Notă informativă rs nr. 6/2008 ajutor reabilitareYüklə 19,01 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü19,01 Kb.

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF

EUROOPA KONTROLLIKODA

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

EUROPEAN COURT OF AUDITORS

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPACORTE DEI CONTI EUROPEA

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

EUROPOS AUDITO RŪMAIEURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

IL-QORTI EWROPEA TA’ L-AWDITURI

EUROPESE REKENKAMER

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENECA/08/13

Luxemburg, 2008/07/10

Nota informativă a Curţii de Conturi Europene referitoare la Raportul special nr. 6/2008 privind ajutorul pentru reabilitare acordat de Comisia Europeană în urma tsunamiului şi a uraganului Mitch 1

Tsunamiul produs în 26 decembrie 2004 în Oceanul Indian a făcut peste 200 000 de victime şi a cauzat pagube care s-au ridicat la cca 10 miliarde de euro. Ajutorul umanitar de urgenţă oferit de Comisie ca răspuns la catastrofă, al cărui scop era să salveze vieţi şi să răspundă nevoilor imediate ale persoanelor afectate, a fost urmat de un ajutor pentru reabilitare pe termen mai lung în valoare de cca 300 de milioane de euro, al cărui scop era să reconstruiască infrastructura de bază şi să ofere o bază pentru o dezvoltare durabilă. Curtea a examinat ajutorul umanitar oferit de Comisie ca răspuns la tsunami în Raportul special nr. 3/2006, auditul care a stat la baza prezentului raport examinând faza de reabilitare ulterioară. Sfera auditului a fost extinsă pentru a include ajutorul pentru reabilitare în valoare de 250 de milioane de euro acordat de Comisie în urma uraganului Mitch, care a lovit America Centrală în octombrie 1998.Curtea a efectuat vizite de audit la parteneri şi la proiecte implementate în Nicaragua, Honduras, Indonezia şi Sri Lanka pentru a examina dacă nevoile în materie de reabilitare ale persoanelor afectate de cele două catastrofe au fost identificate în mod adecvat de către Comisie, precum şi dacă ajutorul a fost implementat în mod eficient şi în timp util. Auditul a urmărit, de asemenea, să determine dacă proiectele au obţinut rezultatele scontate, de exemplu în ceea ce priveşte crearea unor raporturi satisfăcătoare cu ajutorul de urgenţă acordat anterior şi cu dezvoltarea ulterioară pe termen mai lung.

În ceea ce priveşte identificarea nevoilor, Curtea a constatat că, în urma celor două catastrofe, Comisia a elaborat o strategie de reabilitare în mai puţin de şase luni. Cu toate acestea, după uraganul Mitch, procesul de concepere, care a permis transpunerea strategiei în proiecte punctuale, a durat până în octombrie 2002, cu alte cuvinte patru ani de la producerea catastrofei. După tsunami, faza de concepere a fost mai rapidă, prevăzând, de asemenea, o mai strânsă coordonare şi consultare cu ţările beneficiare la nivel naţional şi local.

În ceea ce priveşte implementarea ajutorului, intervenţia cea mai rapidă a avut loc în Indonezia, unde s-au realizat un număr mare de activităţi în cei doi ani care au urmat tsunamiului, graţie Fondului fiduciar cu donatori multipli (Multi-Donor Trust Fund) al Băncii Mondiale, la care Comisia a contribuit cu cca 200 de milioane de euro. După producerea celor două catastrofe, Comisia nu a verificat dacă s-au elaborat, pentru toate proiectele, obiective clar cuantificate din punctul de vedere al realizărilor sau dacă sistemele generau suficiente informaţii pentru a demonstra eficienţa implementării. Cu toate acestea, Comisia a reuşit să amelioreze calitatea informaţiilor venite de la Fondul fiduciar cu donatori multipli. În Sri Lanka, unde ajutorul acordat de Comisie, în valoare de 95 de milioane de euro, a fost canalizat prin intermediul unor organizaţii internaţionale, nu se instituiseră încă, pentru toate proiectele, proceduri de monitorizare şi de supraveghere.

În ceea ce priveşte rezultatele obţinute, un număr mare de realizări au văzut lumina zilei. Creşterile de preţuri au determinat însă o reducere a numărului acestora, în Sri Lanka realizările fiind şi mai puţine, în mare parte din cauza reînceperii conflictului care afectează această ţară. În Indonezia, vizibilitatea intervenţiei Uniunii în ochii beneficiarilor şi ai donatorilor a fost redusă, deoarece fondurile au fost canalizate prin intermediul Fondului fiduciar cu donatori multipli. Raportul cu ajutorul umanitar acordat anterior s-a dovedit a fi mai strâns în cazul tsunamiului în comparaţie cu uraganul Mitch. Raportul cu dezvoltarea pe termen mai lung după producerea celor două catastrofe a fost unul mai strâns, întrucât, de cele mai multe ori, proiectele au constat mai curând în activităţi de dezvoltare decât în activităţi de reabilitare, crescând astfel perspectivele de sustenabilitate. Cu toate acestea, proiectele nu au identificat într-o măsură suficientă paşii de urmat în vederea asigurării continuităţii activităţilor după terminarea finanţării proiectului.

Pe baza observaţiilor pe care le-a formulat, Curtea face următoarele recomandări:  • Comisia ar trebui să îşi dezvolte în continuare abordarea adoptată după tsunami, care permite o concepere rapidă a proiectelor de reabilitare şi presupune cooptarea beneficiarilor în vederea sporirii implicării autorităţilor locale şi a sustenabilităţii.

  • În vederea îmbunătăţirii supravegherii fondurilor, Comisia ar trebui, pe de o parte, să îşi continue eforturile, în strânsă cooperare cu alţi donatori, de sporire a transparenţei comunicării de informaţii din cadrul Fondului fiduciar cu donatori multipli în Indonezia şi, pe de altă parte, să instituie un sistem independent de evaluare calitativă a conceptelor de proiecte şi de recepţie a lucrărilor finalizate pentru organizaţiile ONU care gestionează fonduri comunitare în Sri Lanka.

  • Comisia ar trebui să se asigure că sunt disponibile informaţii comparative privind costurile, care să permită monitorizarea implementării proiectelor şi demonstrarea eficienţei acesteia, precum şi că s-au elaborat obiective clare pentru proiecte, astfel încât să se poată evalua dacă s-au obţinut rezultatele prevăzute.

  • Comisia ar trebui să anticipeze mai bine creşterile semnificative ale preţurilor după producerea unor catastrofe naturale în vederea unei mai bune gestionări a acestor creşteri.

  • Ar trebui să se asigure o vizibilitate adecvată a Uniunii Europene, în special în cazul în care proiectele sunt implementate cu ajutorul unor organizaţii internaţionale.

  • Comisia ar trebui să ia măsuri corespunzătoare în timp util, încă de la faza de concepţie a proiectelor, astfel încât să se poată garanta sustenabilitatea proiectelor.

Raportul special nr. 6/2008

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/1237548.PDF

1Unicul scop al prezentei note informative este de a oferi o sinteză. Raportul special adoptat de către Curtea de Conturi este disponibil pe site-ul internet al Curţii (http://www.eca.europa.eu) şi se va publica în curând în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Curtea de Conturi Europeană

Comunicare şi rapoarte  Serviciul de presă

12, rue Alcide De Gasperi  L - 1615 Luxembourg

Tel.: (+352) 4398 45224  Fax: (+352) 4398 46233  Mobil: (+352) 621 55 22 24

e-mail: press@eca.europa.eu

RO


Yüklə 19,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə