Nivell intermedi 3 dossier de tasquesYüklə 0,71 Mb.
səhifə1/6
tarix18.08.2018
ölçüsü0,71 Mb.
  1   2   3   4   5   6


NIVELL INTERMEDI 3

DOSSIER DE

TASQUES


Reconeixement-NoComercial-Compartir amb la mateixa llicència 2.5 Espanya

Sou lliure de:copiar, distribuir i comunicar públicament l'obrafer-ne obres derivades

Amb les condicions següents:Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per a l'ús que feu de l'obra).No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, només podeu distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta.

· Quan realitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra.

· Alguna d'aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d'autor.

· No hi ha res en aquesta llicència que menyscabi o restringeixi els drets morals de l'autor.Els drets derivats d'usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l'anterior.

Això és un resum del text legal de la llicència completa

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca
© 2010 Consorci per a la Normalització Lingüística

1a. revisió setembre 2010
Autores:

Montse Campoy, Emma Giménez i Núria Tarridas del CNL Vallès Occidental 3

Agraïm a la Secretaria de Política Lingüística la cessió d’alguns continguts de l’obra Itineraris d’aprenentage llengua catalana nivell intermedi

Aquesta és una obra derivada dels Dossiers de material del nivell Intermedi 1 dels autors: Xavier Abelló, Jordi Esteban i Lali Panyella00. Índex
1. Unitat 1, Treballem amb seguretat, 4

Tasca 1, 5

Tasca 2, 13

Tasca 3, 19

Tasca final, 25
2. Unitat 2, Moure’ i conviure a la ciutat, 27

Tasca 1, 28

Tasca 2, 31

Tasca 3, 35

Tasca final, 45
3. Unitat 3, Si vols ser feliç, diverteix-te, 49

Tasca 1, 50

Tasca 2, 58

Tasca 3, 64
4. Unitat 4, Em vull formar, 67

Tasca 1, 68

Tasca 2, 76

Tasca 3, 80

Tasca final, 85
5. Unitat 5, La cultura popular en la societat actual, 87

Tasca 1, 88

Tasca 2, 93

Tasca 3, 95

Tasca final, 98

UNITAT 1

TREBALLEM AMB SEGURETAT?

Tasca 1


Treballem amb seguretat?

A l’emissora de ràdio de la vostra ciutat emeten un programa titulat A la feina, cap risc, en què tracten sobre la seguretat als diferents sectors laborals i deixen les línies obertes a les opinions dels oients. En aquesta tasca, començareu a preparar la vostra intervenció al programa, que dureu a terme a la tasca final. En concret, haureu de formar-vos una opinió clara i concisa sobre la seguretat al sector laboral en què treballeu.Situem-nos

Abans de començar amb la feina, llegiu el text de l’estatut dels treballadors que trobareu a sota. Després formeu grups. Per fer-ho, parleu amb els companys i companyes de classe sobre la vostra feina i agrupeu-vos per afinitats o semblances laborals.

Comenteu el text que acabeu de llegir amb els companys, si el coneixíeu, si a la vostra feina us n’havien informat, dels vostres drets i de les vostres obligacions.


Estatut dels treballadors

Article 19

Seguretat i higiene

19.1 El treballador, en la prestació dels serveis, té dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i higiene.

19.2 El treballador està obligat a observar al lloc de treball les mesures legals i reglamentàries de seguretat i higiene.

19.3 En la inspecció i el control d’aquestes mesures que siguin d’observança obligada per part de l’empresari, el treballador té dret a participar per mitjà dels seus representants legals en el centre de treball si no hi ha òrgans o centres especialitzats competents en la matèria d’acord amb la legislació vigent.

19.4 L’empresari està obligat a facilitar una formació pràctica i adequada en matèria de seguretat i higiene als treballadors que contracta, o si canvien de lloc de treball o han d’aplicar una nova tècnica que pugui ocasionar riscos greus per a ells o per als companys o per a tercers, tant si és amb serveis propis com si és amb la intervenció dels serveis oficials corresponents. El treballador està obligat a seguir aquestes ensenyances i a fer les pràctiques quan tinguin lloc dins la jornada laboral o en altres hores, però descomptant de la jornada el temps que hi hagi esmerçat.19.5 Els òrgans interns de l’empresa competents en matèria de seguretat i, si no n’hi ha, els representants legals dels treballadors en el centre de treball que considerin que hi ha una probabilitat seriosa i greu d’accident per la inobservança de la legislació aplicable en la matèria, han de requerir l’empresari per escrit perquè adopti les mesures oportunes que facin desaparèixer l’estat de risc; si la demanda no és atesa en un termini de 4 dies, s’han d’adreçar a l’autoritat competent. Aquesta autoritat, si considera les circumstàncies al·legades, mitjançant resolució fundada, ha de requerir l’empresari perquè adopti les mesures de seguretat apropiades o perquè suspengui les activitats a la zona o al local de treball o amb el material en perill. També pot ordenar, amb els informes tècnics necessaris, la paralització immediata de la feina si es considera que hi ha risc greu d’accident.

Si el risc d’accident és imminent, la paralització de les activitats por ser acordada per decisió dels òrgans competents de l’empresa en matèria de seguretat o pel 75% dels representants dels treballadors en empreses amb processos discontinus i de tots els representants dels treballadors en les empreses el procés de les quals sigui continu.

Aquest acord s’ha de comunicar immediatament a l’empresa i a l’autoritat laboral, la qual, en 24 hores, ha d’anul·lar o ratificar la paralització acordada.

http://www10.gencat.net/treball_scst/AppJava/0000_Seguretat.jsp


Activitat 1

En els mateixos grups que heu constituït, i després de la lectura i posterior debat sobre el text anterior, decidiu si el sector laboral al qual pertanyeu és segur o no.

Aquestes estructures també us poden ajudar durant la discussió del vostre grup:

Per expressar l’opinió

Opino/ Penso/Crec que... i també que...

És evident que...

Ningú no pot negar que... i que...

Hi ha qui diu que..., però jo sóc del parer que...

Per expressar desacord

No estic d’acord ni amb... ni amb...

Ho sento però aneu molt equivocats perquè...

Què dius/dieu ara! No tens/teniu raó.

Vas molt desencaminat. Per mi,...

Que no ho veus que...


Apunteu de forma esquemàtica la conclusió a què heu arribat pel que fa a la seguretat del vostre sector laboral.

Sector laboral
És segur?
Decidiu ara quins són els tres perills o els tres riscos més freqüents del sector en què treballeu. Mireu d’arribar a un consens general entre tots els membres del grup.

Marqueu quins són els perills o els riscos més freqüents del sector laboral

Caigudes
Perills posturals
Sobreesforços
Trastorns de la veu
Sensibilització cutània
Riscos ergonòmics
Accidents de trànsit
Situacions d’emergència
Altres
Quan hàgiu acabat, exposeu l’opinió del vostre grup a la resta de companys i companyes. Comenteu les semblances i les diferències d’opinió que hi hagi als diferents grups i mireu de trobar-ne els motius.

Activitat 2

Les conjuncions de coordinació

Les oracions es poden coordinar o subordinar, entre les conjuncions que coordinen trobem les copulatives, disjuntives, adversatives, consecutives, il·latives i distributives.copulatives

uneixen i sumen

i, ni

disjuntives

expressen alternativa

o, o bé, o si no

adversatives

expressen contrarietat o oposició

però, sinó (que)

il·latives

expressen conseqüència

doncs, per tant

distributives

expressen distribució

o ... o, ara ... ara, ni ...ni

Fixeu-vos en els següents exemples:

Van anar a treballar, però van trobar l’empresa tancada.

Ja portes tres anys treballant-hi, per tant t’haurien de fer fix.

No cal que aneu al despatx ni que hi truqueu, no hi ha ningú.

Pots signar el contracte o el pots ensenyar abans a un advocat.

En Joan no està assegurat, per tant haurà de demanar al seu cap que l’asseguri.

No era un contracte indefinit, sinó d’obra i servei.

O signes el contracte amb aquestes condicions o te’n vas al carrer.

Exercici 1

Ompliu els buits de les oracions següents amb la conjunció adequada.  • No hi havia ........ botes ......... ulleres protectores, ........... vaig haver d’acabar la feina un altre dia.

  • Ens va demanar que li arregléssim la teulada, .......... no tenia cap escala per deixar-nos .......... vam haver de tornar al taller a buscar-ne una.

  • .......... ens diu una cosa, ........... ens en diu una altra, no acabarem mai la feina!

  • Si vas a la reunió i et proposen un altre acord ......... ens truques al despatx per consultar-nos .......... prens tu mateixa la decisió que creguis més adequada i ja en parlarem.

  • Demà aniré al despatx .......... em quedaré a casa treballant.

  • No era una feina de venedor, .......... de cap de vendes.

  • Demà és festa, .......... haurem de deixar aquesta feina per demà passat.

Quan escrigueu el text de l’activitat següent, mireu d’utilitzar algunes d’aquestes conjuncions per tal d’expressar l’opinió del teu grup.

Exercici 2

Per redactar el text també podeu fer servir algun d’aquests substantius i adjectius relacionats amb la seguretat i higiene laboral.Substantius

Adjectius

protecció

prevenció

precaució

risc

profilaxi

incident


accident

emergència

mesura

evacuaciósimulacre

detecció


extinció

urgència


protegit

previngut / previsor

caut / cautelós

arriscat

profilàctic
insà

sa/insà


saludable

tòxic


abrusador

hipotèrmic

nafrat


Coneixeu el significat de totes aquestes paraules? Si no el coneixeu, busqueu-lo al diccionari.

Fixeu-vos que els mots en cursiva pertanyen a la mateixa família de paraules. Sabeu com s’han format els adjectius? Busqueu les paraules de la família dels altres mots que hi ha a la graella.Exercici 3

Nom i cognoms: _____________________________________________________

Finalment redacteu individualment en el quadre següent l’opinió del vostre grup sobre la seguretat al vostre sector laboral i els principals riscos o perills que té. Quan el tingueu a punt, lliureu-lo al professor perquè us digui si ho heu fet bé.Conserveu aquesta opinió perquè serà la primera part de l’esquema de la intervenció que fareu al programa de ràdio de la tasca final.

Activitat 3
Els verbs de doble arrel

En català, hi ha tres verbs de la segona conjugació que tenen doble arrel: néixer (o nàixer), jeure (o jaure) i treure (o traure). Fixeu-vos en la seva conjugació:néixer o nàixer

jeure o jaure

treure o traure

Present Indicatiu

Imperfet

Indicatiu

Futur Indicatiu

Present Indicatiu

Imperfet

Indicatiu

Futur Indicatiu

Present Indicatiu

Imperfet

Indicatiu

Futur Indicatiu

neixo

neixes


neix

naixem


naixeu

neixennaixia

naixies


naixia

naixíem


naixíeu

naixien


naixeré

naixeràs


naixerà naixerem naixereu

naixeran


jec

jeus


jeu

jaiem


jaieu

jeuen


jeia

jeies


jeia

jèiem


jèieu

jeien


jauré

jauràs


jaurà

jaurem


jaureu

jauran


trec treus

treu


traiem

traieu


treuen

treia treies

treia


trèiem

trèieu


treien

trauré

trauràs


traurà traurem

traureu


trauran

Observeu els diferents temps, quan s’escriuen amb a o amb e a l’arrel del verb? Podríeu atrevir-vos a deduir una regla? Recordeu el que heu après sobre la vocal neutra, sobre les síl·labes tòniques i àtones.


S’escriu a en les síl·labes ..............

En les síl·labes àtones, s’escriu ................


Exercici 1

Ompliu els buits de les frases següents amb la forma verbal adequada dels verbs néixer, jeure i treure.

En Pere sempre j....ia al sofà de casa i la seva mare li deia que mai no faria res de bo si no s’espavilava una mica. La seva mare hauria volgut que hagués n....scut en dilluns, però ell havia n....scut en diumenge. Vet aquí la mandra que sempre arrossegava! Cada dia li demanava que tr....gués les escombraries; però passaven els dies, un darrere l’altre, i les escombraries s’anaven acumulant al pati. Fins que un dia el seu pare, tip i cuit de veure la muntanya d’escombraries que s’hi anava acumulant, li va dir: “O tr....us tu les escombraries o et tr....uré jo de casa!”. En Pere va seguir j....ient al sofà, sense moure una cella, aleshores el seu pare va agafar una xurriaca i li va etzibar una xurriacada. En Pere es va aixecar d’una revolada i va córrer cap al pati. En aquell moment passava el camió d’escombraries i les hi va llençar amb tanta traça que semblava que en lloc de n....ixer per j....ure, hagués n....scut per ser el Pau Gasol del poble.

Activitat 4

Comprensió Oral

Ara escoltareu una notícia relacionada amb la feina, marqueu a la graella de sota quines afirmacions són correctes i quines no ho són.

V

F

El departament de turisme de Queensland paga per fer de turista a una illa tropical.Ofereix 12.000 euros per dia d’estada a l’illa.Només poden demanar la feina persones de nacionalitat australiana.Els candidats hauran de nedar i fer submarinisme.El govern de Queensland s’ha gastat més de 800.000 euros en aquesta estratègia de màrqueting.El departament de turisme va rebre el mateix dia de la publicació de l’anunci milers de sol·licituds de tot el món.El web es va col·lapsar i encara no funciona.Tasca 2

Arguments constructius

No n’hi ha prou a donar l’opinió sense explicar els motius per què pensem d’aquesta manera pel que fa a la seguretat al sector laboral en què treballem.

En aquesta tasca continuarem preparant la intervenció per al programa A la feina, cap risc. En concret haureu de buscar els arguments necessaris per justificar l’opinió a què heu arribat a la tasca anterior amb la finalitat de convèncer els oients que us escoltin.

Activitat 1

Exercici 1

Substitució del CC i del CPrep

Hi ha verbs que de manera obligatòria van seguits d’una preposició i, per tant, demanen un complement de règim o complement preposicional. Alguns d’aquests verbs són: pensar, comptar, prescindir, atendre, adonar, abstenir, conformar, etc.

Aquest complement el podem substituir per un pronom, mira la graella següent:


Verb

Preposició

Pronom

pensar

en

hi

comptar

amb

hi

prescindir

de

en

atendre

a

hi

adonar-se

de

en

abstenir-se

de

en

conformar-se

amb

hi

També podem substituir els complements circumstancials:Verb

Preposició

Pronom

Treballar

a / en

hi

Prescindir

de

en


Yüklə 0,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə