“Nereye bassa, nereye dokunsa, arkada ne bıraksa, farkında olmasa bile kendisi aleyhine sessiz bir tanıktır. Yalnızca parmak izleri, ayak izleri değil saçları, elbisenin lifleri, kırdığı bardağın parçaları, kullandığı aletin izi, sıyırdığıYüklə 445 b.
tarix05.03.2018
ölçüsü445 b.“Nereye bassa, nereye dokunsa, arkada ne bıraksa, farkında olmasa bile kendisi aleyhine sessiz bir tanıktır. Yalnızca parmak izleri, ayak izleri değil saçları, elbisenin lifleri, kırdığı bardağın parçaları, kullandığı aletin izi, sıyırdığı boya, bıraktığı ya da üstüne bulaştırdığı kan ve artıklar, bütün bunlar ve dahası…

 • “Nereye bassa, nereye dokunsa, arkada ne bıraksa, farkında olmasa bile kendisi aleyhine sessiz bir tanıktır. Yalnızca parmak izleri, ayak izleri değil saçları, elbisenin lifleri, kırdığı bardağın parçaları, kullandığı aletin izi, sıyırdığı boya, bıraktığı ya da üstüne bulaştırdığı kan ve artıklar, bütün bunlar ve dahası…

 •            Aleyhine dilsiz birer tanıktır. Bunlar unutulmayan tanıklardır. Heyecan anında aklı karışmayan tanıklardır. İnsan tanıkların varlığı bile onları yok edemez. Bunlar fiziksel delillerdir. Fiziksel delil yanılmaz. Yalan söylemez. Belki yalnızca yanlış yorumlanabilir. Ancak ve ancak insanlar tarafından aranırken, incelenirken, ne olduğu anlaşılmaya çalışılırken yapılan hatalar yüzünden değerlerinden kaybedebilirler.”

 • E. LOCARD (Kriminalist)CANAN EKŞİ

 • CANAN EKŞİ3.8 milyar yıl önce, aşılım kayalarının güneş tarafından parçalanmasıyla, hızlı aşınım hareketleri sonucu parçalar ve tozlar sular yoluyla denizlere akmıştır. Bu akan parçalar tuz ve sedimentlerle birleşip denizin dibine çökmüştür. 

 • 3.8 milyar yıl önce, aşılım kayalarının güneş tarafından parçalanmasıyla, hızlı aşınım hareketleri sonucu parçalar ve tozlar sular yoluyla denizlere akmıştır. Bu akan parçalar tuz ve sedimentlerle birleşip denizin dibine çökmüştür. 

 • Yer hareketleri sonucunda denizlerin çekilip dağların oluşmasıyla sedimentler yeryüzüne çıkmış böylece ilk toprak oluşumu başlamıştır. Yüksek dağlarda deniz kabuklarına rastlanmasının sebebi de budur.

 • Toprak ana materyali birçok değişik materyalin milyonlarca yıl içinde birleşmesiyle oluşmuştur.  Farklı bölgelerden elde edilen toprak örneklerinin makroskop görüntüsü

 • Farklı bölgelerden elde edilen toprak örneklerinin makroskop görüntüsüToprağın temel bileşenlerini incelediğimizde

 • Toprağın temel bileşenlerini incelediğimizde

 • %45'ini Mineraller,

 • %5'ini organik (Humus) maddeler,

 • %25'ini toprak atmosferi,

 • %25'ini toprak çözeltisi oluşturmaktadır.

 • Organik maddelerin

 • %10'unu bitkiler,

 • %85'ini ölü organik maddeler.

 • %5'ini ise edafon oluşturmaktadır.

 • Edafon toprağı toprak yapan çok önemli bir maddedir. 

 • Edafonun

 • %40'ı mantarlar,

 • %40'ı bakteri ve aktinomisitler,

 • %5'ini yer solucanları,

 • %5'ini makro fauna,

 • %3'ünü mezo fauna oluşturmaktadır.Karbonhidratlar:

 • Karbonhidratlar:

 • Toplam karbonhidrat seviyesi toplam organik maddelerin %5-20 ‘si kadardır.

 • Lipitler:

 • Suda çözünmeyen maddelerin değişik bir sınıfıdır. Fosfolipidler, yağ asitleri, gliseridler gibi. Topraktaki lipid miktarı toplam organik maddelerin %5-1’i kadardır.

 • Azot Bileşikleri:

 • Toprakta  purinler, pirimidinler, amino şekerleri, amino asitleri, peptitler olarak bulunurlar.Organik Fosfor Bileşikleri:

 • Organik Fosfor Bileşikleri:

 • Organik fosforların toplam miktarı 300-500 ppm kadardır.

 • Organik Kükürt Bileşikleri:

 • Birçok organik kükürt bileşiklerinin temeli bulunamamıştır. Ester sülfatlar ve kükürt içeren amino asitler bu gruptadır.

 • Humus:

 • Molekül ağırlığı bakımından heterojen hidrofilik asidik polimerlerin karışımıdır. Topraktan baz ile ekstre edilebilir ve humik asit ve fuluik asit olarak fraksiyonlanır.

 • Topraktaki organik maddeler doğada bulunan organik bileşenlerin hemen hemen hepsini (hidrokarbonlar, ketonlar, enzimler gibi) içerir.Toprak kanıtı adli soruşturmalarda son yüzyılda etkili olarak kullanılmaya başladı.

 • Toprak kanıtı adli soruşturmalarda son yüzyılda etkili olarak kullanılmaya başladı.

 • Daha öncesinde Sir Arthur Doyle tarafından yazılmış Sherlock Holmes ile edebiyatta yer alıyordu.

 • Hans Gross kriminalistler için yazdığı el kitabında ayakkabıdaki kirin adli soruşturmada yararlı bilgi olabileceği yer almıştır ama fiziksel delil olarak toprağın kullanıldığı herhangi bir fiili durum yer almıyordu.

 • Murray RC’nin hazırladığı rapora göre Georg Popp toprak kanıtlarını inceleyerek bir cinayet davasını çözen ilk bilim adamı. (1904 yılında)Toprak kanıtlarının ve jeologların adli soruşturmalara katkısını anlatan birçok tarihi vaka içeren yazılar son zamanlarda yer almaya başladı.

 • Toprak kanıtlarının ve jeologların adli soruşturmalara katkısını anlatan birçok tarihi vaka içeren yazılar son zamanlarda yer almaya başladı.

 • Konteynır, gemi ve kamyonlardan alınan toprak ilaç sevkiyatının yolunu belirlemek için uyuşturucu istihbarat gelişmelerine katkıda bulunabiliyor.Toprağın karmaşıklığı nedeniyle adli toprak analizinin de karmaşık olduğuna inanıldı ama bu tür çeşitliliği ve karmaşıklığı örnekleri daha yüksek güçte ayırt etme imkanı sağlıyor.

 • Toprağın karmaşıklığı nedeniyle adli toprak analizinin de karmaşık olduğuna inanıldı ama bu tür çeşitliliği ve karmaşıklığı örnekleri daha yüksek güçte ayırt etme imkanı sağlıyor.

 • Adli toprak analizindeki en büyük problem suç laboratuarlarında iyi eğitimli personel ve toprak konusunda uzmanların olmaması.

 • Özellikle Polarizeli Mikroskop kullanılarak yapılan mineralojik tanımlama deneyimli beceri gerektirir ve çalışanları uzun saatler sabırla çalışmaya zorlar.Toprağın karmaşıklığı göz önüne alındığında yıllardır çok çeşitli yöntemler teklif edilmiştir ve son eğilim prosedürlerin ve metotların basitleştirilmesidir.

 • Toprağın karmaşıklığı göz önüne alındığında yıllardır çok çeşitli yöntemler teklif edilmiştir ve son eğilim prosedürlerin ve metotların basitleştirilmesidir.

 • Ancak toprak örneklerinin çeşitliliği nedeniyle adli toprak incelemede standardizasyon yapmak zordur.

 • Toprak örneklerinin koşullarını optimize etmek için yöntemlerin bazen değiştirilmesi gerekiyor.Adli toprak incelemede ilk aşamada makroskobik gözlem ve düşük-güç stereomikroskobik gözlem önemlidir.

 • Adli toprak incelemede ilk aşamada makroskobik gözlem ve düşük-güç stereomikroskobik gözlem önemlidir.

 • Eğer boya fiş, farklı renkte cam ve elyaf parçacıkları sorgulanan ve kontrol edilen toprak örneklerinde bulunuyorsa bu sorgulayan kişi için şanstır.

 • İnceleme bu olağandışı maddeler üzerinde odaklanmış olabilir ve bu durumda toprak geri planda kalmış bir delil olur.Olağan dışı maddenin toprak delilinin ve ilgili malzemelerin belirlenmesi için anahtar olduğu bazı olaylar var.

 • Olağan dışı maddenin toprak delilinin ve ilgili malzemelerin belirlenmesi için anahtar olduğu bazı olaylar var.

 • Kalifornia’da bir cinayet davasında mağdur kişinin cesedi petrol kuyusuna atılmış ve kapağında bulunan kum oradan 300 mile güneye ait.

 • Petrol kuyusundaki toprak malzemesi şüphelinin arabasındaki ile karşılaştırılıyor.

 • Arabadan alınan sorgulanan toprak örneği petrol kuyusu kapağındaki ile aynı kaya parçalarına sahip çıkıyor.Density Gradient Technique

 • Density Gradient Technique

 • Petraco’nun bildirdiği gelişmiş bir teknik. Yoğunluk değişim kolonunda bromoform/bromobenzene veya bromoform/absolute alcohol kullanılıyor.

 • Ama bu yoğunluk (2.89-1.50 g/mL) toprak minerallerinin bulunduğu tüm yoğunluk aralığını kapsamıyor.

 • Bu yöntemi daha az değerli hale getiren en büyük sorun budur.

 • Sadece analiz üreten aşamada değil gözlem aşamasında da bu tekniğin problemleri var; iki tamamen farklı mineral için aynı gözlem sonucunu verebiliyor aynı yoğunluğa sahip olduğundan dolayı.Toprak; çevre ve doğal olaylardan direkt olarak etkilenen maddedir. Bu nedenle aynı olay yerinin her adımı bile değişik özellikler gösterebilmektedir.

 • Toprak; çevre ve doğal olaylardan direkt olarak etkilenen maddedir. Bu nedenle aynı olay yerinin her adımı bile değişik özellikler gösterebilmektedir.

 • Şüpheli araçların çeşitli bölümlerinden (tekerlek, çamurluk, paspas vb.) ve şahısların ayakkabılarından alınan toprak örneklerinin olay yerinden alınan toprak örnekleri ile karşılaştırılması yapılır.

 • Toprak karşılaştırmalarında, daha  çok şahısların üzerine sürünen, yapışan (çamur) veya elbiselerin cep ve pantolon paçaları içine giren örnekler dış ortamdan fazla etkilenmediğinden olumlu ve sıhhatli sonuçlar verebilmektedir.Olay yerinden ve şüpheli şahısların ayakkabıları ve giysileri üzerinden veya araçların çeşitli bölümlerinden toplanan, toprak örneklerinin  mukayese analizler yapılmaktadır. 

 • Olay yerinden ve şüpheli şahısların ayakkabıları ve giysileri üzerinden veya araçların çeşitli bölümlerinden toplanan, toprak örneklerinin  mukayese analizler yapılmaktadır. 

 • Toprak örnekleri toplanırken;

 • Alınan deliller ayrı ayrı poşetlere koyularak, alındığı bölgeler ayrıntılı belirtilmelidir.

 • Elde edilen toprak örnekleri ıslak halde ise, oda sıcaklığında kurutulduktan sonra gönderilmelidir.

 • Laboratuarda birden fazla analiz yöntemi uygulandığından, toprak örneklerinin en az 5 gram gönderilmesi gerekmektedir.Boya Analizi

 • Boya AnaliziÇevremizde yüzeyleri çeşitli boyalarla boyanmış milyonlarca nesne bulunmaktadır. Bu nedenle boya, suçların aydınlatılması için oldukça geçerli bir delildir. “Bir otonun duran bir otoya veya bir şahısa çarpıp kaçması; evden, iş yerinden hırsızlık olaylarında; pankart yazılması ve duvarlara slogan yazılması sırasında şüphelilerin giysi, ayakkabı, elleri üzerine ve tırnak aralarına bulaşan boyalar; dokümanların aynı kalem tarafından yazılıp yazılmadığı; bir kadına saldıran adamın giysisi üzerine bulaşan dudak boyaları ile bardak, sigara izmariti, kağıt mendil vb. üzerine transfer olan çeşitli boyalar bunun yaygın örnekleridir.”

 • Çevremizde yüzeyleri çeşitli boyalarla boyanmış milyonlarca nesne bulunmaktadır. Bu nedenle boya, suçların aydınlatılması için oldukça geçerli bir delildir. “Bir otonun duran bir otoya veya bir şahısa çarpıp kaçması; evden, iş yerinden hırsızlık olaylarında; pankart yazılması ve duvarlara slogan yazılması sırasında şüphelilerin giysi, ayakkabı, elleri üzerine ve tırnak aralarına bulaşan boyalar; dokümanların aynı kalem tarafından yazılıp yazılmadığı; bir kadına saldıran adamın giysisi üzerine bulaşan dudak boyaları ile bardak, sigara izmariti, kağıt mendil vb. üzerine transfer olan çeşitli boyalar bunun yaygın örnekleridir.”Bunun için en iyi alma yöntemi boya tabakasını keserek ve en alttan sıyırarak almaktır. Keskin bir bıçak ağzı veya neşter bu amaçla kullanılabilir.

 • Bunun için en iyi alma yöntemi boya tabakasını keserek ve en alttan sıyırarak almaktır. Keskin bir bıçak ağzı veya neşter bu amaçla kullanılabilir.

 • Hırsızlık için binalara veya işyerlerine girişte kullanılan aletler bir boya izi bırakabilir.Kontrol boyası , şüpheli aletle temas etmiş bütün yüzeylerden alınmalıdır.

 • Duvarlara yazı yazılmasında duvardaki yazı örneğinden başka boyanmamış duvar sıvasından da numune alınmalıdır.Ayrıca şüpheli kişi yakalanırsa; ellerinde, tırnakları arasında, giysilerinde, ayakkabılarında boya bulaşıkları varsa incelenmek üzere laboratuvara gönderilmelidir.

 • Boya delillerini toplarken karşılıklı bulaşmayı önlemek için tedbir alınmalıdır.Örneğin, bir yağlı boya bileşimi başlıca şunları içerir: 1- Bağlayıcı maddeler (reçine) 2- Boyar maddeler (pigment)

 • Örneğin, bir yağlı boya bileşimi başlıca şunları içerir: 1- Bağlayıcı maddeler (reçine) 2- Boyar maddeler (pigment)

 • 3- Dolgu maddeleri

 • 4- İncelticiler (Çözücü)

 • 5- Köpüklenmeyi önleyiciler,

 • 6- Kaymaklanmayı önleyiciler,

 • 7- Çökelmeyi önleyiciler, 8- Plastikleştiriciler, 9- UV- absörberleri, stabilizatörler vb.Mürekkepler genelde : ·        Demir sülfat ·        Tannik asit ·        Gallik  asit             içerir.

 • Mürekkepler genelde : ·        Demir sülfat ·        Tannik asit ·        Gallik  asit             içerir.

 • Katkı maddeleri ise :

 • ·        Geçici boya maddeleri ·        Muhafaza edici maddeler ·        Koruyucu maddeler ·        İnorganik asitlerModern boyaların farklı kimyasal bileşimleri numuneler arasında mukayesede önemli özellikler sağlarlar. Boyanın tam bir mukayesesi, boyanın hem pigmenti (boyar madde) hem de bağlayıcısının (reçine) kimyasal analizini gerektirir. Boya formülasyonlarındaki büyük değişim boyaların adli amaçla mukayesesinde önemli bilgi verir.

 • Modern boyaların farklı kimyasal bileşimleri numuneler arasında mukayesede önemli özellikler sağlarlar. Boyanın tam bir mukayesesi, boyanın hem pigmenti (boyar madde) hem de bağlayıcısının (reçine) kimyasal analizini gerektirir. Boya formülasyonlarındaki büyük değişim boyaların adli amaçla mukayesesinde önemli bilgi verir.

 • Boyaların çok çeşitli olması (oto boyası. yağlı boyalar, plastik boyalar, mürekkep boyaları, tekstil boyaları, kozmetik, gıda boyaları vs.) ve kompleks yapılarından ötürü; boyaların adli amaçla incelenmesinin bilgi ve tecrübesini pratiği ile birleştirmiş kriminalist tarafından yapılmasını zorunlu kılar.Fiziksel İncelemeler (Mikroskobik İnceleme)

 • Fiziksel İncelemeler (Mikroskobik İnceleme)

 • Kimyasal  Analiz ve İncelemeler

  • İnce Tabaka Kromatografisi
  • İnfrared Spektrofotometri
  • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)


Özellikle mukayeseli mikroskop boyaların analizinde önemli bir alettir. Tabaka sayısı, tabaka renkleri ve tonları, tabaka sırası, tabaka kalınlığı ve yüzey yapısı ayrıntılı bir şekilde incelenir.

 • Özellikle mukayeseli mikroskop boyaların analizinde önemli bir alettir. Tabaka sayısı, tabaka renkleri ve tonları, tabaka sırası, tabaka kalınlığı ve yüzey yapısı ayrıntılı bir şekilde incelenir.

 • Ayrıca hava şartları sebebiyle meydana gelen çatlama, solma, parlaklık kaybı gibi özellikler incelenebilir

 • Boya tabakaları; renk, sayı, kalınlık ve diziliş olarak birbirine uyarsa inceleyici aynı kaynaklı olduğunu çözümlemede düşünmeye başlayabilir. • Trafik kazası sırasında camın üzerine temas etmiş kırmızı renkli boyaların makroskop görüntüsü Boyalar farklı amaçlarla farklı formülasyonda yapıldıklarından farklı solventlerde çözünürler.

 •  Boyalar farklı amaçlarla farklı formülasyonda yapıldıklarından farklı solventlerde çözünürler.

 • Uygun solventle çözünen boya örnekleri TLC plakası üzerine spotlanır ve ayrılmaları sağlanır.

 • Kurutulduktan sonra ayrılan boya pigmentleri çıplak gözle ve UV ışık altında incelenir.Bir boyanın hem bağlayıcı hem de pigmenti için karakteristik bir spektrum veren analitik bir metottur. Çok ince bir film halinde hazırlanan şüpheli ve kontrol boya pulcuklarının her bir tabakasının organik bileşenlerinin IR spektrumları alınarak mukayese yapılır.

 • Bir boyanın hem bağlayıcı hem de pigmenti için karakteristik bir spektrum veren analitik bir metottur. Çok ince bir film halinde hazırlanan şüpheli ve kontrol boya pulcuklarının her bir tabakasının organik bileşenlerinin IR spektrumları alınarak mukayese yapılır.Çeşitli boyalar ve tabaka yapısına sahip olan boyaların inorganik bile­şenleri SEM ile tanımlanabilir ve boyaların mukayesesi için çok elverişlidir. Hem morfolojik hem nitel hem de nicel analizleri yapılabilir.

 • Çeşitli boyalar ve tabaka yapısına sahip olan boyaların inorganik bile­şenleri SEM ile tanımlanabilir ve boyaların mukayesesi için çok elverişlidir. Hem morfolojik hem nitel hem de nicel analizleri yapılabilir.

 • Boyanın; tabaka sayısı, tabaka sırası, tabaka renkleri ve tabaka kalınlıklarını belirler.TCL ile Mürekkep Analizi

 • TCL ile Mürekkep Analizi

 • UV-VIS Spektrofotometresi ile Mürekkep Analizi

 • KAPİLER ELEKTROFOREZ ile Mürekkep Boyalarının Analizi               Dokümanların yazıldığı yazı mürekkebinin kimyasal bileşiminin incelenmesi, bilinen ve şüpheli dokümanların aynı kalem tarafından hazırlanıp hazırlanmadığını doğrulayabilir. Hatta bize yazının yaşı hakkında da değerli bilgi verebilir.              TLC, mürekkep mukayeseleri için özellikle uygun bir tekniktir. Çoğu ticari mürekkepler, özellikle tükenmez kalem mürekkepleri gerçekte birkaç organik boyanın karışımıdırlar. Bu boyalar, ince tabaka kromatografik plakası üzerinde hızlıca ayrılabilirler. Ayrılan boyalar gözle ve görülemeyen boyalar da UV ışığı altında 254 ve 366 nm.de incelenir.

 •                Dokümanların yazıldığı yazı mürekkebinin kimyasal bileşiminin incelenmesi, bilinen ve şüpheli dokümanların aynı kalem tarafından hazırlanıp hazırlanmadığını doğrulayabilir. Hatta bize yazının yaşı hakkında da değerli bilgi verebilir.              TLC, mürekkep mukayeseleri için özellikle uygun bir tekniktir. Çoğu ticari mürekkepler, özellikle tükenmez kalem mürekkepleri gerçekte birkaç organik boyanın karışımıdırlar. Bu boyalar, ince tabaka kromatografik plakası üzerinde hızlıca ayrılabilirler. Ayrılan boyalar gözle ve görülemeyen boyalar da UV ışığı altında 254 ve 366 nm.de incelenir.Farklı boya bileşenleri içeren tükenmez kalem ve dolma kalem mürekkeplerinin UV-VIS spektrumları alınarak absorbsiyon piklerinin mukayesesi yoluyla benzerlikleri veya farklılıkları ortaya çıkarılabilir. Dalga boylarının yakınlığı ± 3 nm. farkla farklı olduğunu gösterebilir.            

 • Farklı boya bileşenleri içeren tükenmez kalem ve dolma kalem mürekkeplerinin UV-VIS spektrumları alınarak absorbsiyon piklerinin mukayesesi yoluyla benzerlikleri veya farklılıkları ortaya çıkarılabilir. Dalga boylarının yakınlığı ± 3 nm. farkla farklı olduğunu gösterebilir.              Kapiler Elektroforez ile uyuşturucu maddeler, ilaç etken maddeleri, patlayıcı maddeler, mürekkepler, inorganik anyon ve katyonlar vb. maddeler adli amaçlarla mükemmel bir şekilde ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. Örneğin, mürekkeplerin boyar madde bileşenleri bu teknik ile tek tek ayrılarak, tükenmez kalem mürekkepleri mukayese edilebilir ve her bir boya tanımlanabilir.

 •   Kapiler Elektroforez ile uyuşturucu maddeler, ilaç etken maddeleri, patlayıcı maddeler, mürekkepler, inorganik anyon ve katyonlar vb. maddeler adli amaçlarla mükemmel bir şekilde ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. Örneğin, mürekkeplerin boyar madde bileşenleri bu teknik ile tek tek ayrılarak, tükenmez kalem mürekkepleri mukayese edilebilir ve her bir boya tanımlanabilir. • Cam AnaliziÇeşitli olaylarda (trafik kazası, hırsızlık, cinayet,   vb.), olay yerinden elde edilen cam parçaları ile şüpheli şahıs, araç veya yerlerden elde edilen cam parçalarının analiz ve incelemeler yoluyla karşılaştırılarak aralarında ilişki olup olmadığının belirlenmesi.

 • Çeşitli olaylarda (trafik kazası, hırsızlık, cinayet,   vb.), olay yerinden elde edilen cam parçaları ile şüpheli şahıs, araç veya yerlerden elde edilen cam parçalarının analiz ve incelemeler yoluyla karşılaştırılarak aralarında ilişki olup olmadığının belirlenmesi.Hırsızlık, trafik kazalarında vurup kaçma olaylarında, ne taraftan ateş edildiğinin belirlenmesinde olay yerinde bulunan bir cam parçacığı veya bir aletle kesilmiş, delinmiş pencere camı olayın aydınlatılmasına yardımcı olur.

 • Hırsızlık, trafik kazalarında vurup kaçma olaylarında, ne taraftan ateş edildiğinin belirlenmesinde olay yerinde bulunan bir cam parçacığı veya bir aletle kesilmiş, delinmiş pencere camı olayın aydınlatılmasına yardımcı olur.

 • Cam, kan, saç ve iplik gibi farklı tipteki delillerle ortak bir çıkış noktası yakalamak genellikle mümkün olmaz. Ancak, karşılaştırma işleminde ortaya çıkan kimliklendirmenin derecesini belirtmek genellikle olasılık kapsamındadır.Kimliklendirme, parmak izi, alet izi, kurşunların üzerindeki izler, kırık cam parçaları, insan saç ve tüyleri, tekstil iplikleri ve toprak örnekleri gibi fiziksel deliller için gerçekleştirilir.

 • Kimliklendirme, parmak izi, alet izi, kurşunların üzerindeki izler, kırık cam parçaları, insan saç ve tüyleri, tekstil iplikleri ve toprak örnekleri gibi fiziksel deliller için gerçekleştirilir.

 • Mikroskobik cam parçaları, hangi objeye ait olduğuna bakılmaksızın (şişe, cam, başucu lambası) aynı teknikler kullanılarak karşılaştırılacaklardır.• AAS (Atomic Absorbtion Spectrophotometer)   • ICP (Inductively Coupled Plasma)   • MAS (Molecular Absorbtion Spectrophotometer)   • DTA-TG (Differential Thermal Analysis-Thermal Gravimetry)   • XRD (X-Ray Diffraction)   • IR (Infrared Spectroscopy)   • XRF (X-Ray Fluorescence)   • EMP (Electron Microprobe)   • OES (Optical Emission Spectrometer)   • MS (Mass Sectrometer)   • C-S (Carbon Sulphur Analyzer)   • Geleneksel Kimyasal Analizler  

 • • AAS (Atomic Absorbtion Spectrophotometer)   • ICP (Inductively Coupled Plasma)   • MAS (Molecular Absorbtion Spectrophotometer)   • DTA-TG (Differential Thermal Analysis-Thermal Gravimetry)   • XRD (X-Ray Diffraction)   • IR (Infrared Spectroscopy)   • XRF (X-Ray Fluorescence)   • EMP (Electron Microprobe)   • OES (Optical Emission Spectrometer)   • MS (Mass Sectrometer)   • C-S (Carbon Sulphur Analyzer)   • Geleneksel Kimyasal Analizler  Çalışma Prensibi :

 • Çalışma Prensibi :

 • Maddelerin yüzeylerinin mikro yapısını yüksek çözünürlükte görüntülenmesi ve bu yüzeyler üzerinde elementel analizlerin yapılması

 • Kullanıldığı Alanlar :

 • Taramalı elektron mikroskobu kriminal olayları aydınlatmak için yapılan çalışmalarda delil teşkil edebilecek aşağıda genel örnekleri verilen maddelerin analizleri ve mukayeseleri için kullanılmaktadır.

 • Lif, boya, cam, kağıt vb. malzeme mukayeseleri,

 • Atış artıklarının tespiti,

 • Muhtelif metal analizleri

 • Biyolojik numunelerin incelenmesi,

 • Elektriksel ark artıklarının tespiti gibi konularda ve elektron mikroskop ile analize uygun tüm maddelerin analizlerinde.Cam, Adli Bilimler alanında suçun aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli-mağdur-olay yeri bağlantısını kurmayı sağlayabilecek fiziksel delillerdendir. GRIM 2 Cam Kırılma İndisi Tayini Cihazı, Olay yerinden, mağdurdan veya şüpheliden elde edilebilecek çok küçük boyutlardaki cam parçacıklarının incelendiği ve kırılma indislerinin tayininin yapılabildiği bir cihazdır.

 • Cam, Adli Bilimler alanında suçun aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli-mağdur-olay yeri bağlantısını kurmayı sağlayabilecek fiziksel delillerdendir. GRIM 2 Cam Kırılma İndisi Tayini Cihazı, Olay yerinden, mağdurdan veya şüpheliden elde edilebilecek çok küçük boyutlardaki cam parçacıklarının incelendiği ve kırılma indislerinin tayininin yapılabildiği bir cihazdır.Kırılma indisi tayini cam parçacıklarının uygun bir sıvı içerisine konulması ve sıcaklığın değişimiyle mikroskop ile gözlenmesiyle yapılır. Sıcaklığın hassas bir şekilde arttırılması ile ortam sıcaklığı, kullanılan sıvının kırılma indisinin cam parçacıklarının kırılma indisiyle aynı olduğu bir sıcaklığa ulaşılır ve bu noktada mikroskoptaki cam parçacıklarının görüntüsü kaybolur. Böylece kullanılan sıvının sıcaklık değişimi ile kırılma indisindeki değişimden faydalanılarak camın kırılma indisi hesaplanır. PC destekli olan GRIM 2 Cam Kırılma İndisi Tayini Cihazı ile incelenecek olan her bir cam numunesinin kırılma indisleri belirlenerek aralarında mukayese yapılır

 • Kırılma indisi tayini cam parçacıklarının uygun bir sıvı içerisine konulması ve sıcaklığın değişimiyle mikroskop ile gözlenmesiyle yapılır. Sıcaklığın hassas bir şekilde arttırılması ile ortam sıcaklığı, kullanılan sıvının kırılma indisinin cam parçacıklarının kırılma indisiyle aynı olduğu bir sıcaklığa ulaşılır ve bu noktada mikroskoptaki cam parçacıklarının görüntüsü kaybolur. Böylece kullanılan sıvının sıcaklık değişimi ile kırılma indisindeki değişimden faydalanılarak camın kırılma indisi hesaplanır. PC destekli olan GRIM 2 Cam Kırılma İndisi Tayini Cihazı ile incelenecek olan her bir cam numunesinin kırılma indisleri belirlenerek aralarında mukayese yapılır • Sonuçİşlenen her suç, toplum hayatında büyük yaralar açmaktadır. Toplum hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, toplumsal adaletin ve vicdanın sağlanabilmesi için suç ile açılan bu yaraların kısa sürede iyileştirilmesi yani suçun aydınlatılması, suçluların yakalanması gerekir.

 • İşlenen her suç, toplum hayatında büyük yaralar açmaktadır. Toplum hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, toplumsal adaletin ve vicdanın sağlanabilmesi için suç ile açılan bu yaraların kısa sürede iyileştirilmesi yani suçun aydınlatılması, suçluların yakalanması gerekir.

 • Adaletin sağlıklı işlemesini sağlayan en önemli faktör ; işlenen suçtaki karanlık noktaların maddi suç delilleri ile aydınlatılması ve suç teşkil eden olayların çözülmesinde bilimsel yöntemlerin kullanılmasıdır. Bunda da en büyük görev Adli Tıp Kurumu’na düşmektedir.

 • “Olay yeri incelemesi ile elde edilen en önemli unsur maddi delillerdir. Bu tür deliller şüphelinin aleyhine, suçsuzun lehine dilsiz birer tanıktır.” • Kimliklendirme, parmak izi, alet izi, kurşunların üzerindeki izler, kırık cam parçaları, insan saç ve tüyleri, tekstil iplikleri ve toprak örnekleri gibi fiziksel deliller için gerçekleştirilir. Parmak izleri, alet izleri, kurşunlar ve kırık camlarda (yap-boz parçaları), direkt fiziksel karşılaştırma ve eşleştirme yapmak mümkündür. Bu teknikler uygun şartlarda ikna edici kimliklendirmeler sağlayabilir.

 • Bu yüzden cam, toprak, boya gibi bulguların Adli Kimyada, kimliklendirmede önemi çok büyüktür.Şüphelenilen ve bilinen bulgular karşılaştırıldığında, üç ayrı sonuç ortaya çıkar: (1) Karşılaştırılan bütün özellikler birbirine uygundur. Bu durumda, ortak bir çıkış noktası olasılığı vardır (ya da fiziksel görünüşün tarife ve parmak izlerini birbirlerine tıpatıp uyduğu durumlarda kanıtlanabilir). (2) Bulgular birbirlerine uymaz. Bu durumda, ortak bir çıkış noktası bulma şansı ortadan kalkar. Dışarıda bırakılan bulgular kişi ve fiziksel delil arasında bir bağlantının var olmadığını kanıtlar. Bu tür bulgular soruşturmanın ilerlemesine yardımcı olur. (3) Bazı olgularda bulgular, sonuç veren bir karşılaştırma yapabilmek için yetersiz kalır. Böyle bir durumda ise, bulguların sınıfsal özellikleri göz önüne alınır, ancak ortak bir çıkış noktasının varlığı olasılığı üzerine bir sonuca varılamaz.

 • Şüphelenilen ve bilinen bulgular karşılaştırıldığında, üç ayrı sonuç ortaya çıkar: (1) Karşılaştırılan bütün özellikler birbirine uygundur. Bu durumda, ortak bir çıkış noktası olasılığı vardır (ya da fiziksel görünüşün tarife ve parmak izlerini birbirlerine tıpatıp uyduğu durumlarda kanıtlanabilir). (2) Bulgular birbirlerine uymaz. Bu durumda, ortak bir çıkış noktası bulma şansı ortadan kalkar. Dışarıda bırakılan bulgular kişi ve fiziksel delil arasında bir bağlantının var olmadığını kanıtlar. Bu tür bulgular soruşturmanın ilerlemesine yardımcı olur. (3) Bazı olgularda bulgular, sonuç veren bir karşılaştırma yapabilmek için yetersiz kalır. Böyle bir durumda ise, bulguların sınıfsal özellikleri göz önüne alınır, ancak ortak bir çıkış noktasının varlığı olasılığı üzerine bir sonuca varılamaz.http://www.jandarma.tsk.mil.tr/kriminal/turkish%20internet/kima/kimya/muktoprak.htm

 • http://www.jandarma.tsk.mil.tr/kriminal/turkish%20internet/kima/kimya/muktoprak.htm

 • http://www.jandarma.tsk.mil.tr/kriminal/turkish%20internet/kima/kimya/bulgu.htm

 • 13th INTERPOL Forensic Science Symposium, Lyon, France, October 16-19 2001

 • http://www.caginpolisi.com.tr/66/36-37-38-39-40-41.htm

 • http://www.eskisehir.pol.tr/subeler/olayyeri/

 • http://www.adlitip.org/?p=218

 • http://www.adlitip.org/?p=107

 • http://kriminal.iem.gov.tr/kimya.htm

 • http://www.forensic-access.co.uk/forensic-access-publications/benchmark-newsletter/glass-analysis.htm

 • http://www.forensic.gov.uk/html/services/expert-solutions/glass-paint/

 • http://www.enotes.com/forensic-science/glass

 • http://www.enotes.com/forensic-science/paint-analysis

 • http://www.frmtr.com/tip-biyoloji-farmakoloji/944954-adli-tip-pdt.html

 • http://www.kimyaevi.org/dokgoster.asp?dosya=570001065

 • http://www.sisecam.com.tr/ar_ge/arge.html

 • http://www.adlitip.org/?p=218

 • http://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2006/200600672.pdfDinlediğiniz için teşekkürler…

 • Dinlediğiniz için teşekkürler…
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə