiçbir zaman size açık açık öğretilmez. Fakat oradadır! Ve hepimiz bunda başarılıyız. Nasıl selam verileceğini, yeneceğini, pazarlık yapılacağını ve yaptığımız diğer bütün sosyal şeylerin olduğunu öğrenmede tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalmadan yardımcı olur. Kültür, otomatik, düşünmeden davranmamızı sağlayan sosyal bir yapışkandır. Kültür ayrıca (diğer birçok şeyle birlikte) hayatımızda ve işimizde ne olacağının çoğunu birlikte belirler ve ben size ancak bunun hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Liderlik, güven, şeffaflık, yönetim, komedi, haklar, din, adını siz koyun; kültür bunlarda önemli bir rol oynar.

Bu yüzden kültürlerarası yanlış anlamalar bize kültür kadar görünmez haldedir. Ve bu durumda, bunların saçma ya da ahlak dışı olduğu sonucuna varmak basit kaçar; düzenli işlemek yarine farklı, yazısız kurallara göre işler.

öğrenciler ne hakkında düşünmek zorunda:

 1. Farklar ve benzerlikler – İlk olarak öğrenciler dinin tanımını ve farklı Avrupa ülkelerinde bu olguya atfedilen farklı anlamları araştırır. Ayrıca dinin farklı yorumları da tartışılır. Ödevde öğrenciler kültür ve din ilişkisini ve dini eğitim bağlamında sosyalleşmenin ilgisini karşılaştırmak zorundadır. Bazı ülkelerde kimlik ve din diğerlerinden daha fazla iç içe geçmiştir.
 1. Açıklamalar. Değerler, çoğunlukla birçok farklı açıklamaya atfedilebilir. Tek bir açıklamanın insanların neden farklı değerlere sahip olduğu konusunu açıklamada yetersiz kaldığını düşünmekteyiz. Öğrenciler değerlerin 6 boyuttan kaynaklandığını anlamalıdır:

   1. Dini: kişisel yaşamı ve toplumu ilgilendiren birtakım yönlerle ilgili değerler bu ödevde tartışılır. Ayrıca, öğrenciler din ve kimlik ilişkisini tartışır.

   2. Sosyal: dinle bağlantılı sosyal eşitsizlik yönü ele alınır

   3. Kültürel: dinin kültürel yönleri (esas olarak bireysellik kavramı ele alınır)

   4. Ekonomik:

   5. Politik:

   6. Tarihi: 1. Avrupa Değerler Haritası’ndaki kendi değerleriyle ilgili değerler. Öğrenciler, kendilerini farklı değerler tartışmasında konumlandırabilmeli ve başkalarının benzer ya da karşıt görüşlere sahip olduğunu anlamalıdır. Bu, bazı tartışmalarda pratiğe dökülür.


Eleştirel Bakış açıları ( sorgulama, üstbiliş ve eleştirel düşünme yoluyla). Bu yaklaşım bu projenin amaçlarıyla önemli bağlantılara sahiptir, özellikle eleştirel vatandaşlık gelişimiyle. Üstbiliş pratiği yaparak öğrenciler sadece kendi öğrenme tercihlerini araştırma yeteneğiyle kalmaz, ayrıca anket sorularının eleştirilerini, verileri ve simgelerini, ve de kabul edilegelmiş teorileri geliştirebilir. Bunlar katılımcı öğrenciler için önemli yaşam becerileridir. Amacımız, bu becerilerin Avrupa’yla ilgili bir gelecek vizyonu hayal etmelerine de yardımcı olmaktır.


Uwe Krause – Fontys Lerarenopleiding Tilburg


Yüklə 66,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə